» Kategori : Padhalangan

Wisanggeni Kendhaga (2)

Pandhita Durna mbacutake anggone matur marang Pra­bu Duryudana. “Uwook uwook. Kepareng matur wonten ngarsanipun Anak Prabu Duryudana. Bilih ingkang nampi sasmita gaib punika mboten paduka anak prabu kemawon, nanging nadyan ingkang bapa ugi nampi sasmita saking jawata. Panci leres, mboten namung badhe, nanging dewa punika malah sampun nurunaken wahyu winastan Wahyu Jatiwasesa. Malah ... Sapepake

Wisanggeni Kendhaga (1)

Swuh rep data pitana. Nagari pundi kang kaeka dasa purwa. Eka sawiji, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Sa­na­dyan akeh titahing dewa kang sinang­ga ing pratiwi, kasongan ing akasa, kapit ing samodra, akeh kang anggana raras, nanging ora kadi Negara Ngastinapura, Gajahoya, ya Limanbenawi. Dhasar ne­gara kang panjang punjung, pasir wukir, loh jinawi, gemh ripah, tata lan raharja. ... Sapepake

Parasara Krama (10)

Kandheg sawetara, Sang Prabu Durmuka sigra mbacutake anggone paring pangandika. “Heh Patih Surengkewuh. Wus sawe­tara iki narendra Ngastina Prabu Santa­nu lagi nandhang sungkawa, awit wiwit tinilar garwane saengga seprene du­rung darbe prameswari. Bab kuwi njalari Pra­bu Santanu  gerah puyeng, nandhang owah engetan amarga lagi kasmaran, nganti ora mikir ... Sapepake

Parasara Krama (9)

Saka panggalih kang kebak panalangsa, dene rasa sungkawa sarta keduwung durung bisa mendha, sang nata enggal paring dhawuh. “Heh putraningsun Dewabrata sarta sira Kakang Patih Basusara. Kanggo ngle­lipur panggalihingsun ingkang maksih peteng iki, kersaningsun arep ngenggar-ngenggar manah ngiras mir­sani asrining kahanan njaba. Mula saka iku, Kakang Patih, sira cawisna kreta ... Sapepake

Parasara Krama (8)

Resi Parasara anggone temantenan kalawan Dewi Durgandini  ya Sayojanagandi wus ndungkap sawarsa. Kekarone mapan ana wewangunan cilik ing pulo, satengahe Kali Jamuna. Gancanging carita, Dewi Durgandini wus nggarbini sepuh. Gandheng wus krasa bakal nglairake ponang jabang bayi, Petruk diutus supaya nyusul Ki Dasa kang mapan ana seje panggonan. Ki Dasa ora gantalan wektu wus rawuh ... Sapepake

Parasara Krama (7)

Sawuse padha dene takon asmane, sigra Durgandini melahi baita, saengga lonan-lonan prau iku luma­ku. Jro­­ning batin Resi Parasara kasmaran marang wanita mau, awit nadyan gan­dane ora sedhep nanging  sulistya ing warni. Sedhela-sedhela sang pandhita mudha  nyawang  kasulistyane juru tam­bang. Mung emane sarirane kok nggan­da amis ambacin. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas