» Kategori : Layang Saka Warga

Soal Macapat
Soal Macapat Nuwun, Pak M.BACHRUN, B.Sc / KI JALANIDI, sutresna. Maturnuwun paringipun kawigatosan, ingkang gegayutan bab LSW – PS  13/ 2O18. Atur uninga, bilih ngantos sapriki,  dereng wonten kadang ingkang paring tuladha cakepan Sekar Macapat kasebat. Pramila, manawi panjenengan badhe kintun cakepan Sekar kasebat lumantar LSW – PS,  sanadyan ... Sapepake

SUGENG ARIYADI FITRI
SUGENG ARIYADI FITRI Marang Bapak Redhaktur, kadang pamaos lan sutresna PS lan kasusastran Jawa kabeh, ing kalodhangan dina becik iki aku ngaturake sugeng Ariyadi Fitri. Pira-pira kaluputanku marang panjenengan kabeh, sing tak jarag utawa ora, utawa pakartiku mung kebeneran wis gawe ora penaking pikir panjenengan, kanthi Layang Saka Warga iki aku nyuwun samudra pangaksama. Mugi Gusti ... Sapepake

Lsw 25 / 2018
Dimen Cepet Apal Lan Nulis Carakan Jawa Nanggapi LSWne sdl. Soedjijono ing PS nomer 21 tgl. 26 Mei 2018 rada bingung jalaran ing alinea 12 sing tinulis: “Carakan Jawa cacah 20 dak pantha dadi sangang pasang sing wangune aksara meh padha”. Apa ora kleru?? Mesthine rak sepuluh pasang !? Nuwun sewu! Aku dudu guru/dosen, mung mantan guru SDN. Pendhidhikanku mung saka KGA. ... Sapepake

LSW 24 / 2018
Hallo Para Sutresna PS Katur kadangku kabeh bae, saka muda tumekane kang wis yuswa. Para sastrawan/pengarang, pemaos Panyebar Semangat ing saindening Nuswantara kang dak tresnani lan dak kurmati kabeg bae. Ing sasi Romadhon kang suci, kebak pengampunan saka Gusti Kang Maha Asih iki, Mbah Brintik ngaturake “Sugeng Nindakake Ibadah” ... Sapepake

LSW 23 / 2018
Buku Antologi Cerkak Kadurjanan Atur uninga kagem sutresna majalah Panjebar Semangat, mliginipun pandhemen waosan basa Jawi karyanipun Tiwiek SA, Sampun kababar buku anggitanipun ingkang paling enggal (2018) arupi Antologi Cerkak Kadurjanan sesirah KLAMAT kanthi Data buku: -     Ukuran ... Sapepake

Nyuwun Pirsa
Nyuwun Pirsa Lumantar LSW ing majalah PS kawula bade nyuwun pirsa bab : 1. Gambar cover depan PS no. 18 tanggal 5 Mei 2018 anggenipun ngeprint punapa kuwalik? Simpingan ringgit sawingkingipun pesindhen lenggah kadosipun kok bala satriya ingkang biyasa kapasang wonten simpingan sisih tengen? 2. Punapa kepareng kawula nyuwun alamatipun sdl. Soedjijono ingkang nyerat “Derkuku ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan