» Kategori : Kejawen

Mbeleh Wedhus Kendhit Kanggo Saparan

Sawijining upacara ritual taunan digelar ing komplek sendhang kramat. Yakuwi ing sendhang Waluyo Jati, penere ing dusun Kebakan, Metuk, Mojosongo, Boyolali, Jateng. Sapasang wedus kendhit dicawisake jroning ritual iki. Ujare kandha, umpama ritual ora ditindakake, diprecaya tuk banyu sendhang bakal mati lan garing. Kareben ritual luwih sampurna sawabe, uga digelar pentas ledhek lan wayang ... Sapepake

Manganan Ngerong

Manganan Ngerong yaiku sawi­jining upacara adat kang ditindakake ing kompleks Guwa Ngerong, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Upacara adat iki dileksanakake ing dina Minggu Kliwon, wulan Besar, miturut etu­ngan penanggalan Jawa. Ing wiwi­tane upacara iki ditindakake sapungkure mang­sa panen, nalika masyarakat seneng-seneng ngucapake rasa syukur marang Gusti Kang ... Sapepake

Upacara Adat Tingkeban utawi Mitoni
Para maos “Panjebar Semangat” ingkang kinurmatan, sakderengipun keparenga kula ngaturaken nyuwun pangapunten mbokbilih ing samangke pinanggih isi, tembung-tembung (istilah) ingkang kirang pas saha “tata cara” ingkang benten sarta tegesipun boten sami kaliyan kawruh panjenengan sedaya. Awit upacara adat rumit sanget, punapa tuwuhipun mbetahaken wekdal ingkang panjang ... Sapepake

Larung Sesaji Gunung Kidul

Warga masyarakat Kediri brang wetan dumunung ing perenging Gunung Kelud. Warga masyarakat kasebut sumenar ing Kecamatan Kandangan, Kepung, Puncu, lan Ngancar. Kediri nduweni latar belakang sejarah lan budaya kang akeh banget, krana dinasti Isyana dadi panguwasa ing Kediri wiwit abad X nganti XIII. Kerajaan iki didegake dening Empu Sendog (929-947 M). Dinasti kang dadi panguwasa suwene 300 ... Sapepake

Tumapake Grebeg Mulud Taun Dal 1951
Taun Dal, Wedalan Kangjeng Nabi Muhammad   Ature Hugo M Satyapara   Katon ana wanodya cacah loro, pengagem kebayak ijo, rikma kasanggul, nyebar dhuwit receh ana ing emper. Saben-saben tangan kaobahke, dhuwit receh sumebar. Masyarakat sing wis sumadya tata wiwit sore, kanthi trengginas, rebut ducung migunakake  tangan apadene payung kuwalik kanggo ... Sapepake

Upacara Kalang Obong

MAPAN ana ing Pelataran Kantor Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Jalan Kemasan, Kotagede, dina Minggu, bengi 10 Desember 2017 kepungkur diadani pegelaran Upacara Kalang Obong kang katindaake dening Teater Esem Yogyakarta kang dipimpin Toelis Smero. Pergelaran iki kanggo nggambarake upacara Kalang Obong pancen sengaja disuguhake liwat teater. Supaya ritual tradisi Kalang bisa dadi tontonan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa