» Kategori : Padhalangan

Respati Lair (1)

Swuh rep datapitana, anenggih nagari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Sanadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan ing akasa, sinangga pratiwi,kaapit samo­dra, kathah ingkang anggana raras,tan kadi Negari Purwacarita ya Medhang­kamolan. Mila kinarya bukaning kandha awit ngupaya nagari satus tan antuk ... Sapepake

Sri Mulih (8)
Tambuh marang aku, ya iki Rajaputra Pageralun, Raden Nilataksaka aranku. Balekna Bathari Sri lan adhiku Nilawati!” “Ora bakal dakbalekake! Kowe arep apa?” “We lha dallah keparat! Ora keduga mbalekake Bathari Sri, sida mati dening aku heh maling aguna!” Dadi pancabakah Bambang Prabaku­suma mungsuh Raden Nilataksaka lan Pa­tih Nagabranjangan. ... Sapepake

Sri Mulih (7)

E-e-e-ee, mangko ta anakku, Ngger Nilataksaka. Ing sakawit pun rama rumangsa begja kemayangan dene Nagara Pageralun karawuhan lan kadunungan Pukulun Bathari Sri kang nyarira minangka wahyuning kamulyan lan karaharjan. Awit ngendi nagara kang kacondhokan Sang Hyang Sri, ya negara iku kang bakal wuwuh kamulyane lan rahar-jane. Balik nagara kang koncatan Bat-hari Sri bakal nemahi dahuru ruwet ... Sapepake

Sri Mulih (5)
Raden Harya Wrekodara, Harjuna, Nakula, Saha­dewa sowang-sowang nga­turake pangabekti marang ingkang raka Nata Dwarawati, akarya suka renaning wardaya. “ Dhuh Kaka Prabu jimat pepundhen kula,wontenipun ingkang rayi Pandhawa amboyongi rawuh paduka ing  Praja Nga­marta, inggih awit rayi paduka nedheng kapetengan budi labet emeng ngraos­aken kawontenaning ... Sapepake

Sri Mulih (4)

Gareng sumela atur, “Kajawi menika, ingkang rama Harjuna ugi nampi nugrahaning jawata, kajumenengaken nata wonten Kahyangan Selakandha Warubinangun, jejuluk Prabu Kiritin  inggih Prabu Kariti, sarta wenang nggarwa sakathahing wi­dadari ingkang dipun karsakaken dening ingkang rama tur taksih lamban. Kados ta Bathari Dresanala ingkang patutan putra Bambang Wisanggeni, ... Sapepake

Sri Mulih (3)
Ing papan liya Bambang Aswatama maju denpapag­ake Raden Setyaki. Padhadene ngunggar kaprawiran ngongasaken kasudiran, serang sine­rang, trajang tinrajang, ganti padha dene musthi sanjata gada, kumitir aneng asta mamrih lenaning lawan. Aswatama lena pangendhane, kena kapupuh gada pun­dhake tiba ngalumpruk dadi gotongan ngon­cati payudan. Dursasana pepulih yuda ngayuni tandange ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan