» Kategori : Kawruh Sapala

BUDAYA MINANGKA SARANA SRAWUNGAN (3)
Mahardikengtyas ring kamardikan ! Nugraha miwah sih wilasanipun Gusti Ingkang Maha Tunggal, mugi sanityasa sumandha ing jiwangga kita Swagotra, waradin sagung dumadi, raharja, niskala. Satuhu!    G I T A  M A N G G A L A .  ... Sapepake

Sejarah Pangrembakane Arsitektur Jawa (1):

Bangunan Jawa Ngrembaka ing Jaman Majapahit Mungguh sejarah pangrembakane arsitektur (bangunan) Jawa iku sacara umum ditem-tokake dening panguwasa (raja) kang jumeneng ing wektu kuwi. Awit saka ku­wi kanggo nlesih bab sejarah pangrem­bakane arsitektur Jawa bisa uga kanthi njingglengi urut-urutan raja-raja ing ta­nah Jawa jaman nyekel panguwasa ing ... Sapepake

Guna, Makna, lan Watake Tembang Macapat (2)
6. Gambuh: Saka tembung ‘jumbuh’. Tegesé, “yen wis jumbuh (sarujuk) antarané priya lan wanita sing padha déné nduwèni rasa tresna, mula banjur digathukaké, ing pangangkah supaya bisa urip lan tumanduk ing bebrayan agung”. Tembang iki kebak “pitutur kang ngajak manungsa supaya éhng lan waspada marang laku Ian ... Sapepake

Kalungguhane Guru Manut Pamawase Ki Hajar Dewantara
Jaman sing terus lumaku nuwuhake maneka owah-owahan sajroning panguripan lan tatanan kang ana ing masyarakat. Salah sijine yaiku anane owah-owahan sajroning makna sajroning guru. Ing dinane iki akeh sing nduweni panemu yen guru ngono (mung) sawates profesi kang ora nuntut anane tanggungjawab moral marang siswane. Babagan kepriye morale siswane iku urusane siswa dhewe. Tugase guru mung aweh ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (2)

Perlu kawuningan menawa ing sajroning Keputren uga tinemu se­kolahanane para putri. Bab iki kena diarani wis ana pendhidhikan tumrap wanita wiwit Ingkang Sinuhun HB VII jume­neng. Rehne kena diarani menawa manggon ana ing sajroning Keputren kuwi prasasat padha karo dipingit, mula kanggo njaga supaya para putri mau uga” terjamin” pen­dhidhikane sarta kanggo ngoyak ... Sapepake

Ora Saben Wong Lanang Oleh Ngambah Kaputren (1)

Wis dadi kelumrahan ing ngendi papan saindenging donya, menawa wanita kuwi mesthi duwe papan kang mligi kang ora kena diambah utawa ditekani dening sadhengah uwong. Apa maneh ing daleme para Pengageng, para priyayi luhur, luwih luwih pedalemane Panjenengan Nata, mesthi kagungan papan kang mligi kagem para putri kang lumrahe banjur karan Keputren.     Tembung kasebut ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?