» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (20)

Let rong ndina saka kedadeyan ing emper omahe Jumari, esuk-esuk Sindhisari budhal saka ngo­mahe numpak Vario. Atine rumang­sa notol melu mikir perkara pilihan ke­pala desa sing bakal teka. Lakune me­ngidul, nyasak dalan  tengah sawah sing wis diaspal alus. Ngliwati cedhak gubug sawahe Mursid. Ana geteran aneh ing jantunge Sindhi nalika liwat cedhak gubug, kelingan ... Sapepake

Desa Abad Anyar (19)

“Aku ora rumangsa rugi, sabab niyatku pancen ora golek bathi. Mengko kowe daksilihi dhuwit maneh supaya usaha ternak lan perika­nan­mu tetep mlaku. Aja sungkan lan aja pekewuh, iki wis dakniyati.” Wong-wong iku tetep pating dlongop nganti sauntara krana ngungun, tekan semono Mursid anggone mbelani para pe­ta­ni. Tuwuh panggrahita: sajake dhe­weke arep ... Sapepake

Desa Abad Anyar (18)

Esuk iku Mursid lagi lungguh ing kantor Usaha Tani Maju. Ngalamun, ngentha-entha lelakon sa­banjure. Mengko yen para petani wis padha kasil ningkatake pametune, wis padha luwih raharja uripe, usahane ba­kal diterusake marang tahap katelu, kaya surasane pupuh tembang Sinom Desa Abad Anyar. Wektu iki tahap kaloro kaya-kaya wis wiwit katon asile. Sanadyan ora kabeh petani njupuk ... Sapepake

Desa Abad Anyar (17)

“Lha aku ora kok ajak?” “Kowe ora sah melu, ana ngomah wae mengko dakga­wakake wungkusan sing gramehe gedhi-gedhi. Mathuk ora?” “Mathuk,” saure Sarja. “Aku ya ora niyat ora kaul…” “Dadi ora ngapa-ngapa?” saute Sarni karo ngguyu “Maksudku, aku duwe niyat. Mengko nek motor matic wis teka tedheng ngarep karo ... Sapepake

Desa Abad Anyar (16)

“Dhik Sindhi, aku mung gawe lega atimu, merga kowe kurang pengalaman ing babagan politik. Ngertimu mung seni, kulina krungu critane satriya sing jujur lan perwira. Iku mung dongeng kuna, Dhik. Jaman saiki wis ora mlaku. Ora jamane Abimanyu tapa entuk Wahyu Cakraningrat. Jaman saiki apa-apa kudu nganggo siyasat sing jitu.” Pancen nyata, tekan ngomah Jumari wiwit ngrancang ... Sapepake

Desa Abad Anyar (19)

Dinane terus lumaku. Gilir gumanti anut lakune srengenge, krana pancen mangkono kodrate. Para warganing bebrayan tani katon luwih bi­ngar tinimbang taun sadurunge. Mangsa pa­nen palawija lan mangsa garap pari ren­dhengan wis kepungkur. Para tani saya bisa ngrasakake manfaate teknologi maju kang dicakake dening Usaha Tani Utama. Kajaba ongkose murah, urusane gam­pang, gaweyane ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam