» Kategori : Aiti

Download Video ing LINE kanggo Android
Saliyane layanan chat, panggilan suara lan video chat, LINE nduweni fitur Home. Ing fitur iki, pengguna bisa andum status arupa teks, foto utawa video. Saliyane kanggo nggambarake perasaan, LINE Home uga bisa digunak­ake kanggo nglelipur diri kanthi nenik­mati apa kang didum dening kanca LINE kita. Mula ora arang, yen banjur ana video apik kang diposting dening kanca kita mau. Yen ... Sapepake

WhatsApp ngetokake Fitur ‘Jawil Kanca’
WhatsApp dikabarake mentas wae nambah fitur “jawil” utawa colek utawa mention jroning update anyare. Dinane iki fasilitas ksb wis dicakake ing maneka sosial media, kayadene Facebook, Twitter lan Instagram. Fitur iki bakal nggampangake sapa wae oleh kawigaten nalika nindakake obrolan ing grup kang nduweni anggota akeh. Yen kita manggon ing sawijining grup ksb, mesthi bakal ... Sapepake

Mindhah Kontak PIN BBM Android Tanpa Invite Ulang
Mindhah Kontak BBM menyang HP Android mujudake bab kang kawitan kang mbokmenawa kita tindakake nalika ganti ponsel saka sadurunge kang mi­gunakake Blackberry lan saiki migu­nakake HP Android. Mesthi wae kita ora pengin kelangan puluhan kepara atusan kontak penting kang ana ing Hp lawas kita ta? Ing ngisor iki ana sawenehing cara praktis lan gampang kanggo mindhah­ake ... Sapepake

Nguripake lan Mateni Layar Android tanpa Menet Tombol Power
Kabeh ponsel android, sing murah­an apadene sing larang, mesthi nduweni Tombol Power. Tombol Power biasane ana ing bagian iringan, bisa ing tengen, kiwa, utawa ing ndhuwur. Apa ta fungsi tombol power android iki? Kabeh mes­thine wis padha ngerti yen tombol power nduweni fungsi kanggo mateni utawa nguripake ponsel android. Saliyane iku, fungsine uga kanggo ngunci utawa mbu­kak ... Sapepake

Carane Nemokake Nomer HP Wong Liya sacara Online
Tips iki dudu kanggo ‘nggarap’ wong liya, apamaneh nindakake bab-bab kang ana gandhengane karo kriminal. Tujuan aweh tips iki yakuwi kanggo mbantu kita jroning ngawekani sawenehing situasi tinamtu. Tips iki ora liya yakuwi carane ne­mok­ake nomer HP-ne wong liya sacara online. Bab iki penting banget nalika kita lagi ngadhepi sawenehing situasi ... Sapepake

10 Fitur Rahasia kang Ana ing Smartphonemu
Mbacutake artikel sing wis kamuat minggu kepungkur, yuk kita dhudhah ma­neh fitur-fitur rahasia liyane kang ana ing Smartphonemu yuk.   6. Developer Menu Kanggone kanca-kanca kang seneng nguthak-athik smartphone, sajake ku­rang teliti yen durung mangerteni fitur sing siji iki. Kita bisa dadi sawijining developer lo kanggo smartphone-mu dhe­we yen bisa nemokake ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure