» Kategori : Pangudarasa

Diskriminasi lan Putusan Mk
Ing Indonesia ana agama nem sing diakoni yaiku : Islam, Katolik, Kristen, Hindhu, Buddha lan Kong Hu Cu. Nanging isih akèh manèh aliran kepercayaan sing dianggep dudu agama, sanajan para penganuté rumangsa menghayati lan ngayahi ritualé ora béda karo agama nem mau. Kita menyadhari yèn piwulang-piwulangé uga ngajak marang kabecikan. ... Sapepake

Andum Peran, Tentrem Bebrayan
Merjaya bojone dhewe, dhuh saiba tegele. Nanging iku dumadi nyata ing sakupeng kita. Sing paling gres, kakung nembak mati pawestri sing wis disandhing minangka kekasihing ati. Pasangan dokter sing lumrahe bebarengan mbiyantu masyarakat amrih tansah sehat, jebulane malah pisahan kanthi cara sing ora mekakat. Sijine ngupaya uwong amrih karumat, dene sijine malah nggawe ontran-ontran njalari ... Sapepake

Kemaritiman lan Mneka Maslahe
Yèn minggu wingi kita aturaké évaluasi pemerintahan Jokowi – JK ing bidhang ekonomi lan pambrasthaning korupsi, saiki arep kita aturaké évaluasi mligi bab kemaritiman. Ana sawetara cathetan kinerjané, sing positip, negatif, tantangan lan uga permasalahané sing kudu diadhepi. Siji : negara kita sing sebagiyan ... Sapepake

Evaluasi Telung Taun Pemerentahan Jokowi-JK
Tanggal 20 Oktober iki pemerintahan Jokowi-JK wis ganep 3 taun. Wis luwih separoné mangsa pemerintahané diliwati, turahané isih rong taun manèh. Pantes yèn kita deleng lan evaluasi apa sing wis kasil lan apa sing durung digayuh. Sena­jan durung kabèh program kerjané rampung kagarap, kita rasa akèh fondhasi kebijakan wis nyangga ... Sapepake

Kejujuran Becik Diperdi Wiwit Ish Bocah
Dora, apus krama, ngapusi, mbujuk, bohong, hoax. Tem­bung-tembung mau padha maknané: omong, andharan uta­wa pranyatan sing ora bener, ora padha karo kanyatané. Biya­sané kanthi karep tinamtu, sing lumrahé mbathèni utawa ngun­tungaké sumberé apus-apus, sok dikanthèni mitunani pihak liyané sing nampa hoax. Ing ... Sapepake

Bisa Nonton Bareng, Bareng (wis) Nonton Bisa Apa?
Wiwit September, Forum Pimpinan Daerah Kota Surabaya, nyarujuki anane e-tilang kanthi dhasar rekaman CCTV (Closed Circuit Television). Yaiku, para panganggo kendharaan ing dalan gedhe dipantau liwat kamera sing kapasang ing sakehing panggonan. Yen konangan nerak aturan, bakale antuk tilang. Kanthi anane CCTV sejatine pancen sakehing polah tingkahe panganggo dalan gedhe bisa katon. Kaya ta ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure