» Kategori : Roman Remaja

Kelap kelip Ba’da
Umi nyeblokake awake ing rangkulane Habib. Buku karo piranti alat tulis sumebar saka tase ngebaki plesteran. Ora suwe pipine sing bunder abang kaya woh tomat teles mbanyu luh. Ana rasa seseg sing ngebaki dhadhane, sakmulihe sekolah kuwi. “Mas, Umi isin Mas... yen terus-terusan diece anak koruptor karo kanca-kanca. Jare awake dhewe iki keturunan mbah najis lah, reged lah, wong dosa ... Sapepake

Pak Pos Istimewa
“Dhik, ana pak pos!” Bengoke Mas Kukuh saka ruwang tamu nalika ngerti ana kurir ngeterake barang kanggoku. Aku nalika kuwi isih umyeg nylurupne bolah ing dom kanggo njait taplak meja. Krungu kandhane Mas Kukuh, lang­sung nyat dakplayoni pawongan sing lagi mertamu ing omahku. Pawongan sing ba­nget dakenteni tekane. Sing sepisan merga dheweke mesthi nggawa nomer bukti ... Sapepake

Lagu Ciptaane Bagas
Iki ora sing kapisan pindhone Raras ngelingake aku supaya ora sesambungan karo Bagas, cowok sing akhir-akhir iki ce­dhak klawan aku. Bagas kuwi kancaku nunggal kampus nanging beda jurusan. Dheweke salah siji mahasiswa sing cukup kondhang ing kalangane kaum hawa amarga suarane kang apik, mirip penyanyi Afgan. Dheweke uga dadi vo­kalis band ana kampus. Aku kenal Bagas saka acara ulang ... Sapepake

Klambi Ijo
“Win… kuwi lho sik klambi ijo kuwi sing dak sir, nanging aku ora ngerti jenenge” kandhane Rini marang aku. Aku noleh nang pawongan sik dikandhakake Rini mau. Saiba kegetku jebul sing dicritakake Rini sewulan iki Mas Anggoro. Aku ora ngira menawa Rini duwe rasa marang Mas Anggoro wiwit masa Orientasi Mahasiswa. Aku mung meneng kami tenggengen karo nyawang Mas Anggoro. ... Sapepake

Tang Ting Tung Naila
Langit kutha pahlawan dina iki mendhung ketambahan angin sing ngelus-elus kudhungku pretandha yen sedhela engkas bakal udan. Lakune matik beatku dakarahake menyang gerbang pondhok pesantren mahasiswa Darul Arqom. Senajan kahanane apik amarga mentas dicat nanging kontras karo atiku sing mangkel bin anyel. Aku unjal ambegan dawa nalika tekan parkiran motor. Atiku mangkel amarga ana sebabe, ... Sapepake

Merga Kahanan Urip
Rio pancen anake wong ora duwe. Mangkat sekolah, kanca-kancane padha numpak motor dheweke mlaku nganti pirang-pirang kilometer. Jarak omahe seka SMA-ne cukup adoh, ora mokal dheweke mlaku wiwit jam lima subuh.  Cah nom kuwi bingung marang kahanan uripe sing dirasakake kesrakat. Mula direwangi kerja kuli nalika dina minggu. Nanging temtu wae asile ora nyukupi kanggo tuku buku, tuku ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan