» Kategori : Cerita Sambung

Lungguh kang Ewuh (12)

“Wah, garwa panjene­ngan jebule ayu banget. Jujur wae aku cemburu banget,” es-em-es saka Martini  mle­bu hape-ne Giyanto lan uga wis diwaca. Kanthi golek lenane sing wadon, Giyanto api-api njingglengi jam ing hape-ne, nuli mangsuli sms-e Martini, “Matur­nu­wun ya. Jujur wae Mar, aku milih si­sihan yen ora ayu mendhing ora wae.” ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (11)

Kanthi suwara lirih lan mung sakeloron karo Riris, Martini mblakakake saperangan regejegane karo Darwin ana mobil mau. Sanadyan neng ati Riris rumangsa gumun karo karepe Darwin, Riris aweh pamrayoga marang Martini supaya maratuwane iku nuruti panjaluke Darwin. Pamrihe kanggo ngawekani duma­dine dredah ana papan kono lan amrih Dar­win ora gela. Sanadyan Riris kalebu ibu mu­dha, ... Sapepake

Lungguh (10)

Ing tata lair Martini krasa penak nunggang Avanza karo Darwin. Naging atine kaya ninggal bayi ana sapinggire jurang jero kang lena sedhela wae bisa cilaka. “Apu­­ranen ibu ya, Jat, ibu ing posisi bi­ngung, Nak,” batine Martini nggrantes ka­ro tansah nyawang playune ambulan sing ana ngarepe. Playune ambulan banter banget, ora beda karo pikirane Martini kang uga ... Sapepake

Lungguh kag Ewuh (9)

Jam setengah pitu esuk, warta Jatmiko dirujuk menyang salah sijine rumah sakit gedhe ing Sala wis di­tampa Riris lan Martini. Kari ngenteni bu­dhale mengko jam pira, sebab isih nung­gu tekane dhokter sing ngrumat. Pikiran lan atine Martini dadi wimbuh remuk rem­pu. Wadoyo sing wis ninggalake puskes­mas bakda subuh mau uga dikabari Riris babagan kuwi. Nanging wangsulane ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (8)

Rampung shalat wajib, ngiras nyingkrihi tekane Wardoyo sabojone, Martini mlebu warung bak­so ing sacedhake puskesmas kuwi. Dha­sar pancen weteng wis krasa luwe, ngiras pantes ngenteni mulihe Wardoyo sabojo­ne, Martini banjur andhok. Kanggo nglipur atine sing morat-marit, dheweke nyoba nga­jak ngobrol bojone bakul bakso sing asli saka Sala. Nadyan mentas tepung na­nging ... Sapepake

Lungguh kang Ewuh (7)

Katrangane petugas keamanan mau gawe njomblake Martini. Dheweke ora nyana jebul Sayu­nah wis keblegong ing jagade dol tinuku obat kang dadi laranganing negara. Inte­rogasi awan kuwi wis bisa oleh dudutan me­nawa Martini ora melu cawe-cawe per­kara narkoba sing didol Sayunah lan pancen ora ngerti. Katrangane Martini di­benerake Sayunah. Apa maneh asile tes banyu urine ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…