» Kategori : Primbon & Palintangan

04 - 10 Juni 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Kahanane apik, mula krentege kudu diundhakake. Pocapane dijaga lan aja mencla-mencle. Rejeki lancar, sakehing butuhe bisa dicukupi. Kasarasan badan mlorod, mula kudu ngati-ati amrih ora gampang ketaman lelara. Asmara: sing percaya marang pasangan, aja dikekang. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Masalahe pirang-pirang, nanging tansah ana ... Sapepake

21 - 27 Mei 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Daya lan upaya ing minggu iki prayogane ditujokake kanggo kabe-cikan. Semono uga ing babagan penggaweyan, mumpung swasa-nane apik. Jaga pasrawungan. Sanadyan butuhe kacukupan, yen ana obyekan ditampa. Jaga kasarasan, aja ngombe es. Asmara: romantis. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Panjenengan sing bisa ngukur kakuwatane dhewe, ora usah ... Sapepake

14 - 20 Mei 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Rancangane ditindakake kanthi mantep. Aja rangu-rangu amrih bisa nggayuh pepenginan kang diarep-arep. Rejeki lancar, ora perlu kuwatir. Aja kesed olah raga, otot kudu dilatih amrih awak ora kaku. Gosip ora perlu direwes amrih swasana kulawarga tansah harmonis. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu luwih ngati-ati. Yen rancangan ... Sapepake

07 - 13 Mei 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Minggu iki ora ana rubeda. Iki wayahe nindakake trobosan anyar. Yen perlu spekulasi. Aja gampang marem marang asil sing ana. Rejekine lancar, bisa diundhakake. Jajan kena wae, nanging diga-tekake resik orane. Asmara: dheweke setya tuhu sanadyan adoh ing pandulu. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Lintang kamujuran sumunar. Banget emane yen ora ... Sapepake

30 April - 06 Mei 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sing waspada, amarga ana sing arep ngreridhu anggone dagang. Kanggone sing makarya kantoran, sing mantep maju lan tumindak sing becik. Rejeki lancar. Emosine dikendhaleni lan aja spaneng, amrih ora dadi lelara. Asmara: beda panemu iku lumrah. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Gaweyane isih numpuk, durung wayahe leyeh-leyeh. Wong-wong kang bisa ... Sapepake

23 - 29 April 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Minggu iki kudu tetep waspada. Sanadyan katone anteng, nanging ana sing meri. Yen pancen panjenengan bener, luwih becik meneng. Krenteging makarya diundhakake. Ana rejeki nomplok, prayogane dicelengi. Kasarasane badan mlorod. Asmara: cubriya bisa ngrusak swasana. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Perkara kang katon angel yen diadhepi klawan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?