» Kategori : Agama Islam

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (13)
Mapan ana ing ayat liya uga diterang­ake, mangkene maksude: “Yekti Ingsun wus kepareng maesi Langiting Donya kalawan Tanggana (Lintang-lintang) pin­dha damar, Ingsun anggo mbalangi (mban­dhemi) syetan lan uga Ingsun wus kepareng nyawisake marang syetan-syetan mau siksa Neraka Sair, kang murub selawase.” (Q.S.Al-Mulk (67):5). Mula saka iku nalika Allah kepareng ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (12)
III. MAKHLUK ALLAH, MANUNGSA LAN JIN. (1). Manungsa cinipta. Ciniptane manungsa lan jin trep karo dhawuhe Al­lah, mangkene maksude: “Panjene­nga­Ne kang wus kepareng nitahake manungsa saka lemah kang garing pin­dha wingka. Lan maneh PanjenengaNe uga wus kepareng nitahake bangsane jin saka geni kang murni. He manungsa lan jin, sebab apa sakaronira padha mai­do ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (11)
15.Bumi digelar Ing babagan iki Allah wus kepareng paring dhawuh, mangkene maknane: “Lan Allah wus kepareng nitahake Bumi kang didunungi (diengoni) dening para manungsa. Ing  Bumi kono ana woh-wohane lan wit kurma kang ana mang­gare (angkupe). Lan ana wiji kang padha garing godhonge lan kembang kem­bang kang wangi (gandane).” (Q.S. Ar-Raman (55): ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (10)
13. Ruang tanpa hawa lan gravitasi Ing babagan iki Allah wus kepareng paring pituduh binukane ati manungsa sing iman lan manungsa kang kafir. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Mangka sapa bae wonge kang kepareng dikersakake dening Allah, bakal pinaringan hidayah (pi­tuduh). PanjenengaNe bakal njem­bar­ake dhadhane wong iku, kanggo nampa (narima) wulangan ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (9)
Kanthi mangkono, lelandhesan karo keterangan  ing Al-Qur’an, sebagean ilmu­wan Muslim ana kang ndarbeni panemu, manawa Langit iku ana rong werna, yaiku Langit kang cedhak lan Langit kang adoh. Langit kang cedhak, yaiku Langit Donya kang bisa dinulu. Dene Langit sing adoh, yaiku Langit sing ora bisa dinulu. Hiya iku sing karan Langit ghaib. Sebab Al-Qur’an ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (8)
11. Langit lan Bumi maune nyawiji nuli pinisah. Nalika semana (jaman ja mbejuja) Langit lan Bumi iku dadi siji (nyawiji). Nuli saka keparenging Allah, Langit lan  Bumi iku dipisahake.Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan Allah wus ke­pareng ndamel Langit sap pitu ana ing ndhuwur, sarta Allah, Panjene­nga­ne ndadekake traju (timbangan) keadilan, supaya ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa