» Kategori : Laporan

Ngungak Museum Keris Nusantara Ing Solo

Museum dadi papan kanggo sinau sejarah ngenani ajuning jaman utawa bu­daya sawijining bangsa. Sebab, ing kene akeh sumimpen barang-barang kang ngemu sejarah tan kinira ajine. Racake barang barang mau dikumpulake saka temon utawa koleksi masyarakat, banjur disimpen ing museum murih lentari lan bisa diweruhi dening wong akeh. Museum saiki uga dadi papan wisata utawa rekreasi kanggo ... Sapepake

Anggota DPR bali ditangkep KPK liwat OTT
Ana maneh! Anggota DPR Amin Santono (69) saka Partai Demokrat ditangkep KPK liwat OTT. Kok ora ana kapoke ta ya? Dhek taun 1960-an, Amin kuwi gajege mung mbolos –lagu Amrin membolos karyane Pak Ka­sur– kok jaman era gombalisasi saiki malah Amin ko­rupsi? Mbolos kuwi korupsine murid marang kapitayane wong tuwa, wondene korupsi iku kiyanat lan gawe rugine ibu ... Sapepake

Kirab Budaya Diesnatalis UNS Ke 42

Kraton Surakarta Nagih Janji ng pengetan Dies Natalis sing kaping 42 taun, UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) Surakarta, nggelar kirab budaya sing diwenehi irah-irahan Mapag Wahyu Kedhaton. Kirab sing diadani sadhengah pihak dhosen, dekan lan mahasiswa ing saperangan fakultas, iki dibudalake saka plataran Pagelaran Kraton Kasunanan  Surakarta tumuju Bumi Kenthingan ... Sapepake

BUDAYA MINANGKA SARANA SRAWUNGAN (4)
                   P U C U N G  JAMAN  N A O :   MINTAK AMPUN, SI PUCUNG  KELANTUR – LANTUR, NAHEN TA NDANG CRITA, MANJING  AJUR AJER  KATRI, S U G E N G  I M L E K   PAK HARYANTO BOS MARIMAS. ... Sapepake

Sawise UU Pemajuan Budaya Disahake, Banjur Arep Ngapa?
Ana sing beda ing Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Jawa Timur sing dianakake ana Hotel Aria Gajayana, Malang 23-25 April 2018 dibandhing taun-taun sa­durunge. Wiwit taun kepungkur, Undhang-Undhang Nomer 5 taun 2017 ngenani Pema­juan Budaya wis disahake DPR.  Kabudayan wis nduweni payung ukum kuwat. Kari gu­-man­tung marang para pelaku ... Sapepake

Ketua Dekranasda Jatim Ngajak UKM Kerajinan Sinau Bathik Menyang Solo lan DIY

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus mbudiaya ngundhak­ake kuwalitas prodhuk supaya luwih nduweni daya saing. Salah sijine yaiku ngajak para pelaku Usaha Kecil Mene­ngah (UKM) sektor kerajinan kanggo tukar pikiran karo para perajin bathik ing Solo lan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY). Suwene rong dina tanggal 25-26 April 2018, Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?