» Kategori : Pasujarahan

Seri Patilasan Majapahit Ing Gunungkidul

Pasareyane Kyai Kidang Kencana Semanu Ora Gelem Dicungkup Sanajan rada kalimputan pedhut  pu­tih memplak, swasana dalan gedhe Wono­sari Semanu esuk iku katon wiwit rame. Ing pinggir dalan gedhe cedhak gapura Dusun Nitikan Barat, Mbah Suti (74) isih ajeg dodolan gudheg ana ing warunge. Saliyane sega, nyedhiyake uga bubur sarta cap jay cara wong dhusun. Kanthi ... Sapepake

Crita Mistis Reca Nandhi Candhi Watu Genuk

Kedadeyan sing mambu-mambu babagan gaib yen dipikir pancen meke­wuhake. Arep dipercaya kok ora tinemu nalar, banjur yen ora percaya kok dumadi tenan? Rak mekewuhake tenan ta? Ing jaman kang wis sarwa modern lan abad internet kaya saiki diakoni utawa ora ke­da­deyan sing ora tinemu nalar isih kerep dumadi ing sakiwa tengene kita. Salah sijine kedadeyan aeng iki kaya kang ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunungkidul

Mbah Gusti Moksa ing Pucuk Gunung Suci Padhukuhan Bendha Gedhe Sumbergiri Ponjong Gunung Kidul Yogya­karta duwe Dhukuh anyar. Yudha Pranata dikukuhke dadi Dhukuh dening Bapa Kapala Desa Sumbergiri ing pungkasaning taun 2016 kepungkur. Sawatara program kagi­yatan wis karancang. Ing antarane yaiku bakal mulyake patilasane Mbah Gusti. Patilasan Mbah Gusti nunggal panggo­nan ... Sapepake

Akeh Kang Ngluru Gaib Ana Kyai Sela Kodhok

Ora akeh sing ngerti, menawa ing tla­tah desa Bumi Tesih, Dawung, Mate­sih, Karanganyar, Jateng, mapan sawiji­ning situs aneh. Yakuwi diarani situs Kyai Sela Kodhok, utawa Kyai Watu Kodhok. Kajaba wujude saemper kewan kodhok, watu kasebut uga dikeramatake dening warga masyarakat. Atusan kewan tekek werna belang diprecaya njaga papan iki. Saliyane ka­wentar minangka ... Sapepake

Ngungak Kramat Buyut Trusmi Cirebon

Ngrembug tumangkare Cirebon ora bisa uwal saka Desa Trusmi bawah Kecamatan Weru, kasuwur minangka punjer bathik Cirebon. Dununge kaper­nah sakulon kutha Cirebon adohe kurang luwih 7 kilometer. Saliyane bathik, Trus­mi nyimpen kaskaya wisata budaya spiritual aran Kramat Buyut Trusmi. Diarani kaya mangkono awit ing Kra­mat Buyut Trusmi sumare Mbah Buyut Trus­mi utawa Ki ... Sapepake

Iktikaf ing Masjid Pesucinan Syekh Maulana Malik Ibrahim

Ing desa Leran  kecamatan Manyar Gresik, ana bangunan masjid kang ke­petung tuwa umure. Manut Abdurrah­man (60) salah sijine pengurus masjid utawa takmir, masjid ing desa Leran iki dibangun dening Syekh Maulana Malik Ibrahim nalika tahun 1328 Masehi. Umure tumekaning saiki wis 689 taun. Mas­jid iki dijenengi padha karo paraga kang mbangun yakuwi masjid Syekh Maulana ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba