» Kategori : Sing Lucu

SL 48 / 2017
D h u w i t Gareng :      “Upama kowe duwe dhuwit rongewu, ilang sewu. Isih pira?” Bagong :      “Ya isih sewu ta?” Gareng :      “Salah.” Bagong :      “Lha isih pira?” Gareng : ... Sapepake

SL 46 /2017
W a y a n g Gareng :       “Wayang sapa sing jenenge trima mung sahuruf?” Bagong :       “Apa ana?” Gareng :       “Ana wae, “a”biyasa.” Bagong ... Sapepake

SL 45 / 2017
Dhukun Gareng :       “Mbah, kula niki uripe sak-jeg jumleg, kok rekasa mawon. Kersane mboten rekasa, kula kedah pripun.” Dhukun :       “Sabar-sabar, yen wis rong taun rak wis ora krasa yen rekasa.” Gareng ... Sapepake

I k l a n
D o k t e r Pasien :       “Dokter, sing lara kuwi wetengku, sing disuntik kok malah nggon lambe.” Dokter :       “Bener, sing lara wetengmu. Nanging sing sambat karo sing cringis rak lambemu.” Pasien :       “Dokter, ... Sapepake

TV
Matematika Gareng :       “Saiki matematika. b x b = 4 “b” sama dengan....?” Bagong :      “2 (loro).” Gareng :       “a x a = 2 “a” padha karo? Jawabane kudu padha!” Bagong : ... Sapepake

M a l i n g
M a l i n g Pulisi   :       “Kowe kuwi, nyolong wedhus telu kok ngaku siji, mukir ya?” Maling :       “Yakin, setunggal Pak.” Pulisi   :       “Lha, nyatane barang bukti, wedhus telu, ngono kok isih arep ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure