» Kategori : Kawruh Sapala

Jeneng Papan Manut Crita Rakyat (1)
Sawijining ahli basa (linguist) saka manca sing jenenge Brumfit duwe teori yen tetembungan kang digu­nakake ing sawenehe basa iku asifat se­wenang-wenang (arbitary). Sing dika­rep­ake ‘sewenang-wenang’ yaiku ora ana sesambungan (tetimbangan) nalar nalika nggunakake tembung kanggo nye­but barang tinamtu. Dheweke menehi conto tembung ‘horse’ (ing ... Sapepake

Wiwit Jaman Penjajah, Narkoba wis Sumebar ing Pulo Jawa

Ngrembug perkara narkoba sajak ora ana enteke, saben dina ana wae pengedar pemakai lan bandar sing kasil dirangket dening petugas penegak hukum. Penyelundupan narkoba uga wis kerep di gagalake dening petugas, sawe­tara pelakune ditembak mati. Nanging barang haram sing siji iki tetep wae bisa dipikoleh dening para pecandune, wiwit saka kuli kasar, pelajar, mahasiswa, oknum pejabat ... Sapepake

Among Rasa-Among Mangsa-Among Subasita
Saben manungsa/wong, kuwi nduweni rasa pangrasa. Nanging ora saben wong padha pangrasane, antarane siji lan sijine rasa pangrasane beda-beda. Ana kang rasa pangrasane alus, menawa krungu tembung rada kasar sethithik bae, pangrasane wis ora kepenak. Apamaneh yen tembung kasar mau ditujokake marang diri pribadine, tansaya gawe wong mau kaya katunjek pangrasane. Nanging ana uga kang alus ... Sapepake

Bakuning Nalar Aksara Jawa
Pambuka Aturku  ing tulisan iki mung sadêrma asung bakuning panalaran aksara Carakan murih ora agawé tidha-tidhaning panulissé. Pancèn ing babagan basa iku akèh tinêmu wêwaton kang awujud prajanjèn, kang akèh-akèhé ora anjlèntrèhaké bakuning nalar kang kudu ... Sapepake

Budi Pakarti (11 – Tamat)
H. Bab Tanggung Jawab Jaman samangke raos tanggung jawab kados sampun kathah ingkang sami nglir­wakaken ing mangka, ing bebrayan gesang raos rumangsa gadhah tanggel jawab punika penting sanget, sabab ing babagan pakaryan, ingkang kadulu miwah ingkang kabiji punika, tiyang punika gadhah tang­gung jawab punapa mboten. Tebanipun tumindak tanggung jawab punika saged tanggung jawab ... Sapepake

Risalah Ngimpi
Masalah ngimpi dudu masalah sing asing mungguhing wong urip neng ngalam donya, sebab saben uwong mesthi nate ngalami. Aku yakin saben wong nate ngimpi, embuh ngimpi sing nyenengake, embuh sing medeni, embuh sing gawe bingung. Akeh uwong sing ora nggatekake impen,  nanging sejatine ora mengkono mungguh batine. Mupuse ngimpi iku kebange wong turu. Nanging yen gelem naliti kanthi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam