» Kategori : Wacan Bocah

Raja Alas kang Degsiya
Ing alas wana, ana raja kang banget licik, seneng  nyiksa manuk dadi abdine. Raja iku kasar banget lan kejem marang kabeh kewan, utamane manuk ing alas. Miturut crita saka leluhure raja wana sadurunge, manuk ing alas pancen kena ipat (kutug) supaya tundhuk marang raja wana. Kekaro swiwine ora bisa kanggo mabur. Nanging ipat mau bisa ilang yen bisa nemokake sedulur kembare si raja ... Sapepake

Maling…
Sore sing meh kesaput mega, mbok Kerto nembe nggawe wedang. Dina iki mbok Kerto lagi nindakake pasa sunah, sejatine ora mung niat nyunah, nanging merga ora duwe apa-apa sing bisa kanggo nganjel wetenge. Wis seminggu iki pak Kerto, sisihane nganggur ora ana sing nggunakke tenagane. Pak Kerto nyambutgawene srabutan, apa wae dilakoni amrih pawone bisa ngebul. Mbok Kerto ora diparingi momongan ... Sapepake

Dongeng Mula Bukane Bledheg
Ing jaman biyen, antarane menungsa lan lelembut kuwi bisa urip rukun lan bantu binantu. Malah kepara urip sesambungan antarane murid karo guru, kaya sing dilakoni dening pertapa Sekti jenenge Guru Shie iki. Guru Shie duwe murid loro sing banget ditresnani awujud Jin lan Peri. Sing awujud jin, lanang, jenenge Ramasaur lan sing awujud peri jenenge Mekala, wadon.  Antarane Ramasaur lan ... Sapepake

Ketularan Maca
Dina iki ulang taune Ambar. Sawise ngucapake selamat ulang taun, bocah-bocah kelas lima menyang kantin sekolah. Arep ditraktir Ambar tu-ku bakso. Wah, kabeh padha jejingkrak-an, seneng amarga isa maem bakso gratis. “Mbar, iki kanggo awakmu,” kan­dhane Nila karo ngulurake bungkusan kado. Ambar mesem. Ndeleng bentuk bungkuse, Ambar wis isa mbadhe apa isine. “Iki ... Sapepake

Joko Budheg
“Bocah-bocah, dina Rebo wingi, bapak nerangake bab akehe crita rakyat lan legendha sing ana ing Indonesia iki,” Pak Tantowi miwiti mulang esuk kuwi bab legendha: “Awakmu kabeh ngerti artine tembung legendha mau?” imbuhe guru sing ngrangkep dadi penulis majalah anak-anak terbitan Jakarta iki. “Crita ingkang magepokan kaliyan kawontenanipun panggenan ... Sapepake

Jajan saka Tela
Ulangan wis rampung. Bocah-bocah rada santai, merga anggene meres pikiran wis diliwati. Kanggo ngurangi kemenge uteg, esuk iki sengaja dianakake acara istimewa. Makan-makan sing kabeh panganane mau digawe saka tela utawa pohung. Pak Badrun—kepala sekolah—dina Jum’at wingi wis ngumumake yen jajan sing digawa menyang sekolahan bisa olehe nggawe dhewe, bisa tuku ana pasar ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa