» Kategori : Email Saka Jakarta

Iklan kang Kurang Mendidik (1)
Rikala aku bali menyang desaku, ing dina Sabtu malem Minggu,  yen arep turu mesthi nyetel radio. La kang daksetel mesthi wayang kulit. Amarga kanggoku ngrungokake wayang kulit karo turon rasa­nya jian nikmat temenan kae. Semono uga yen awan kae, ngrungokake cam­pur­sa­ri sinambi leyeh-leyeh ana ati raya ayem. Nanging emane asring banget lagi enak-enak ngrungokake ... Sapepake

Arab Saudi Visi 2030 (2)
Mula ora nggumunake, yen banjur putra mahkota Arab Saudi ngupaya, su­paya negarane mengkone luwih maju di­bandingake negara ing Arab liyane kaya Uni Emirat Arab, Qatar lsp. Rancangan ambisius kang bakal dibangun sejene kang wis dakandharake ana ndhuwur, Arab Saudi bakale mbangun tujuan wi­sa­ta anyar ana Laut Merah. Kena ngapa Arab Saudi kok banjur bakal mbangun Laut Merah ... Sapepake

Arab Saudi Visi 2030 (1)
Yen ana dhiskusi utawa ngobrol bab Negara Saudi kabeh kang kepikir mesthi salah sijine negara Arab kang makmur. Sejene negara sugih mblegedhu kang disengku­yung saka pametune minyak, negara Saudi tumekane saiki uga dadi punjere agama Islam. Agama kang sume­bar nganti tu­mekane saiki ing Nuswantara. Manut ca­thetan sejarah, sumebare agama Islam kang biyen lumantar pedagang ... Sapepake

Infrastruktur Jokowi (2)
Pemerataan pembangunan, mligi­ne infrastruktur pancen njomplang ba­nget antarane daerah mau. Kaya tanah Jawa, Sumatra, Bali luwih maju infra­struk­ture dibandhingake kaya Kaliman­tan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku lan Pa­pua. Ya wis samesthine yen banjur pa­ma­rentahan Presiden Jokowi banjur ndu­we program mbangun infrastruktur mau. Yen pembangunan ... Sapepake

Infrastruktur Jokowi (1)
Ing jaman wangsa  Syailendra, wis kasil mbangun candhi Borobudur. Lan nganti saiki candhi mau dadi monumen kang endah. Malah wis mlebu warisan du­nia. Semono uga ana candhi Prambanan, Penataran lsp. Candhi mau saiki iki, seje­ne tempat suci agama Budha uga desti­nasi wisata kang kawentar ing ndonya. Wis pirang yuta wisatawan njaban rang­kah kang wis ... Sapepake

Fakultas Medsos Jurusan Meme (1)
Dhek dina Senin tanggal 11 September 2017 ana ing adicara orasi Dies Natalis Universitas Padjadjaran Ban­dung, Presiden Jokowi ana ing pidhatone karo setengah guyon mratelakake yen universitas wis sakmesthine uga kudu melu terus obah osike jaman. Kaya saiki iki. Teknologi informasi lan komunikasi wis kaya mengkene. Media sosial wis dadi sarana komunikasi kanggo apa wae. La jaman wis maju ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure