» Kategori : Banyumasan

Berase Egin Larang Baen Koh...
Awan kuwe, kaki Bawor lagi jagongan dopokan nang teras karo mas Gatot sing bukak warung internet. Ujug-ujug mbekayu Tebok teka, de tutna Darman Betor sing mbrengkut nggawa blanjan sekang pasar, egin nang latar wis celuk-celuk ngundangi Kaki Bawor, “Ramane... Ra­mane.. Dhuwite kurang kiye. Berase ketan mundhake larang banget, dadi durung sida ketuku lah....” Kaki Bawor ... Sapepake

Semangate Ibu Kartini
Wayah sore bar ngasar, Kaki Bawor jagongan nang risban kambi leyeh-leyeh nang teras ngarep umahe, karo ngrungokaken Radio sing agi nyiaraken uyon-uyon gendhing Banyumasan. Jan rasane ayem te­menan, apa maning sandhingane wedang kopi nasgitel, lawuhe balokan sing egin manget-manget. Jan kayonge nikmat banget. Ujug-ujug mak bedhengus, Baune Nasiran teka mak srog langsung njagong njejeri ... Sapepake

Tjakrawedana II
“Ramane, inyong kepengin takon ming rika. Nang Ba­nyumas ana adipati Tumenggung Tjakrawedana. Lha nang kadipaten Cilacap, uga ana Tumenggung Tjakrawedana. Nu­rut rika, apa ana gandheng cenenge Tjakrawedana Ba­nyumas karo Tja­krawedana Cilacap?” takone mbekayu Sari, penyiar Banyumasan nang radio swasta niaga sing pancen sering olih takonan sekang pendhengar. ... Sapepake

Bonokeling
Nurut crita rakyat tutur tinular lan tinggalan arupa makam, Kyai Bonokeling kuwe penyebar agama Islam kang diutus dening Kanjeng Sultan Demak Bintoro kanggo nyebaraken agama Islam nang wewengkon Banyumas, sekiwa tengene abad 15. Wektu semono, kanggo nyebar agamaning Allah nang kukuban Ba­nyumas dudu perkara sing gampang. Jalaran nang wewengkon kono wis thukul subur agama Hindu, Budha lan ... Sapepake

Narkoba Ngincer Bocah Sekolah
Wengi kuwe giliran regune Kaki Bawor sing rondha. Kaki Bawor ngabsen sing wis teka, nang Pos Kamling, ana Pak Priyanto sing pangsiunan PNS, Yamun si bujang tuwa, Darman betor, Kebayan Dikin, mung mas Guru Tarno sing durung keton. “Lho, mas Guru Tarno denenga durung teka yah? Biasane gasik,” cluluke Kaki Bawor. Ora let suwe, mas Guru Tarno teka numpak ubluge, langsung diparkir ... Sapepake

Dirgahayu Kabupaten Cilacap
Awan bar ngasar, Kaki Bawor jagongan dhewekan nang teras ngarep umahe, ora krasa mripate merem. Bareng melek, kaget wis ana Kebayan Dikin njanggleng nangarepe. “Kaget yah Ramane? Kiye tek gawakna krupuk tengiri karemane rika,” kandhane Kebayan Dikin karo nuduhaken tas kresek gedhe isi bungkusan krupuk tengiri. Terusan mapan njagong nang kursi ngarepe Kaki Bawor. “Eh, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?