» Kategori : Kawruh Sapala

Kalungguhane Guru Manut Pamawase Ki Hajar Dewantara
Jaman sing terus lumaku nuwuhake maneka owah-owahan sajroning panguripan lan tatanan kang ana ing masyarakat. Salah sijine yaiku anane owah-owahan sajroning makna sajroning guru. Ing dinane iki akeh sing nduweni panemu yen guru ngono (mung) sawates profesi kang ora nuntut anane tanggungjawab moral marang siswane. Babagan kepriye morale siswane iku urusane siswa dhewe. Tugase guru mung aweh ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (2)

Perlu kawuningan menawa ing sajroning Keputren uga tinemu se­kolahanane para putri. Bab iki kena diarani wis ana pendhidhikan tumrap wanita wiwit Ingkang Sinuhun HB VII jume­neng. Rehne kena diarani menawa manggon ana ing sajroning Keputren kuwi prasasat padha karo dipingit, mula kanggo njaga supaya para putri mau uga” terjamin” pen­dhidhikane sarta kanggo ngoyak ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (1)

Wis dadi kelumrahan ing ngendi papan saindenging donya, menawa wanita kuwi mesthi duwe papan kang mligi kang ora kena diambah utawa ditekani dening sadhengah uwong. Apa maneh ing daleme para Pengageng, para priyayi luhur, luwih luwih pedalemane Panjenengan Nata, mesthi kagungan papan kang mligi kagem para putri kang lumrahe banjur karan Keputren.     Tembung kasebut ... Sapepake

M A N J I N G A J U R - A J E R
Budaya Minangka Sarana Srawungan (2) Ndilalah kopyah kersaning ALLAH pangripta punika nurun leluhur/tiyang sepuh. Suwargi rama RM. SARWADI PROBOWIDJOJO  punika  kagungan mitra raket kaliyan sesepuh Ti­onghoa. Kadosta :  PAPAH  PUI YANG CJIAM warga Tionghoa ingkang dalem­ipun Surabaya. Punika satunggaling  pri­yantun THEOSOFI, lha ... Sapepake

Selingan...
I.  Dosa Turunan Kuwi Sejatine Ana Apa Ora Cung, kowe aja pisan-pisan gawe seng­­sarane liyan, sebab yen kowe durung bisa nyaur mengko anakmu sing bakal nyaur. Yen anakmu durung bisa nyaur ya putumu sing kudu nyaur, buyut, canggah, warèng, udheg-udheg, gantung-siwur, de­bog-bosok, galih asem. Mengkono dha­wuh-pangandikaning bapakku wektu aku isih bocah ... Sapepake

Makna Sastra Babad (2):
Crita Rakyat Kang Ana Gathuke Karo ‘Mitos’ Anane crita sarasilah ing sastra babad mbuktekake yen babad iku isine uga dumadi saka urut-urutan silsilah kelu­warga wiwit jaman kuna. Kajaba iku, babad uga minangka pangeling-eling marang dumadine lelakon ing jaman kawuri, sarta minangka cathetan ngenani prastawa-prastawa wigati kang wis dumadi (utawa kang wis dianggep ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…