» Kategori : Pasujarahan

Patapan Gunung Genthong

Wis Tekan Titiwanci Jumedhule Satriya Piningit ? Warga Padhukuhan Manggung bawah Desa Ngalang, Kecamatan Ge­dangs­ari kerep nggelar acara Nyadran ana ing plataran Gunung Genthong. Tilas patapan Sinuhun Brawijaya pungkasan ing Majapahit duk linggar saka kedhaton. Gelaring acara nyadran rinengga kirab budaya saka Balai desa Ngalang nuju pla­taran Gunung Genthong. Adohe ... Sapepake

Ziarah Ing Makam Giribangun, Para Jendral Prihatin Marang Kahanane Bangsa

Amarga prihatin marang kahanane bangsa sing saiki dianggep morat marit tatanane lan ngiras pantes mengeti dumadine Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret), sawetara Jendral Pur­nawirawan padha nyekar ing makame Presiden Ke 2, HM Soeharto sing mapan ing Giribangun, Matesih, Karanganyar dina  Minggu (11/3) kepungkur. Bab iki minangka napak tilas perjuangane Jendral Soeharto, ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Pasareyane Kyai Mendhung Ponjong Pawang Udan Miturut sejarahe, Ponjong nate dadi ibukota Gunung Kidul sing sepi­sanan, sakdurunge kaboyong menyang Wono­sari. Sajake mujudake papan sing paling narik ati mungguhing para piyayi Ma­japahit sing keplayu saka Majapahit. Ing kono tinemu sawatara tapak tilas ma­japahitan. Ing antarane yaiku pasareyan Kyai Mendhung. Dumunung ana ... Sapepake

Watu Gilang lan Gatheng ing Kotagede

·       Papan lenggahe Panembahan Senopati ?               Tekan seprene durung ana ahli arkeologi lan purbakala sing bisa menehi katrangan kang gumathok ngenani asal usule watu Gilang, watu Gatheng lan watu Genthong ... Sapepake

Patirtan Dewi Sri ing Magetan Digunakake Kanggo Sesuci

Menawa wae akeh sing durung ngerti yen Kabupaten Magetan ing Pro­pinsi Jawa Timur akeh nyimpen situs-si­tus kang ngandhut sejarah sing mligine tinggalan saka jaman Hindu-Budha. Salah sijine tinggalan sejarah iku mau wujud patirtan kang aran patirtan Dewi Sri. Situs sejarah sing dipercaya kaba­ngun watara abad IX iki mapan ing desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi. Senajan ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Patilasan Batur Putat Patuk Esuk iku swasana sakidul Padukuhan Batur bawah Desa Putat Kecamatan Pathuk Gunung Kidul katon nyenyet. Sing keprungu mung kumrisike gegodhongan, merga katiup samirana. Sajak keprabawan birune langit sarta daya alam sing cumondhok ana ing grumbul uwit waringin sing tuwuh ana ing sisih kulon dalan. Grumbul uwit waringin sing umure dinuga  wis atusan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…