» Kategori : Wacan Bocah

Syafina Ajar Pasa
Jam ing ruang tengah nuduhake tabuh 10.35 WIB nalika Bu Ega gupuh metu saka ngomah jalaran krungu tangise bocah cilik. Karo thingak-thinguk Bu Ega nggoleki punjere swara. “Kenang apa Fin kon nangis seru temen,” pitakone marang Syafina, putrane sing nembe umur patang tahunan, lagi nangis ning pojok plataran. Tangise bocah cilik kuwi ora kandheg malah tansaya seru kaya ... Sapepake

Akal Buluse Abu Nawas ngalahake Tuan Tanah Kikir
Dina iku pasa romadon meh rampung. Bakda sedhela engkas teka. Abu Nawas katon dheleg-dheleg ing ngarep gubuge. Sajake dheweke lagi bingung merga ora duwe dhuwit kanggo riyayan. Sinambi ndeleng langit biru kang wiwit katon jambon mratandhani meh wayahe buka, Abu Nawas mikir piye carane bisa nyekel dhuwit kanggo riyayan sak anak bojone. Sauntara iku, ora adoh saka omahe Abu Nawas ... Sapepake

Abu Nawas lan Makluk Ajaib
Dina iku bakul roti lan martabak sing jenenge Wan Bahri lagi nandhang susah senajan dagangane laris, geneya? Amarga dheweke lagi kejiret utang sing ora sethithik saka lintah darat sing jenenge Juragan Kama Siyadi. Kawitan Wan Bahri arep matur baginda Harun Al Rasyid perkara masalah iki nanging emane baginda Sultan lagi ana kunjungan kenegaraan. Dheweke banjur arep nang pengadilan saperlu ... Sapepake

Merconan ing Wulan Pasa
Wulan pasa Pak Sumari dheleg-dheleg amarga yen adate adol bakso wiwit esuk nganti sore, saiki mung adol wayah sore wae. Iki ndadekake asile dirasakake kurang akeh, mangka kabutuhan kanggo riyaya mengko mesthi akeh. “Buk, sawetara iki aku arep prei sik ora adol bakso, sing wingi ae isih ana, malah rugi. Aku arep kerja ngrewangi nggawe mercon ing omahe Pak Yono.” kandhane pak ... Sapepake

Esuk-esuk Wis Budhal Sekolah
Iki isih esuk banget. Srengenge durung metu saka panggone turu. Nanging Mita wis tangi lan wis adus. Wis nganggo seragam sekolahe pisan. Ibune katon gumun. Ora biasane Mita sregep kaya ngene. “Geneya esuk-esuk kok wis siyap, ndhuk?” pitakone Ibu. “Ben ora telat bu” sumaure Mita sake­candhake. Ibu niliki jam sing cemanthel ing tembok. Saiki isih jam lima ... Sapepake

Botol Beling
Ana botol beling sing wis suwe banget manggon ing gudhang omahe wong. Tutupe wis ora ana. Botol kuwi bekase wadhah susu anake sing duwe omah. Amarga wis padha gedhe lan ora gelem ngombe susu maneh, botol beling kuwi ora digunakake. Ing sawijining dina, botol beling kuwi mau diringkesi karo sing duwe omah. Banjur digawa metu saka gudhang menyang panggonan liyane. Botol beling didegake ing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan