» Kategori : Pasujarahan

Ngarep-arep Metune Angin Saka Guwa Susuh Angin

Arane papan wingit iki kalebu unik, yaiku Guwa Susuh Angin. Kayadene papan kramat liyane, uga akeh uwong teka menyang kene saperlu golek sawab. Ing kene, wong-wong sing teka mung cukup nggawa pitik urip cacah siji dianggo uba rampe ritual. Sawise ritual rampung, ana angin sing dadi pratandha, panjaluke bakal dikabulake utawa ora. Ujare kandha, akeh sing kasil sawise nyoba ritual ing papan iki. ... Sapepake

Pundhen Bruno, Kalimputan Daya Kramat Wujud Cahya
Ing sisih lor pesisir  Krakal bawah Nges­tirejo, Tanjungsari Gunungkidul tinemu saweneh dhusun, jenenge unik, sarupa basa kulonan yaiku dhusun Bru­no. Adohe saka pinggir pesisir kurang luwih rong kilometer. Unike maneh ing kono tinemu patilasan Majapahitan. Katelah patilasan Pepundhen Bruno. Golekane ora angel. Saka arah pesi­sir, sakwise tekan tengah dhusun Bruno, ... Sapepake

Telaga Madirdo Papan Tapane Sugriwalan Subali
Ing kiwa tengene Telaga Madirdo kono, miturut saperangan warga sing padha sesirih, ing zaman kelakone biyen dipercaya minangka papan panggonan tapane  Sugriwa lan Subali. Mula saiki pinercaya minangka papan ritual kanggo wong sing seret usaha-ne lan kangelan anggone padha golek pangan. Mosok ?  Area Telaga Madirdo mau manggon ing pojok Desa Kembang, Kecamatan ... Sapepake

Sumur-sumur TilaraneNabi Sulaiman Digawe Bangsa Jin ?

Al Arabiya ngabarake ahli-ahli sejarah lan arkeolog Arab Saudi kasil nemokake salah sawenehe situs sejarah kenabian ing kutha Layinah, arupa sumur-sumur kuna sing dinuga mujudake tilarane Nabi Sulaiman ‘Alaihi Salam. Dumunung 100 km sairing lor tapel watese Arab Saudi, Layinah sasuwene iki pancen nyimpen legenda tuwa ngenani atusan sumur misterius gaweyane bangsa jin ewonan ... Sapepake

Wewadi Ing Gunung Srandil Lan Gunung Selok Cilacap

Cilacap mujudake salah sijine ka­bupaten ing Jawa Tengah sing kondhang akeh papan wisata spirituale. Salah sijine yaiku gunung Srandil lan gunung Selok sing dumunung watara 25 km sakidul we­tane kutha Cilacap. Gunung Srandil mujudake sawajinie gumuk karst (kapur) kang dumunung ing pinggire segara Kidul klebu ing  weweng­kon desa Glempang Pasir, kecamatan Adipala, ... Sapepake

Ritual Aneh ing Pasareyane Ki Ageng Karang Lo

Ngandhakake lelakone wong urip, mesthi ora uwal saka maneka dredah lan masalah. Sebageyan masyarakat sing percaya, cara nentrem­ake pikir ngadhepi masalah mau, ing an­tarane yaiku kanthi ziarah ing pasareyan keramat. Katone ora ketemu nalar, ana­nging nyatane akeh sing percaya. Mula dudu sesawangan kang aneh, nalika kita nemoni ing maneka pasareyan keramat, padha dikebaki ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?