» Kategori : Anyar Katon

Tari Arja Bali memper Beksan Langen Ngayogyakarta

Jinis kesenian drama lan tari ing Bali kang aran tari “Arja” tekan saprene isih tetep disenengi masyarakat. Pancen tumrape jagad kesenian ing Bali, antarane ‘seni drama karo seni tari’ iku ora bisa kapisah-pisah, nanging pagelaran seni tari Arja iku katon luwih mentiyung marang wiramaning tetembangan lan geguritan. Saengga tari “Arja” iku bisa digolongake ... Sapepake

Nggawe Film Kucing Pasar Cintya Antuk Award Spesial

Durung suwe iki, sutradara cilik Indonesia, Andyah Cintya Laksita nampa Special Award Viva Film Festival 2018 ing Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Cintya mujudake sutradara paling enom ing festival kasebut, lan asil karyane dadi film saka Indonesia siji-sijine sing katut mlebu nominasi. Film karyane Cintya asesirah Jamilah’s Friends saingan karo film-film liya ... Sapepake

Rahasia Kekuwatane Eliud Kipchoge Gawe Rekor Marathon Dunia

Pelari asal Kenya, Eliud Kipchoge, mecahake rekor dunia lari marathon nalika ngrampungake Berlin Marathon kanthi cathetan 2 jam 1 menit lan 39 dhetik ing dina Ming­gu kepungkur (16/9/2018). Eliud Kipchoge mecahake rekor marathon kang dicekel dening kompatriote, Dennis Ki­metto, kanthi wektu 2 jam 2 menit 57 dhetik. Rekor kuwi diukir Dennis nalika tanggal 28 September 2014 uga ing ... Sapepake

BPJS Kesehatan saben taun pijer nombok

Ngrangkani BPJS Kesehatan, pemerintah jan dadi PBT (Pasukan Berani Tekor). Soale, saben taun nom­boki nganti matrilyun-trilyun. RS pemerintah uga ke­teter, jalaran tagihan ora temuli BPJS Kesehatan. Jebul undheraning penyakit, BPJS Kesehatan kakehan bayar klaim pasien lara abot, mangka anggota Mandiri racake paling mbeler mbayar iuran. Jan kaya arisan, yen wis entuk dadi lali ... Sapepake

Gegambaran Tokoh Gajah Mada Ing Karya Sastra (2-Tamat):

Panggedhe Kang Kebak Pangreka Daya 5). Figur Gajah Mada ing Hikayat Banjar. Hikayat Banjar mujudake karya sastra Melayu kang asline sesirah “Carita Raja Banjar Dan Para Raja Kota Waringin”. Hikayat Banjar nyritakake tradhisi sejarah Krajan Melayu ing Kalimantan Tenggara (Krajan Negara Dipa) engga taun 1860. Ora dimangerteni sapa penulise lan kapan anggone nulis. Dene kang ... Sapepake

Ziarah ing Makame Trah Arumbinang Kebumen

Ora adoh saka stasiun Sepur (kereta api) Kuthawinangun Kebumen, ana kompleks pasareyan sing diarani Kebejen. Pasareyan kasebut minangka makame tedhak turune Tumenggung Arumbinang (Arungbinang). Ing kono sethithike ana bupati cacah pitu kang sumare, yaiku Tumenggung Arung-binang I, II, IV, V, VI, VII lan VIII. Ka-jaba saka kuwi miturut kandhane  Kar-yono (56), juru kunci ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!