» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 39 / 2017
Butuh Bantuwan   Aku duwe tangga nunggal desa/kelurahan, tapi wis seje kampung. uripe jan mesakake tenan katula-tula, sèkèng alias wong ora duwe. Asmane bapak X. Dheweke manggon omah nunutan, sing kahanane nrenyuhake banget. Omahe wis rapuh, yen wayah udan talange bocor lambah lambah, mbanjiri ruwangan sak omah. Wis kena dipesthekake yen mangsa udan, saben bengi ... Sapepake

LSW 38 / 2017
Buku Waosan Djawi Kanggone priyayi Jateng-Jatim-DIY sing tamat SR antarane taun 1955-1965, mesthine kelingan karo buku wacan “Waosan Djawi” karyane L. Tedjosusastro. Crita-critane cukup nengsemake, antarane: Biyung Utami, wong tuwa sing ngrilakake nyawane ketang tresnane marang anak. Utawa critane cina tukang ider kacang goreng conthongan. “Kacang goleng, ... Sapepake

Tanggapan Bab Tembung Dirga Hayu
Ngaturake kasugengan marang sagung Pandhemen P S kakung putri kalebu putra wayah kang wis kagungan kawigaten maos PS iki. Mligi katur panjenengane kadang kinasih: Tugu W sing dedalem ing Magelang. Aku wis maca seratan panjenengan Nakmas Tugu W ing rubrik LSW- PS No 34/2017. Aku seneng banget, ora merga kepengin nanggapi apa kang dikersakake mau bab tembung salah kaprah...... ora. Yuswane PS ... Sapepake

LSW 36 / 2017
Maknane Tembung Pandu   Nyemak seratane Bpk. Jundi Sanyoto Tuban ing LSW PS No. 32/2017 bab maknane tembung PANDU ing lagu Kebangsaan kita. Miturut panemuku, PANDU ana ing kene dudu pramuka kaya sing panjenengan kersakake, nanging Pandu minangka pengawal utawa: beteng penjaga keslametan. “Disanalah aku berdiri, jandi pandu ibuku…” banjur sapa ... Sapepake

LSW 35 / 2017
PENANGGALAN  Nuwun.Kula satunggaling pelanggan majalah PS saking Agen No. A234 Jakarta, kanthi serat punika keparenga badhe nyuwun pirsa bab penanggalan. Kanca estri kapundhut dening Gusti kala dinten Kemis Paing tanggal 10 September 2015 watawis jam 16.00 sonten. Ingkang kula suwunaken pirsa, dinten punapa lan tanggal pinten (Masehi) bab pengetan 1000 dintenipun. Awit najan ... Sapepake

BAB TEMBUNG DIRGAHAYU
Saben wulan Agustus, kita mengeti dina kamardikan, dina sing penting banget kanggo kita. Upama durung mardika, embuh kaya ngapa nasib negara lan rakyat Indonesia saiki, rasane mrinding lan ngeri mbayangake nasib kita. Saiki, tugas kita sateruse  kudu bisa ngisi kamardikan iki, ben urip kita makmur, ora mung cukup nyandhang mangan lan manggon kanthi kepenak, nanging sabisa-bisa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam