» Kategori : Alaming Lelembut

Emoh Dadi Anak Gendruwo

Winih katresnan kang tinandur ing atine  Widi lan  Sun­to­ro tansaya tuwuh ngrem­baka. Pindhane tetuwuhan, godhonge ngrembuyung se­ger, ijo royo-royo karana sini­ram banyu saben dina. Ka­tresnan kang ora keplok se­sisih iku wis lumaku setaun. Telung taun kliwat Widi dadi warandha, sawise di­tinggal garwa kinasihe kang­go ... Sapepake

Kana Kene Kena

Purwadi lebar nebasake pari saka sawah garapane. Sawah wa­ri­san tinggalane wong tuwa. Ing sekawit dening tukang tebas, pari dianyang nem­be­las yuta. Purwadi gelem ngeculake nanging tukang tebas uga kudu gelem dia­tur, diakon omong marang Mimah, bojone Purwadi, la­mun rega tebasan pat belas yuta. Yen tukang tebas we­gah ngleksanani pesene Pur­wadi, pari arep ... Sapepake

Sing Mbaureksa Brantas

Kabul lenger-lenger ing lincak. Pikirane nglambrang. Umur wis tuwa kathik urip ijen. Bojo sing ditresnani mati  limang taun kepungkur. Anake telu wis padha mentas. Nanging uripe pas-pasan kabeh, ora ana sing ka­sugihane manjila. Lha piye, Kabul mung sanggup nyekolahake nganti SMP. Dadi ya langka bisa dadi pegawe. Selagine  sar­jana wae sing durung cekel gawe ... Sapepake

Lele Goreng Ngganda bathang

Esuk iku kaya padatan ing dina Setu, Sarno ora mangkat nyambut gawe. Sarno makarya mi-nangka juru parkir sawijining bank swas­ta kaloka ing kuthane. Dina Setu lan Ming­gu bank kasebut libur. Sarno lung­guh ijen ing cangkruk rondha ngarep omahe karo maca koran lawas, embuh duweke sapa kang semeleh ing cangkruk kono. Dumadakan Ngajidin, kanca ra­kete, mara. “Piye, Sar? ... Sapepake

Watu Lesung

Watu iki wujude memper lesung. Manggone ana pekarangane warga sangisore wit nyamplung. Dhasar bakuh, kayune wit nyamplung asring digunakake kanggo tuntunane garu, waluku lan cikar. Cikar sing rodhane nganggo kayu jati utawa tilas ban trek lan diarani cikar glendheng. Amarga kerep kudanan lan kepana-sen, mula warga kono duwe ada-ada yen ana wektu watu lesung iku arep dipindhah panggonane. ... Sapepake

Ratu Baya (2)

Ora ngerti sangkan parane, Mbah Dipa Anggara dumadakan wis ngadeg ing sisihku. Ngepuk-epuk pundhakku karo aweh panglipur. “Nak, wis ora perlu digelani. Kabeh lelakon mono wis pinesthi. Aku mau rak wis ngelingake, nanging sliramu ora nggugu. Kancamu iku kalap ing kratone siluman bajul, dikersaake dening Njeng Ratu dadi jago ing alam kana. Saiki kowe enggal baliya, critakna ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?