» Kategori : Roman Remaja

Pak Pos Istimewa
“Dhik, ana pak pos!” Bengoke Mas Kukuh saka ruwang tamu nalika ngerti ana kurir ngeterake barang kanggoku. Aku nalika kuwi isih umyeg nylurupne bolah ing dom kanggo njait taplak meja. Krungu kandhane Mas Kukuh, lang­sung nyat dakplayoni pawongan sing lagi mertamu ing omahku. Pawongan sing ba­nget dakenteni tekane. Sing sepisan merga dheweke mesthi nggawa nomer bukti ... Sapepake

Lagu Ciptaane Bagas
Iki ora sing kapisan pindhone Raras ngelingake aku supaya ora sesambungan karo Bagas, cowok sing akhir-akhir iki ce­dhak klawan aku. Bagas kuwi kancaku nunggal kampus nanging beda jurusan. Dheweke salah siji mahasiswa sing cukup kondhang ing kalangane kaum hawa amarga suarane kang apik, mirip penyanyi Afgan. Dheweke uga dadi vo­kalis band ana kampus. Aku kenal Bagas saka acara ulang ... Sapepake

Klambi Ijo
“Win… kuwi lho sik klambi ijo kuwi sing dak sir, nanging aku ora ngerti jenenge” kandhane Rini marang aku. Aku noleh nang pawongan sik dikandhakake Rini mau. Saiba kegetku jebul sing dicritakake Rini sewulan iki Mas Anggoro. Aku ora ngira menawa Rini duwe rasa marang Mas Anggoro wiwit masa Orientasi Mahasiswa. Aku mung meneng kami tenggengen karo nyawang Mas Anggoro. ... Sapepake

Tang Ting Tung Naila
Langit kutha pahlawan dina iki mendhung ketambahan angin sing ngelus-elus kudhungku pretandha yen sedhela engkas bakal udan. Lakune matik beatku dakarahake menyang gerbang pondhok pesantren mahasiswa Darul Arqom. Senajan kahanane apik amarga mentas dicat nanging kontras karo atiku sing mangkel bin anyel. Aku unjal ambegan dawa nalika tekan parkiran motor. Atiku mangkel amarga ana sebabe, ... Sapepake

Merga Kahanan Urip
Rio pancen anake wong ora duwe. Mangkat sekolah, kanca-kancane padha numpak motor dheweke mlaku nganti pirang-pirang kilometer. Jarak omahe seka SMA-ne cukup adoh, ora mokal dheweke mlaku wiwit jam lima subuh.  Cah nom kuwi bingung marang kahanan uripe sing dirasakake kesrakat. Mula direwangi kerja kuli nalika dina minggu. Nanging temtu wae asile ora nyukupi kanggo tuku buku, tuku ... Sapepake

Nyi’ing Wulandari
Yen nyawang tingkahe kancaku siji iki kelingan muzdalifah, pelawak manis saka stand up comedy. Praupane manis nanging polahe mesthi gawe wong ngguyu mbok menawa pancen sifate humoris senajan miturutku aneh. Jeneng asline Wulandari utawa diundang Wulan. Nanging amarga polahe sing aneh, mula dak wenenehi tambahan jenenge dadi Nyi’ing, tembung cekakan saka nyeleneh lan sinting. Dheweke ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?