» Kategori : Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (29)

“Ah, kowe ki omong apa? Sindhi ya jelas seneng ta, wong dadi lurah kok ora seneng.” “Seneng sing dadi lurah,” ucape Kesi. “Ning boten seneng perkawis sanese.” “Maksudmu?” “Perkawis sambunge kalihan Mas Mur­sid. Mbak Sindhi kalih Mas Mursid niku rak sampun sami tresnane, wiwit ri­yin onten Jakarta. Nanging boten saged dados ... Sapepake

Desa Abad Anyar (28)

“Aku wong telu iki kebageyan andum amplop sewu, isi rongatus seket ewunan. Kabeh dakadhep, ora ana sing didumake.” “Kok pek dhewe?” takone Mursid. “Ora, Dhik,” saure Tunggul. “Dhuwite dakbendhel dadi siji, rong atus seket yuta. Amplope dakobong. Terus bengi bubar pilihan wingi Jumari rak semaput, njur mung turu ing kamare. Bendhelan dhuwit iku ... Sapepake

Desa Abad Anyar (27)

Sawise pemilihan rampung lan Sindhi kapilih dadi kepala desa, Mursid bali meleng mikirake usaha mba-ngun desane. Mula enggal ngumpulake balane diajak ngrembug langkah sateruse. Bareng wis nglumpuk ing kantor Uta­ma, Mursid wiwit aweh penjelasan, “Ka­dang-kadangku kabeh, nganti saiki Usaha Tani Maju wis mlangkah tekan tahap ka­ping loro, yaiku nganti karaharjaning ... Sapepake

Desa Abad Anyar (26)

Bareng eling marang Pangerane, praupane Sindhisari katon sareh. Kaya padatan nuli nyebar esem endah liwat lathine kang dhamis nemlik, gawe adhem atine wong-wong sing pa­dha nyawang arep milih jagone. Beda maneh Jumari. Wiwit mau katon bingar polatane. Batine muwus: Sindhi, Mar­­wan, sepira banggamu mungsuh aku tilas anggota DPR sing pengalaman poli­tik mataun-taun. Kowe ki ... Sapepake

Reca Dewi Nawangwulan

Taun 1980 Sartono lagi umur rong puluh taun nalika ninggal desane ing wewengkon Kabupaten Su­­koharjo. Lunga menyang Ja­karta melu-melu kancane golek gaweyan sak olehe awit rumangsa neng desa kurang marem. Dene rampung ang-go­ne sekolah mung lulus SMEA, amarga wong tuwane mung petani prasaja kang ora kuwat  ngragadi Sartono ne­rus­ake sekolah ... Sapepake

Desa Abad Anyar (25)

Jumari ngguya-ngguyu seneng, wis genah njagakake satus persen menang. “Pokoke bener kandhamu,” sambu­nge Sukir karo ngacungake penudinge,  “Mung ana tembung siji: menang, me­nang lan menang!” Wong pitu padha ngguyu amba, ngguyu merga yakin satus persen bakal menang lan merga para kadher-kadher iku wis padha nampa honor sepuluh yuta wong siji. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure