» Kategori : Surabayan

Mabrur
“Alhamdulillah dulur-dulur sing nindakna rukun Islam sing kalimia, munggah kaji ndhuk Mekah, wis padha mulih, wis kumpul barek keluargane maneh ndhuk tanah air. Muji syukur taun niki ritual haji sing ditindakna barek dulur muslim sajagad ndhuk Mekah purna gak onok sambekala napa-napa. Awak dhewe muk isok melu memuji, kaya dongane dulur sing  munggah kaji, ibadah hajine ... Sapepake

Bom Nuklir
“Bom bangsane bom nukir, bom sing medeni nemen, entas ae Korea Utara gak merduli  omonge Negara liya tetep ae uji coba senjata niku mau. Mbok apa gak ketir ketir Negara-negara sing mungsuhan barek Korea Utara, nek sampek perang, isok ajur temen donya niki. Mergane sing dienggo duduk bom konvensional sing daya rusake terbatas tapine bom nuklir, bom kimia, bom atom, bom ... Sapepake

Qurban
“Riyaya Qurban ngene niki awak dhewe sing penting asline supayane gelem mawas diri barek ngresepi apa sejatine ajaran dhuk qurban niku. Nek awak dhewe nontok ndhuk sejarahe, sing arane anak ae dikurbana, artine awak dhewe niki nindakna apa sing dadi prentahe Gusti Allah ojok ngetung untung rugi, owel ngetokna bandha donya. Ora mung gae kurban tapine gae sembarang apa sing dadi prentahe ... Sapepake

PS 84 Taun
“Dulur awak dhewe niku kudu nggedhekna syukure ndhuk Gusti Allah, apaa soale, mergane ndhuk kutha Surabaya niku onok majalah basa Jawa sing saniki umure pas 84 taun, umur sing gak baen-baen. Isik isok ber­tahan ndhuk kondisi wong Jawa saniki wis akeh sing ngemohi Jawane, alias wong Jawa wis akeh sing bu­dayane katut budaya manca. Lha niki ayo dulur, yok apa carane ngusahakna ... Sapepake

Melteka
“Surabaya entuk sebutan kutha pahlawan encene cocog barek tepak pisan, lha yok apa gak tepak nek wayahe pitulasan koyok saniki niki, kabeh kampung ndhuk Surabaya mesthi ngrayakna rame, saben RT mesthi gae kampunge dadi ketok meriah, dalan dalan diceti, bendera umbul umbul dipasang, nganakna macem-macem kegiatan koyok lomba lomba gae arek-arek cilik, sampek bapak-bapak tah ibu-ibu, ... Sapepake

Rampog
“Suwi gak enek kabar rampogan sing sampek mateni korbane, mentas niki warga dikagetna barek ketemune mayit ndhuk alas Watu Blorok Mojokerto, mayit wadon niku tibake bu Luluk bojone Kades Desa Sidojangkung Menganti Gresik, jarene bu Luluk mari njupuk dhuwik ndhuk bank karepe kate gae DP tuku lemah. Encene Bu Luluk niku duwe usaha bisnis jual beli tanah. Ndhuk sirah barek awake onok luka ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam