» Kategori : Pasujarahan

Misteri Watu Lingga Yoni ing Grojogan Parang Ijo

Papan wisata grojogan Parang Ijo  nduweni titik panggonan sing dianggep kramat. Yaiku watu unik sing arane lingga yoni. Watu ing tengahe altar kasebut dipercaya duwe kekuatan mistik sing gedhe. Saengga akeh uwong sing nindakake tapa semedi ing kana. Na­nging kudu ngati-ati, umpama sem­bra­na pengunjung bisa ilang sacara ... Sapepake

Kethek-kethek Guwa Kreo Dimulyakake

Ngandhakake babagan petilasan awujud guwa, pikiran  kita sok-sok mbayangake bab-bab sing mambu mistis. Mula, kita banjur wedi utawa ngati-ati yen nekani guwa. Pikiran sing kaya mangkono mau durung temtu bener, ananging uga ora salah satus persen. Kaya sing dumadi ing Guwa Kreo, Semarang ing ngisor iki. Satleraman, Guwa Kreo sing jerone mung udakara 7 meter iki pancen kurang ndudut ... Sapepake

Ziarah Ana Pasareyane R.Ng. Yosodipuro I ing Pengging

Pendhak dina Kemis ngepasi malem Jemuwah luwih luwih ing malem Jemuwah Legi, desa Pengging, Kec. Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah kaya ana kerameyan. Gedhe cilik, la­nang-wadon, enom tuwa, mbanyu mili padha nyowani pasareyane pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat Raden Nga­behi Yosodipuro I - II kang mapan ana samburine Masjid Pengging. Kejaba nin­dakake jiarah kubur kaya umume, ... Sapepake

Sidhat ing Umbul Nogo ora Entuk Dijupuk

Senajan jamane wis modern nanging kapitayan ngenani babagan mistik tetep wae lestari. Ing nuswantara iki akeh banget papan-papan kang dianggep nduweni daya mistik. Saengga kanthi anane kapitayan kaya mangkene nuwuhake wewaler sing ora kena diterjang. Menawa ana wong kang kumawani nerjang wewaler kang dumunung ing papan tartamtu dikandhakake pawongan kasebut bakale nemoni walat utawa ... Sapepake

Sedhekah Bumi Ing Kambingan

Desa Kambingan (Kecamatan Pagu) dumunung ing sapinggire dalan gedhe ing antarane Kecamatan Pagu lan Kecamatan Gurah. Saka punjere pamarintahan Kabu­paten Kediri udakara limang kilonan tumu­ju arah ngetan ngalor. Latar belakang budaya Desa Kambi­ngan nduweni sesambungan kang cerak ka­ro sejarah abad ka-8, sejarah kencana ruk­minine Sri Aji Jayabaya, nata ka-8 ing ... Sapepake

Situs Stupa Pal Gading Rineksa Wanodya Ayu

Esuk iku langit ing dhuwur dusun Palgadhing, Sinduharjo Ngaglik Sleman katon biru padhang. Para warga kalumrah nindake kagiyatan padinan. Nyapu plataran omah, ngrukti tanduran pari apadene palawija sarta menyang papan makarya. Semono uga juru ngrumat Situs Palgadhing ngrukti wewengkon sakiwa tengene candhi. Katandhing swasana limang taun kepungkur kahanane situs katon beda. Jugrugan watu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas