» Kategori : Padhalangan

Gathutkaca Rajah (4)

Petruk nuli nembang Dhandhanggula: Mula nora gam­pang wong akrami, amiliha wanita kang bisa, ginawe rowang uripe, sarana ngudi tuwuh, lan ngupaya kang sandhang bukti, wewila­ngane ana, catur upameku, yogyane den kawruhana, pisan  bobot pindho bebet ping tri bibit, kaping pat tatariman. Papat iku ya uga akanthi, dhingin war­na kapindhone brana, ping telu ... Sapepake

Gathutkaca Rajah (3)

Winurcita pagedhonganing carita, nyaritakake sawijining pratapan kang dumunung aneng tlatah Negara Magada, kang wasta Pratapan Giriwiyati. Kang mangsrama aneng kono sawijining pandhita kang kesdik paningale, gentur tapane, mandi sabdane, peparab Bagawan Warsitajati. Sang wikudebya kagungan atmaja kenya kang nedhenge akhir diwasa, wimbuh sulistya ing warna, sesilih Endhang Wasitarukmi. ... Sapepake

Gathutkaca Rajah (2)

Hua ha ha ha…kados Paman Harya Sengkuni ingkang miyos saking pasowanan, ingkang putra ing Banjarjunut pun Dursasana nyadhong dhawuh, kados pundi timbalan pangandikanipun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana? Punapa badhe wonten gan­jaran mandhap, utawi badhe mindhak blanja malih, Man ha ha haa....” “Kowe kuwi Dur, saben-saben sing diame-ame kok mung mundhak blanja karo ... Sapepake

Gathutkaca Rajah (1)

Hamurwani langening carita, anenggih wau ingkang winurcita kang mi­nangka pambukaning kan­dha. Gumelaring Nagara Astina ya Li­man­benawi, tuhu nagara kang kunca­rane anggelah mega, kaonang-onang ing jagad raya. Dhasar nagara dhuwur kukuse, jembar laladane, adoh kuncara­ne, marma tansah sinuyudan dening manca praja. Lan sinten ta ingkang ngasta pusaraning praja, wenang ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (10)

Lha menika kok wonten malih tiyang ingkang lambenipun dipungeret ngantos panjang, lajeng dipunbrongot latu, kawangsulaken malih mawali-wali. Me­napa kelepatanipun tiyang menika?” “Kae mono tukang pitenah, tukang nyebarake pawarta sing ora bener. Ngibarate wong kang dhemen ngobong rapak garing. Mula pasiksane pancen kaya kuwi, lambene diulur-ulur dawa banjur dibrongot geni ... Sapepake

Pandhawa Muksa (9)

“Piye Dhimas Werkudara lan  Arjuna, apa sira sakarone isih saguh nerusake laku?” “Hmmmm…hawane saya adhem!” ujare Werkudara. “Coba waspadakna sona sing wulune putih kae, dheweke isih setya tuhu ngetutake lakune awake dhewe. Apa awake dhewe bakal kalah anggon kita nggayuh kasampurnan kabandhing karo sona seta ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam