» Kategori : Alaming Lelembut

Kumara njaluk Ruwat

Ngarepake sasi pasa taun kepungkur, Paguyuban Lestari Budaya sing dipandhegani dening Giyana Puspawara lan Ki Reksabudaya mentas­ake seni kethoprak kanthi lakon Srihuning Mustika Tu­ban. Acarane kelakon kanthi rancag sanadyan nalika se­mana ana kedadeyan nyala­wadi, yakuwi dirusuhi dhe­mit kang memba-memba dadi  Sarwendah sing kaji­bah dadi  paraga ... Sapepake

Nerak Wewaler

Wayahe ngarepake surup, pedhut putih wis wiwit nge­muli tetuwuhan lan wit-wit gedhe ing saurute Kali Gung. Mendhung ngendanu nutupi langit. Sumbere Kali Gung saka Regaloh sisih we­tan, iline ngliwati desa nga­desa, klebu nyigar Desa Su­waduk lan Panggungroyom ing Kecamatan Wedari. Yen mangsa ketiga utawa ora ngepasi banjir, banyune Kali Gung digunakake warga kang­go ... Sapepake

Gendruwo Ki Bodrok

ING  wayah wengi wancine sepi uwong, Eyangkung isih ketungkul ang-gone namatake  naskah kang tinulis ing layar komputere. Pensiunan pegawe iku wis limang taun iki  sregep nulis sastra Jawa wujud artikel, ge­guritan, cerkak lan novel. Akeh-akehe tulisane Eyang­­kung  gagrag  misteri lan alam gaib. Ora nggumunake jer Eyangkung pancen sok ... Sapepake

Pajaratan Banaspati

Langite bedhah, udan pindha sinuntak saka akasa binarung swarane bledheg magunturan kaya mbelah jagad. Miris kekes atine wong-wong ing sakupenge pajaratan Jagowa­reng ing Desa Selong. Atine bebasan  kari samenir. Wis dadi titikan dening war­ga Selong yen ana udan gedhe salah mang­sa kena dipesthekake bakal ana ka­elokaning lelakon. Udane ora nganti setengah jam, ... Sapepake

Dhemit Ayu Nuntun Asu

Wiwit taun 2010 aku wis ora nyambut gawe aneng kantor swasta maneh. Aku nekuni gaweyan liya sing jumbuh karo hobbyku, yaiku dadi pranata acara panganten utawa kaprah disebut MC. Dina Jumuwah Paing malem Setu Pon aku mulih saka mandhu acara midadareni neng  Bekasi Timur. Kang mangka omah­ku neng wilayah Tange­rang Selatan, mula ya cu­kup adoh, bebasan saka pu­cuk ... Sapepake

Prewangane Mbah Kasminah

Nalika aku isih kelas VI SD, sandhing omahku keletan rong omah ana tangga je­nenge Mbah Kasminah. Wis randha puluhan taun lan wis klebu tuwa. Ewase­mono isih bregas, wicara­ne bantas nadyan rada se­rak. Wonge grapyak sema­nak, pegaweyane golek re­mis ana kali. Oleh-olehane terus diolah, dijupuk isine banjur didol marang sapa bae kang mbutuhake kang­go lawuh. Arang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba