» Kategori : Alaming Lelembut

Sabrangan Lingsir Wengi

Bengi kuwi Raharjo nglembur  ing pabrik panggonane nyambut gawe nganti tengah wengi. Ana gaweyan sing kudu dirampungake. Mi­nangka teknisi pabrik, dheweke pancen manut lan tekun marang reh prentahe pimpinan. Kaya sore mau nalika dheweke di­pren­tah pimpinane. “Mas Jo, aku njaluk  tulung. Bengi iki penjenengan nglembura ya. Ana mesin pabrik sing ... Sapepake

Waringin Sungsang

Sejatine sing arep takaturake ing kene wis suwe kedadeyane. Nanging gan­dheng ana tembung sing nganti seprene penulis durung mu­dheng maknane, mula takatur­ake marang para sedulur pa­maos hudyana iki mbokmena­wa ana sing bisa negesi surasa­ning tembung mau, mligine ma­ge­pokan klawan owah-owahan­ing jaman. Kedadeyan iki  kelakon sawi­se ... Sapepake

Peri Ayu ing Gedhong Penjara

Wis suwe banget bumi Nuswatara iki dijajah bangsa Walanda. Ke-lakuwane Walanda anggone njajah marang wong pribumi we­ngis banget. Nganti ninggal riwayat ngeres-eresi kang isih nabet ing atine bangsa Indonesia engga seprena. Ana gempa­lane crita gegayutan karo jaman penjajahan Walanda kang mam­bu-mambu misteri  lan  nrenyuh­ake. Dilam, tilas pegawe Lembaga ... Sapepake

Akik Kecubung Combong (1)

Akik kecubung combong kang ngrenggani emban ali-ali ing tangane bola-bali disawang. Hardi durung bisa nemokake benang lawe kang nyambungake watu akik kuwi klawan dalan uripe. Hardi kang tendhak turune wong paling sugih ing tlatah Sam­biwesi iku pranyata  trima kerja ing pa­brik sepatu, dodolan sega bungkusan, lan kala-kala mbenakake pit motor sa­umpama ana ... Sapepake

Macan Putih

Wit trembesi ing mburi omahe Lik Kemis kalebu tuwa. Umure udakara sa­tu­san taun. Wit kuwi wis ana wiwit isih sugenge embahe Lik Kemis. Saiki wu­jude njegagrah gedhe, ngrembuyung lan angker. Diametere udakara rong meteran, dene dhuwure udakara sepuluh meteran. Ing sisih ndhuwur katon pang-pange sing gedhe-gedhe kira-kira sapupune wong diwasa pating tlotor. Saben pang sing gedhe ... Sapepake

Calon Juragan

Wis limang taun Tardi nyambutgawe melu jura­gan Bimo sing duwe usaha dol tinuku woh-wohan. Ma­neka woh-wohan dituku saka  petani, nuli digawa me­nyang kutha lan wusa­nane didol maneh kanthi rega sing luwih dhuwur. Ing omahe juragan Bimo pakaryane Tardi sra­bu­tan. Maklum manajemen juragan. Kalamangsa nyopir truk ngeterake woh-wohan menyang kutha gedhe. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas