» Kategori : Agama Islam

Panguripan ing Masyarakat Jin (5)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)   Miturut Imam Jalalain, yaiku as’Suyutii lan al’Mahalli, nafsirake panah geni iku, sing karan meteor. Hiya  meteor iku sing sumadya (siap) sing bakal mburu lan ngo­yak jin-jin sing nyoba nyedhaki alam ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (4)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Miturut aqidah Islam, manungsa mono mujudake makhluk kang cinipta pa­ling mulya (ahsanul  khaliqin), katimbanag makhluk liyane. Malah jejering manungsa iku luwih mulya katimbang Malaikat. Dene jin cinipta deningg Allah tanpa ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (3)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (3). Jin iku ana sing bodho. (a). Ayat kang  wus katur ana ing ndhuwur, yaiku Q.S.Jin (72):1,2,3 iku nerangake, manawa golongan jin kag wus padha iman marang Allah, sarta ora bakal nyekuthokake Allah karo sesembahan liyane, padha ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (2)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Jin-jin lan manungsa uga kadhawu­han dening Allah supaya padha  ta’at lan mangabekti marang Allah. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Ingsun ora nitahake jin kalayan ma­nung­sa, kajaba kekarone ... Sapepake

Panguripan ing Masyarakat Jin (1)
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) 1. PAMGERTEN : Hakekat makhluk Allah kang karan jin miturut Al-Qur’an lan Hadits. Gotekingakeh ana ing tengahing masyarakat werna-werna. Antara liya ana jin sing dikendhaleni dening manungsa, bisa dikongkon apa bae, bisa dikongkon ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (10-Tamat)
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) Ing babagan iki (kenabiane Muham­mad), Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude: “Lan elinga nalika Allah mundhut perjanjian kalawan para Nabi, sanyata apa wae kang Ingsun pari­ngake marang sira awujud Kitab lan Hik­mah. Banjur nekani marang sira ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?