» Kategori : Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (24)

Nanging bareng sang nata wis rumangsa eca ing sarira, niyate sumedya nggelar  andrawina amrih saora-orane sa­gung gotrah kraton sumrambahe te­kan para kawula padha sesukan. Pur­na ngandharake sedyane mau ma­rang para kang kawogan, sang nata nuli jengkar niyat bali ngasokake sa­rira murih sangsaya santosane raga. Nanging kadadak sinowanan dening tabib kraton Ra ... Sapepake

Dyah Kartikani (23)

“Aku durung duwe garwa. Sing kepengin dakgarwa iku malah sliramu jare.” Dyah  Kartikani  kaget. Atine ora karu-ka-ruwan, antarane seneng, pekewuh lan wedi. Nyumurupi Dyah Kartikani mbrabak pasemone, Pangeran Cah­yanta dheg-dhegan ngranti wangsu­lan kang gumathok. “Njeng Pangeran mboten kedu­wung nresnani kula? Kula namung pawestri saking ... Sapepake

Dyah Kartikani (22)

“Sumangga anggenipun mastani. Ning tenger kula saking tiyang sepuh inggih panci Dyah Kartikani. Lha jengandika sinten?” “Beja kemayangan aku bisa adu arep karo paraga sing diantu-antu timbule. Kula Pangeran Cahyanta, rayi dalem Kang Mbok Tribuwana Tunggadewi.” “Adhuh Pangeran, dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kumawantun ngadeg jajar kalihan ... Sapepake

Dyah Kartikani (21)

“Bedhes! Ndakwa liyan kok sakepenake wudelmu dhewe. Aku  tumindak ngene merga nyandhet aja nganti kutharaja klebon satru sing ngaku Dyah Kartikani. Kamangka sayektine dheweke ngelak kuwasa.” “Cukup! Aja mbok anggep aku ora ngerti marang dora caramu. Senajan ngakumu begawan, na-nging merga kethul ing kawaski-than, banjur ora isa nitik yen sing ndharekake gusti ... Sapepake

Dyah Kartikani (20)

Mak gadul, keris luk sanga iku ora nedhasi nalika katamakake wetenge Dyah Kartikani. Ba-reng didamu dening Dyah Kartikani  cahya kapuranta kang nglimputi keris mau sakala surem. Kerise Danurukti ka­­ya kelangan katiyasan. Danurukti ka­get. Raine pucet, kringet dle-weran. Nanging durung nganti ngucap apa-apa, kedadak tangane Dyah Kartikani kumlawe nyamplak dhadha. ... Sapepake

Dyah Kartikani (19)

Dyah Kartikani nggagas, yagene ingatase prajurit pinilih kok ora ngenggoni watak satriya? Mangka kondhanging akeh, wadya Majapahit iku padha wineleg kanuragan sarta winulang watak sa­triya. Dyah Kartikani sujana ana pra­kara winadi kang njalari para prajurit mau nyingkur jiwa satriya. Kanggo nlesih bab kuwi, Dyah Karti­kani nerusake laku manjing kutharaja. Mamrih lancaring ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam