» Kategori : Primbon & Palintangan

11 - 17 Februari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sabar lan pikiran wening mujudake kunci kanggo mrantasi samuba­rang perkara. Sing ngati-ati olehe nggawe putusan. Kasarasane dijaga, aja nerak wewalere dhokter. Asmara: tansaya romantis, nanging kudu waspada, ana uwong liya sing duwe sedya ala. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Akeh kanca bisa dadi dalan nuju sukses. Kepriye anggone ngu­payakake ... Sapepake

04 - 10 Februari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Sabar lan tansah wening pikire amrih bisa mrantasi samubarang perkara minggu iki. Sing ngati-ati olehe nggawe putusan, lan dijaga pocapane. Aja kakehan memangan sing ngandut lemak. Asmara: romantis, nanging waspada marang uwong sing kepengin ngreridhu. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Mantep dene kang lagi ditindakake bisa nuwuhake bebathen akeh. Isih ana ... Sapepake

28 Januari - 03 Februari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Bakat lan kabisane dituduhake, aja gelem mung dinggo poyok-poyokan lan ora diajeni. Iki wanci kang pas kanggo mertobat, njaluk ngapura, lan nindakake owah-owahan urip. Rejeki wiwit gan­car, bisa ngatasi perkara, lan pamikiran tansaya diwasa. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Mundhak dina, rejeki tansaya gancar lan bebathen tambah akeh. Aja nganti gagal ... Sapepake

21 - 27 Januari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Pikiran sing ora jenjem njalari makarya ora tentrem. Kudu bisa nying­kirake rasa sumelang lan gumregah ndadani kahanan. Aja nganti njalari lelara. Rejeki sing diantu-antu durung bisa maujud minggu iki. Asmara: pancen wis dadi watake, yen nduweni karep kudu kelakon. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Urip mono kaya rodha, mubeng, genti-genten ing ndhuwur ... Sapepake

14 - 20 Januari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Kalodhangan tinarbuka kanggo nindakake rancangan sing isih katungka. Aja rangu-rangu marang wewayangan kepungkur. Bu­tuhe wis katon tansaya mundhak. Kasarasane badan dijaga. As­mara: seneng iku gandhengane karo susah, kudu gelem nglakoni lelorone. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Minggu iki swasanane sarwa ora nyenengake. Kudu sabar lan aja ... Sapepake

07 -13 Januari 2018
CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ): Swasana nyenengake, kena rumangsa marem nanging aja nganti takabur. Pepalang lan perkara bisa dumadakan jumedhul. Rejeki mbanyu mili, butuhe bisa dicukupi. Kasarasane badan apik. Asmara: kudu pinter nyimpen perkara, aja nganti ana wong liya sing cawe-cawe. AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ): Wayahe introspeksi, mawas diri. Sing ana diutuni, elinga marang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa