» Kategori : Roman Remaja

Cinta Lotre Sempe
Yen ngelingi prastawa biyen aku banjur nyabar-nyabarake ati, sanajan ora gampang. Wis pirang-pirang ndina anggonku nangis, eluhku durung garing. Sa­ben-saben daklap nganggo jilbabku banjur mbrubul maneh kaya pancuran. Ngancik wengi, ngepasi arep mapan tu­ru, mataku merem nanging kesadhar­anku isih urip. Aaaah, sebel aku. Leo mutus hubu­ngan tanpa aweh panjelasan. Ujare ... Sapepake

Ulang Taun
Ing sekolahan ana kanca sing arep ulang taun. Jenenge Agus, laire tanggal 3 Agustus. Agus dadi ketua kelas ing kelas XI IPA-C. Bocahe pawakane dhuwur, kulit sawo mateng, irung mbangir lan tegas yen dadi ketua kelas. Telung dina sakdurunge kanca-kanca sak kelas padha rundhingan. Ana sing nggawa glepung trigu, endhog mentah, plembungan, kue tart, kadho, lan kebutuhan ulang taun liyane. ... Sapepake

Motor Abang Ngarep Gerbang
Daksawang saka njero kelas, udan wis nelesi tanduran lan kembang-kembang ing sakupenge lapangan. Kelasku sing wektu iku isih diwulang pelajaran dasar-dasar elektro ndadekake aku pengin enggal mulih wae. “Udan ta Rin?” pitakone Sinta sing lunggah jejerku. “Iya Sin, grimis,” sumaurku sinambi mengo menyang lawang lan sepisan maneh daksawang kahanan ing njaba kelas ... Sapepake

Salah Tampa
Dina iki ora kaya dina biyasane, Isna katon pucet nalika diutus Bu Lestari dadi perwakilan FORPIS (Forum Remaja Palang Merah Indonesia) kanggo sekolahe. Biasane dheweke paling seneng melu kegiyatan ngono kuwi senajan ora kanggo melu dadi utusan FORPIS ing PMI Blora. “Lo menapa boten Ratih mawon bu?” ature Isna marang Bu Lestari sing lagi ngecek obat-obatan ing ruang ... Sapepake

Kaya Ayang-ayang
Ping!!! Dakpriksa hapeku sing muni, ana pesan nang whatsapp saka mbakyuku Arifah. “Isih Jagongan Karo Fahmi Nang Warkop Ya?”  “Ya Mbak,” wangsulanku cekak. “ELINGEN, MULIH KLIWAT JAM SEWELAS ORA USAH MLEBU OMAH, TURU NANG TERAS WAE!!!” Tulisan mau ditulis nanggo huruf gedhe-gedhe ateges dheweke serius. Daksawang jam dhindhing ... Sapepake

Taman Sega
Octa katon semangat mlaku menyang meja makan. Suguhan bobor bayem kebul kebul, sambel tomat, bandeng goreng lan krupuk urang dipangan telap telep ketara yen keluwen. Maklum wae sedina muput pelajaran nang sekolah isine sarwa etung-etungan sing gawe uteg panas. Bubar mangan piringe arep dikorahi nanging dipenggak karo Geby, mbakyune. “Eh segamu isih ana lho, ayo dientekna!” ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?