» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 30 / 2017
USUL BAB PENINGGALAN SEJARAH Aku seneng maca PS. Sing tak senengi maca bab peninggalan sejarah kaya ta : Telaga madirdo ana desa kembang, Akeh Kang ngluru gaib ana Kyai Sela Kodhok ana tlatah desa Bumi Tesih matesih (PS No. 28 / 2017)...... Aku duwe usul, piye yen diparingi ancer-ancer dalane. Upamane saka Karangpandan  utawa Matesih arahe dalane menyang endi lsp.... Matur ... Sapepake

LSW 29 / 2017
Aja Wedi Karo Terorisme   Kita wis bola-bali krungu slogan utawa omongan kaya ing ndhuwur mau. Jujur kita akoni yen minangka manungsa lan warga negara lumrah, kita wedi karo sepak terjange teroris sing saya nekad, ora wedi mati (kalebu bom bunuh dhiri) jroning tindak tanduke menteror warga. Kita gatekake, teroris wis nyerang warga kanthi bom ing kampung Melayu Jakarta, terus ... Sapepake

LSW 28 / 2017
ATUR PANUWUN MARANG SDL SUYATNO   Artikel ing PS No 13 / 1 April 2017 ngemot tulisan kasarasan kanthi judhul “ Kulit Jeruk Kanggo Nuthuk Watuk” dening sdl Suyatno tak nyatakake jebul ya manjur tenan. Nggonku lara watuk wiwit sasi Desember 2016 lagi wae bisa mari / waras kanthi tuntas. Nggonku maca PS ing wulan Mei marga diwenehi sedulur Endra, pengusaha beras ... Sapepake

LSW 27 / 2017
PESUGIHAN JIMBUNG, KEMBAR Keparenga atur palapuran marang Redaksi : Rubrik ALAMING LELEMBUT ing PS No. 24 / 2017 kanthi irah-irahan “Pesugihan Bulus Jimbung” dening Gunarso Wiyono, pranyata meh kembar karo Jagad Lelembut Bulus Jimbung ing Djoko Lodhang  02-10 Juni 17. kemiripane nganti 90 %, penulise uga padha. Aku nyuwun kadang redaksi kersaa ngecek maneh crita ... Sapepake

BKKBN LAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Minangka warganegara biyasa utawa wong lumrah, aku tansah kepengin urip tentrem ayem, kecukupan kebutuhan padinane senajan ora keluwih-luwih utawa mubra-mubru. Yen ngamati pertumbuhan ekonomi negara sing isih luwih saka 5 %, krasa ati duwe rasa marem, marem marang kiprahe para pangarsaning praja utamane para menteri babagan ekonomi sing wis kasil ngemonah negara kanthi bener, senajan ... Sapepake

PERSEKUSI LAN MEDSOS
Kanggone penulis sing saiki wis cukup umur lan bisa uga wis kalebu lansia, saiki akeh istilah sing populer nanging ora gampang enggal ngerti apa karepe lan maknane. Persekusi iku apa maknane sabenere ? Yen ora kliru nggagapi, iku maknane tumindak sakarepe dhewe lan sateruse nganti mengeksekusi utawa main hakim sendiri. Bab iku ndeleng saka komentare pak Presiden Jokowi, sing nganggep yen ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba