» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 48 / 2017
Srenggani, Jurang Kang Merak Ati Ana PS No. 43/ 2017 kaca 11, kadang THW nyerat: “Yen pengin dolan menyang papan iki, pranyata uga ora angel. Wisatawan bisa migunakake kendharaan pribadi rodha papat utawa loro. Yen saka pusat kutha Tulungagung arahe NGIDUL kanthi jarak 30 km, utawa kurang luwih 45 menit lst…” Lho kadang THW apa ora kliru anggone paring arahan iki? ... Sapepake

LSW 47 / 2017
Buku Layang Damarwulan SING lumrah kinawruhan tumrape bebrayan Jawa, legenda Damarwulan mung nyaritake Damarwulan saka Paluhamba wiwit ngewula ing kepatihan Majapahit nganti dadi raja Majapahit sawise kasil merjaya adhipati Minakjingga. Kepriye nasibe Begawan Tunggulmanik lan Patih Logender sing karem legendar; ora kocap. Ing buku “Layang Damarwulan” babaran 1852 (abad ... Sapepake

Jarene Ngandhemi Pancasila Geneya Nampik UU Ormas?
Senajan nuwuhake pro-kontra, sidane Perpu Ormas kasil disahake DPR dadi UU. Satemene kang dadi lesane UU mau salwiring ormas sing arep ngganti Pancasila, ora mawang Islam apa komunis. Emane pendhiri PAN Amien Rais pijer dadi “tukang sate”, yen jare Presiden Jokowi nyatru wong Islam. Aneh mungguhing nalar, jarene ngandhemi ... Sapepake

LSW 46 / 2017
Nyuwun pirsa bab tingkeban / Pitonan Kandhutan Kula Ibu Tuti Joko Pramono ing Bangan Sragen. Lumantar LSW punika kula badhe nyuwun pirsa, bilih anak kula ingkang bibar kula nikahaken, sapunika sampun nyelengi (mbobot calon anak). Wekdal punika sampun ngancik gangsal wulan, namung kula dereng mangertos bab mitoni kandhutan, utawi wonten ingkang mastani tingkeban  Pramila kula ... Sapepake

LSw 45 / 2017
Kagem Mas Aliando M. Zibran (PS No 40 / 2017) Nuwun sewu Mas, kula njlimeti PS nomer 40 ingkang terbit tgl. 7 Oktober 2017. Kula kok kepranan isinipun kaca 17. Keparenga kula nyuwun alamatipun para pemenang ingkang panjenengan serat wonten kaca 17 ingkang lengkap sak nomer tilpunipun. Upami mboten saged sedaya setunggal pemenang kemawon kula inggih purun, ingkang jelas sak nomer ... Sapepake

Jula-Juli Nyuwun Digawe Ajeg
Jula-Juli Nyuwun Digawe Ajeg Aku maca lan lengganan PS wiwit th. 1952, ya ing th. 1965 kae pedhot rada sa­wetara suwe. Saiki wis langganan liwat agen maneh. Pengarang lawas, crita sambung utawa crita cekak kayata: sdl. Any Asmara, Sri Hadi Jaya, Widi Widayat, Suparto Brata, Harjono lll. Kerep tak waca liwat hudyana PS iki. Cergame: Panthom, Bedhahe kraton Powan (Sutikno Ws), Sandi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure