» Kategori : Layang Saka Warga

Perkara Halal Lan Haram
Maca LSW Sdr R.S. Karti Suhadi  ing PS No 6/2017, aku arep melu urun rembug, muga-muga bisa nambahi seserepan.. Blaka wae lehku matur iki ora merga aku ahli hukum Islam (syari’ah), ananging aku mung dhapur bisa ngerti (faham) mula bukane MUI aweh label halal utawa haram tumrape barang makanan apadene babagan liyane kanggo pencerahan marang umat. 1. Kaidah ushul sing kaserat ... Sapepake

LSW 08/2017
Bab EjaanTulisan Latin BasaJawa   Keparengaakunanggapiseratanebapak A.J.S. BoediWidada, Payaman, Magelanging LSW PanjebarSemangat No. 5, 4 Februari 2017, kanthiaturkuingngisoriki. III.  pemikiranejaanbasaJawaanarongwarnaikubener, nangingpemikirankuoradijenengiejaandhaerahlanejaannasional, amargabasaJawaikududubasanasional, nangingbasadhaerah. ... Sapepake

LSW 07 / 2017
Kagem Bp. Ismoe Riyanto Maos seratan panjenengan ing PS No. 2-14 Januari 2017. Rasane kaya bali jaman isih sekolah rakyat biyen anane mung seneng lan seneng. Jaman kuwi durung ana handphone lan barang-barang canggih kaya saiki. Nonton bioskop siji-sijine hiburan sing ampuh, ing taun-taun semana pancen ukuran umur pancen di gatekake temenan, yen durung 17 taun nonton film bisa ditulak karo ... Sapepake

LSW 06 / 2017
Bab Cerbung Kunarpa Rada kaget lan gumun, aku maca Cerbung “Kunarpa Ing Gerbong Pungkasan” (PS No. 53), kaca 42, ana ukara: Rangka manungsa iku isih wutuh, posisine lungguh semendhe “….” Jisime Andaryaka ingkang ical sewidak taun kepengker” Sing arep tak komentari bab iki ana rong bab. 1.     Gambar ilustrasi, ... Sapepake

LSW 05 /2017
Nyuwun Keterangan I. Kawaos wonten Kalawarti PS No. 39, kaca 35 rubrik Ngleluri Tulisan Jawa ingkang dipun embani dening Nana Lie, ing seratan Jawi wonten seratan dayadinnaya mawi pasangan Na: utawa Na gandhul. Punika panutan saking pundi lan kados pundi saged makaten. Nyuwun katingkasan ingkang cetha, kula namung manut / ndherek. II. Tembung “Prastawa” ingkang ... Sapepake

LSW 04 / 2017
Oom Telolet Oom … Jarene wis jaman maju…lah kok mung klakson telolet wae, gedhe cilik, tuwa enom, lanang wadon, malahan asale saka kutha gedhe/Jakarta, kaya wong demo unjuk rasa, nyetop kendaraan bus/truk lagi mlaku, diperintah  ngunekake klakson. Kaya ngono kuwi rak nyatane padha kewolak-walik jamane, padhahal rikala jaman biyen nalika aku isih cilik (saiki umurku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas