» Kategori : Padhalangan

Titis Wisnu Mantu (8)

Rawuhe Bathara Narada saka Kahyangan Jong­gringsalaka njalari cingak kang sami nupiksa. Sanggyaning narapraja kang padha sumewa agahan ngaturake sungkem  marang sesepuhe dewa iku. Prabu Sri Maha Punggung kang sejatine Bathara Wisnu ngejawantah luwih dhisik mangerti lamun keputusane  mengko bakal antuk panyengkuyung saka para jawata, mula tumrap Sri Maha Punggung wus ... Sapepake

Titis Wisnu Mantu (7)

Kang ana kedhaton Purwacarita, Prabu Sri Maha Punggung lenggah siniwaka kaadhep Patih Jakapuring sarta para punggawa. Durung purna anggenya wawan pangandikan menggalih dhuhkitaning praja, katungka praptane besan saka Pertapan Andong Dhadhapan, Begawan Andha, kadhe­rekake Begawan Nada saka Pertapan Gadhingmawukir. Sepira bungahe sang nata dene pinanggih kalayan besan, amung kuciwane ... Sapepake

Titis Wisnu Mantu (6)

Raden Turunan kang kadherekake dening Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa wus prapta ana gedhong pamondhokan Negara Pidanadani. “Kakang Semar, iki wus tekan ngendi, Kakang?” pitakone Raden Turunan. “Yen mboten klentu niki pun mlebet Kraton Pidanadani. Niku wujude gedhong, gedhong napa mboten ngertos, Den?” “Buyut Wayungyang kowe ngerti ... Sapepake

Titis Wisnu Mantu (5)

Laju tindake Raden Turunan kadherekake dening pana­ka­wan Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa. Ganti kang cinarita, kang ana kepu­tren Praja Purwacarita. Ing kono amung ana janma loro kang lagi manggih suka bagya lan mulya karana isih pengan­ten anyar. Sing kakung asma Raden Sengkan, dene ingkang wanodya sesilih Dewi Srihatni. Raden Sengkan mono sakawit ... Sapepake

Titis Wisnu Mantu (4)

Sawise rampung anggone bage-binage, Raden Turu­nan matur ana ngersane Begawan Andha. “Dhuh Kanjeng Rama Begawan, anggen kula wangsul sowan Rama menika awit kula  nyuwun palilah dhateng Prabu Sri Maha Punggung badhe mertuwi karaharjaning pertapan. Sang Prabu marengaken, nanging kedah kakanthi dening Kakang Semar, Kakang Wayungyang miwah Kakang Candramawa. Kajawi punika, ... Sapepake

Titis Wisnu Mantu (3)

Sapungkure Embah Yaksi Layarmega lan Patih Kalan­daru, Prabu Karungkala animbali Ditya Kala Pragal­ba. “Ik ik ik ee, bojleng-bojleng iblis laknat padha jeg-jegan. He, Ditya Kala Pragalba, dikepara maju anggonmu sowan!” “Dhuh Sinuwun, paduka animbali ingkang abdi pun Pragalba, kapa­renga cumadhong dhawuh kula nok nok non.” “Heh Pragalba, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa