» Kategori : Padhalangan

Sri Mulih (2)

Tandya budhal sanggyaning wadya, tinidhihan dening sang nindya mantri Patih Udawa. Warna-warna titiha­ne, warna-warna senjatane miwah warna-warna busananing wadya nanging datan carup wor sajuru-juru. Kang busana kresna wor kalawan padha kang langking, cinandra pan yayah dhandhang ing pase­tran. Kang busana abang ngumpul padha dene rekta, candrane pan yayah wukir ka­we­lagar. ... Sapepake

Sri Mulih (1)

Prabaning Hyang Prabangkara sumirat hamadhangi jagad, gumilang tejaning pramudhita hanyarengi wanci enjang rikalane Sang Hyang Ba­gaskara hanyuluhi rerengganing puraya gung Nagara Dwarawati ya Dwaraka. Tuhu nagara kang dadya tetunggaling praja, marma pantes lamun kinarya pambukaning carita. Duking ari Soma Manis Sri Naranata Maha Prabu Bathara Kresna ya Sri Padmanaba, Danardana, ... Sapepake

Kala Basuwreksa (5)

“Pitukone apa Ngger, Wrekudara?” “Nalika aku sakadang nyemplung yomaniloka, aku ketemu bapak Pandhu lan ibu Madrim. Jebul wiwit seda, wong tuwaku sakeloron mapan ing yomaniloka. Kahanane nrenyuhake merga saka bantering pasiksan kang dialami saben ndina, mangka anak-anake kerep dadi srayane dewa madhangake suwasana kadewatan kang peteng. Narada Kakekku, mara ... Sapepake

Kala Basuwreksa (4)

Iya- iya, Mas Putu, puja pangestuku tansah hanyrambahi marang tindak lekase sliramu sakloron. Muga Gusti kang Akarya Jagad paring pepajar marang timbuling para Pandhawa.” Raden Gathutkaca miwah Dyan Abimanyu sigra mentar saking anggenya seba sawusnya nyembah pepadaning keng eyang buyut. Gegancangan ninggalake pratapan Saptaarga ya Retawu. Esthining galih daya-daya mestuti dhawuhe ... Sapepake

Kala Basuwreksa (3)

We lha, yen kaya mangkono aja wedi kangelan Tiih, enggal dhustanen Dewi Banowati. Sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa, enggal budhala menyang Ngastina. Lamun kowe bisa nuruti kakarepanku, gedhe ganjaranmu. Gage kanthinen wadya bala sacukupe, pilihana sing gamben-gamben kanggo ngombyongi lakumu menyang Ngastina. Selak nothol rasaning atiku pengin nyandhing Banowati, Tiih. Uh, ... Sapepake

Kala Basuwreksa (2)

Kawruhana Wrekudara, mungguh salah lan lupute Pandhawa, utamane Puntadewa, iku ana rong werna. Sepisan, wani nganggo embel-embel jeneng Dewa. Ing kamangka jeneng dewa niku lungid, ora sembarang titah wenang nganggo. Bisa ditegesi Puntadewa kepengin nglintir kalungguhan minangka dewa.  Kaping pindhone, Pandhawa lima iku kalebu sukerta kekandhangan, sebab sedulur lima mijil lanang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?