» Kategori : Alaming Lelembut

Dhemit Ora Ndulit Setan Ora Doyan

Kedadeyan iki kelakon nalika tlatah urut sewu ora ana ketiga. Manut petungan sasi, kudu­ne wis tumapak mangsa ketiga, ewasemono udane ora man­dheg. Sasi Juni sing sok ditegesi “maju menyang geni,” merga akeh wong nyumed bedhiyang merga bedhidhing, udane ma­lah ora tau terang. Sawah blok si Blabur ora ka­kurangan banyu. Ngarepake mang­sa tandur, saperangan ... Sapepake

Cahya Nyalawadi

Mas Sri isih   dhelog-dhelog ing ngarep bengkele. Dheweke babar pisan ora ngira yen kedadeyan aeng kang mentas dialami iku nyata tenanan. Bola-bali Mas Sri njiwit lengene kanggo mesthekake yen dheweke ora lagi ngimpi. Bareng krasa lara, Mas Sri lagi yakin yen sing mentas dumadi iku pancen temenan. Sinambi ngulur pikirane Mas Sri njupuk rokok sak ler. Rokok banjur diakep lan ... Sapepake

Rejeki Nomplok

Jeneng Sumadi mungguh­ing warga Dhusun Semanding wis diapali banget. Paribasane meh ka­beh irung tepung. Apamaneh yen nyebut Pelok, jeneng parabane. Paraban mau luwih kondhang ka­timbang jeneng asline. Pancen yen nyawang Pelok satle­raman ka­ton nengsemake. Pawakane ga­gah, gedhe, dhuwur, pidegsa. Mung yen wis ngerti sipat asline uwong bakal mlengos. Ora ana rasa ... Sapepake

Dhemit Buwuh

Adzan  Dhuhur  lagi wae mungkur nalika swarane sound system gemontang ka-gawa sumilire angin, sajak nge­lik­ake tangga teparo dalah un­dangan li­yane yen dina kuwi Kar­man duwe gawe mantu. Sawise acara temu temanten ram­pung, tamu-tamu lagi gemrudug te­ka. Sauntara sound system isih ngu­man­dhangake tembang-tem­bang campur­sari. ... Sapepake

Tandha Pitakon

Udan riwis-riwis tumurun nalika aku ninggalake pesisir Kute, arep mulih numpak bis nyang Banyuwangi. Nanging sengaja aku mampir pure Rambut Siwi, merga kepengin weruh kaendahane se­sawangan neng pure kuwi. Miturut cri­tane Toni Wowor sing tau rono, jare akeh misteri sing bisa dideleng ing wa­yah wengi. Tekan Rambut Siwi aku mudhun saka bis, terus mlaku watara 300 meter ... Sapepake

Gendruwo si Kliwon

Sing diarani hobi mono meh kabeh uwong duwe. Ana sing karem ngingu manuk, ngoleksi barang langka, mancing, kluyuran, nga­botohan lan sapanunggalane. Hobi ngabo­tohan bisa kaperang dadi loro, main mung kanggo cagak melek kanthi udhu dhuwit cilik-cilikan, utawa pancen wis nyethet ba­nget karem main engga saleker gentho­nge disok glogok kanggo totohan. Nyalur­ake hobi, mbuh ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…