» Kategori : Primbon & Palintangan

30 Juli - 05 Agustus 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Emut kedadeyan kepungkur iku kena wae. Nanging aja nganti kedlarung-dlarung gela. Tuduhna kabisan panjenengan. Ngirit, yen ora perlu aja mbobol celengan. Pikirane sing wening amrih sehat. Asmara: yen wis dadi kekarepane, dililakake wae. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Anggone nglakoni minggu iki sing santai. Manut marang ndhuwuran kang pancen ... Sapepake

16 - 22 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Ing minggu iki ana kalodhangan antuk bebathen gedhe. Mula aja wigah-wigih ngontak mitra lawas kanggo kongsi. Krentege digreng­sengake. Rejeki lancar lan tansaya mundhak. Awak lung­krah amarga pikirane buneg, wayahe introspeksi. Asmara: wis ora susah bingung maneh. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Dalane tansaya padhang, mula sing mantep ... Sapepake

9 - 15 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Lintange sumunar padhang. Perkara lan pepalang bakal bisa di­ram­pungake minggu iki. Aja sembrana tinimbang dadi rubes tembe mburine. Ana rejeki nomplok saka obyekan kang ora dinuga. Ka-sarasane badan dijaga. Aja gampang cubriya, kang njalari tuwuh perkara. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Swasana isih nyenengake, mula yen duwe rancangan ... Sapepake

02 - 08 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Yen gampang nglokro, tangeh lamun bakal bisa maju. Enggal gumregah amrih bisa ngundhakake asil lan njaga kapracayan saka mitra kongsi. Endhanana memangan pedhes, eman padharane. Asmara: masalahe dirampungake wong loro, aja nganti ngatutake liyan. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Yen wis kekancan, pancen ora gampang nulak kongsi obyekan. Nanging ... Sapepake

25 Juni - 01 Juli 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Aja mung obral omongan nanging ora ana buktine. Perkarane dirampungake mbaka siji. Butuh sing wigati dicukupi dhisik, nembe mikir kasenengane. Jaga kasarasane badan, aja nganti telat mangan. Asmara: kala-kala ngalah amrih dadi lan becike. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Swasana nyenengake, akeh pangalembana. Gatekake kritik lan pasemon sing ... Sapepake

18 - 24 Juni 2017
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Akeh sing meri, njalari ing minggu iki swasana krasa panas. Mula, ku-du luwih waspada lan aja gampang percaya marang liyan. Sapari-polahe sing prasaja lan lembah manah. Kasarasan badan mlorod, kudu luwih open maneh marang awake dhewe. Asmara: romantic, kudu dijaga. AQUARIUS  ( 20 Jan - 18 Feb ): Akeh pangalembana kang sejatine bisa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba