» Kategori : Roman Remaja

Kanca Mesra
Sakbenere aku ora ngerti apa sing diarani tresna kuwi. Aku wis coba takon karo kanca-kancaku, nanging padha ora bisa njelasake sing gampang dakngerteni. Malah padha bingung dhewe-dhewe. Ana sing ngeyel tresna kuwi ya tresna, ora bisa diterangna, tapi bisa dirasakna. Aku sansaya bingung karo penjelasan sing keri kuwi. “Maksute piye kuwi?” “Ya, bisa dirasakna. Kowe bisa ... Sapepake

Undhangan Klawu
Jam rolas wengi kanggone Jalu isih krasa sore. Jam-jam semono kuwi dheweke isih ngadhep komputer ngrampungake pesenan undhangan manten. Anggone nggethu sedina utuh durung kasil nemokake desain sing nyocogi ati. Ora kaya biyasane dheweke nggarap nganti suwe mangkono. Biyasane yen wis rampung kaya panjaluke sing pesen, undhangan langsung dicetak. Wengi kuwi dheweke isih buntu pikirane durung ... Sapepake

Mita Matika
Dina iki ana ulangan matematika. Mita wis pasang ulat mbesengut. Dheweke pancen serik marang pelajaran matematika kuwi. Mula ora nggumunake yen dheweke ora nate nggatekake pelajaran iki yen diterangke guru. Ing atine wis males ndhisiki. “Kanggo apa ta sakjane matematika kuwi? Nek mung itung-itungan ae nganggo kalkulator lak ya isa ta?” ngono pikir-e Mita. Angger ana ... Sapepake

Ibere Merpati
Getun yen kelingan, ana manuk dara ing ngarep mata daksiya-siya. Mangka manuk dara alias merpati kuwi lam­bange tresna. Nanging saiki wis sirna, ilang kesaput alame pangangen.Nalika SMA, lagi wae tetepung karo Abi. Bocah ganteng, pinter, putih tur alim pisan. Kawiwitan isih kagok yen cecatu­ran, nanging saya suwe lumaku kaya padatan.“Gi, piye PRmu matematika, wis bar ... Sapepake

Tresna Ora Kudu Handarbeni ?
Aku bingung arep ngapa, preinan semester ngene iki biasane aku nyang omahe Luluk, kancaku kang saiki manggon ing kutha Semarang. Biasane aku mesthi mrana, nginep raketang mung sedina apa rong dina. Nanging ta­un iki sajake kok ora bisa kaya mbiyen. Lha dheweke saiki wis duwe bojo, aku je­las pakewuh yen arep dolan-dolan. Mbiyen Luluk kuwi kanca sebangkuku zaman SMA. Aku ... Sapepake

Blenjani Janji
Bengi kuwi Dilan ditimbali bapak lan ibune ing ruang tamu. Dilan lungguh ing tengah – tengahe bapak lan ibune. “Le, awakmu iki wis kelas 12, wis arep lulus. Mbok ya aja panggah dolanan game ae “ dhawuhe bapake. “Iya le, elinga lek bapakmu anggone golek dhuwit kuwi nganti ora ruh awan lan wengi “ imbuhe ibune Dilan. “Inggih pak bu, aku ora bakal ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa