» Kategori : Pangudarasa

Diaspora Indonesia: Modhal Lan Harta Karun Sumebar
Akèh para maos sing durung ngerti tembung Diaspora Indonesia (DI). Gampangé, tembung iku maknané: warga Nus­wantara sing bebadra lan manggon ing negara manca. Ana sing tetep WNI lan nyekel paspor Indonesia, ana sing ganti kewarga negaraan, ana sing wis pirang-pirang turunan manggon ing negara manca kaya wong Bugis ing Afrika Selatan, wong Jawa ing Suriname lsp. Ana ... Sapepake

Dimen Makmur, Kudu Ngutamakake Pertanian Pangan
Yèn Ki Dhalang nyandra negara gung kaya Nuswantara ... negara kang panjang apunjung gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, wur subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, énak kang sarwa pinangan ... Gemah ripah loh jinawi, iku kahanan alam kang pancèn tinakdir, negara tropis, sang bagaskara tansah sumunar, banyu turah-turah. Subur kang sarwa ... Sapepake

Evaluasi Pesta Akbar Idul Fitri
Sawisé rampung ngayahi kuwajiban abot, utawa lulus saka ujian sing penting, lumrah yèn kita banjur padha seneng-seneng. Bisa mung samurwat nanging uga ana sing nganti gedhèn-gedhènan, yèn pancèn kuwawa, ya wragadé, ya tena­gané. Bada utawa idul fitri sing maknané bali marang fitrah, suci, resik tanpa dosa, dumadiné ... Sapepake

Utami lan Ngrumangsani
Wis dudu bab anyar, ngenani anane srana ing transportasi umum sing menehi kautaman kanggo klompok tinamtu. Ing sepur lokal, ana gerbong mligi kanggo pawestri. Saperangan liyane, ing saben gerbonge ana kursi mligi kanggo uwong tuwa, ibu ngandhut lan ibu nggawa bayi, uga wong sing nandhang cacad fisik. Nanging, wis rame dadi pawarta uga, anane gendra ing sepur magepokan karo ... Sapepake

Sugeng Ariyadi Fitri 1 Syawal 1438 H
Sawisé ummat Islam rampung ngayahi pasa sewulan natas, wis lulus saka pandhadharan, saiki mlebu dina riyaya Fitrah. Lumrah yèn kita seneng-seneng sawetara awit lulus pandhadharan: nyegah dhahar, ngunjuk lan saresmi ing wanci siyang. Asilé kita mundhak tataran taqwané, dingapura déning Allah sakabèhing dosa-dosané, putih resik pindha bayi ... Sapepake

Irit Listrik lan Daya Saing Industri
Listrik ing teknologi, bisa analoog karo dhuwit. Leloroné asipat liquid (cair). Dhuwit, sing kanthi gampang owah dadi barang lan jasa apa waé, disebut wataké cair. Duwé dhuwit ateges sugih lan kecukupan. Listrik uga gampang owah dadi tenaga : penerangan, penggerak mesin indhustri lsp. Piranti apa waé, indhustri lan komunikasi ora bisa uwal saka listrik. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba