» Kategori : Roman Remaja

Balada Tresna Sang Surya
Sing jenenge tresna kuwi yen wis mlebu tataran cinta buta utawa cinta mati, apa wae mesthi bakal dilakoni.                 Kayadene tresnane Surya marang Lintang. Cah kampus ngendi coba sing ora weruh “drama cinta” Surya lan Lintang sing tayang ... Sapepake

Tembunge Sasmita
Sasmita kuwi kanca cedhakku, pawakane dhuwur lan gagah, rupane gantheng. Uga sopan, ngomonge alus lan kalebu bocah pinter. Masalah akhirat uga ora kalah, sholat limang wek­tu ora tau telat, seminggu ping pindho mesthi teka ing pengajian. Mula ora gu­mun yen akeh cewek sing kesemsem dhe­weke. Beda karo Sasmita, aku iki klebu bocah sing biasa diarani “tomboy”. Ora ... Sapepake

Kelap-Kelip Bada
Umi nyeblokake awake ing rangkulane Habib. Buku karo piranti alat tulis sumebar saka tase ngebaki plesteran. Ora suwe pipine sing bunder abang kaya woh tomat teles banyu luh. Ana rasa seseg sing ngebaki dhadhane, sakmulihe sekolah kuwi. “Mas, Umi isin Mas... yen terus-terusan diece anak koruptor karo kanca-kanca. Jare awake dhewe iki keturunan mbah najis lah, reged lah, wong dosa ... Sapepake

Cinta Lotre Sempe
Yen ngelingi prastawa biyen aku banjur nyabar-nyabarake ati, sanajan ora gampang. Wis pirang-pirang ndina anggonku nangis, eluhku durung garing. Sa­ben-saben daklap nganggo jilbabku banjur mbrubul maneh kaya pancuran. Ngancik wengi, ngepasi arep mapan tu­ru, mataku merem nanging kesadhar­anku isih urip. Aaaah, sebel aku. Leo mutus hubu­ngan tanpa aweh panjelasan. Ujare ... Sapepake

Ulang Taun
Ing sekolahan ana kanca sing arep ulang taun. Jenenge Agus, laire tanggal 3 Agustus. Agus dadi ketua kelas ing kelas XI IPA-C. Bocahe pawakane dhuwur, kulit sawo mateng, irung mbangir lan tegas yen dadi ketua kelas. Telung dina sakdurunge kanca-kanca sak kelas padha rundhingan. Ana sing nggawa glepung trigu, endhog mentah, plembungan, kue tart, kadho, lan kebutuhan ulang taun liyane. ... Sapepake

Motor Abang Ngarep Gerbang
Daksawang saka njero kelas, udan wis nelesi tanduran lan kembang-kembang ing sakupenge lapangan. Kelasku sing wektu iku isih diwulang pelajaran dasar-dasar elektro ndadekake aku pengin enggal mulih wae. “Udan ta Rin?” pitakone Sinta sing lunggah jejerku. “Iya Sin, grimis,” sumaurku sinambi mengo menyang lawang lan sepisan maneh daksawang kahanan ing njaba kelas ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba