» Kategori : Layang Saka Warga

LSW 06 / 2016
Prastawa, Sahingga lan Bangga Aku sok maca tembung prastawa kanggo nggambarake kedadeyan sing wis kelakon. Apa tembung iku jarwan saka basa Indonesia peristiwa ? Kamangka prastawa tegese Waskitha  utawa waspada. Sawise dhudhah-dhudhah bothekan, aku nemu tembung pungkur kanggo nggambarake kedadeyan lawas. Contone : minggu wingi pak A kecemplung sumur. Pungkur pancen bener. Utawa ... Sapepake

LSW 05 / 2018
Wara - Wara   Atur pambiwara marang para maos / sutresna PS ngenani rubrik layang Saka Warga. Rubrik LSW pancen kita sedhiyakaké minangka sesambungan antarané kita kabeh, kaya ta antarane para maos siji lan sijine, antarane para sutresna lan redaksi, bisa uga antarane para maos ana sing ngudharake ruwet renteng lan panguneg-uneg kalebu panyaruwe utawa kritik ... Sapepake

LSW 04 / 2018
Katur Calhaj Tahun 2018 Alhamdulillah, aku sakkloter (16) SOC Solo gelombang 1 budhal nang Tanah Suci, njujug Madinah. Metu saka bandara digawa menyang hotel Azahra Makarim. Bis ngliwati dalan gedhe sing kiwa tengene ana hotel-hotel mewah dhuwur. Rata-rata 20 tingkat, kaget aku kok hotele kaya iki ya ora kaya sing diliwati mau. Wah, iki penginepan apa pe­mondhokan, nak diarani Hotel ... Sapepake

LSW 03 / 2018
Pananggalan Ibu Aluysia DJ Budiwati (Ibu Sudarso) SMAN Gambiran Jl. Sriwijaya 11 Wringinagung Gambiran Banyuwangi   Séda 14 –Pebruari 2014 Pendhak II  :     Selasa Pon 23 Januari 2014 1000 dina    :     Jum’at Pon 9 Nopember ... Sapepake

LSw 02 / 2018
LSW nganggo aksara Jawa Tumpukan Majalah Inggih nuwun sewu bapak pimpinan PS, kula ngaturaken serat dhumateng bapak. Ngangge seratan Jawi, basanipun inggih basa Jawi, Inggih pangapunten kemawon. Lajeng ingkang kula suwunaken priksa punika makaten: Kula punika tumbas majalah JB kaliyan PS punika sampun dangu, lajeng sadaya majalah kula wau yen sampun cekap anggen kula maos ... Sapepake

LSW 01 / 2018
Rubrik Kasarasan Aku kerep dijaluki tulung dening warga kampung, kang padha golek jamu/tamba kanggo ngobati penyakit. Tujune ana “Rubrik Kasarasan” dadi saben ana wong sing butuh, dakakon nggoleki dhewe ana ing majalah PS. Jebul jodho padha waras, nganti akeh tangga sing klangenan ngampil majalah PS kanggo nggoleki rubrik kasarasan. Nanging emane jroning njlentrehake ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa