» Kategori : Kejawen

Mula Bukane Labuhan ing Kraton Ngayogyakarta ( 1 )

Durung suwe iki nalika dina  Kemis  tanggal  30 Rejeb taun JE 1950 Kraton Ngayogyakarta ngadani sejaji agung Labuhan ing telung panggonan, yaiku  Gunung Lawu, Gunung Merapi, lan Segara Kidul. Wondene sing dilabuh utawa dibuang awujud sesaji kang tumrap siji-sijining papan beda arupa sambet lorodan ageman (lungsuran), layon sekar, kethokan kenaka (kuku) lan ... Sapepake

Sawabe Pusaka Layang Jugulmudha, Nemu Slamet Rahayu Sarta Panggawe Becik

Awan iku nalika PS liwat dalan Lor dhusun Temon, keprungu swara mesin traktor ngumandhang ing antarane uwit jati lelarikan sing tuwuh ing kiwa tengen dalan sarta ing pategalan. Dadi pra­tandha modernisasi ulah patanen wis ngrasuk ing wewengkon dhusun bawah Desa Tegalrejo, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Emane durung laras kalawan ... Sapepake

Tradhisi Mantan Temmo Ing Pamekasan
Suku Madura nduweni basa dhaerah lan nduweni tradhisi sastra tulis lan sastra lisan. Mula saka iku basa Madura kalebu basa dhaerah kang nduweni pengaruh ge­dhe ing Jawa Timur. Basa Madura digu­nakake ing pulo Madura lan pulo-pulo ing sakitere, kaya ta Kangean, Raas lan Sapudi sarta ing sadawane pesisir elor Jawa Timur. Kota-kota pesisir lor sing dimaksud yaiku Gresik, Surabaya, ... Sapepake

Mendhem Ndhas Kebo Jroning Ritual Mahesa Lawung

Sawijining tradhisi sing isih ditindakake dening Kraton Kasunanan Surakarta yaiku Ritual Mahesa Lawung. Yakuwi ritual menehi sesaji awujud ndhas kebo marang roh Betari Durga ing alas Krendawahono, Gondangrejo, Karanganyar, Jateng. Ritual sing wis ngrembaka kanthi pirang-pirang owahan iki, diprecaya bisa ndadekake negara lan rakyat dadi aman, mulya, lan sentosa. Njur geneya kudu sirah ... Sapepake

Jamasan Pusaka Pemalang, Bupati Gela Padha Ora Nganggo Sandhangan Adat

Jamasan  Pusaka duweke Kabupa­ten Pemalang, Jawa Tengah, kanthi upacara jamasan sing dipimpin Bupati Pemalang Junaedi mentas iki dilakokake dening sawetara petugas kang nganggo sandhangan adat Jawa. Pusaka sing dijamas ngliputi keris maneka ukuran lan tombak sarta kreta kencana loro uga melu dikumbah. Bupati Pemalang Junaedi, antara liya nelakake, maksud saka jamasan pusaka ... Sapepake

Tradhisi Rokat Gumbak Ing Sampang

Tembung “gumbak” ing basa Madura ateges ngadhuk-adhuk banyu kolam (kali) saengga nyebabake ombak utawa alun. Sabanjure istilah “gumbak” kang digan­dheng­ake karo upacara sakral ing Desa Banjar, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang ana sambung rapete karo tra­dhisi “baceman” kang ateges ngresiki lan nja­masi pusaka (gegaman ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?