» Kategori : Agama Islam

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (18)
V. Wates Tawa lan Asin (1). Banyu lan panguripan. Ngrem­bug babagan banyu tawa lan ba­nyu asin, Allah wus kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “PanjenengaNe wus kepareng ngum­bar Segara loro, asin lan tawa. Sakarone padha reruntungan. Saantarane Segara lo­ro mau ora bisa terus ngliwati siji ma­rang sijine. He manungsa lan jin! Sebab apa ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (17)
(2). Geneya Srengenge njedhul sa­ka sisih Wetan lan surub ing sisih Kulon? Njedhul sarta surube Srengenge iku mujudake swasana (fenomena) kang lu­maku saben dina.Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Apa sira Muhammad durung sumurup, yen sanyata Allah  kepareng nglebokake wengi ana ing rina. Lan nglebokake rina ana ing wengi. Lan Panjene­ngaNe kepareng ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (16)
(g). Ciniptane jin saka geni kang panas: Ciniptane jin, miturut dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan maneh PanjenengaNe wus kepareng nitahake bangsaning jin saka geni kang murni.” (Q.S.Ar-Rah­man (55):15). Dumunung ana ing Q.S.Ar-Rahma (55):14, diterangake, ma­nawa manungsa cinipta saka lemah (lempung) kang garing pindha wingka (tembikar). Dene ing Q.S.Ar-Rahman ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (15)
(f). Jin, syetan lan iblis Maksud cinipatane. Jin lan manngsa mono mujudake makhluk Allah sing arane dilestarekake dadi arane Surat ing Al-Qur’anul Krim, yaiku Surat jin, surat kang ka 72 lan surat Al-Insaan, surat kang ka 76. Kekarone makhluk mau padha-padha manggon ana ing lumahing Bumi, ana ing alam kang beda-beda. Jin urip ana ing alam  ghaib, dene manungsa urip ana ing ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (14)
(c). Waktu cinipta. Kaya kang wus diaturake ing ndhuwur, manawa  pangu­ripan iku ora binarung karo ciniptane Bumi. Ciniptane Bumi mono ngalami ta­taran persiapan miliaran taun, supaya sa­mubarang pantes sarta bisa dadi pa­pan panggonane makhluk urip. Kejaba saka iku, manungsa mono dudu makhluk sing paling awal kang manggon (mapan) ana ing lumahing Bumi. Dhawuhe ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (13)
Mapan ana ing ayat liya uga diterang­ake, mangkene maksude: “Yekti Ingsun wus kepareng maesi Langiting Donya kalawan Tanggana (Lintang-lintang) pin­dha damar, Ingsun anggo mbalangi (mban­dhemi) syetan lan uga Ingsun wus kepareng nyawisake marang syetan-syetan mau siksa Neraka Sair, kang murub selawase.” (Q.S.Al-Mulk (67):5). Mula saka iku nalika Allah kepareng ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…