» Kategori : Kejawen

Wayang Klithik ing Pundhen Mbah Soreng Isih Terus Dilestarekake

Tradisi sedhekah bumi ing ngendi-endi dhaerah  isih  akeh sing ngleksanakake kanthi meneka carane dhewe-dhewe kang beda lan unik. Salah sijine yaiku ing Desa Tanjung rejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Mesthi digelar wayang klithik lan jolen sing nganti saiki isih tetep dilesta­rekake dening warga masyarakat. Anane pagelaran wayang klithik ing Desa ... Sapepake

Tradhisi Siraman Langen Tayub Awet Enom lan Merak Ati

Sepisan maneh Sendhang Widadaren kang dipercaya minangka sendhang paling tuwa kang manggon ing Bektiharjo kecamatan Semanding Tuban, dadi seksi anane tradhisi siraman kang pasartane dumadi saka para waranggana minangka pelaku langen tayub kang isih ajeg ngrembaka mligine ing wengkon sakupenge kabupaten Tuban. Tradhisi siraman kang mujudake salah sijine ritual kanggo waranggana langen tayub ... Sapepake

Suran Desa Pasekan Ngiket Kabudayan Jawa lan Bali

Tradhisi ritual wulan sura sing dianggep minangka wulan sakral (suci), nyatane budayane bisa kanggo nyawiji sesambungan tali silaturahmi marang sadhengah suku bangsa. Buktine, ing Desa Pasekan, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah wargane bisa guyub, sayuk rukun ngiket kabudayan Jawa lan Bali dadi siji. Nadyan beda adat lan beda basa. Wengi kuwi, Minggu Paing 10 Sura 1951 H ... Sapepake

Upacara Tumpeng Sewu

Upacara Tumpeng Sewu yaiku upacara kang ditindakake dening warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Ing upacara iki kabeh warga desa padha gawe tumpeng (sega sing dienta-enta kaya gunung) nganti ewon, kumplit salawuhe, lan dide­leh ing sadawane dalan desa kanthi damar obor. Ing wayah sore, para ketua adat, pamong desa, lan kabeh warga, padha lumaku tumuju makam. Buyut ... Sapepake

Grebeg Kendalisada Bawen Semarang

Merdeka…..merdeka merdeka…..merdeka Mangkono unine tembung sing ngumandhang sajrone jamasan lambang Garuda Pancasila ana ing sendhang Cupumanik, bawah Desa Karangjoho, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah.   Jamasan lambang Garuda Panca­sila sing kasuwur aran Grebeg Kenda­lisada, ginelar saben tanggal 10 Sura, minangka sarana ngukuhke ... Sapepake

Upacara Boyongan

Upacara boyongan yaiku upacara pindhah omah, upacara pindhah omah/boyongan kudu milih dina becik, lan biasane ditindakake ing wayah sore sawise magrib, wektu sandikala utawa sing nggawa bencana diperacaya wis ilang. Ing omah anyar kasebut calon kepala keluarga ngga­wa lampu teplok ditutake dening bojo lan anake, sarta wong tuwa lelorone. Calon kepala rumah tangga mikul klasa lan bantal ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure