» Kategori : Anyar Katon

Carane Ningkatake Sinyal WiFi engga Kaping Pindhone

Sinyal WiFi kang lemah bakal nda­dekake aktivitas internetan kita keganggu, apamaneh urutan kecepatan internet ing Indonesia kuwi ngenggoni peringkat 122 ing dunia. Nanging satemene akeh cara kang bisa ditindakake kanggo nguwatake sinyal WiFi. Kanthi cara-cara ing ngisor iki, kita bisa nguwati penerimaan sinyal saka jaringan WiFi kang bisa dicakake ing smart­phone Android, laptop, ... Sapepake

Momkids On Celebration, Ajang Kreasi lan Percaya Dhiri

Anak minangka anggota kulawarga, kejaba lumrahe antuk asih tresna wujud saka wongtuwane, uga samesthine kaasah lan kagulawenthah amrih temanja bakate. Nyengkuyung wigatine bab kasebut, mula Panjebar Semangat bebarengan karo Woman Online Community Surabaya (WOSCA) ada-ada nggelar adicara kanggo bocah-bocah. Ing kalodhangan iki, kanggo bocah-bocah dalah ibu lan ramane, sing dumunung ana ... Sapepake

Ngisi Wektu kanthi Kegiyatan Migunani (3)

Taman Wanita rong edhisi kepungkur macak ngenani kegiyatan kanggo bocah amrih ora njingglengi gadget wae. Yaiku kanthi conto carane nggawe origami. Sejatine, apa wae pigunane seni origami? Pranyata, mupangate seni lelempit kertas iki ora sethithik. Kejaba nggunakake wektu lan kalodhangan kanthi prodhuktif, origami uga menehi maneka piguna kanggo kinerja bocah. 1. Aktif Kanthi ... Sapepake

Grebeg Tumpeng Agung Ing Troloyo Mojokerto

NGALAP SAWAB HAUL SAYID JUMADIL KUBRO Kanthi mangkono kena diarani, saka Sayid Jumadil Kubro mau banjur tumuli nglairake para sunan kang banjur kasebut Walisanga generasi kapindho. Ing cathetan sejarah disebutake yen Sayid Jumadil Kubro kuwi minangka eyang kakunge Sunan Ampel (Raden Rahmad) kang madeg pondhok ing tlatah Ampeldenta Surabaya sarta Sunan Giri (Raden Paku) kang madeg pondhok ... Sapepake

Cikendung-Pemalang Ruwat Bumi

Desa Cikendung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. Jawa Tengah, mentas iki  ngleksanakake Ruwat Bumi  kanthi nganakake Karnaval Budaya ing ngarak maneka asil tetanen! Warga saka 28 Rt kang ana ing Desa Cikendung kuwi ngarak 28 gunungan wujude limasan isine kaya manekai jinis sayuran, bodin, pari, woh nanas lan kacang dawa sarta asil tanduran liyane, ... Sapepake

Ngisi Wektu kanthi Kegiyatan Migunani (2)

Mbacutake edhisi kepungkur, bab kegiyatan kanggo bocah-bocah, yaiku origami. Ing kalodhangan iki isih bakal kapacak kreasine Cindy Ng. Yaiku carane nggawe origami wujud tas cilik. Utawa istilah “ngInggrise” tote bag. Sing dibutuhake kertas pesagi rada dawa. Dawane tikel pindhone ambane. Kejaba saka iku, potlot, garisan, lan lem. Dene carane nggawe yaiku: 1. Cepakake kertas ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang akeh ngucapake kabecikan iku “luwih becik” katimbang wong kang seneng mbisu.

Klik

BALAPAN WEDHUS

Sawijining bocah cilik lagi melu tandhing ing sawijining lomba balapan nunggang wedhus utawa mutton busting. Acara kaya ngene iki cukup populer jroning pawai Fourth of July parade ing kutha Vale, Oregon, AS. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Mendikbud ngajab, bayare guru honorer ndang diwenehke

Iki sing jenenge menteri zaman now!

Panglima TNI ditulak mlebu AS

Mengko gek merga, titttt…. (sensor!)