» Kategori : Cerita Rakyat

Kasudibyane kang Namur Laku (8)

Kena sumilire angin, tur mbayangake olehe arep methik kembang mlathi sing isih seger, Babah Lim mesam-mesem dhe-we. Atine ora sranta kepengin enggal nyecep madune si kembang. Nanging durung tutug anggone mesam-me­sem, kedadak pundhake karasa di­ceng­kerem tangan pengkuh  dibarengi swara anteb senajan mung bisik-bisik. “Yen sida ngrabi anake Pak Dipo aja takon ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (7)

Sawise sedina muput anggone nerusake laku, pawongan iku rumangsa marem merga wis bisa aweh pitulungan marang kang pancen kudu ditulung. Senajan ta mangkono, uga wis oleh wisik saka gurune lu­man­tar naluri indera ka-enem yen gu­rune ora bakal murina merga dhe­weke kepeksa ngetrapake elmu kang pethingan aji panglimunan. Ngancik bubar maghrib, dheweke leren ana ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (6)

Sadurunge mubeng rondha, wong papat klebu pawongan neneka mau padha ngrahapi puluran tela godhog, uwi lan jagung godhog. Jan nyamleng banget, kathik ngombene wis ana kendhi cumawis ana cakruk kono. Wong neneka ora wigah-wigih mangan suguhan ndesa iku merga kejaba wetenge ngelih, uga ing katumeng-gungan ora tau tumon panganan ngono-ngono kuwi. Mula anggone mangan jan dirasakake ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (5)

Ing poncod desa ana kali kang cukup santer iline. Banyune bening kinclong-kinclong. Ya ing kono mau pawongan kang gagah prakosa kebak wibawa, eseme tansah kutah saben ketemu sapa bae kuwi reresik awake. Bubar reresik, awak kang maune krasa lungkrah malih seger kepenak. Sawise dirasa cukup, banjur lungguh anteng marikelu ana sangisore wit trembesi. Kairing sumilire angin esuk, ndadekake ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (4)

Lagi tekan tengah-tengahe laku, Bondhas sing kawit mau tansah nguwatirake barange alok, “Ki Demang, manah kula tetep sumelang. Mangga wangsul mawon, barange di­pendhet mawon, dipindhah ten pundi sing langkung aman.” Ki Demang suwe-suwe uga mikir, engko gek omonge Bondhas mau kok ya ana benere. Mula Ki Demang banjur aba marang kabeh rowange supaya balik kucing menyang ... Sapepake

Kasudibyane Kang Namur Laku (3)

Mungkur rombongan, wong neneka mau nduweni pepunton menawa sing duwe gubug cetha wong ala. Mripate mandeng mburi gubug. Dideleng saklebatan pancen ora ngetarani yen ing kono sumimpen rajabrana merga ketutupan grumbul ketel. Kahanane uga ora ngetarani senajan ana dhingkel  kang sajake wis lawas banget ora nate kesenggol tangane uwong. Gek ing ndhuwure dhingkel akeh gom­-balan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure