» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (15)

“Kula Plonthos Jenggot.” Sabanjure liyane nepungake jenenge siji-siji, yakuwi Codhot Mencret, Pidak Cuthang, Plonthos, Kintel Bodong, Kethek Bengoren, Bulus Bantat, Kucing Gilapen, Wedhus Cluthak lan Gu­del Angop.  Dyah Kartikani ngerti kabeh mau mung jeneng singlon. Sok ngonowa dheweke ora prelu nalesih kang sate­mene. Diradamaya ganti nepungake yen sing ... Sapepake

Dyah Kartikani (14)

Diradamaya banjur anjlentrehake bab kisruhing kahanan Majapahit saengga para paramparaning negara matah para punggawa pinilih kinen nglari Dyah Kartikani. Bot-bote pengin ngatonake lelabuhane, Dirdamaya banjur nekani para andon tapa murih tinitikake ngenani dununge kang dilari. Saengga, saka asiling madik-madik mring para kesdik sinung pituduh lamun Dyah Kartikani iku dumunung ing Gunung ... Sapepake

Dyah Kartikani (13)

“Nini, samubarang kang manut petung ora nyenengake iku mesthi wegah sauger ditari kon ngadhepi. Nanging  ka­wicaksanan kang bener iku ora mung ngandelake marang petunge dhewe, lakar apa kang wis dadi rancangane Hyang Mahaagung iku mesthi kanggo rahayuning titahe.” Sawise rinasa cukup olehe mejang pungkasan, Warintani nuli nyebul ma­neh sirahe Dyah Kartikani. ... Sapepake

Dyah Kartikani (12)

“Bagusa kae ya ora taknggo neluke wong wadon. Karomaneh olehmu kandha ngono rak merga ibune Dyah Kartikani iku durung sinengkakake dadi bojomu. Lan geneya kowe ndadak nyingidake aranmu kang satenane marang aku?” “Dhuh Sang Ayogi, panjenengan me­nika sinten dene saged nguningani kawontenan kula kekalih?” “Jenengku Palamukti. Dening war­ga sakiwa ... Sapepake

Dyah Kartikani (11)

Parandene pameca bab tekane paraga linuwih kang kapindho uga ora kinawruhan dening wong sanegara. Sauntara tuwuhing dahuru malah sangsaya ndrebela, awit sena­jan kramane Nambi bisa katingkes, na­nging kraman-kraman candhake sang­saya memiris ati. Jalaran kraman kang ditindakake Kuti lan Semi nuwuhake kor­ban matumpa-tumpa. Sagugure Se­mi banjur kasusul dening kramane Kuti ... Sapepake

Dyah Kartikani (10)

Wintangsari lagi gage nguwalake dhiri saka pangekepe Soradika bareng krasa tangane Soradika nyeng­gol sangsangane sing suwek merga kukune macan. “Ah Kakang ki nakal.” Soradika banjur nggandheng ta­ngane Wintangsari. Sing digandheng mung pasrah. “Kakang kok gampang banget  olehe bisa mateni macan?” takone Win­tangsari karo reruntungan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba