» Kategori : Kawruh Sapala

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (18/Tamat):
Perkara Baku Kang Mahanani Owah-Owahan Mungguhing Kagunan Paes Penganten Saka patang pasal ing AD lan ART Persatuan Pemaes 16 Yogyakarta iku, tetela ora ana siji-sijia ayat kang ngatur “pembakuan bab paes pengan­ten” Jawa (ing Yogyakarta). Manut pa­mawase pehak panaliti, anane “pemba­kuan” mung dilandhesi ngenani bab etika bae. Jalaran ora ditata ing AD ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (17):
Pangrembakane Seni Paes Penganten Jaman saiki kembar mayang sing digawe saka janur, wis kedheseg karo kembar mayang jinis anyar. Yaiku kem­bar mayang sing digawe luwih endah lan ‘modern’, sarta ditandangi bocah-bocah enom. Bahan-bahane, ana sing digawe saka janur sintetis (plastik) lan anggone ngecakake kari ngetrap. Na­nging uga ana janur kang asli, dene kem­bar ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (16):
Tetuwuhan Minangka Srana Tulak Balak Warna-warna tetuwuhan kang ditata ing tarub, satemah mawujud dadi sawijining rerenggan kang endah lan alamiah. Tetuwuhan kasebut ditata lan dipacak mengadeg ing penere wangu­nan cagak saka pring kang minangka lawang tarub. Perangan-perangan ga­nepe tarub, yaiku kaya ta: pisang raja talun setundhun, godhong ringin, go­dhong kemuning, tebu ... Sapepake

Budi Pakarti (9)
D. Yen sira Dadi Prajurit Ing jaman samangke, kathah tiyang, langkung-langkung para taruna, menawi sampun dados prajurit punika pakartinipun sok rumaos dados manungsa kang onjo (linangkung). Malah kala-kala menawi kaliyan kawula alit lajeng lampah daksiya, dupeh dados prajurit, prajuriting nagari, sabab rumaos ageng jasanipun. Sri Mangkunagara IV ing tahun l864, sampun paring pepenget ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (14):

Rasukan Ules Abang Nggawa Tabet “Nglanangi” Ana uga tata busana penganten kang ora mawa pathokan kaya kang wis umum dilakoni ing Yogyakarta, yaiku kaya kang dumadi ing Pleret. Ing dhaerah kasebut dumadi kombinasi style (gaya) werna loro kang dicarub dadi siji, yaiku gaya Yogya­karta lan Surakarta. Penganten putri ngang­go oncen kembang tiba ing dhadha (gaya Surakarta) ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (13):
Variasi Paes Penganten Putri Mungguh variasi paes tumrap penganten putri iku kaya kang dumunung ing perangan pasuryan, rikma (gelung, sanggul), lan ing perangan busana (badan).   (a) Variasi ing paes pasuryan Owah-owahan lan variasi paes pasuryan tumrap penganten putri iku umume ing wujud wernane lati lan pipi, uga corekan paes ing palarapan kang nyakup penunggul, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?