» Kategori : Laporan

Sulami ‘Manungsa Kayu’ Saka Sragen
Sulami katelah kanthi sebutan ‘Manungsa Kayu’, awit paraga awake kaya kayu, jejeg ora bisa ditekuk, tanpa bisa mbungkuk lan lungguh. Dadi, kabeh perangane awake Sulami mung ngececeng, awit kena lelara aneh sing durung ana obate. Kamangka kahanan kaya ngono kuwi wis dialami Sulami suwene 12 taun nganti seprene.   Manut ngakeh beja ora bisa diaya lan apes ora ... Sapepake

Obah Bebarengan Kampoeng Dolanan

Dolanan, kanggone bocah, mujud­ake bab sing lumrah katindakake ing padinan. Emane, saiki luwih akeh bocah sing senenge nonton tivi utawa dolanan game ing piranti elektronik. Bisa katin­dakake ing njero ngomah, ora kepanasen ora kudanan. Lan umume, dadi padha lali wektu. Ora adus ora sinau, anggone nga­dhep tivi lan ... Sapepake

Aku Kaya Wis Rumangsa Kijenan
Dhek tanggal 27 Januari 2017, aku entuk kalodhangan nges­treni Ambal Warsane Yayasan Karmel Malang, antarane jama 9.00 Wib, ing Jl. Songgoriti Malang. Sadurunge aku wis mbungahi, merga bakal ketemu kanca penulis/pengarang utawa Sastra­wan Jawa kang wis suwe banget ora kete­mu. Dhek telung taun kepungkur, aku uga bisa melu ngestreni Ambal War­sane Yayasan Karmel Malang mau. ... Sapepake

Muncul Watu Berundhak ing Gumuk Pajangan

Udan deres 16 Juni 2016 kepungkur njalari saperangan Gumuk Pajangan ing Dhusun Makamdowo, Desa Sidomulyo, Kabu­­paten Purworejo jugrug. Rahayune ora nganti ngebruki pomahan sacedhake apadene ngakibatake warga ketaton. Longsoran lemah sadawane kurang luwih 75 meter, dhuwur 100-an meter, ndadek­ake gumuk kaya kebukak. Perangan njero­ne kang sakawit ketutup rapet lemah ... Sapepake

Gubernur Jakarta Tetep Ahok Apa Digenti Anies Baswedan?

UDAN sing pijer nggrejih sawatara dina sakupenge tanggal 19 Februari wingi, iku dadi promosi mirunggan tumrape Ca­gub Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Su­walike tumrap paslon (pasangan calon) Ahok Basuki – Djarot, itu sasat ngeblegake sakarone. Soale bareng Jakarta keblabak banjir, bisa dienggo kampanye gratis de­ning Anies Baswedan, “Gilo delengen, Ja­karta ... Sapepake

Wisudha Permadani Trenggalek Bareng Pengurus DPD Jatim

Pawiyatan Permadani Kabupaten Trenggalek wis kasil nuntasake kursus pambiwara kaping XIII. Taun wingi (2016) papan pasinaone ana ing tlatah Kecamatan Bendungan. Seminggu kaping pindho, Minggu esuk lan Rebo sore, 40% teori, 60% praktek. Dene isine materi sing dirembug ing pawiyatan kasebut ing antarane yaiku: Sekar lan Gendhing, Renggeping Wicara, Basa lan Sastra Jawa, Adat Tatacara Jawa, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas