» Kategori : Surabayan

Pinter Keblinger
“Aku maca ndhuk Koran, mahasiswa telu salah siji universitas ndhuk Surabaya dicekel polisi merga dinuga ngrusak system jaringan computer ndhuk Los Angeles. Polisi LA njaluk tulung polisi Indonesia supaya nggoleki hecker sing ngganggu system IT-ne. Marine kecelel tibake hecker iku mau isik mudha-mudha, isik kuliah, umure selikur taunan. Niki gae gumun, arek-arek niku encene kepinterane ... Sapepake

Narkoba
“Awak dhewe niki prihatin nemen. Sing arane narkoba niku saniki wis ngembrah nemen ndhuk masyarakat, wis mrasuk ndhuk ngendi-endi, dhilik-dhilik berita sing onok gandhengane barek narkoba rame ndhuk media massa, entes ae sing arane artis akeh sing ditangkep merga narkoba, sampek anake raja barek ratu ndhangdhut ya kenek masalah narkoba. Terus sing gae awak dhewe mrinding entas ae ... Sapepake

Tragedhi
“Tragedi banjir, longsor. Kacilakan barek liyane isik du­rung mungkur ndhuk Februari niki. Berita ndhuk media gak muk rame perkara tragedhi ae, tapine ngarepna pesta politik niki tambah rame pejabat diborgol barek KPK merga kelakuane sing wis keseret barek napsu milik, kepengin isok ngumpulna dhuwik saakeh-akehe gae mbalekna modhal marine pilihan tah gae modhal pilihan maneh sing ... Sapepake

Murid Mateni Guru
“Kabar heboh saka Sampang, onok murid sing mentala ngantem gurune sampek dadi patine. Awale pak Guru Achmad Budi Cahyono mulang kelas XII SMAN Torjun Sam­pang, muride sing aran Hz nggak nggape, pak guru marani barek nyoret pipine Hz barek kuwas cet, Hz gak trima gu­rune diantem terus dipisah barek murid liyane, pak guru terusan lapor ndhuk kepala sekolah masalahe. Mari ngono ... Sapepake

Grahana Rembulan Super
“Malem tanggal siji Februari 2018 wingi onok grahana rembulan, gae awak dhewe sing gak eruh masalah astronomi sing koyok ngono niku biasa ae, sing arane grahana rembulan kerep methuki, tapine gae ahli astronomi, grahana rembulan niku diarani grahana rembulan super getih biru (Super Blue Blood Moon). Fenomena niki kegolong grahana perigee, yaiku grahana rembulan total kang kalakon saat ... Sapepake

Awas Lindhu
“Mentas ae onok lindhu ndhuk dhaerah Lebak Banten, lindhu niku sampek bolak-balik muk sing rada gedhe pindho, sampek isok dirasakna ndhuk Jakarta sing gae pendhudhuk Ibukota panik padha mlayu metu saka gedhung. Jarene sing pinter lindhu niku mau onok kaitane barek aktife cicin api Pacifik dha­erah niku ngliwati limalas Negara, dadine makane onok sambung sambunge antara gempa siji ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…