» Kategori : Email Saka Jakarta

Kepriye carane Riyaya Mulih kanthi Murah lan Slamet?
Ana ing pawarta sesasi kepungkur, wis rame yen karcis sepur saka Jakarta pp kang tumuju menyang kutha-kutha kaya Madiun, Surabaya, Solo, Yogya lsp nyedhaki Riyaya wis ludhes. Entek gusis !!!!. Apa maneh saiki sarwa gampang, bisa pesen karcis lewat internet. Kamangka Riyayane isih telung sasinan. Kok ya wis ludhes. Wong ya warga Jakarta iku mayoritas pawongan kang ngum­bara. Ora mung saka ... Sapepake

Taksi Konvensional vs Taksi Inline (2)
Ora nggumunake rikala anyaran metune taksi online, pametune taksi konvensional utawa oleh-olehe sopir jian anjlok kae. Malah akeh sopir taksi kang banjur metu ngalih dadi sopir taksi online. Geneya? Pame­tu­ne ajloke jian kaya ora ukuran kae. Ri­­kala aku ngepasi numpak taksi Blue Bird nyoba takon rada nlesih marang supir taksi. Rikala taksi Blue Bird durung gabung karo Gojek ... Sapepake

Taksi Konvensional vs Taksi Online (1)
Urip ana Jakarta yen arep menyang ngendi-endi ora bisa dipisahakae karo kendharaan umum, kaya taksi, Bajaj, bis kota, Trans Jakarta, sepur komuter lsp. Kendharaan umum mau dadi favorit masyarakat Jakarta yen arep metu menyang pasar, mall utawa keperluan liyane yen ora gelem nggawe kendharaane dhewe. Rikala Jakarta tambah macet, masyarakat ban-jur nduwe pilihan yen arep me­nyang ... Sapepake

Pengalaman Dadi Pansel (2)
Asring lan meh mesthi amarga ka­ha­nan mau, pendaftaran banjur diperpan­jang. Salah siji alesane durung akeh pen­dhaftar kang kuwalitase kaya kang dibu­tuhake. Bisa-bisa kang daftar mau malah padha lagi blajar. Rak ya kojur temenan yen lembaga non struktural kang mesthine digadhang-gadhang bisa dadi wakil ma­syarakat mau banjur mung kanggo golek pegaweyan utawa malah ... Sapepake

Pengalaman Dadi Pansel (1)
Para maos dakkira wis asring mi­reng yen saiki saben-saben arep ngang­kat pejabat publik utawa pejabat pama­rentahan wis kaya mesthi kudu liwat pa­nitia seleksi utawa karan pansel. Dudu parsel lo haaaaa. Yen parsel wujud ha­diah. Dene yen pansel iku panitia seleksi kang diangkat dening pejabat kang ka­wogan. Kena ngapa kok ndadak nganggo pa­nitia seleksi ... Sapepake

Reformasi Birokrasi (2)
Terus kepriye carane amrih masalah kang kaya mengkono mau bisa enggal ilang. Mula salah siji program LAN kang anyar yaiku nganakake pendhidhikan RLA mau. Diajap yen wis melu pendhidhikan bisaa tinarbuka wawasane ngenani visi reformasi birokrasi. Rada beda pendhidhi­kan modhel PIM dibandhingake klawan RLA mau, senadyan uga ana kang padha. Kaya pendhidhikan modhel saiki on (ana kampus) ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?