» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 22 / 2017
Wong Jakarta Ngobong Donya   Geger Ahok isih tetep lumaku, malahan saiki wis mendunia lan wis tanpa ukuran, wis multi dimensi dudu dimensine Ahok thok. Yen tak delok, masalah iki ra isa rampung yen ora direparasi saka dhasare (akar masalahe). Kudu diakoni, akar masalah Ahok kuwi akal-akalane Buni Yani sing terus disepakati dening MUI dadi Sikap Keagamaan, lan tak kira yen ... Sapepake

URUBING LILIN LAN KARANGAN KEMBANG
Nggatekake perkembangan negara kita keri-keri iki, jian angel anggonku arep ngukumi. Ing kahanan wulan Ruwah, nyedhaki wulan Pasa lan Idul Fitri biyasane kita wis ribut tata-tata ngadhepi lebaran. Ummat Islam ngarepake ujian siyam sewulan natas, ngundhakake taqwa lan upaya bali marang fitrah. Wong-wong lumrah ngetung-etung blanja kanggo nukokake sandhangan anyar anak-anake lan kebutuhan ... Sapepake

Nambahi Katrangan Maneh Perkara Halal Lan Haram
1). Pancen dhasare Halal lan Haram iku al-Qur’an lan Hadits, mula aja gegampang netepake ukum halal & haram, tanpa dhasar dalil kang gumathok. Geneya ‘Ulama kumawani netepake/fatwa label halal, apa jeneng ora kementhus? Babar blas ora, kepara malah wajib aweh pituduh, pitutur utawa fatwa marang sawijining perkara kang dadi pitakonane masyarakat. Olehe  netepake ... Sapepake

LSW 18 / 2017
Jawaban Katur Sdrk. Eman Suwarto ing Batang   Matur nuwun banget dene Sdrk. Eman Suwarto kasengsem marang critaku ngenani Banaspati / bal geni, sing nate kaserat ana ing LSW PS kapungkur. Dene yen dipundhuti pirsa apa dongane ngusir Banaspati, wadhuh, aku nyuwun pangapura banget sing akeh awit: - Sepisan, kedadeyann iku wis suwe banget (wulan Agustus 1965, nalika iku ... Sapepake

Mungsuhe: Pancasila, Agama …
Anggonku nanggapi tulisane sdr. SK Suhadi ing PS 12/2017 iki sing dikersakake penjenengane bisa oleh jawaban saka Pemerintah/Kominfo, nanging tak kira kok tangeh. Mula aku wani nrambul. Dene yen ora kepranan aku nyuwun genging pangaksami. Karep ben runtut, aturku ndak pantha: 1). Apus-apus lsp, 2). Eksistensi ‘Alim Ulama’ 3). Sifat Ma’shum para Nabi/Rasul, 4). Sifat ... Sapepake

LSW 16 / 2017
Pelantang Suwara Ing Masjid/Mushollah Aku perlu ngaturake bab pelantang suwara lan penggunaane ing masjid / musholah ing desa-desa apa dene ing kutha. Pelanthang suwara digunakake kanggo adzan, kanggo pengajian, pepujian, lsp. Mula bukane adzan ana ing masjid migunakake menara supaya adzan bisa keprungu nganti sawetara adohe saka masjid: saperlu ngundhang umat pada ngumpul nindakake ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?