» Kategori : Kejawen

Upacara Tradhisi Larung Sesaji Ing Bajomulyo, Juwana
Para kadang nelayan ing Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, durung suwe iki,  ngadani upacara tradhisi larung sesaji. Kang dipunjerake ing Pusat Pendaratan Ikan (PPI) unit II Bajomulyo, kajaba sarana kanggo silatuhrahmi uga nglestarekake budaya Jawa sing adiluhung lan kanggo rasa pangucap panuwun marang Gusti kang Maha Asih. Tradhisi larung sesaji ing Desa ... Sapepake

Tradhisi Arak-Arakan Khitan Jidhor Sentulan

Provinsi Jawa Timur dudu sawijining wilayah kang nduweni budaya tunggal kaya telung provinsi tangga pepete, yaiku Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, lan provinsi Bali. Amarga provinsi kang nduweni budaya majemuk. Ing provinsi kang nduweni luwih saka 38 yuta warga iki ana kelompok etnik Jawa, Madura, Samin, Tengger lan Using. Ing antarane kelompok-kelompok etnik kasebut isih ana etnik Cina ... Sapepake

Tradhisi Kebo-Keboan Ing Banyuwangi

Tradhisi kebo-keboan minangka tradhisi petani Using kang dianakake ing Desa Aliyan, Dusun Alasmalang (Desa Wonorekso), Desa Geladak, Desa Watu­kebo, Desa Tambong, Desa Bubuk lan liya-liyane ing Kabupaten Banyuwangi. Tradhisi iki wis lumaku sacara turun-temurun, ritual iki ana gandheng cenenge karo pertanian minangka pangupa jiwane pendhudhuk. Kebo-keboan asale saka kapitayan warga Desa ... Sapepake

Tradhisi Baritan Ing Pacitan

Tradhisi Baritan minangka upacara tulak balak (upacara kanggo nolak ben­cana) dileksanakake dening warga Du­sun Wati, Desa Gawang, Kecamatan Ke­bonagung, Kabupaten Pacitan. Istilah Baritan miturut ujare kandha asale saka tembung rid/wirid/wridan kang saban­jure, krana pengaruh cara pangucape, ejaane owah dadi rit, wirit, wiritan. Wiri­dan utawa wiritan ngemu teges ... Sapepake

Ritual Siraman Banyu Badheg Ing Pundhen Menggung Kusumo

Sadurunge mlebu wulan Pasa, warga masyarakat ing desa Beji, Ta­wang­mangu, Karanganyar, Jateng, ajeg nindak­ake tradhisi bersih desa. Yaiku sing diarani tradhisi ruwahan utawa ra­sulan. Kegiyatan dipunjerake ing pun­dhen desa sing arane Pundhen Meng­gung Kusumo. Jroning aca­ra iki, ana ritual tolak balak sing wujude ngubengi pundhen desa. Kejaba kuwi uga ana ... Sapepake

Nyadran Warga Sikasur Pemalang Mapag Ramadhan

Para warga lumaku bebarisan  nge­baki Sendang Silating jrone acara prosesi tradhisi siraman kanggo reresik awake ma­pag wulan Ramadhan ing Desa Sikasur Kec. Belik Kab. Pemalang, Jateng, durung suwe iki. Melu jroning iring-iringan kirab kasebut para sesepuh desa, klebu Kades Sikasur Ku­sin, tamu undangan Sekda Budhi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba