» Kategori : Email Saka Jakarta

Rekor Muri (2)
Cekak aos, wangsulane SMS saka Bapa Suwignjo nanging nglegakake ati. “Sangertos kula dereng wonten. Lan kula yakin, nembe Bapa Suprawoto ing­kang nyerat autobiografi mawi basa Ja­wi,” mengkono wangsulane Bapa Suwig­njo njawab SMS kang dakkirim. Maca SMS mau ana ati rasane seneng lan lega. Dene bukuku ing sakawit mung arep dakenggo cathetan kanggo kulawargaku. Yen ... Sapepake

Rekor Muri (1)
Majalah kang kita tresnani PS ing tahun 2013 bebarengan karo tanggap warsa kang kaping 80, antuk pengharga­an MURI (Museum Rekor Indonesia). Penghargaan mau, tamtu ndadekake bombonge kita kabeh. Olehe masrahake penghargaan rekor Muri mau ana ing Rumah Makan Taman Sari dhek dina Senin bengi tanggal 2 September 2013. Kang teka ana para penulis, empu sas­tra Jawa, pandhemen, lsp. Dene ... Sapepake

Riyaya 2017 (2)
Kang uga dakgumuni kuwi, salah sijine anggota DPRD Jatim kang saiki dadi tersangka kok biyene wis kena pidana uga kasus korupsi ana ing DPRD Kota Surabaya. Lo kok ora kapok, ka­mangka wis nate kena pidana penjara. Apa ana atine wis ketutup tumindak endi kang be­ner lan salah ya. Ah embuh aku dhe­we ya ora patiya ngerti. Wong ana ing ati sapa kang ngerti. Prastawa anggota ... Sapepake

Riyaya 2017 (1)
Sasi Pasa,  sasi kang banget diantu-antu, mligine kanggo umat Islam. Ka­mang­ka luwih saka 90% pendhudhuk Indonesia agamane Islam. Mula ora maido yen saben-saben arep sasi Pasa apa ma­lah Riyaya kabeh padha ibut olehe nye­pakake ubarampene. Sing bocah bisa libur lan antuk klambi utawa Hp kang anyar. Mengko yen silaturahim bakal antuk sa­ngu saka simbah lan ... Sapepake

Swasana Pasa, Riyaya Lan Teknologi Informasi
Bareng aku omah-omah lan wis nduwe anak manggon lan mergawe ana ing Surabaya, anak-anakku rikala saumu­ran­ku nalika  iku (kelas telu SD) wis wiwit Pa­sa nganti tutug. Dene yen sasi Pasa ngaji ana masjid wiwit sore sembahyang Asyar nganti Magrib kae. Dene yen awan tetep mlebu sekolah. Amarga sekolah rikala sasi Pasa ora prei. Ora kaya jamanku, yen sasi Pasa sekolah ... Sapepake

Swasana Pasa, Riyaya lan Teknologi Informasi Komunikasi (2)
La yen bubar buka aku sembahyang ana ing omah. Banjur yen sembahyang Isya’ nembe menyang langgar saperlu sem­­bahyang Tarawih. La yen bubar sembah­yang Tarawih banjur ajar ngaji. Ngajine ora maca Kitab Suci Al Quran, nanging blajar maca aksara Arab nganggo buku kang ka­ran iku aku ngarani Turutan. Meng­ko yen wis bengi kira-kira jam 22.00 padha turu kruntelan ana ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba