» Kategori : Pasujarahan

Pasiraman Dlepih, anggo Tapa Kungkum Leluhur Mataram
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, saben setaun pisan dipesthekake ngadani ritual labuhan.  Ritual labuhan sing diadani setaun pisan iki asring sinebut labuhan alit. Kejaba ngadani ritual labuhan alit, Keraton Nga­yogyakarta uga ngadani labuhan liya, yaiku labuhan ageng, sing diadani se­windu sepisan. Menawa ing taun-taun tinamtu  dia­dani labuhan ageng, mula ... Sapepake

Sumur Sangan, Papan Tapane PB IX Nggayuh Kemakmuran

Sumur Sangan mono minangka petilasan tapane Paku Buwono (PB) IX, raja Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Awit  saka asiling tapa mau, mawujudake trah (keturunan) raja sing paling makmur ing antarane raja-raja Trah Dinasti Mataram Islam. Sapa kuwi? PB X. Mula saka kuwi nganti saiki sumur kasebut isih diuri-uri lan disuyuti, awit  dipercaya isih nduweni tuah sing ... Sapepake

Guwa Tritis Papan Kanggo Golek Katentreman

Guwa Tritis mujudake guwa alam kang manggon ing desa Tanggung ke­camatan Campurdarat Kabupaten Tu­lung­agung. Kahanane guwa sing bisa didulu wektu iku mung kari cangkem guwane wae merga dalan mlebune wis katutup longsoran wiwit taun 1970-an kepungkur. Senajan kaya ngono nganti seprene isih akeh sing teka menyang guwa iki kanggo sawetara keperluan. Ana sing teka menyang guwa iki ... Sapepake

Watu Gilang lan Misteri Wong Eropa Teka ing Mataram

CRITA tutur kang didongengake sacara turun temurun, watu gilang kang saiki kasimpen ing sawijining wewangu­nan ing sakwetane Pasareyan Sentana Keraton Ngayogyakarta iku mbiyen-mbiyene minangka dhampar Ratu Ma­taram nalika jaman Panembahan Se­nopati (Taun 1558-1603 Masehi). Dham­par kang saka watu andesit iku dipercaya kang nuwuhake ... Sapepake

Kupatan Sinambi Napak Tilas Lakune Mas Karebet

Seminggu sabubare Riyaya 1438H, Dinas Pariwisata kutha Solo nganakake tradjisisyawalan ana ing Taman Satwa Taru Jurug  (TSTJ). Tradhisi kang kaleksanan dina Minggu, digelar kanthi cara nganakake  kirab gunungan kupat wiwit saka lawang ngarep TSTJ, nganti tumeka segaran Jurug sing adohe kurang luwih sekilo. Syawalan ing Taman Satwa Taru Jurug uga di regengake pagelaran napak ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit Ing Gunungkidul

Pasareyane Kyai Kidang Kencana Semanu Ora Gelem Dicungkup Sanajan rada kalimputan pedhut  pu­tih memplak, swasana dalan gedhe Wono­sari Semanu esuk iku katon wiwit rame. Ing pinggir dalan gedhe cedhak gapura Dusun Nitikan Barat, Mbah Suti (74) isih ajeg dodolan gudheg ana ing warunge. Saliyane sega, nyedhiyake uga bubur sarta cap jay cara wong dhusun. Kanthi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam