» Kategori : Alaming Lelembut

Pasugihan Budheng Dhingklang

Kahanan mangsa wektu iki pancen angel diramal. Jaman rusak, jaman bubrah, jaman sing wis nyebal saka garis. Mangsa ketiga, nyatane udane ora leren. Among tani kerepotan njumbuhake owah-owahaning mangsa. Bubar gadhu karepe nandur palawija. Se­bab karo ngenteni tibane udan sasi No­pember, isih cukup yen kanggo nuwekake jagung, dhele, timun, semangka lan sa­bangsane. Seminggu ... Sapepake

Aji-aji Ula Putih

Sumirah mono wong wadon kang grapyak semanak, eseme tansah kutah saben ketemu sapa bae. Sikepe andhap asor, tembunge tansah ke­penak dirungu merga basane sing ngang­go krama alus mlipis kuwi njalari sing diajak caturan seneng. Dheweke uga tansah rumaket marang sapa bae senajan ta pawongan kuwi mentas dite­pungi. Ora mantra-mantra karo tepung­an anyar sikepe Sumirah ajeg ... Sapepake

Diajar Mbah saridin

Sarwi Memble, si bo toh dhadhu saka Ngulakan, bengi kuwi nglurug main menyang Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen. Diejibake rame jalaran ana kethoprak Wahyu Budaya saka Ngagel, Dhukuhseti. Ora nduga ora ndhipe ndilalah neng Jimbaran kono Sarwi Memble ketemu  Har Manyul, kanca mukaled padha dene botoh dhadhu saka Mbatur brang wetan. Mula anggone mbotoh satiba malange kaya sarwa-sarwi ... Sapepake

Kupu Swiwi Biru

Pramujo, pemudha umur wolulikur taun iku atine semplah. Kaya dijuwing-juwing, ancur lebur pindha reca pasir ing pesisir kesempyok banyu segara. Ran­cangan kang wis diran­tam tharik-tharik jugar ora ba­kal kawujudan, sembur-tu­tur saka mitra, kanca, da­lah para sepuh kaya-kaya ora kuwawa nambani gempile ati. Seminggu kepungkur Tri­handayani, kekasihe Pramu­jo ... Sapepake

Pelarisan Jaran Kore

Wisnu lan Wiwin wis sawetara anggone jejodhowan, malah wis diparingi momongan siji wa­don umur limang taun. Pancen du­rung kepengin nambah momongan ma­neh, ya amarga kahananing ekonomi kulawarga sing durung mapan. Omah isih nyewa, nyambutgawe neng perusa­ha­an swasta blanjane dirasakake mepet kanggo wragad  rumah tangga. Kahanan sing kaya ngono kuwi njalari Wiwin ... Sapepake

Tledhek Waarsini

Ing jamane, tledhek Warsini kondhang kadidene kembang pang­gung. Lumrah yen Warsini dadi pepujane pandhemen tayub. Dedege dhuwur, lencir ning weweg. Kulite kuning nemu giring. Samubarange sar­wa mantesi, bebasan tu­rah rupa kurang candra. Na­nging tumrap sing ngerti, ayune Warsini ora lamba. Ujaring kandha, meh kabeh perangan awake kebak su­suk. Upama jaman saiki ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam