» Kategori : Cerita Rakyat

Tapak Jangkah Leluhur (6)

Mubeng seser jantraning panguripan. Esuk awan sore bengi. Dina-dina ngronce sasi. Saka sasi dumadi ta­un. Kocap kutharaja Keling geger. Kampil isi brana picis saka Cina kang wis ana telung taunan diseleh ing dalan pra­pa­tan tengah kutharaja, entek-entekane dicolong Senapati Wiswasa. Genahe rikala Senapati Wiswasa lagi nggawa kampil kasebut dilalah diko­nangi Akuwu Tulak, ... Sapepake

Tapak Jangkah Leluhur (5)

Senadyan pidana saka Ratu Shima katone entheng parandene tumrap Akuwu Bambang dirasa abot. Dirasa abot amarga dheweke rumangsa ora luput. Kepriye teka bisa diluputake wong Aku­wu Bambang sumanggem ing ayahan. Rumeksa kawibawan Keling Kalingga? Ora narimakake lamun Ratu Shima dice­camah asmane sarta disawiyah pa­ngu­wasane dening Bentara Jalasena! Oh, Akuwu Bambang malih ... Sapepake

Tapak Jangkah Leluhur (4)

Laku lekase Sri Jayanasa nalendra Sriwijaya banget nyorok penggalihe Ratu Shima. Saya-saya bareng nyipati kumendhung kumalungkunge Bentara Jalasena. Glagat kang kasat mripat kasebut wus gamblang lan cetha minangka pepenget. Ratu Shima sacepete kudu nemtokake langkah kanggo ngawekani ambeg kumawasane Sri Jayanasa. Pendhak dina candhake. Sawuse lerem penggalihe, Ratu Shima tumuli ... Sapepake

Tapak Jangkah Leluhur (3)

Ratu Shima nggagas. Nggathuk-gathukake lelakon siji lan lelakon liyane kang ge­gayutan lan lelakon dina iku. Sewin­du kepungkur panje­neng­ane wis mujudi paring pitungkase swargi Prabu Kartikeya Singha. Sanna utawa Bratasenawa wus kawiwaha dha­up lan Sannaha. Palakrama nunggal da­rah. Padha dene putra Rahyang Mandi­minyak. Sanna patutan saka garwa Putri Ringgit ... Sapepake

Tapak Jangkah Leluhur (2)
Sasedane Prabu Kartikeya Si[ngha, Mahisi Shima banjur gu[manti keprabon. Jumeneng [nata ing Kalingga kanthi jejuluk Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara. Nitik saka asma kasebut mratelakake lamun Ratu Shima sawijining panggilut agama Syiwa. Jalaran Mahisasuramardini iku gegambarane Bathari Durga, garwa Hyang Syiwa kang nitih sapi panjalmane raseksa sing wis dikalahake. Ora ... Sapepake

Mudhik Total

Dak etung-etung olehku bara nyang Jakarta ki wis sepuluhan taun. Wiwit aku umur 23 nganti saiki wis 33 taun. Olehku tekan Jakarta biyen satemene setengah ora njarag, wong jane aku ora krasanan ana paran. Dhek semana mung nuruti ati panas. Partini, prawan pacang­an­ku wis arep daklamar, lha kok malah boncengan karo Tarka, ka­thik ngethapel gocekan weteng. Kontan wae lamaran ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…