» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (7)

Suradika uga njlentrehake menawa akeh priyagung Majapahit kang precaya menawa Dyah Kartikani mono bangkit nyembuh swasana tentrem. Awit senajan isih bocah, nanging kanthi anane Dyah Kartikani ing kraton bakal ndayani tata raharjaning negara. Apamaneh kahanan Majapahit kang ditindhihi Prabu Jayanegara ora tau sepi saka ontran-ontran. Manut katrangane Suradika, Patih Nambi sing ... Sapepake

Dyah Kartikani (6)

“Ya  buktekna  dhewe mengko. Mung eling-elingen kandhaku, yen kowe ora rabi maneh, anakmu ora bakal ma­-nge­leng anggone ngangsu ngelmuku.” “Lajeng prayoginipun kula kedah kados pundi, Eyang?” “Mituhuwa wae marang kang dadi kersaning Hyang Widi. Adhedhasar sas­mita sing daktampa, ing dina Res­pati Manis ngarep iki, ... Sapepake

Dyah Kartikani (5)

“Ihik hik hik hik… Kowe ra sah sumelang karo aku, bocahmu kuwi pancen isih durung jawa. Sing kudu kok ngerteni, anane Kartikani nganti tekan Gunung Semeru kene kuwi nganggo lakon werna-werna. Kalebu tiwase bapake barang. Coba yen bojomu isih urip, rak mokal ta kowe lan anakmu mapan ana kene? Mbokmenawa kabeh mau pancen dadi lantarane Dyah Kartikani tekan papan kapencil iki. ... Sapepake

Dyah Kartikani (4)

“Pangandikanipun Paman Patih Nambi menika menawi kula suraos mboten pinanggih nalar, nadyan bab ngreksa negari menika tanggel jawabipun patih. Nanging menawi ancasipun njagi kawetahaning negari, kenging menapa kok sarananipun kanthi ngirangi sowan. Mangka kedahipun patih menika mboten kenging gothang pisowanipun.” Disendu bocah wingi sore, Patih Nambi sejatine jengkel. Nanging ... Sapepake

Dyah Kartikani (8)

“Dadi olehku keraya-raya nglacak anakmu iku dudu karepku dhewe, nanging saka pituduhe Hyang Widi. Mula aku njaluk lilahmu Dyah Kartikani dakangkat dadi muridku, dakweleg ulah kridaning kanuragan amrih mbesuke dadi wanita sing santosa,” kandhane Warintani. Dheweke banjur mblakakake jati dhirie. Rikala Prabu Jayanegara ngasta bawat pusaraning adil ing Singasari, Warintani klebu ... Sapepake

Dyah Kartikani (2)

Sabanjure Wintangsari nyaritakake lamun Panewu Andrakala iku satuhune anggone ngesir dheweke wiwit isih padha dene legane. Nanging Wintangsari kang pancen dhasare ora duwe rasa seneng wegah nimbangi katresnane Andrakala senajan kaduk olehe mbebujuk. Wintangsari malah kepencut karo Raden Sundika senajan mung minangka anake prajurit panatus, nanging luwih sigit lan menarik ati. Mula bareng ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?