» Kategori : Agama Islam

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (3)
(b). Qabil lan manuk Gagak Rajapati kang kawitan, yaiku nalika Si Habil (putrane Nabi Adam) dipateni de­ning Qabil ya (putrane Nabi Adam). Lha nalika Qabil merjaya (mateni) Si Ha­bil, dheweke bingung atine, kepriye pa­ngudine sawise sedulure tumekeng ing pati. Allah nuli kepareng ngutus manuk  Ga­gak, kanggo menehe tuladha ngupa­kara jenazah sedulure. Manuk ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (2)
(2). Pemahaman kang nalisir Allah kepareng paring dhawuh, mang­kene maksude: “Lan manawa sira pitakon marang wong-wong kafir (ka­fir Makkah), sapa ta sing ni­tahake langit-langit lan bumi, lan kang ke­pareng nglakokake rawikara (sre­nge­nge) sarta ratih (rembu­lan)? Wong-wong mau mesthi bakal mang­suli, Allah. Geneya sira kabeh padha mlengos saka ... Sapepake

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (1)
Allah wus kepareng nyipta satus rah­mat, salah sijining rahmat iku kepareng kapa­panake ana ing donya, saengga kanthi Rahmat iku dumadi (terjalin) rasa kasih sa­yang antara sekabehing makhluk. Isih ana 99 Rahmat kang dumunung ana ing pangkone Allah. (HR. Ahmad).   PANGERTEN: Rahmat Allah iku mujudake sumber ener­gi (kekuwatan dhasyat) Jagad Raya. Sing ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (18-tamat)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). (20). TAWAKKAL Pangerten samadya, tawakkal mono ngandhut makna sumarah (pasrah) ma­rang karsaning Allah, sawuse kita nindak­ake upaya (usaha) kanthi ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (17)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). Nyimak ayat kang katur  ing ndhuwur, bisa dimangeteni, manawa kita netepake utawa mutusake, Allah kepareng paring tuntunan, sira aja nuruti hawa nepsu. ... Sapepake

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (16)
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. Qashash (28):77). (16). PINDHA MESIN ETUNG (KALKU­LATOR) Sapandurat lelawanan (kontradiksi) ayat-ayat iku bisa dipriksani ana ing baba­gan kang ana gandheng  ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure