» Kategori : Alaming Lelembut

Siluman Eko

Mulih sekolah tekan ngomah wis jam loro awan. Daklukar sragam abu-abu putihku lan sepatu sing sejatine wis wancine njaluk ganti. “Lawuhe gereh, Le, neng njero lemari mangan,” bengoke emak saka emper sing digunakake kanggo bukak warung. “Jangane neng ndhuwur kompor, mau durung dakentas,” bacute. Sega sapiring lawuh gereh goreng lan jangan bobor wis pindhah ... Sapepake

Nininini Gumuk Telon

Wis dadi adat tata cara kang  trah-tumerah, Desa Mengger, desa ing  pereng  gunung pinggir alas, nganak­ake sedhekah bumi. Sawijining upacara nyedhekahi bumi minangka kawedharing rasa sukur marang Kang Murbeng Ge­sang, dene sajrone setaun kang wus li­na­konan warga desa kono padha kalu­beran rejeki saka wulu-pawetune bumi. Sedhekah bumi ... Sapepake

Kaya Banyu Kowen

Mungguhing Kasiyo, bakul dhawet klilingan iku sing jeneng bathi utawa rugi, untung utawa buntung, mujudake perkara lumrah. Gilir gumanti kaya ubenge rodha cikar. Lik Yo, paraban akrabe Kasiyo, darbe keyakinan yen dina iki siyal, dina candhake bakal nemoni nasib mujur. Keya­kinan mau ora adhedhasar teori saka ngendi lan saka sapa. Ya mung saka pengala­mane dhewe. Jer Lik Yo anggone ... Sapepake

Misteri Kedhung Singkal

Wayah bakda ngisak, Saimit teka neng omahe Karmijan. Isih kambi nyendhekake sepedha ing cagak emper dheweke wis un­dang-undang sing duwe omah. Kabener wektu iku Karmijan lagi enak-enak te­turon neng bangku karo nglaras wirama gendhing-gendhing Palaran saka radhio. Bareng krungu swarane Saimit, Kar­mijan terus krengkangan tangi lan mba­gekake sing mara dhayoh. “Wah, ... Sapepake

Memedi Cumplung

Nalika Sukir duwe ada-ada arep adeg omah neng pekarangan kuwi, aku wis tau ngelikake. Ka­jaba pekarangan sing mapane neng wetan omahe Mbah Khasan Sobari  kuwi pancen dudu duweke Sukir, uga lemah kuwi kawentar wingit. Manut critane sim­bahku, jare papan kuwi rumuhun mujud­ake kedhunge Kali Pucung, kali sing  nyigar Desa Babatan. Iline banyu mangulon, nuli ... Sapepake

Zombi

Aku ngrungokake critane Kang Marno kanthi kebak kawigaten, “Min Gagak ki pancen kemethak te­nan kok. Senengane ngrusuhi bojone liyan ora ana maneh. Wis pira wae wong wedok sing dadi kurbane. Marni bojone Bagong, Surti, Samirah… sing keri iki bojone Soleman Dha­wet. Wis setaun iki didhemeni.” Aku gumun krungu ukarane Kang Marno sing nyebutake bo­jone liyan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa