» Kategori : Layang Saka Warga

Basa Jawa sing Bener
Minangkani pamundhute sedulur Ismoe Rianto (LSW PS nomer 6), aku udhu panemu, melu-melu rembukan supaya luwih gayeng. Pocapan menika lan menapa ditulis punika lan punapa nganggo dhasar apa?  Conto basa Indonesia ditulis apotek lan bus, ora apotik lan bis, nganggo dhasar Pedhoman Umum EYD. Banjur, menika lan menapa ditulis punika lan punapa pedhomane ana apa ora? Yen ora ana, ... Sapepake

Urun Rembug Bab : Prastawa, Sahingga lan Bangga
LSW PS No 6 / 2018 ana seratane Sdl Ismoe Riyanto Madiun bab tembung-tembung ing ndhuwur mau. Kepareng aku urun rembug mangkene : 1. Tembung prastawa , ing Bausastra Jawa duwe teges waspada, waskitha. Contone : prastawa rajapati ...., bisa ditegesi anane kedadeyan rajapati. 2. Sahingga (saengga)uga padha karo keterangan no 1, bisa dianggep basa Jawane “sehingga”. Pancen ing ... Sapepake

Tugas Pers: Kontrol Sosial
Matur nuwun marang panyaruwene Sdl. HR Sumitro Spd saka Grobogan (LSW PS no. 9), sing jare tulisanku pijer nyaruwe pejabat, tokoh, paraga sing ora pro karo pemerintah. Nyemak tulisan mau aku bisane mung maklum. Awit Sdl. HR Sumitro sajake kadhung ketenta karo wiramane pers jaman Orde Baru sing adhem ayem. Maca PS wiwit taun 1973 panjenengane ora mrangguli tulisan sing ngritik pejabat, ... Sapepake

LSW 09 / 2018
Katur Sdr. Gunarso TS Assalammu’alaikum W.W. Kepareng matur, lepat nyuwun sih aksami. Nami kula H.R. Sumitro SPd, alamat Rt 04 Rw.03 Dhukuh Tanjung Cengklik, Dhusun Tanjung, Desa Kalipang, Kec. Gabus Kab. Grobogan. Kula pelanggan PS wiwit dados PNS, milai guru, Kep Sek, ngantos purna. Langganan PS pasipun 1 Juli 1973 ngantos sapunika dereng nate mothol babar pisan. Menawi dipun ... Sapepake

Rakyat Butuh Kecukupan Pangan
Ngrasakake reregan pangan, utamane beras, minangka kawula cilik tur lumrah, kita krasa sumpeg lan seseg. Lha kepriye, wis seprana-seprene kita urip ing alam kamardikan iki, ora nate ngrasakake rega beras murah nganti kita ngrasa ora kekurangan pangan. Sing ana mung saben dina tansah ubed bingung nanjakake blanja sing pancen cilik lan ora sepiraa, kanggo nyukupi kebutuhan padinan: sandhang, ... Sapepake

LSw 07 / 2018
Ngleresaken Ukara Ingkang Lepat Katur sdl Rama Setyadji Pantjawidjaja. Nuwun sewu, aku arep atur panyaruwe tulisan panjenengan kang kamot ing PS No.4 tanggal 27 Januari 2018 kaca 35 kanthi judhul / irah-irahan Manjing Ajur Ajer. Ana kaluputan sing kurang cocog, mligine tembang Pangkur ing larikan ka : 3. Ana jangkrik gumaluntung benere : Beburukan gumaluntung 5. Ayo kanca ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…