» Kategori : Kejawen

Dundum Kue Kranjang ing Grebeg Sudiro 2018

Minangka bangsa kang njunjung dhuwur pluralisme, njaga persatuan lan kesatuan dadi jejibahane kabeh warga masyarakat. Akeh cara digunakake anggone padha njaga rasa persatuan lan kesatuan, salah sijine liwat event budaya Grebeg Sudiro kang ana wewengkon kampung Sudiroprajan, Jebres, kutho Solo.   “Ora gampang njaga persatuan lan kesatuan, semono  uga satemene ora ... Sapepake

Adeg-adeg
Upacara iki isih dileksanakake dening masyarakat Using sing mapan ing sawetara desa ing kabupaten Banyuwangi. Saperangan gedhe warga Using minangka petani sing isih mulyakake tradhisi warisan leluhur. Wong Using nganti dina iki isih ngleksanakake upacara adat kang ana gandheng cenengne karo tanduran pari. Tumrape, tanduran pari yaiku tanduran kang aji banget ing panguripan krana yen ... Sapepake

Pengalaman Gaib Lurah Gunungan Grebeg Keraton

Para sutresna PS temtu wis pirsa, Keraton Ngayogyakarta lan Keraton Surakarta, setaun kaping telu mesthi ngadani ritual grebeg. Ritual kasebut satemene minangka simbol kekucah dalem, yaiku simbol murah atine raja marang kawulane. Ing kene, raja di­gambarake pribadhi sing ngayomi, ngayemi, lan nyukupake marang kebu­tuhan kawulane. Upacara grebeg sing diadani Keraton ... Sapepake

Mbeleh Wedhus Kendhit Kanggo Saparan

Sawijining upacara ritual taunan digelar ing komplek sendhang kramat. Yakuwi ing sendhang Waluyo Jati, penere ing dusun Kebakan, Metuk, Mojosongo, Boyolali, Jateng. Sapasang wedus kendhit dicawisake jroning ritual iki. Ujare kandha, umpama ritual ora ditindakake, diprecaya tuk banyu sendhang bakal mati lan garing. Kareben ritual luwih sampurna sawabe, uga digelar pentas ledhek lan wayang ... Sapepake

Manganan Ngerong

Manganan Ngerong yaiku sawi­jining upacara adat kang ditindakake ing kompleks Guwa Ngerong, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Upacara adat iki dileksanakake ing dina Minggu Kliwon, wulan Besar, miturut etu­ngan penanggalan Jawa. Ing wiwi­tane upacara iki ditindakake sapungkure mang­sa panen, nalika masyarakat seneng-seneng ngucapake rasa syukur marang Gusti Kang ... Sapepake

Upacara Adat Tingkeban utawi Mitoni
Para maos “Panjebar Semangat” ingkang kinurmatan, sakderengipun keparenga kula ngaturaken nyuwun pangapunten mbokbilih ing samangke pinanggih isi, tembung-tembung (istilah) ingkang kirang pas saha “tata cara” ingkang benten sarta tegesipun boten sami kaliyan kawruh panjenengan sedaya. Awit upacara adat rumit sanget, punapa tuwuhipun mbetahaken wekdal ingkang panjang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…