» Kategori : Pangudarasa

Urip Aman Sesandhingan Tetanduran
Sapa wonge ora kepengin, urip ayem tentrem kanthi kahanan sakupenge resik lan seger? Ing papan ngendi wae, wis samesthine kabeh uwong kepengin nindakake pakaryan padinan kanthi ora ana rasa was sumelang. Durung suwe iki, sumebar pawarta bab kedadeyan lemah jugrug ing Ponorogo. Sing dadi korban ora sethithik. Sape­rangan ketemu jisime, bisa diupakara dening kulawargane. Saperangan ... Sapepake

Kebebasan Pers Kanggo KemaJuan BaNgsa
Supaya ora kèri jaman lan tansah ngerti perkembangan donya, kita perlu nyemak media massa cétak lan èlèktronik, kang gegandhèngan langsung karo sumber berita, sing mesthi waé ujung tumbaké: para wartawan! Minangka insan pers, war­ta­wan dadi wujud mripat lan talingané masyarakat. Mula wartawan kudu jujur, supaya bisa ... Sapepake

Mbrastha Kemlaratan Isih Durung Optimal
Nadyan kemakmuran kita saya dhuwur, nanging masalah sing kita adhepi uga isih akèh banget. Jurang pemisah antarané sing sugih lan mlarat uga isih amba. Angka rasio gini wis mudhun najan mung tipis, saka 0,42 dadi 0,397. Watara sak persèn warga isih nguwasani 49,3 % sumber ekonomi. Masalah iki raket gandhèngané karo angka kemiskinan, ateges uga karo ... Sapepake

Aja Mbebedhag ing Kebon Kewan
Minangka warga negara, kita duwé hak manggon lan makarya ing negara kita iki. Kita uga nduwèni kuwajiban sing kudu dilakoni marang NKRI. Conto hak sing kita duwèni yaiku hak olèh perlindhungan hukum. Contoné kuwajiban sing kudu diayahi : mbélani negara saka gangguwan negara manca lan kuwajiban mbayar pajeg. Kuwajiban mbayar pajeg iku salah ... Sapepake

Basa, Seni, Budaya: Pakulinan lan Warisan
“Nom-noman saiki iki, padha ora bisa seneng marang kabudayane dhewe!” Yen ngematake kahanan lan maneka kedaden ing jaman saiki, pancen katon yen seni lan budaya sing regeng ing Nuswantara iku werna-werna. Ana sakehing seni budaya saka tlatahe dhewe wae, sing isih asli lan sing wis diimbuhi kreasi. Nanging ora sethithik sing mujudake seni budaya asil adopsi saka njaban ... Sapepake

Program Kesejahteraan Nelayan lan Mafia Perikanan
Bukan lautan hanya kolam susu..... Kail dan jala cukup menghidupimu..... Tiada badai tiada topan kau temui.... Ikan dan udang menghampiri dirimu.... Cuplikan lirik lagune Koes Plus iku nggambaraké yèn laut ing kawasan Nuswantara iku kebak kaskaya. Béda banget karo perikanan dharat sing butuh lahan, sumber banyu, pangemonahan wiwit pembibitan, pa­kan, lsp. Perikanan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?