» Kategori : Padhalangan

Sri Maha Punggung (8)

Ganti kang kinocap, gume­laring Praja Gilingaya kang tuhu jembar tebane. Kang ngasta pusaraning Praja Gilingaya jejuluk Prabu Dewa­e­sa. Narendra kang ruruh pasuryane, pidegsa, nanging gedhe kawibawane. Anuju ari sajuga, sang nata kaadhep putra kinasih, Arya Prabu Hanindha, Arya Prabu Hagindha miwah Arya Prabu Iramba. Kasambetan sowane para punggawa praja. Sang Nata durung ... Sapepake

Sri Maha Punggung (7)
Luthut Wayungyang wus bisa mateni celeng, kethek, ki­dang kidang lan menjangan, awit saka dayane aji kang li­nu­­wih. Aji iku lamun kawatek bisa mi­jilake asu ajag kang tanpa wilangan akehe, mlayu-mlayu karo njegog-njegog mbu­jung mungsuhe. Sing kecandhak banjur kacokot nganti mili getih, temah mati ngenggon. Seje papan, Tikus Jinada ngajak an­dhahane wujud ... Sapepake

Sri Maha Punggung (6)

Sawuse Patih Jakapuring pamit, Begawan Andha sigra paring dhawuh ma­rang putra loro supaya mbrastha ama kang gawe rusaking pasawahan lan pategalan tlatah Negara Purwacarita. “Putraku Sengkan apadene Turunan. Kowe sakeloron mau wis padha krungu dhewe lamun ndara Patih Jakapuring minta sraya supaya mbrastha ama sing lagi ngrabasa pasawahan lan pategalan wewengkon Negara ... Sapepake

Sri Maha Punggung (5)

Patih Jakapuring sawadya bala campuh prang lumawan kewan-kewan sing gawe rusak pasawahan apadene pategalan wewengkon Purwacarita. Sing maju dhisik Celeng Demalung dalah an­dhahane cacah atusan. Tumenggung Wira­jaya nandhingi kridhane sato kasebut. Celeng-celeng iku ora wedi marang manungsa nadyan manungsane padha sikep bedhama. Saben katumbak, tansah mleset. Saben arep kapedhang, ... Sapepake

Sri Maha Punggung (4)

Laju lakune para bajobarat Jaramaya, Rinumaya, Juru­maya, sarta Sadumaya be­barengan Togog lan Mbilung ndherekake tindake Bathara Kalayowana, putrane Bathari Durga ing Kahyangan Setragandamayit kang patutan kalawan Bathara Kala. Ganti kang kinocap. Ora kaya kang ana padhepokan Argalangking. Ing kono ana titahing dewa kang awujud raseksa, na­nging sandhangane cara brahmana, ... Sapepake

Sri Maha Punggung (3)

Lampahe prajurit  Purwacarita katon gumyak, para pung­gawa praja nitih turangga. Rame suwaraning janma, cawuh lan kriciking kendhali kropyaking watang gathik, pangeriking kuda, binarung lan suwaraning paksur tambur gong beri gubar gurnang mawurahan, yayah warsa kinteki. Warsa udan, kinteki pejaten. Nyarangaping langkap bedhil tumbak landheyan pindha jati ngarang, prajurit ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure