» Kategori : Kasarasan

Tatu Kobong Aja Disalep Nganggo Odhol

Tatu mlempuh merga barang panas kerep disumurupi ing panguripan padinan. Wiwit kesiram banyu pa-nas engga kesetrum listrik. Yen tatune entheng, akeh-akehe ditamani nganggo odhol. “Cara iku ora oleh. Tatu kobong mung oleh ditambani nganggo salep tatu kobong,” tandhese dr. Iswinarno Doso Saputro, SpBP-RE (K). Yen tatu diwenehi salep sembarangan, malah tim medis bakal kangelan ... Sapepake

Kulit bayi sehat Bebas Kringet Buntet Popok
Bayi nembe lair disumurupi nduweni kulit sing tipis saengga sensitif banget. Lumrah yen gampang ketaman alergi apadene kena kringet buntet. Mula iku, wong tuwa kudu mahami perlune njaga lan ngrumat kulite bayi. Salah sijine sing paling umum dumadi saiki kanggo masalah kulit bayi, yaiku kringet buntet popok. Kedadeyan iki tamtu ora dikarepake dening wong tuwa ngendi wae ... Sapepake

Ontong lan Katul, Ngudhunake Kolesterol Daging Wedhus

Kolesterol mujudake unsur ing badan sing kerep dadi pocapan. Jalarane, yen kliwat dhuwur, ora prayoga kanggo sarira. Ora mokal yen banjur akeh usada kanggo ngawekani bab kasebut. Salah sijine sing ditindakake dening mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Lho kok kedokteran hewan? Lire kepriye? Kewan, contone wedhus, mujudake salah sijine sumber protein hewani sing ... Sapepake

Nyegah Ningkate Silent Disease

Kita aja duwe anggepan yen penyakit jantung lan stroke iku mung manani kaum manula, iku kliru. Saiki, penyakit sing klebu silent disease kasebut wiwit akeh ditandhang dening wong umur mudha. Stroke dadi salah sijine silent disease merga tekane bisa dadakan lan bisa ngilangake nyawa yen ora enggal dikawekani kanthi premati. Bab iku dumadi jalaran iline getih saka uteg telat. Pola ... Sapepake

Adus nganggo 20 macem rempah, Badan dadi Sumringah

Rempah ora mung nikmat kanggo bumbu mangsak. Rempah uga duwe sakehing piguna kanggo njaga kewarasane kulit. Malah, adus rempah kanthi ajeg bakal ndadekake tampilane badan lan kulit luwih seger lan sumringah.  Jinis rempah ing saben treatment watara 20 macem. Rempah sing digunakake wiwit saka oyod, go-dhong, kembang, pang, engga kulit uwit. Sadurunge digunakake kabeh bahan ... Sapepake

Pantangan Tumrap Penandhang Asam Urat
Penyakit asam urat mono akeh-akehe disandhang dening pawongan kang umure nyandhak 30 taun munggah. Sena­dyan katone sepele, nanging penyakit iki ora bisa disawang entheng. Sebab sapa bae sing ketaman penyakit iki, rasane ba­nget nyiksa awak. Penyakit iki disebabake dening penumpukan kristal kang ana ing persediaan badan, jalaran kadhar asam urat kang ana sajroning badan iku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba