» Kategori : Email Saka Jakarta

Pilkada DKI (1)
Ing Indonesia saiki ana Provinsi 34 lan luwih saka 600 Kabupaten/Kota. Terus yen pilkada ora bareng, bisa-bisa saben ndina ana pilkada kaya kang uwis-uwis. Terus rakyat saben dina repot ngurusi pilkada. Nanging ora kaya Pilkada DKI, kang kaya-kaya banget anggone nguras energi. Malah sadurunge Pilkada ana demo gedhen-gedhen lan sabanjure  akeh banget komentar ana ing media bab ... Sapepake

Meh Wae Kelangan Barang Aji (2)
Kamangka ana eksternal hardisk mau maneka werna dokumen. La yen ketemu pawongan kang kurang bener mengko banjur kepriye. Ya yen digawe becik, la yen kanggo kang ora bener apa ora kojur temenan. Gek ana ngendi ya. Wis pokoke werna-werna pikiranku rikala iku. Bingung temenan kae!!!! Para maos bisa mbayangake. Ana eksternal hardisk mau aku nyimpen mane­ka werna informasi. Semono uga ... Sapepake

Meh Wae Kelangan Barang Aji (1)
Dhek dina Senen bengi tanggal 30 Januari 2017 Minggu kepungkur aku meh wae kelangan barang kang kanggo­ku paling aji. Barang kang paling aji mau dudu mas inten raja brana. Nanging kang­goku banget paling aji sakwise kulawargaku. Kamangka saben ndina meh dakgawa menyang ngendi-endi. Ya menyang luwar negeri, menyang kantor utawa yen bali menyang Surabaya. Kaya adat saben, ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (4)
Antuk prentah kaya mengkono mau aku ya mlenggong. Blas aku ora nate nduwe bayangan bakal antuk prentah lan kalodhangan kang ora saben PNS bisa. Olehku mlenggong rada suwe nganti Pak Menteri ngelikake aku kepriye saguh apa ora. Embuh aku kok banjur olehku mangsuli kaya mbanyu mili ora nduwe wigah-wigih ngadhepi Pak Menteri mau. Kanthi anteng olehku mangsuli mangkene, “Pak Menteri, ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (3)
Ana ing jabatan iki, suwene uda­kara pitung tahun. La pitung tahun iki, aku antuk pengalaman kang akeh banget. Mligine bab-bab kang ana gandheng cenenge karo pers. Ana ing pamulangan luhur aku antuk pengalaman teori-teori. Dene ana ing pegawean aku antuk pengalaman praktik kang sanya­tane. Mula sawise aku njabat ana ing bidang iki malah saya akeh kang nawani mulang ana pawiya­tan ... Sapepake

Lo Jabatan Kok Mbayar (2)
Bareng aku sesuke ngadhep Pak Kakanwil terus didangu mangkene,” Dik Prawoto kepriye wis krasan ana kene?.” Aku ya banjur mangsuli yen wis krasan. Olehe kandha mengkono mau amarga aku pancen lagi setaun olehku nyambut gawe. Tembung-tembung mau dakkira mung kanggo pambuka rembug. Teme­nan banjur piyambake nerusake olehe ngendikan,”Aku krungu awakmu arep metu pindhah dadi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas