» Kategori : Pasujarahan

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Pundhen Bruno, Kalimputan Daya Kramat Wujud Cahya Ing sisih lor pesisir  Krakal bawah Ngestirejo, Tanjungsari Gunungkidul tinemu saweneh dhusun, jenenge unik, sarupa basa kulonan yaiku dusun Bruno. Adohe saka pinggir gisik kurang luwih rong kilometer. Unike maneh ing kono tinemu patilasan Majapahitan. Katelah patilasan Pepundhen Bruno. Golekane ora angel. Saka arah pesisir, ... Sapepake

Seri Patilasan Majapahit ing Gunung Kidul

Guwa Rancang Kancana Patapan Kyai Putut Janaloka Desa Bleberan bawah Kecamatan Playen Gunung Kidul trus mranata diri. Sawernane potensi wisata alam apa­dene budaya dikemonah kanthi nastiti premati. Amrih bisa dadi destinasi wisata andelan dhaerah. Ing antarane yaiku Guwa Rancang Kencana sing dumunung ana ing Padhukuhan Menggoran. Papan dununge Guwa Rancang Ken­cana ora adoh ... Sapepake

Ing Tengahe Wadhuk Mulur Makam Kramat Kyai Sayid Iman Mukmin

Saweneh cungkup prasaja tinutup blabak rapet ing punthuk satengahe Wadhuk Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, nuwuhake kesan lan sesawangan nyleneh. Gek sapa sing disarekake ngijeni ing papan mencil, isih kinupeng banyu pisan. Banjur piye larah-larahe sakawit dene nganti bisa kaya ngono? Wangsulane pitakonan iki ana sambung rapete karo prastawa heroik meh rong abad ... Sapepake

Seri Patilasan Mapajahit ing Gunung Kidul
Pasareyan Kyai Krapyak ing Blarangan Ponjong Nerusake rembug bab patilasan Majapahit ing Gunung Kidul. Saliyane pasareyan Kyai Gusti Sang Sumberwilis sing dumunung ing padhukuhan Temon, ing padhukuhan Blarangan Tegalrejo Ponjong uga tinemu pasareyane putra Majapahit. Katelah pasareyan Kyai Krapyak. Golekane ora pati angel. Tumrap sing durung nate njajah desa milang kori Desa Tegalrejo ... Sapepake

Ziarah Pasareyane Ki Ageng Singapadu ing Desa Nguren-Pati
Desa Ngurenrejo lan Ngurensiti kang mapan ana tlatah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Jawa Tengah, mujudake dhaerah per­tanian sing subur, pendhudhuke sa­perangan gedhe padha makarya olah te­tanen kanthi dikenal minangka dhaerah potensi penghasil bawang abang lan lombok, saengga kahanan ekonomine war­ga ing Desa kono katon luwih mon­cer. Pranyata desa kasebut uga ... Sapepake

Sendhang Mbah Ndungik Tetep Wingit
Nganti tumeka saiki akeh warga Desa Kenokorejo, Sukoharjo, kang preca­ya sendhang mbah Ndungik salah sijine papan wingit sing ora kena ditekani, nalika manah lan pikire ora resik. Jalaran akeh ke­da­deyan aneh dilakoni para pawongan sing padha neneka menyang sendhang, amar­ga pikir lan atine ora resik. Ati lan pi­kir kang ora resik salah sijine wong wa­don lan wong ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa