» Kategori : Agama Islam

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (3)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). 3. LELAWANAN : Sing njalari beda panemu (pemaha­man babagan takdir), sing dumadi ana ing satengahing masyarakat, antara liya krana madhakake takdir karo ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (2)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). Nyimak dhawuhe Allah kang wus katur ing ndhuwur iku, cetha banget Allah iku tansah njurung marang kita, supaya ikhtiyar (usaha) lan makarya (nyambut kardi), ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (1)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). 1. PANGERTEN: Ngrembug babagan takdir, miturut gotekingakeh, utawa umyeg kang dima­ngerteni dening awam, takdir mono mu­judake ketetepan saka ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (8)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Mangerteni lan mahami ayat iki, ora kok ateges pengawalan dalah penjagaan iku sing njalari Allah priksa. Nanging ngandhut makna kaggo nuduhake  kasu­nyatan apa kang wus  cinathet (direkam) ing ilmune Allah wiwit azali. ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (7)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (10). Ilmu babagan sing ghaib. Sadurunge ngrembug makna kang kinandhut ana ing Q.S. Jin (72):25-26) sing gegayutan karo ilmu ghaib, prayoga diaturake ing kene bab dosa sarta ancaman paukumane. Lha saupama dosa iku sak nalika pungkasane ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (5)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)   Miturut Imam Jalalain, yaiku as’Suyutii lan al’Mahalli, nafsirake panah geni iku, sing karan meteor. Hiya  meteor iku sing sumadya (siap) sing bakal mburu lan ngo­yak jin-jin sing nyoba nyedhaki alam ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba