» Kategori : Wacan Bocah

Jaka Budhug
Rikala jaman semana ing tlatah Jawa ana krajan sing arane Ringin Anom. Raja sing kuwasa nalika kuwi asmane Prabu Arya Seta. Sang raja kagungan puteri sing ayu banget arane puteri Kemuning, amarga kulitane kuning langsat. Nanging, sanajan Puteri Kemuning kanugrahan pasuryan sing sulistya lan pawakan sing lencir lan anggun, pranyata tetep wae jeneng menungsa ora ana sing sampurna. Gusti ... Sapepake

Nyi Ageng Serang, Srikandhi Mataram
Indonesia pancen ora tau kentekan stok musisi kebak bakat. Kita patut mongkog marang bab iki. Ora kepetung maneh wis pira cacahe musisi asal Indonesia kang sanggup nancep­ake siyunge ing panggung musik dunia, wiwit kang wis senior engga sing isih imut-imut. Salah sijine yakuwi pianis cilik aran Jefri Setiawan iki. Jenenge Jefri ujug-ujug dadi viral ing jagating maya. Bocah umur 10 ... Sapepake

Princen, Si Tukang Mbelot
Kanggone Krajan Belanda, Johannes Princen kuwi ora liya dianggep pengkhianat utawa wong sing mbelot. Nanging kanggone Bangsa Indonesia, Princen ora liya pahlawan sing kudu diurmati. Geneya kok ngono, sapa ta sejatine Princen kuwi? Priya sing gagah lan gantheng rupane iki, lair ing The Hoque, Netherlands 21 November 1925. Ora ana gegambaran babar blas yen dheweke kudu dadi tentara, sebab ... Sapepake

Nalika David Mbolos
Arep mbolos sekolah, iku niyate David dina iki. Geneya kok dheweke nekat tumindak kaya mangkono? Amar-ga lali karo tugas makalahe bu Naila Mu­zayyan. Guru matematika sing minangka guru paling kereng sak sekolahan. Pan­cen sing salah David, amarga wingi nalika ana prei rong dina malah enak-enak do­lanan game online nganti sirahe krasa mbliyur. “Bapak, aku pamit budhal ... Sapepake

Bajul lan Cerek
“Aja cedhak-cedhak panggonane bajul turu ya” welinge Manuk Kuntul. Manuk Cerek sing luwih cilik ora sida mabur. “Geneya? Aku arep golek mangan.” Manuk Kuntul ngomong yen Manuk Cerek kudu ngati-ati. Yen cedhak karo panggonane Bajul, mengko bakal dimangsa. Cerek manthuk-manthuk. Dheweke mabur mangisor, nuju rawa-rawa panggonane golek mangan. Sadu­runge menclok ... Sapepake

Asal Mulane Wit Mahkota Dewa
Ing jaman biyen, ana wong tani sing jenenge pak Redo. Pak Redo urip ing sak pinggiring alas. Dheweke urip ijenan, ora duwe bojo lan anak. Tangga teparone omahe uga adoh-adoh jarake saka papane. Saben wayah esuk pak Redo mesthi budhal menyang tegalan lan alas, saperlu ngundhuh woh-wohan lan sayuran saperlu di dol menyang pasar.  Dumadakan sawijining dina nalika dheweke ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?