» Kategori : Kawruh Sapala

Ngungak Jejering Primbon Ing Masyarakat Jawa (1):
Antarane Unsur Sastra, Mitos, Gugon Tuhon, lan Crita Sejarahe Apa kuwi primbon? Wong Jawa umume wis ngerti apa sing disebut prim­bon. Miturut kamus WJS Poerwodar­minto tembung primbon iku bisa kawerdi minangka layang kang ngemot petu­ngan, pethekan, ramalan lan sapa­nunggalane. Tembung “primbon” asale saka tembung “imbu” utawa “imbon”, ... Sapepake

Paribasan Utawa Tembung Sanepa Nggenepake Bothekane Basa Jawa
Sengaja bab iki dakandharake ing kene jalaran kerep bae penulis ngucap­ake tembung sanepa utawa paribasan, akeh sing ora mudheng tegese. Mligine para generasi mudhane malah nul puthul. Marang kang wis mumpuni utawa kle­bu pakar basa Jawa, yen ta apa kang dak wedharake iki ana klera-klerune, ya mung nyuwun gunging pangaksama. Awit tujuwanku mung siji, amrih kang kelebu isen-isene ... Sapepake

Golonganing Abdi Dalem Kraton Ngayogyakarta
Kagem para sutresna Panyebar Semangat sakirane ora ana alane ngawuningani araning sawetara golonganing Abdidalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sarta Paring dalem jeneng marang para Abdi dalem mau miturut golonganing. Ing antarane kang bisa katur ing kene kaya kasebut ing ngisor ... Sapepake

Wayang Cina Gaya Yogyakarta

Wayang Cina gaya Yogyakarta muncul taun 1925. Wayang kasebut asil karyane Gan Thwan Sing, pe­ranakan Tionghoa warga saka kampung Beskalan Yogyakarta. Jinis wayang kasebut nyritakake lakon-lakon saka crita jaman kuna ing Tiongkok, nanging kabeber kanthi manut tatacara pakeliran wayang purwa gaya ... Sapepake

Jeneng Papan Manut Crita Rakyat (1)
Sawijining ahli basa (linguist) saka manca sing jenenge Brumfit duwe teori yen tetembungan kang digu­nakake ing sawenehe basa iku asifat se­wenang-wenang (arbitary). Sing dika­rep­ake ‘sewenang-wenang’ yaiku ora ana sesambungan (tetimbangan) nalar nalika nggunakake tembung kanggo nye­but barang tinamtu. Dheweke menehi conto tembung ‘horse’ (ing ... Sapepake

Wiwit Jaman Penjajah, Narkoba wis Sumebar ing Pulo Jawa

Ngrembug perkara narkoba sajak ora ana enteke, saben dina ana wae pengedar pemakai lan bandar sing kasil dirangket dening petugas penegak hukum. Penyelundupan narkoba uga wis kerep di gagalake dening petugas, sawe­tara pelakune ditembak mati. Nanging barang haram sing siji iki tetep wae bisa dipikoleh dening para pecandune, wiwit saka kuli kasar, pelajar, mahasiswa, oknum pejabat ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure