» Kategori : Primbon & Palintangan

03 - 09 Desember 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Tansah endha saka kasunyatan mono ora ana paedahe. Didhadhani lan dirampungake, mumpung lintange kamujuran sumunar. Sana­dyan nyekel dhuwit, aja tetuku barang sing ora patiya perlu. Ja­-ga kasarasan kanthi olah raga ajeg. Asmara: aja gampang cubriya. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Urip iku kaya cakra manggilingan, ana mangsane ing ndhuwur lan ... Sapepake

26 November - 02 Desember 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja gampang serik, prayogane ora nyepelekake sumbangan pikiran saka liyan. Pikirane sing wening, emosine dikendhaleni. Nduwe hobi anyar kena wae, nanging aja nganti njalari tenaga keforsir. Asmara: tetembungane sing apik amrih ora nglarani atine. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Sing mantep marang rancangan pribadi panjenengan. Ora susah anut grubyug, ... Sapepake

19 - 25 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sing mantep nindakake rancangan, aja gelem direridhu liyan. Mitra kerja sing wiwit ndleya dielingake. Rejeki mbanyu mili, nanging kudu pinter olehe ngemo­nah kanggo blanja lan dicelengi. Asmara: aja mung pawitan cubriya, prayogane blaka kanthi tetembungan sing alus. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana sunar sing nuduhake dalan, pepalang wiwit bisa ... Sapepake

12 - 18 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Pocapane dijaga, amrih kriwikan ora dadi grojogan. Luwih becik konsentrasi nindakake pakaryan. Sepira wae rejekine, kudu bisa nyelengi. Kasarasan badan tansaya apik, nanging aja njarag pi­welinge dhokter. Asmara: tetepungan anyar aja nganti njalari regejegan. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Aja tansah menthelengi perkara cilik sing tundhone ... Sapepake

05 - 11 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana nyenengake, samubarange lancar. Sanadyan ana kri­wikan, nanging yen diadhepi kanthi sabar, ora bakal dadi grojogan. Ayo, iki wayahe nggolek bebathen gedhe. Jaga kasarasan kanthi ngendhani panganan sing pedhes lan kecut. Apura ingapura luwih prayoga. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Ana sing meri. Ya kudu sabar lan ora emosi, amrih ... Sapepake

29 Oktober - 04 November 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Yen gampang nglokro, tangeh lamun bisa maju uripe. Enggal gumregah ngoyak target. Reputasine kudu dijaga. Rejeki tetep lancar lan kudu bisa nyelengi. Jaga kasarasan, endhanana mema­ngan sarwa pedhes. Asmara: perkarane wong loro aja nganti keprungu wong liya. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Sanadyan angel olehe nulak, yen kira-kira ora dadi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure