» Kategori : Kawruh Sapala

Selingan...
I.  Dosa Turunan Kuwi Sejatine Ana Apa Ora Cung, kowe aja pisan-pisan gawe seng­­sarane liyan, sebab yen kowe durung bisa nyaur mengko anakmu sing bakal nyaur. Yen anakmu durung bisa nyaur ya putumu sing kudu nyaur, buyut, canggah, warèng, udheg-udheg, gantung-siwur, de­bog-bosok, galih asem. Mengkono dha­wuh-pangandikaning bapakku wektu aku isih bocah ... Sapepake

Makna Sastra Babad (2):
Crita Rakyat Kang Ana Gathuke Karo ‘Mitos’ Anane crita sarasilah ing sastra babad mbuktekake yen babad iku isine uga dumadi saka urut-urutan silsilah kelu­warga wiwit jaman kuna. Kajaba iku, babad uga minangka pangeling-eling marang dumadine lelakon ing jaman kawuri, sarta minangka cathetan ngenani prastawa-prastawa wigati kang wis dumadi (utawa kang wis dianggep ... Sapepake

Payung Sajroning Kabudayan Jawa Kuna
Tekane mangsa rendheng kaya dinane iki njalari akeh wong tuwa ngelingake marang anake supaya ora lali nggawa payung kalane lelungan. Yen ndulu fungsi fisike payung ngono pancen klebu salah siji piranti asil ciptaning manungsa kanggo nglindhungi dhiri saka udan lan panas. Nanging apa fungsine payung mung sawates iku wae? Akeh panduga sing ngandhakake payung nduweni fungsi liya. Awit ing ... Sapepake

Ngungak Jejering Primbon Ing Masyarakat Jawa (4/Tamat):
Primbon Sabda Sasmaya Ngemot Rapal Aji Pengasihan Yen pihak calon manten lanang lan wadon kabeh wis kapetung becik lan cocog, nanging tetela salah siji ora gelem utawa kabotan, banjur asring ana kedadeyan pehak kang ditolak nuli ngupaya murih bisa kelakon sejane. Cara kang ditempuh ing antarane yaiku pasang guna-guna, nglakoni pasa utawa ngetrapake aji pengasihan. Ing buku Primbon Sabda ... Sapepake

Ngungak Jejering Primbon Ing Masyarakat Jawa (3):
Wong Jawa Migatekake Banget Bab Kelairan Bayi 1. Primbon Kelairan Wong Jawa migatekake banget bab kelairan bayi, kawit manungsa darbe krenteg lan kekarepan duwe anak, wong Jawa wis ngetung kanthi mateng bab anak kang bakal lair mau. Petungan wis diuthak-uthik nalika wong wadon wiwit nggarbini, engga bayi lair lan nalika bayi arep dijenengi. Kawit bapak-ibu padha cumbana, wis diramal ... Sapepake

Ngungak Jejering Primbon Ing Masyarakat Jawa (1):
Antarane Unsur Sastra, Mitos, Gugon Tuhon, lan Crita Sejarahe Apa kuwi primbon? Wong Jawa umume wis ngerti apa sing disebut prim­bon. Miturut kamus WJS Poerwodar­minto tembung primbon iku bisa kawerdi minangka layang kang ngemot petu­ngan, pethekan, ramalan lan sapa­nunggalane. Tembung “primbon” asale saka tembung “imbu” utawa “imbon”, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa