» Kategori : Cerita Rakyat

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (8)

Sutrisna kaya dene ngundhuh wohing pakarti, saiki dheweke kaya diwelehake marang kabeh tumindake sing wis kawuri. Duking uni, nalika Tanjung Anom nelukake Kadipaten Harga Pura, Sutrisna kang kajibah mandhegani yuda. Tetandhi­ngan karo Waryanti kasoran. Na­­-nging Waryanti kasengsem ma­rang Sutrisna kang nyata bagus ing rupa, tur jatmika ing solah bawa. Waryanti gandrung ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (7)

“Ngger, Pangeran Lesan Caka, sampun dumugi titi wanci panjenengan kawisudha mangreh Praja Tanjung Anom. Ingkang dados perkawis, dereng wonten prameswari ingkang badhe sumandhing ing dhampar dhenta,” ature Pangeran Sepuh Dana Wilapa. “Nuwun inggih Eyang, ngantos ri kalenggahan puniki yektos dereng wonten wanodya ingkang suman­dhing kula,” ature Pangeran ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (6)

“Paman Tumenggung Malaya Pati, namung panjenengan ingkang saged nulungi kula,” ature Budiati kanthi mripat kekembeng ing luh. “Apa anggonmu mapan ing taman keputren kene kurang nyenengake?” “Menawi bab remen, mboten sisah kula aturaken awit sedaya kebetahan sampun dipun cekapi. Mbok emban ugi tansah setya tuhu lelados, nanging manah kula garing. Awit ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (5)

“Manggalayuda Sudira wonten madyane bebaya ingkang ngancam jiwa, kados pundi saenipun Bapa Pangeran?” pandangune Prabu Lesan Pura. “Kula aturi sabar sawetawis Sinu­wun. Manut petang kula, Manggala­yuda Sudira lan wadya balanipun tak­sih saged nylametaken gesang ing te­ngahe wana gangsal welas dumugi ka­lih dasa dinten laminipun. Sabibari­pun ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (4)

Krungu pambengoke Adipati Yowandana kang ngobarake semangat, prajurit Kadipaten Macan Putih sigra nempukake yuda. Prajurit sing lagi metu saka benteng cepuri kadipaten iku diserang panah, nanging kabeh wus siyaga tameng lan tutup sirah saka waja, tan mokal la­mun warastra kuwi tan bisa namani anggane para prajurit. Prajurit Ka­dipaten Macan Putih terus ngamuk pung­gung ... Sapepake

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (3)

Budiati tetep ora bisa matur apa-apa. Arep matur apa kang satemene wus dumadi ing Gedhong Tengen, dheweke wedi yen bakal nylomot kisruh ing Praja Tanjung Anom. Arep nampa panglamare Pra­bu Lesan Pura atine ora bisa goroh yen tresna mono amung ati pawitane. Dheweke mung ndhingkluk ora wani nyawang netrane Prabu Lesan Pura kang wus kadhung gandrung kayung­yun. Ingkang sinuwun prasetya ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas