» Kategori : Padhalangan

Kunthi Nugraha (5)
Wong telu sing krungu pengakuwane pandhita iku padha kaget nanging cam­pur pengarep-arep kepengin melu, merga rumangsa kela­ngan Semar. “Wo jenengmu Mulyasejati? Apa kowe ya mulya tenan? Kowe kok ngerti yen jenengku Gareng? Apa kowe dhemit kali kidul kono, apa kowe bangsaning apa, hem?” “Ya mung takkira-kira nek undang-undanganmu kuwi Reng. Sing dhuwur kuwi, ... Sapepake

Kunthi Nugraha (4)

Laju tindake Prabu Karna lan Raden Jayadrata dene wus bisa kaleksanan mboyongi Dewi Kunthi menyang Nega­ra Ngastina. Dewi Kunthi den titihake kreta Jatisura, lakune kreta banter ngener kraton Ngastina. Dene tindake Pandhita Durna kang anganthi Raden Lesmanamandrakumara uga kadherek­ake Raden Kartamarma, manjing ana kedhaton Ngamarta kang lagi suwung. “Oh uwoook uwoook. Tiwas ... Sapepake

Kunthi Nugaha (3)

Rawuhe Prabu Karna ka­dhe­rekake Patih Sangkuni lan Raden Jayadrata. Sa­wu­se satata lenggahe, si­gra Sang Gathutkaca ngacarani marang tamu kang katemben rawuh. Dene Ra­den Antareja lan Raden Abimanyu menyang pungkuran. “Kados punika Wa Prabu Karna ingkang rawuh ing pasanggrahan. Menapa kanthi winantu ing karaharjan rawuh paduka, Wa? Kula ngaturaken sungkem ... Sapepake

Kunthi Nugraha (2)

Prabu Duryudana saya mantep karana antuk panyengku­yu­nge Pandhita Durna lan Patih Sangkuni. “Bapa Begawan Mustikajati. Kados sampun gamblang saha wijang anggen ma­nira rerembagan kalawau. Bilih sa­mangke manira kepengin mboyongi bibi Kunthi dhateng Praja Ngastina, saha nju­menengake anak kula pun Lesmanaman­drakumara  ing Ngamarta, sedaya ... Sapepake

Kunthi Nugraha (1)

Swuh rep data pitana, ne­ga­ra ngendi kang kaeka adi dasa purwa. Eka ma­rang sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa marang kawitan. Nadyan akeh titahing jawata kang ka­songan ing bumi, kaungkulan ing akasa, kapit ing samodralaya, akeh kang ang­gana raras. Nanging ora kaya ing Praja Ngastina, Gajahoya, ya Limanbenawi. Mu­la  Ngastina kinarya bebukaning ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (10)

Abure sang duratmaka  sarwi mbopong Dewi Wara Sembadra ka­-oyak dening Raden Arjuna. Kanthi da-yane Lenga Ja-yengkaton, Arjuna bisa sumurup siluman kang lagi laku cidra. Dyan  Gathutkaca kang ngulati saka walike mega malang uga pirsa lamun keng paman lagi mbujung durat-maka. Mula dheweke sigra nrambul ngrebut Sembadra saka mburi saengga bisa uwal saka cengkeremane ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?