» Kategori : Layang Saka Warga

Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis
Tanggapan Pathokan Kanggo Kadang Penulis Mugi katur dhateng sedherek Ismoe Rianto ing LSW PS No. 14 / 2018, bab pathokan Kanggo Kadang Penulis, kaparenga kula badhe nyuwun pirsa Retorika panjenengan kados ingkang kasebat ing inggil, kasebat kados makaten: 1 Seratan panjenengan ing LSW kasebat, menapa dipun tujokaken/kangge “Penulis Pemula” utawi ingkang nembe ajar ajar ... Sapepake

L.G.B.T.
L.G.B.T. Sawetara iki ana berita ribet-ribet sawenehing pawongan/lembaga sing usul supaya ana aturan / undang-undang bab hak LGBT. Nganti ana lembaga international arep melu cawe-cawe. Yen miturut panemuku, sing wong cilik ora ngerti hukum, karebena alasan “hak asasi manusia” kok kayane ora jumbuh karo azas negara Pancasila. Ya bener ing UUD 45 kita menghormati “hak ... Sapepake

Sosok Guru Ingkang Njawani
Sosok Guru Ingkang Njawani Sedherek sedaya, kula sampun maca anggitanipun kadang Gunarso (PS 13, 31 Maret 2018) bab sapatemon kalayan kanca-kanca sekolahipun lan Bapak Guru Ismadi. Miturut pamanggih kula seratan punika sae basanipun lan ingkang langkung prayogi, nggambaraken lan mameraken sosok guru ingkang anjiwani marwah pendhidhikan. Guru Ismadi (kula boten tepang) ngrakit sosok GURU ... Sapepake

Iku gambare PM RRC Chou En-lay
Iku gambare PM RRC Chou En-lay Nyemak artikel “Propaganda Gaya Bung Karno” ing PS no. 14 kaca 9, Sdl. Raras Ch minangka penulise sajake kurang tliti. Gambare Bung Karno sing lagi mriksani jam tangan minangka ilustrasine artikel, ana kaluputane sethithik. Pemimpin RRC ing satengene Bung Karno iku dudu Mao Ze Dong, nanging Chou En-lay PM RRC nalika kuwi. Gambar kasebut ... Sapepake

Nggoleki Kanca Lawas
Aku alumni SMA Negeri 01 Ponorogo, tahun ajaran 1965/1966. Biyen gedhunge ana tulisane KOPERASI BAKTI ing jalan Bathara Katong. Ing kene aku nggoleki kancaku lawas antarane asmane: 1. Tri Nartini (Tinton) biyen Kos ana daleme Pak Serat lurah Cokromenggalau Jl. Tirtotejo. Dene Tinton kuwi putrane Bapak Camat Barat Magetan. 2. Sekti Asri, mbiyen ndherek kangmas lan mbakyue ing ... Sapepake

Arta Rp. 20.000,- lan Rp. 2.000,-
Arta Rp. 20.000,- lan Rp. 2.000,- Arta Republik Indonesia (model enggal) Rp. 20.000, lan Rp. 2.000,- …. Radi jumbuh…kathah kedadosan warga masyarakat ingkang ngalami kapitunan, amargi salah anggenipun mundhut. Niyatipun badhe nyusuki Rp. 3.000,- nanging ingkang dipun paringaken Rp. 21.000,-,  lembaran Rp. 20.000,- setunggal lan lembaran Rp. 1.000,- setunggal. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?