» Kategori : Agama Islam

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)   e. Pribadi kang tawakkal (Al-Mutawakkil). Imam Bukhari nerangake, manawa Ra­sulullah iku pinaraban (peparab) Al-Mutawakkil, yaiku pribadi kang tawakkal marang Allah. Sipat-sipate Rasulullah iku uga sinebut (diterangake) ana ing Kitab Taurat, kadi dene ... Sapepake

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 1. PANGERTEN: Rasulullah (Muhammad) iku mujudake utusaning  (Rasul) Allah sarta pungkasa­ning Nabi (Wa lakin Rasulallahi wa khata­man Nabiyyiin (Q.S. Al-Ahzab (33):40, sarta diutus kanggo nyampurnakake akh­laq kang mulya tumraping para manungsa ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (14/tamat)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Kajaba saka iku, manawa kita manger­teni sistem (struktur) balung-balung awak kita, pranyata strukture balunge awak kita iku, sinusun saka 206 ros-rosan balung sing dumadi saka ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (13)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (d). Sunnatullah tumurune udan Kita ndulu, manawa mendhung mau lumaku (bergerak) antarane langit lan bumi. Swasana mangkono mau ndarbeni makna kanggo nyeimbangake antarane kekuwatan ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane
Isih ngrembug babagan banyu, ma­na­wa kerapetan zat air (banyu) kang pa­ling dhuwur, yaiku nalika banyu owah da­di padhet. Mung bae banyu iku beda karo werna cairan  liyane. Banyu bakal ngga­yuh (mencapai) derajat kepadhetan paling dhuwur ana ing suhu 40 derajat cel­sius. Lan banyu bakal owah dadi padhet lan beku ana ing suhu nol derajat (dadi es). Hiya ... Sapepake

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (11)
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 (6). Atmossfer lan organ ambe­gane makhluk Ambegan mono mujudake kebutuhan tumraping saben sel-sel. Geneya kok mangkono? Hiya, krana saben sel iku mbutuhake oxigen sing piguna kanggo mbakar ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas