» Kategori : Kejawen

Larung Sesaji Puger

Upacara adat Larung Sesaji Puger minangka upacara syukuran lan tulak balak kang dileksanakake dening masya­rakat nelayan ing Desa Puger Kulon, Ke­camatan Puger, Kabupaten Jember. Liwat upacara iki para nelayan nduweni keya­kinan bakal didohake saka bebaya lan pinaringan keslametan dening Allah SWT, utamane nalika golek rejeki ing segara. Upacara sakral iki ditindakake dening ... Sapepake

Upacara Adat Nyadar Kanggo Leluhure Wong Sumenep Kang Gawe Uyah

Upacara adat Nyadar yaiku upa­cara kanthi ancas tujuan kanggo mulyak­ake wong Sumenep kang wis marisake carane gawe uyah. Upacara iki dileksa­nakake dening masyarakat Pinggirpapas ing kompleks makam Pangeran Angga­suta kang dununge ing Desa Kebunda­dap, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Upacara Nyadar utawa Nadar dileksanakake adhedhasar kapercayaan bab kisah sugenge ... Sapepake

Ruwatan ing Gunung Lanang Amrih Luwih Siap Nglakoni Urip

Ing jaman milenial, gelar gulung tra­dhisi ruwatan ora mung mi­nang­ka sa­rana reresik diri pribadi, amrih luwih siyap ngadhepi ombak ambyuke jaman. Dening pamarentah dhaerah uga didu­nungke minangka sarana majoke pari­wisata. Kepara ana sing wis kacathet da­di bageyan even budaya ngenggon. Kadidene tradhisi ruwatan sing luma­ku ing Panepen Gunung Lanang ... Sapepake

Ruwatan lan Festival Seni ing Candhi Sukuh Karanganyar

“Kita kudu ngaturake panuwun marang Gusti Kang Maha Wikan, yen Kabupaten Karanganyar diparingi ke­senian sarta maneka warna keyakinan,” pratelane Dra. Kusumastuti, (pengamat pariwisata) marang wartawan PS wektu jejagongan ing candhi Sukuh. Perlu kawuningan yen kenya kang ayu iki saka Dinas Pariwisata Sragen, sing sedhela maneh alih fungsi dadi dosen sejarah ing ... Sapepake

Gembyangan Waranggana

Gembyangan waranggana utawa Sembyangan Waranggana minangka upacara adat kanggo nguntabake calon waranggana (penari lan penyanyi wanita ing seni tayub) kanggo dadi waranggana profesional. Upacara adat iki wis dianak­ake wiwit puluhan taun kepungkur lan dileksanakake saben dina Jemuah Paing ing wulan Besar mapan ing Punden Mbah Ageng lan Mbah Budha, Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Kecamatan ... Sapepake

Ritual Harip-Harip Ing Pesisir Sine
Atusan wong tumpleg bleg ing Pesisir Sine Tulungagung dhek dina Jum’at Kliwon tanggal 18 Agustus 2017 kepungkur. Kabeh padha ndelok ritual Harip-harip, pepenginane wong-wong mau padha arep ngalab berkah. Mula wiwit esuk wis padha teka, malah ana kang nganti nginep barang, supaya bisa manggon luwih cedhak karo lokasi ritual. Sedina sadurunge acara dileksanak­ake, kegiatan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam