» Kategori : Wacan Bocah

Celengane Dini
Saben esuk menawa mangkat sekolah dini mesthi diparingi sangu dening ibune. Nanging amarga Dini bocahe gemi setiti lan ngati-ati, sangune iku ora tau dinggo jajan, nanging dicelengi ana celengan lemah bentuke jago, kang dituku nalika nonton sekaten karo bapak lan ibune kepungkur. Menawa menyang sekatenan Dini pancen ora lali mesthi tuku celengan ngono kuwi. Dheweke seneng banget nyelengi, ... Sapepake

Kapok Ngedu Iwak
Senajan wis didukani ibuke, nalika mulih sekolah Amar isih wae tuku iwak cupang ing ngarep sekolahane. Tekan ngomah, Amar nguncalake tase ing ndhuwur kursi. Dheweke banjur nggolek toples kothong ing pawon. “Wadhuh, ora ana sing kothong!” grenenge Amar anyel. Dheweke banjur ngobrak-abrik wadhah bumbon. Bareng sauntara, dheweke nemokake toples wadhah glepung. Lha, iki apik ... Sapepake

Parcel kanggo Pak Hamid
Wulan pasa wis lumaku telung minggu luwih. Tegese ora suwe maneh wulan pasa bakale purna lan riyaya sing diantu-antu tekane bakal teka. Aryo lan Bagus bocah sing saiki lungguh ing bangku SMP lan janji serius pasa sedina wutuh iku atine seneng banget. rasa seneng iku merga nganti tekane dina iki anggone pasa durung nate mokel. Lan kaya sing dijanjekake dening Pak Hamid, salah siji tukang ... Sapepake

Jaka Budhug
Rikala jaman semana ing tlatah Jawa ana krajan sing arane Ringin Anom. Raja sing kuwasa nalika kuwi asmane Prabu Arya Seta. Sang raja kagungan puteri sing ayu banget arane puteri Kemuning, amarga kulitane kuning langsat. Nanging, sanajan Puteri Kemuning kanugrahan pasuryan sing sulistya lan pawakan sing lencir lan anggun, pranyata tetep wae jeneng menungsa ora ana sing sampurna. Gusti ... Sapepake

Nyi Ageng Serang, Srikandhi Mataram
Indonesia pancen ora tau kentekan stok musisi kebak bakat. Kita patut mongkog marang bab iki. Ora kepetung maneh wis pira cacahe musisi asal Indonesia kang sanggup nancep­ake siyunge ing panggung musik dunia, wiwit kang wis senior engga sing isih imut-imut. Salah sijine yakuwi pianis cilik aran Jefri Setiawan iki. Jenenge Jefri ujug-ujug dadi viral ing jagating maya. Bocah umur 10 ... Sapepake

Princen, Si Tukang Mbelot
Kanggone Krajan Belanda, Johannes Princen kuwi ora liya dianggep pengkhianat utawa wong sing mbelot. Nanging kanggone Bangsa Indonesia, Princen ora liya pahlawan sing kudu diurmati. Geneya kok ngono, sapa ta sejatine Princen kuwi? Priya sing gagah lan gantheng rupane iki, lair ing The Hoque, Netherlands 21 November 1925. Ora ana gegambaran babar blas yen dheweke kudu dadi tentara, sebab ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba