» Kategori : Kasarasan

Adus nganggo 20 macem rempah, Badan dadi Sumringah

Rempah ora mung nikmat kanggo bumbu mangsak. Rempah uga duwe sakehing piguna kanggo njaga kewarasane kulit. Malah, adus rempah kanthi ajeg bakal ndadekake tampilane badan lan kulit luwih seger lan sumringah.  Jinis rempah ing saben treatment watara 20 macem. Rempah sing digunakake wiwit saka oyod, go-dhong, kembang, pang, engga kulit uwit. Sadurunge digunakake kabeh bahan ... Sapepake

Pantangan Tumrap Penandhang Asam Urat
Penyakit asam urat mono akeh-akehe disandhang dening pawongan kang umure nyandhak 30 taun munggah. Sena­dyan katone sepele, nanging penyakit iki ora bisa disawang entheng. Sebab sapa bae sing ketaman penyakit iki, rasane ba­nget nyiksa awak. Penyakit iki disebabake dening penumpukan kristal kang ana ing persediaan badan, jalaran kadhar asam urat kang ana sajroning badan iku ... Sapepake

Waspada Tumor Ginjel
Kita wis asring krungu yen kasarasan iku larang regane. Ya saka unen-unen kasebut, mula, was-pada ngenani maneka lelara dadi banget wigatine. Bab kasebut kang dadi lelan­dhesane Rumah Sakit Mahkota Medical Centre Melaka Malaysia ajeg nganakake seminar ngenani kasarasan kanggo ma­sya­rakat awam. Durung suwe iki, seminar ngenani tumor ginjel kanthi nara­sumber dr. Thana Balan ... Sapepake

Kulit Jeruk Kanggo ‘Nuthuk’ Watuk
Watuk, sawijing penyakit ing njero badan kita ora ndelok umur. Ora bocah, ora wong tuwa mesthi (bisa) kena. Ora wong rekasa, ora wong mulya, tau ‘di­nge­ngeri’ sing jenenge watuk iki. Penya­kit uga dinuga wis ana saploke ma­nungsa ana ing ndonya iki. Ora mung manungsa wae sing bisa kena watuk, dinuga kewan uga bisa ketaman watuk. Tekane watuk kadhang uga ... Sapepake

J a m u

Jamu….jamu…. E… jamu, jamune Cabe puyang awak mriyang bisa ilang Mbakyu-mbakyu aku njaluk cabene puyang Mangga-mangga sing pait napa sing legi Legi wae tambah eseme bakule…. Tembang ing ndhuwur ngetop  banget ing taun 1970-an, tekan saiki uga isih sok diputer  ing radhio. Ditembangake dening penyanyi legendaris, Waljinah. Ing ... Sapepake

Asupan Gizi Panandhang Osteoporosis
Osteoporosis mujudake sawijining penyakit sing katitik saka kelonge bobote balung lan anane owah-owahan mikro-arsitektur jaringan balung. Bab iku njalari kakuwat­ane balung susut, saengga luwih gam­pang tugel. Ing masyarakat, umume osteoporosis dikenal minangka kahanan balung dadi tipis, amoh, lan kropos.Sadurunge nganti kena osteoporosis, lumrahe uwong bakal ngalami proses ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?