» Kategori : Cerita Sambung

Lungguh kang Ewuh (6)

Sawise watara telung sasi ngamen turut dalan, lan Martini bisa nyelengi asile sithik-sithik, dheweke du­we gagasan anyar arep mbudidaya golek rejeki tambahan. Awit wis nyandhak sesa­si iki semangate ngamen Sayunah rada ken­dho. Sauger wancine jam ngamen, dhe­weke asring ora bisa melu kanthi pa­wadan lagi ana perlu liya. Mula kadhang kala anggone ngamen Martini dadi sepi ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (5)

“Kowe kok neng kene, Mar? Lagi ngapa? Entuk tugas saka dhosenmu ya? Gek dhosenmu sing endi, Mar? Wah dadi seniman tenan awakmu! Eh, seniwati dhing, wedok kok seniman. Kowe kuliyah neng ISI Yogya?” takone pri­ya sing nyalami Martini mau nrecel. Sajake wis tepung akrab banget. “Iya, Mas, aku lagi oleh tugas saka dho­senku. Iki salah sijine tugas saka dhosen kang ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (4)

Kanthi dandanan kang prasaja, clana jeans, kaos putih kombinasi biru tuwa lan pupuran manda-manda, Martini sore kuwi siyap budhal ngamen bareng Sayunah. Meruhi dandanane Martini, Sayunah uga ngimbangi dandan sing ora nguciwani, kanthi pamrih dimen katon yen pancen sapaguyuban. Senadyan umur wis ngan­cik sirah papat, bareng dandan ngemper Martini kok ya isih katon ayu. Ora kalah adoh karo ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (3)

Sadurunge Martini lunga menyang papan liya, amrih Kemuning bisa nutugake sekolahe, nuli anake wadon kuwi di­-terake mulih menyang omahe sim­boke. Martini njaluk marang simboke supaya Kemuning disekolahake. Kabeh ubarampene pindhah sekolah wis dicawisake Martini, kari ndhaptarake ana SD kono. Jalaran lungane saperlu nyingkrihi Kusno sing sajak arep duwe pamrih wadi, mula lungane ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (2)

Wancine meh jam telu sore. Nanging bise durung rampung anggone masang ban. Martini wiwit goreh. Wewayangane Jat­miko saya ngegla, uga kedadeyan sing njalari dheweke kepeksa pepisahan karo anak lanange kuwi. Keputusane Martini pegatan karo War­doyo njalari dheweke kudu pepisah­an karo anak mbarep. Yen kelingan kuwi kabeh Martini bali getem-getem marang War­doyo. Tresnane ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (1)

Lagi wae mudhun saka kendharakane Pak Tejo sing dienggo mapag ibune mulih opname, Martini oleh es-em-es saka Riris, anake man­tu sing manggon ing Pacitan. Wiga­tine es-em-es menehi warta manawa wi­wit mau bengi anake lanang, ya bojo­ne Riris, kang jeneng Jatmiko, mlebu ru­mah sakit. Awak, pikiran lan ati kang ke­sel durung kober diselehake, saiki ganti kudu mikir anak ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa