» Kategori : Wacan Bocah

Bajul lan Cerek
“Aja cedhak-cedhak panggonane bajul turu ya” welinge Manuk Kuntul. Manuk Cerek sing luwih cilik ora sida mabur. “Geneya? Aku arep golek mangan.” Manuk Kuntul ngomong yen Manuk Cerek kudu ngati-ati. Yen cedhak karo panggonane Bajul, mengko bakal dimangsa. Cerek manthuk-manthuk. Dheweke mabur mangisor, nuju rawa-rawa panggonane golek mangan. Sadu­runge menclok ... Sapepake

Asal Mulane Wit Mahkota Dewa
Ing jaman biyen, ana wong tani sing jenenge pak Redo. Pak Redo urip ing sak pinggiring alas. Dheweke urip ijenan, ora duwe bojo lan anak. Tangga teparone omahe uga adoh-adoh jarake saka papane. Saben wayah esuk pak Redo mesthi budhal menyang tegalan lan alas, saperlu ngundhuh woh-wohan lan sayuran saperlu di dol menyang pasar.  Dumadakan sawijining dina nalika dheweke ... Sapepake

Nguber Layangan Pedhot
Saben awan nganti sore wayah ketiga ing lapangan ngarep omahe Toni rame bocah padha layangan. Ing omahe, Toni bukak warung adol layangan karo kebutuhan liyane kaya kertas, bolah lan gulungan. Rega layangan kuwi murah mung Rp 1000. Sinambi jaga warung, ibuke ya gawe balungane layangan, yen wis akeh disetor menyang pengepul. Saben dina ndeleng carane nggawe layangan, Toni wusanane uga bisa ... Sapepake

Badu Wis Kapok
Badu mulih sekolah bareng kanca-kancane. Mlaku bebarengan ing pinggir dalan, ben ora kesrempet kendharaan. Nanging, tangane Badu kuwi nakal. Kerep methiki lan muthesi tetanduran ing pinggir dalan. Banjur godhonge dibuwang sembarangan. “Adhuh!” jerit godhonge kembang sepatu. Awake suwek gara-gara dipethik Badu. “Adhuh!” godhong palem mbengok kelaran. Badu ... Sapepake

Denkus 15
Jenengku  Arya, aku duwe adhi siji, bocahe bagus lan lucu ananging ya kuwi mbelinge ra mekakat. Sembarang  njaluk menang. Apa amarga lek pas tukaran, bapak ibuk sering mbelani ya? Sing gedhe diutus ngalah, iih.. sebel!  Kaya kadadeyan wingi iku, aku dijewer ibuk gara-gara njendhul adhik, Aku pegel merga di­arani maem donate sing didelikne neng le­mari makan. ... Sapepake

Dongeng Lembu lan Singa
Kaya padatan, saben malem minggu Desita ajeg sowan menyang daleme simbahe saperlu nyuwun didongengi. “Kung, dalu menika ka­kung bakale ndongeng napa?” pitakone Desita. “Dongeng ngenani lembu lan singa ndhuk,” ngendikane Yangkunge. “Hore…!!!” ujare Desita seneng. Sawise unjal ambegan, Yangkunge Desita kuwi banjur miwiti ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas