» Kategori : Kasarasan

Wongtuwa Stres Merbawani Marang Anak
Duwe anak pancen nyenengake. Nanging, ati-ati nyedhaki anak nalikane kita lagi nan-dhang stres. Sebabe, bayi apadene anak-anak bisa nangkep sinyal negatif iki lan merbawani marang kesehatane si bocah. Bella durung ganep setaun omah-omah wis kanugrahan momongan lanang. Nanging, keri-keri iki dheweke nembe nyadhari bab kang narik marang anake. Nalikane Bella nandhang stres, bayine ... Sapepake

Rahasia Sehat ing Umur 40 Taun

Life begins at forty, mangkono pocapan kang kerep kita rungu. Nanging, perlu kita sumurupi, ngancik umur kasebut umume uwong gampang ketaman penyakit. Iki wektu kang trep kanggo luwih nggatekake marang kesehatan. Urusan penggaweyan, ngurusi anak lan sapanunggalane, pancen mbeslah tenaga lan piki­ran. Bab iki ndadekake sakehing uwong sajak nglalekake kesehatan pribadine. ... Sapepake

Kanker Kulit Paling Kerep Dirasakake
Kanker kulit yaiku sekabehe jinis tetuwuhan abnormal sel-sel kulit. Ana telung jinis kanker kulit sing paling kerep dirasakake, yaiku melanoma, basal cell carcinoma, lan squamous cell carcioma. Banjur kepriye carane nyegah?   Satemene kanker kulit maceme ana akeh. Nanging, sethithike ana telung jinis kanker kulit sing pa-ling kerep dirasakake. Spesialis bedhah onkologi RSU ... Sapepake

Diet sehat, Aja Nganti Awak Dadi Kaget
Sajake ora ana sing nampik yen kanugrahan awak mbangkik. Ewasamono, klawan tambahe umur, proses metabolisme awak saya suda. Salah sijine akibate, mbaka sethithik badan dadi luwih lemu.   Ana sakehing cara kanggo mbalekake ukurane awak kaya nalika isih saukur. Salah sijine kla­wan nindakake diet. Nyuda asupan engga kalori sing mlebu badan kepapras nda­dekake badan ... Sapepake

Leluhur kita sehat Amarga Jamu Herbal

Sasuwene iki akeh tagline kang nggembar-nggemborake ngenani back to nature utawa bali menyang alam.  Nanging ing pehak seje, ana uga anggepan yen dhe­wek­e sing migunakake jamu-jamu tra­dhisional malah dianggep kuna. Kamangka racikan jamu herbal satemene mujudake wari­san saka leluhur kita sing mesthine kudu dilestarekake. Apamaneh kaskayane bahan kesehatan herbal ... Sapepake

Ngawekani Tatune Untu Marang Anak
Cedhera untu lumrah dialami dening anak umur 0-6 taun. Kahanan iki bisa nuwuhake akibat gedhe tumrap gunane untu lan psikologis anak ing tembe. Kepriye anggone ngawekani? Merga gedhe karepe, anak-anak kerep nandhang trauma. Kayadene tiba, kelangan keseimbang-an, sarta kebenthus kang dumadi nalika anak lagi nindakake kegiyatan. Ora nggumunake, anak-anak umur 0-6 taun gampang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas