» Kategori : Cerita Rakyat

Kasudibyane kang Namur Laku (18)

    Tujune entuk pitulungane Mbok Mirah kang nduweni rasa welas marang kulawargane Darmoko, uga marang Sekar Wangi, mula Darmoko karo bayine diajak kanthi sesidheman lunga adoh menyang  tlatah wetan. Ngliwati puluhan bengawan lan gunung saking adohe. Darmoko diakon manggoni omahe dulure kang wis jenat, awit omah kuwi suwung ora ana sing ngrumat. ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (17)

Plong rasane dene wis entuk angin seger saka Mbah Darmo. Apa iki kang diarani jodho pinasthi? Mula bisane si tamu mung ngucap, “Kula na­mung saged ngaturaken gunging pa­nuwun Mbah, dene sampun mareng­aken Yayi Sri Wening kula wengku  da­dos tetimbanganing gesang. Prasasat kedhawahan rembulan raosing manah kula Mbah.” “Inggih, namung kemawon ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (16)

Krungu kabar kang nggawokake mau, warga desa padha gemrudug  melu nyatakake menyang panggonane sumber ti­ban. Mesthi bae kabeh padha gumun, ingatase dhek sabene ora ana wit pu­cung lha kok saiki wis ana wite pucung dhuwur gedhe ngrembuyung kaya ngo­no. Aneh banget, gek sapa sing nan­dur kuwi. Apa dhayange desa ke­ne? Mangkono sakehing pitakon kang ngemuli atine ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku

Bengine, si tamu gedabigan miring ngiwa nengen. Pikirane mrana-mrene, sedhela menyang Sri Banun woding ati, sedhela wis gumanti marang Sri Wening putune Mbah Darmo, sedhela wis tekan bab kang isih kudu dituntasake. Merga bab kang wigati banget tur winadi sing ngerti mung kang aweh prentah nandangi ayahan  mau lan si tamu iku dhewe. Ewasemono sanggane batin kang ora kalah abote ... Sapepake

Kasudibyane kang Namur Laku (14)

Jenang gula dilali-lali saya ngalela, mripat direm-remake meksa ora bisa turu. Merga kang katon ana ngarepe mung wewayangane Sri Banun. Dumadakan lap, wewaya­ngane Sri Banun ilang saka pandulu, gumanti wewayangane kenya putune Mbah Darmo kang datan slewah kala­wan Sri Banun. Kuwi kang dirasakake tamune Mbah Darmo nalika arep mi­witi turu ing senthong cilik. Wong le­laku kuwi ... Sapepake

Kasudibyane sing Namur Laku (13)

Watak wantune wong karang padesan, diaba bersih desa malah padha bungah. Apamaneh bersih desa mau mawa tujuwan am­rih enggal tekane udan kang mula pan­cen diantu-antu cebloke. Kang du­we pitik ora eman-eman mbeleh  di­enggo lawuh tumpeng, sing duwe en­dhog uga lila digawe tambahan la­wuhan asahan. Malah sing duwe dhu­wit ora eman blanja kabutuhan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa