» Kategori : Roman Remaja

Blenjani Janji
Bengi kuwi Dilan ditimbali bapak lan ibune ing ruang tamu. Dilan lungguh ing tengah – tengahe bapak lan ibune. “Le, awakmu iki wis kelas 12, wis arep lulus. Mbok ya aja panggah dolanan game ae “ dhawuhe bapake. “Iya le, elinga lek bapakmu anggone golek dhuwit kuwi nganti ora ruh awan lan wengi “ imbuhe ibune Dilan. “Inggih pak bu, aku ora bakal ... Sapepake

Kuwung
Pinuju jam 14.00 WIB bel sekolah muni. Mratandhani piwulangan wis purna. Para siswa kelas XII IPA 1 padha rame. Nanging ana salah sawijine siswa sing mung lungguh madhep kaca sajak mikir abot. Weruh patrape kancane sing ora kaya biyasane, Bisma ngrasa welas. “Sajake daksawang awakmu kok lagi duwe masalah. Ana apa ta Gas?” “Aku lagi mikir. Aku mbesuk kepengin dadi apa? ... Sapepake

Kanca Urip
Sore kuwi kaya kang wis dijanjekake lumantar WA marang Wina, Andi ngampiri menyang omahe. Ora lali uga mamitake        marang Bu Yani, ibune Wina. Ora sepira suwe Wina metu saka kamare karo nyangklong tas punggung kanggo wadhah klambi salin. Kekarone budhal menyang kolam renang. Wina iki sakjane ora sepiraa bisa anggone nglangi. Awake ... Sapepake

Tok tok Cring
Virly lagi badmood amarga hubungan tresnane karo Amsah ora antuk restu saka wong tuwa, utamane bapake. Alasane jare kudu lulus kuliah dhisik lah, ngedohi zina lah, Amsah bocahe ora nduwe tata krama lah lan lah liyane sing gawe atine mangkel tur mbesengut. Pancen yen disawang Amsah kuwi areke kaya ora nduwe masa depan. Asring mbolos kuliah, arang sholat jamaah, senengane cangkruk ... Sapepake

Buku Ian Bramantya
Awan iki aku lagi ibut nginventarisasi buku kang lagi wae teka ing perpustakaan kampus panggonanku kerja. Aku    ngguyu dhewe. Ngelingi mula bukane aku isa dadi wong kaya saiki ya amarga patheng maca. Maca buku, maca kahanan, uga blajar saka wacan. “Mbiyen, jaman cilikanmu, wow… buku bekas laris manis. Bathine turah-turah. Aja nyawang saiki,” ngendikane ... Sapepake

Gantungan Kuncine Rendra
Wiwit mlebu sekolah sing sepisan wingi nganti tekan seprene Dila rumangsa nggumun marang owah-owahan ing pribadine Rendra, Ketua kelase. Sadurunge libur semester biyen ketua kelas kuwi babar pisan ora seneng masang aksesoris jinis apa wae ing tas sekolahe. Nanging saiki, tas sekolahe Rendra diwenehi gantungan kunci kanthi wujud manuk dara. Yen nitik saka wujude cetha yen gantungan kunci kaya ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure