» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (11)

Slamet mbantu Sukesi ngladekake wedang teh lan panganan sing wis ditata dening Bu Jaya lan Bibi Setyaningsih. Lan sawise padha ngom­be lan mangan sawatara, Mursid miwiti guneman. “Kanca-kanca kabeh, assalamu’alai­kum.” “Ngalaikum salam,” saure kabeh sing ana kono. “Sadurunge ngrambah program ker­ja, aku kepengin nglairake ... Sapepake

Desa Abad Anyar (10)

Malem Senen bakda Isya, Mursid lan bulike wis tekan ing omahe wong tuwane. Mesthi wae gawe kaget, gumun, nanging uga ga­we bungahe wong sakulawarga. Awit Mur­sid pancen sengaja ora aweh kabar yen arep mulih karo bulike pisan. Ora mung ku­lawarga, dalasan tangga kiwa tengen uga kaget merga Sukesi lan Ratih didha­wuhi ibune ngeteri oleh-olehe bulik. Malah ana sing terus katut ... Sapepake

Desa Abad Anyar (9)

Dewi Rani pancen kenya pinuji. Sanadyan anake wong sugih mbrewu nanging ora duwe wa­tak sombong, ugungan lan wegahan. Nyan­dhang nganggone prasaja nanging mantesi. Lantip lan seneng nyambut ga­we. Srawunge karo Ali Mursid rada ale­man. Maklum, sedulure kandhung mung siji yaiku adhine lanang, sing wektu iki lagi klas telu es-em-pe. Mula nalika Mursid gabung mrono limang ... Sapepake

Desa Abad Anyar (8)

Satekane ing Jakarta Mursid nyritakake apa sing didhawuhake bapakne sejrone telung dina ana ing desa, sarta kahanan uripe para warga desa sing saya rekasa marang bibine. Kang mangkono njalari Setyaningsih nglangut rasane, krasa kangen marang bumi kelair­ane. Rasane kepengin mulih ndesa, na­nging arep ngulihi sapa? Bojone wis dhisiki tinggal donya sangang taun kepungkur. Anak-anak ... Sapepake

Desa Abad Anyar (7)

Mung iku kang kawetu saka lambene Mursid, gulune kaya kesumpelan gombal satemah ora bisa omong luwih akeh. Sindhi dhewe uga ora kemucap maneh merga atine karanta-ranta. Alon-alon dheweke luma­ku ninggalake Mursid ing gubug, let se­dhela bablas numpaki sepedha motore mengalor. Sapungkure Sindhi, Mursid lungguh njegreg kara reca watu. Rasane ngon­dhok-ondhok krungu ... Sapepake

Desa Abad Anyar (6)

“Apa kowe padha bisa golek kanca liyane, sing kira-kira kena diandelake?” “Bisa, Mas,” saure bocah-bocah iku kaya diabani. Disambung Pardi njelasake, “Na­nging bocah saka seje desa Mas, ora sa­ka desane dhewe.” “Ora pa-pa,” saure Mursid. “Sing pen­ting gelem dijak nyambut gawe sing apik, gawe mareme petani. Malah wilayah ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba