» Kategori : Padhalangan

Pandhawa Mukswa (5)

Purna anggonira Resi Prabhasa paring weca, tan ana udan tan ana maruta, dumadakan kilat nyamber agawe kagyat kang padha nyumurupi. Ilang wewujudane wanodya ayu, sakala Raden Samba malih sejatine wujud.  Kang nggumunake, bantal kang kanggo nyumpeli weteng  ilang kaya-kaya manjing menyang wetenge.  Sakala iku uga wetenge Raden Samba  mundhak gedhe, katon ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (4)

Wengi kuwi para tuwa buru padha andrawina ngrasakake nikmate daging kidang panggang. Sawise ilang rasa ngelihe para tukang bedhag pikat mau banjur ninggalake papan kono. Saking mareme nganti lali mawane bedhiyang  durung dipateni. Ketiban godhong-godhong garing, katiyup ponang samirana, mawa mrengangah mau sakala murup saya gedhe ngobar sakiwa tengene padhepokan. Para prajurit ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (3)

“Ora sudi.” “Wis wis, Ngger putraku para Pan­dhawa kabeh. Pun Wa uga ora bakal ngadeg raja ing Ngastina. Dina sesuk aku lan Gendari bakal ninggalake praja, kersaku bakal cumondhok aneng sajrone padhepokan sacedhake wana, ngen­tekake sisaning umurku iki. Mungguh dhampar kanalendran ingsun pasrahake marang sira kabeh putra-putraku Pandhawa!” “Menawi ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (2)

“Ngastokaken dhawuh, Kakang Adipati,”  ature Yamawidura karo ndherekake Dewi Gendari menyang pungkuran. Nadyan sekawit Adipati Dhestrarastra ora maelu marang tetembungan kang memanasi, ewasemono suwe-suwe uga kebrongot. Ature Dewi Gendari kaya geni kang ngobong rapak garing satemah agawe kobar atine Adipati Dhestrarastra. Apamaneh bareng ora gantalan suwe kesaru tekane ... Sapepake

Pandhawa Mukswa (1)

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji adi linuwih dasa sepuluh purwa wiwitan. Nadyan tanpa wilangan titahing jawata kang kasangga ing pertiwi, kaungkulan ing akasa, kaapit ing samodra miwah kang samya anggana raras, nanging datan kadya kang dedunung ing Nagri Ngastinapura ya Gajah Oya, Liman Benawi, Puru Janggala. Negari panjang-punjung pasir ... Sapepake

Kunthi Nugraha (8)

Pandhita loro kang maune padha padudon banjur bandayuda tangkep jaja kantaran bau. Perange rame, silih ungkih genti kalindhih. Siji nebak jajane, mungsuhe tansah ngendhani. Nganti sawatara wektu ora ana sing kalah lan menang. Begawan Mustikajati waringuten amarga Begawan Mulyasejati angel dikalahake. Saka kridhane Begawan Mustikajati kang ngetog kadigdayan, temah saya suwe Begawan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba