» Kategori : Kasarasan

Mupangate Godhong Kelor Tumrap Kasarasan

Wit kelor (moninga oleifera) lumrah ditandur ing pekarangan lan kanggo pager. Dhuwure wit udakara 5 tekan 11 meter. Watange getas lan diblebet kulit kang ulet. Godhonge lonjong kanthi ukuran cilik-cilik lan ulese ijo, saben sagagang sinusun majemuk. Dene kembange wernane putih semu kuning kanthi papah kang ulese ijo, lan wohe wujud pajutelu panjang, disebut klenthang. Jalaran kasiyate kang ... Sapepake

Ora mung kanggo nyamikan, Tela Pohung Uga Bisa Kanggo Tamba Rematik
Taun 60-an biyen rikala larang-larange pangan, sing jeneng tela pohung dadi moncer. Awit nalika iku akeh wong mbutuhake kanggo dimasak minangka gantine beras. Dibakar ya enak, apamaneh yen didang, didhahar anget-anget wis jan nyamleng tenan. Glepung gapleke bisa kanggo bahan thiwul lan maneka warna jinis olahan. Malah jarene pinisepuh roti ganjel rel kang kondhang saka Semarang, rasane luwih ... Sapepake

Jinis-Jinis Panganan kang Apik Didhahar Wayah Pasa
Pasa luwih saka 12 jam pancen marahi badan dadi lemes. Krana kuwi kita kudu tansah aweh kawigaten marang asupan nutrisi supaya pasane bisa lancar. Nanging, kita asring lali ngenani bab iki. Nalika wektu buka, kita luwih nggatek­ake kepriye carane nuruti rasa luwe ngang­go panganan kang maregaké, ketimbang nyukupi nutrisine. Akibate, kegiyatan kita  ing wayah pasa ... Sapepake

Jae mujudake Empon-Empon kang Migunani
Tanduran jae (zingeber officinale, Rosc) mujudake tetuwuhan kang bisa dibudidayakake ing lemah tegalan. Lemah kang semu teles (lembab) nanging akeh kena soroting srengenge, saengga cocog kanggo nenandur tetuwuhan sing asale saka India lan Tiongkok iki. Kanggone ibu-ibu, jae mujudake empon-empon kanggo mepaki bumbu pawon. Krana kasiyate sing bisa kanggo ngurangi ganda amis ing mangsakan ... Sapepake

Tanduran nagasari Bisa Ngusadani Sindap lan Koreng
Anoman malumpat sampun prapteng witing nagasari, mulat mangandhap katingal, wanodya yu kuru aking, gelung rusak wor lan kisma, kang iga-iga kaeksi.     Mangkono pethikan Serat Rama pupuh kinanthi anggitan Eyang Yasa-dipura ing Surakarta. Nggambar-ake nalika Anoman menek uwit nagasari, nedya paring pitulungan marang Dewi Sinta saka pambe-lenggune ... Sapepake

Tuwuhan Ciplukan lan Pigunane
Kagem para pemaos udyana kita iki, takkira ora asing karo tanduran kang ora bisa gedhe (perdu) siji iki. Tanduran sing thukul lemu ing mangsa wiwitan rendheng iki, umur nor­male udakara lima tumekane nem sasi. Menawa wae pancen ana ciplukan sing umure luwih suwe maneh, ning kira-kira wae, krana panggonan mau pancen ti­-­bane udan luwih ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan