» Kategori : Primbon & Palintangan

25 - 31 Maret 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Rancangan anyar disumenekake dhisik amarga kahanan isih re­kasa, akeh pepalang. Mlebu metune dhuwit ditata kanthi princi. Aja nglirwakake jam mangan, murih lara maag ora kumat. Kanggo njaga tentreming kulawarga aja kakehan panyaruwe. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana kalodhangan becik kanggo nutup kapitunan sing kepungkur. Sing mantep tyas ... Sapepake

18 - 24 Maret 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja tumindak sembrana tanpa petung kang rinci. Ing tembe mburi bisa njalari bangkrut. Apamaneh ana kang sesidheman nduweni sedya ala. Kudu waspada. Anggone memangan dijaga gizi lan karesikane. Tetep ngirit, ora brah breh. Kulawarga nyenengake. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Masalah isih ana, nanging bisa diatasi. Butuhe akeh, nanging pametu uga mbanyu ... Sapepake

11 - 17 Maret 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana ora pesthi, njalari mangkel. Mula kudu asikep teges aja nganti anut grubyuk. Asil kang akeh ora ana cukupe anggone blanja brah-breh. Kasarasan digatekake, manuta marang dhokter kang paring usada. Kulawarga kudu kompak, aja katut omongan liyan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Rancangan diterusake selaras kabisan panjenengan, aja nganti kalodhangan ... Sapepake

04 - 10 Maret 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Saingan wiwit wani tumindak urik, mula kudu waspada. Luwih becik nyepakake rancangan sing luwih apik. Kalodhangan tinarbuka, nanging aja nganti grusa-grusu. Kabegjane ing sisih lor lan wetan. Asmara: yen pancen tresna, aja nggresula nglilihake atine pasangan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sanadyan swasanane sarwa ora pener, nanging kudu tansah sigrak ... Sapepake

25 Februari - 3 Maret 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Waspada marang kanca sing omongane manis, nanging buntute wisa. Sing teges, aja gampang anut grubyug, amarga ana mitra sing meri lan kepengin njlomprongake. Emosine dikendhaleni. Asmara: mangkel iku lumrah, nanging perkarane dirembug sing apik. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing optimistis, iki wayahe nindakake rancangan sing katungka. Perkarane ... Sapepake

18 - 24 Februari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Minggu iki kerep tumindak grusa-grusu lan ora tliti. Sing ngati-ati, aja nganti kamulyan bubrah amung jalaran bab sing sejatine bisa diendhani. Sing pinter olehe ngatur wektu. Asmara: pasangan dijak rembugan amrih gegayuhan tembe mburi bisa kelakon. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki kudu cekat-ceket. Enggal nggawe putusan, amrih kalodhangan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…