» Kategori : Kawruh Sapala

BUDAYA MINANGKA SARANA SRAWUNGAN (3)
Mahardikengtyas ring kamardikan ! Nugraha miwah sih wilasanipun Gusti Ingkang Maha Tunggal, mugi sanityasa sumandha ing jiwangga kita Swagotra, waradin sagung dumadi, raharja, niskala. Satuhu!    G I T A  M A N G G A L A .  ... Sapepake

Sejarah Pangrembakane Arsitektur Jawa (1):

Bangunan Jawa Ngrembaka ing Jaman Majapahit Mungguh sejarah pangrembakane arsitektur (bangunan) Jawa iku sacara umum ditem-tokake dening panguwasa (raja) kang jumeneng ing wektu kuwi. Awit saka ku­wi kanggo nlesih bab sejarah pangrem­bakane arsitektur Jawa bisa uga kanthi njingglengi urut-urutan raja-raja ing ta­nah Jawa jaman nyekel panguwasa ing ... Sapepake

Guna, Makna, lan Watake Tembang Macapat (2)
6. Gambuh: Saka tembung ‘jumbuh’. Tegesé, “yen wis jumbuh (sarujuk) antarané priya lan wanita sing padha déné nduwèni rasa tresna, mula banjur digathukaké, ing pangangkah supaya bisa urip lan tumanduk ing bebrayan agung”. Tembang iki kebak “pitutur kang ngajak manungsa supaya éhng lan waspada marang laku Ian ... Sapepake

Kalungguhane Guru Manut Pamawase Ki Hajar Dewantara
Jaman sing terus lumaku nuwuhake maneka owah-owahan sajroning panguripan lan tatanan kang ana ing masyarakat. Salah sijine yaiku anane owah-owahan sajroning makna sajroning guru. Ing dinane iki akeh sing nduweni panemu yen guru ngono (mung) sawates profesi kang ora nuntut anane tanggungjawab moral marang siswane. Babagan kepriye morale siswane iku urusane siswa dhewe. Tugase guru mung aweh ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (2)

Perlu kawuningan menawa ing sajroning Keputren uga tinemu se­kolahanane para putri. Bab iki kena diarani wis ana pendhidhikan tumrap wanita wiwit Ingkang Sinuhun HB VII jume­neng. Rehne kena diarani menawa manggon ana ing sajroning Keputren kuwi prasasat padha karo dipingit, mula kanggo njaga supaya para putri mau uga” terjamin” pen­dhidhikane sarta kanggo ngoyak ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (1)

Wis dadi kelumrahan ing ngendi papan saindenging donya, menawa wanita kuwi mesthi duwe papan kang mligi kang ora kena diambah utawa ditekani dening sadhengah uwong. Apa maneh ing daleme para Pengageng, para priyayi luhur, luwih luwih pedalemane Panjenengan Nata, mesthi kagungan papan kang mligi kagem para putri kang lumrahe banjur karan Keputren.     Tembung kasebut ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan