» Kategori : Alaming Lelembut

Patung Singa Bong China

Bisa diunekake, Sarko wong lanang duwe bojo lan anak siji iku wis wareg. Dudu wareg ma­ngan sega pulen lawuh sam­bel iwak ati lan empal sapi, na­nging wareg ngrekasa. Se­prana-seprene nasibe Sarko isih ajeg. Kabisan lan ketram­pilan sing diduweni mung wi­na­tes, ndadekake pengasilan sing ditampa ya mung ngam­pret. Nyambut gawe minangka laden tukang, sedina ... Sapepake

Gawan saka Ndalan

Atine Kamdi tidha-tidha. Alon-alon lawang ngarep dibukak, clingukan ngawat-awati kahanan nja-ba. Sepi, mung angin mangsa bedhidhing wae sing sumilir adhem. Wengi kuwi udakara isih jam sanga luwih sithik. Kam­di sajak kurang yakin karo kahanan sing dinulu. Dheweke nuli mlaku-mlaku ngetan karo mbanda tangan, nyedhaki pos kamling. Mripate lirak-lirik maspa­dak­ake kiwa tengen. Omahe ... Sapepake

Macan Kembar (2)

“Udan mau apa kowe wis ana kana?” “Durung. Udan mau aku ngeyub ing plawanga­ning Macan Kembar.” “Hah…dhewe?” “Ora, Mas. Ora, sakjane ana apa ta? Pitakonmu kok padha karo pitakonane Soleh mau kanthi sajak kaget ba­rang?” “Langka lho, Win, sing wani mandheg ing plawangan Macan Kembar. ... Sapepake

Macan Kembar

Langite mendhung, ora suwe maneh udane mesthi tiba. Mula arep lelungan rasane rangu-rangu. Apa maneh mantole wis ana sing nggawa. Sejatine isih ana payung, nanging wis ora kena dianggo. Kamangka sore iki aku kudu lunga. Sepedha motor wis keba­cut dakwetokake. Sanajan mendhunge kandel aku kapek­sa nekad lunga nemoni kanca sing mentas bali saka nagara Walanda. Upama nganti ... Sapepake

Reca Dewi Nawangwulan

Taun 1980 Sartono lagi umur rong puluh taun nalika ninggal desane ing wewengkon Kabupaten Su­­koharjo. Lunga menyang Ja­karta melu-melu kancane golek gaweyan sak olehe awit rumangsa neng desa kurang marem. Dene rampung ang-go­ne sekolah mung lulus SMEA, amarga wong tuwane mung petani prasaja kang ora kuwat  ngragadi Sartono ne­rus­ake sekolah ... Sapepake

Juranggrawah Mothah

Ing kiwa-tengene taun 1955 dhalang sepuh asma Ki Kawit Djojosan tiko mujudake dhalang kondhang. Dhalang siji iki pinter nglucu, mula kate­lah dhalang gecul. Saliyane iku pedha­langane ganep, pakem, kebak pitutur lan ora nglantur. Mula pagelarane kejaba kanggo tontonan uga ngemot tuntunan. Ora beda karo dhalang liyane, Ki Ka­wit Djojosantiko uga kagungan wayang kulit atusan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure