» Kategori : Wacan Bocah

Esuk-esuk Wis Budhal Sekolah
Iki isih esuk banget. Srengenge durung metu saka panggone turu. Nanging Mita wis tangi lan wis adus. Wis nganggo seragam sekolahe pisan. Ibune katon gumun. Ora biasane Mita sregep kaya ngene. “Geneya esuk-esuk kok wis siyap, ndhuk?” pitakone Ibu. “Ben ora telat bu” sumaure Mita sake­candhake. Ibu niliki jam sing cemanthel ing tembok. Saiki isih jam lima ... Sapepake

Botol Beling
Ana botol beling sing wis suwe banget manggon ing gudhang omahe wong. Tutupe wis ora ana. Botol kuwi bekase wadhah susu anake sing duwe omah. Amarga wis padha gedhe lan ora gelem ngombe susu maneh, botol beling kuwi ora digunakake. Ing sawijining dina, botol beling kuwi mau diringkesi karo sing duwe omah. Banjur digawa metu saka gudhang menyang panggonan liyane. Botol beling didegake ing ... Sapepake

Bulus lan Kura
Ubak-ubek ning Telaga Wungu dilakoni saben dina. Lha piye meneh, kanggone Kura lan Bulus ya nang kono kuwi panggonane. Yen mangsa udan, Telaga Wungu kebak banyu. Kura karo Bulus seneng merga banyu mau akeh panganane. Lha yen mangsa ketiga, banyune suda. Malah sing maune bening dadi buthek. Nanging kabeh mangsa mau dilakoni kekarone bareng-bareng. Najan memper, Kura karo Bulus kuwi ... Sapepake

Raja Alas kang Degsiya
Ing alas wana, ana raja kang banget licik, seneng  nyiksa manuk dadi abdine. Raja iku kasar banget lan kejem marang kabeh kewan, utamane manuk ing alas. Miturut crita saka leluhure raja wana sadurunge, manuk ing alas pancen kena ipat (kutug) supaya tundhuk marang raja wana. Kekaro swiwine ora bisa kanggo mabur. Nanging ipat mau bisa ilang yen bisa nemokake sedulur kembare si raja ... Sapepake

Maling…
Sore sing meh kesaput mega, mbok Kerto nembe nggawe wedang. Dina iki mbok Kerto lagi nindakake pasa sunah, sejatine ora mung niat nyunah, nanging merga ora duwe apa-apa sing bisa kanggo nganjel wetenge. Wis seminggu iki pak Kerto, sisihane nganggur ora ana sing nggunakke tenagane. Pak Kerto nyambutgawene srabutan, apa wae dilakoni amrih pawone bisa ngebul. Mbok Kerto ora diparingi momongan ... Sapepake

Dongeng Mula Bukane Bledheg
Ing jaman biyen, antarane menungsa lan lelembut kuwi bisa urip rukun lan bantu binantu. Malah kepara urip sesambungan antarane murid karo guru, kaya sing dilakoni dening pertapa Sekti jenenge Guru Shie iki. Guru Shie duwe murid loro sing banget ditresnani awujud Jin lan Peri. Sing awujud jin, lanang, jenenge Ramasaur lan sing awujud peri jenenge Mekala, wadon.  Antarane Ramasaur lan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?