» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (3)

Nalika Mursid tekan ing omahe bapakne, tinemu lawang ngarepan menga. Mursid laju mlebu omah, mapan iku omah sing wis kulina dienggoni wiwit bayi. Nanging bapakne ora katon ana ngomah, sing ana mung ibune lagi utheg ing pawon. “Ibu”, aruhe Mursid ngagetake ibune. Sakala ibu sing asih marang anak iku methukake anak lanang sing ditresnani iku. Dirangkul, diambungi kaya ... Sapepake

Desa Abad Anyar (2)

“Bibi ngerti ora, maknane tembang iku kepiye lan apa sambunge karo kulawargane dhewe iki?” “Aku iki wong wadon, ora pati ngerti tenan. Sing dakngerteni mung tembang iku ngandhut gegayuhan luhur sing tansah digadhang-gadhang dening embahmu, Mbah Jayamiharja. Mula anake telu, yaiku bapakmu, aku lan paklikmu Budiharjo, padha didhawuhi ngapalke. Supaya luwih cetha, kowe ... Sapepake

Desa Abad Anyar (1)

1.  A –        na kali pinggir desa     B –         anyune mili gumlindhing     A –        njog marang ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (16)

Ditya wis bola-bali angop. Banjur dipapanake dening Sekar turu ing sofa sacedhake kanthi gemati lan sabar. “Dhik Sekar wis kasil nggedhekake bayi sing mbiyen durung puput pusere iku,” ucape Arif. “Sajake Gusti maringi momongan aku kanthi  cara lan dalan  kaya ngene, Mas.” “Aku ya wis diparingi momongan  kan­thi dalan luwih ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (15)

Weruh Arif mlebu, Astuti nyopot slang oksigen kang nutupi irung lan tutuke. Arif trenyuh banget nyawang kahanane Astuti. Sirahe lan sa­perangan gedhe raine meh kabeh ketu­tup perban. Sanadyan atine Arif isih ngi­git-igit marang tumindake Astuti kang kadakwa slingkuh, nanging atine Arif te­tep kedher kasaput rasa welas.  “Mas Arif… aku ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (14)

“Manawi kula mboten purun nampi angsal-angsal saking Amerika menika, mboten perlu kawangsulaken. Langkung sae di-punbucal utawi dipunobong kewawon su­pados nasibipun mboten kados sesupe, gelang lan kalung ingkang nate dipun paring­aken kula rumiyin.” “Ya kuwi oleh-olehane yen tindak-tandukmu ora wicaksana.” “Kok malah Eyang  ingkang ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?