» Kategori : Wacan Bocah

Bulus lan Kura
Ubak-ubek ning Telaga Wungu dilakoni saben dina. Lha piye meneh, kanggone Kura lan Bulus ya nang kono kuwi panggonane. Yen mangsa udan, Telaga Wungu kebak banyu. Kura karo Bulus seneng merga banyu mau akeh panganane. Lha yen mangsa ketiga, banyune suda. Malah sing maune bening dadi buthek. Nanging kabeh mangsa mau dilakoni kekarone bareng-bareng. Najan memper, Kura karo Bulus kuwi ... Sapepake

Raja Alas kang Degsiya
Ing alas wana, ana raja kang banget licik, seneng  nyiksa manuk dadi abdine. Raja iku kasar banget lan kejem marang kabeh kewan, utamane manuk ing alas. Miturut crita saka leluhure raja wana sadurunge, manuk ing alas pancen kena ipat (kutug) supaya tundhuk marang raja wana. Kekaro swiwine ora bisa kanggo mabur. Nanging ipat mau bisa ilang yen bisa nemokake sedulur kembare si raja ... Sapepake

Maling…
Sore sing meh kesaput mega, mbok Kerto nembe nggawe wedang. Dina iki mbok Kerto lagi nindakake pasa sunah, sejatine ora mung niat nyunah, nanging merga ora duwe apa-apa sing bisa kanggo nganjel wetenge. Wis seminggu iki pak Kerto, sisihane nganggur ora ana sing nggunakke tenagane. Pak Kerto nyambutgawene srabutan, apa wae dilakoni amrih pawone bisa ngebul. Mbok Kerto ora diparingi momongan ... Sapepake

Dongeng Mula Bukane Bledheg
Ing jaman biyen, antarane menungsa lan lelembut kuwi bisa urip rukun lan bantu binantu. Malah kepara urip sesambungan antarane murid karo guru, kaya sing dilakoni dening pertapa Sekti jenenge Guru Shie iki. Guru Shie duwe murid loro sing banget ditresnani awujud Jin lan Peri. Sing awujud jin, lanang, jenenge Ramasaur lan sing awujud peri jenenge Mekala, wadon.  Antarane Ramasaur lan ... Sapepake

Ketularan Maca
Dina iki ulang taune Ambar. Sawise ngucapake selamat ulang taun, bocah-bocah kelas lima menyang kantin sekolah. Arep ditraktir Ambar tu-ku bakso. Wah, kabeh padha jejingkrak-an, seneng amarga isa maem bakso gratis. “Mbar, iki kanggo awakmu,” kan­dhane Nila karo ngulurake bungkusan kado. Ambar mesem. Ndeleng bentuk bungkuse, Ambar wis isa mbadhe apa isine. “Iki ... Sapepake

Joko Budheg
“Bocah-bocah, dina Rebo wingi, bapak nerangake bab akehe crita rakyat lan legendha sing ana ing Indonesia iki,” Pak Tantowi miwiti mulang esuk kuwi bab legendha: “Awakmu kabeh ngerti artine tembung legendha mau?” imbuhe guru sing ngrangkep dadi penulis majalah anak-anak terbitan Jakarta iki. “Crita ingkang magepokan kaliyan kawontenanipun panggenan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…