» Kategori : Kawruh Sapala

Bakuning Nalar Aksara Jawa
Pambuka Aturku  ing tulisan iki mung sadêrma asung bakuning panalaran aksara Carakan murih ora agawé tidha-tidhaning panulissé. Pancèn ing babagan basa iku akèh tinêmu wêwaton kang awujud prajanjèn, kang akèh-akèhé ora anjlèntrèhaké bakuning nalar kang kudu ... Sapepake

Budi Pakarti (11 – Tamat)
H. Bab Tanggung Jawab Jaman samangke raos tanggung jawab kados sampun kathah ingkang sami nglir­wakaken ing mangka, ing bebrayan gesang raos rumangsa gadhah tanggel jawab punika penting sanget, sabab ing babagan pakaryan, ingkang kadulu miwah ingkang kabiji punika, tiyang punika gadhah tang­gung jawab punapa mboten. Tebanipun tumindak tanggung jawab punika saged tanggung jawab ... Sapepake

Risalah Ngimpi
Masalah ngimpi dudu masalah sing asing mungguhing wong urip neng ngalam donya, sebab saben uwong mesthi nate ngalami. Aku yakin saben wong nate ngimpi, embuh ngimpi sing nyenengake, embuh sing medeni, embuh sing gawe bingung. Akeh uwong sing ora nggatekake impen,  nanging sejatine ora mengkono mungguh batine. Mupuse ngimpi iku kebange wong turu. Nanging yen gelem naliti kanthi ... Sapepake

Budi Pakarti (10)
Bab IV Menawi Kepengin Gesang Tumata Pangangkah kepengin gesang tumata punika, boten namung kagunganipun pandhita, satriya, sudra lan waesiya ke­ma­won, ananging sok sintenan kema­won wenang nggayuh gesang ingkang tumata, manut ing satataning bebrayan gesang. Tiyang gesang tumata boten mesthi sugih, boten mesthi mlarat, ana­nging gesang tumata punika menawi kadulu ing ... Sapepake

Biyen Kethoprak Saiki Sinetron
Antarane taun 1960 ngati 1975 kesenian tradhisional isih dadi tontonan tuan rumah ing wewengkone dhewe. Jati dirine bangsa, daerah katon kenthel banget. Katitik ing jaman iku jenenge tontonan kaya dene kethoprak, ludruk, reog, wayang kulit lan wayang wong dadi hi­buran utama kanggone masya­rakat. Luwih-luwih ing kutha-kutha keca­ma­tan apa maneh plosok padesan. Merga hiburan ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (18/Tamat):
Perkara Baku Kang Mahanani Owah-Owahan Mungguhing Kagunan Paes Penganten Saka patang pasal ing AD lan ART Persatuan Pemaes 16 Yogyakarta iku, tetela ora ana siji-sijia ayat kang ngatur “pembakuan bab paes pengan­ten” Jawa (ing Yogyakarta). Manut pa­mawase pehak panaliti, anane “pemba­kuan” mung dilandhesi ngenani bab etika bae. Jalaran ora ditata ing AD ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba