» Kategori : Cerita Sambung

Panggugate Anak Karam (6)

Sekar unjal ambegan. Nilpun kaping telu durung kasil sambung. Sekar mandheg sawetara, ngelus bathu­ke sing wiwit kemringet. Bareng  kemrung­sunge ati wis mendha, Sekar  nyoba  nel­pon maneh. “Hallo, Mas! Iya aku Sekar. Aku wis nel­pun kaping telu kok ora diangkat?” “Aku mau turu  pules, ora krungu nada panggil ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (5)

Sapungkure Sekar mlebu kamar, Eyang Kakung akon ibune Sekar  supaya ndhedhes maneh, sejatine apa kang wis kedade­yan marang kenya iku. Critane Sekar ba­bagan wisik batin  durung bisa  tinampa klawan nalar dening Djatiwibawa. Jam sepuluh  kurang ibune Sekar nyoba niliki kamare anake. Kebeneran lawange ora dikunci.  Lawang diwengakake ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (4)

Bu Warti njingglengi lembaran foto copy. Tulisane gedhe-gedhe cetha: Dedalane wong akrami, dudu rupa dudu bandha, amrih rahayu bungah tentrem lan lestari, garwa priya apadene garwa putri kudu nuhoni jejiba­h­ane wong urip bareng  jroning bale wisma. “Pancen tetembungan kang rinakit endah lan gampang dimangerteni makna­ne iku gelis disenengi masyarakat. ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (3)

“Lho kok malah ngalamun?” aloke Sekar ngerti Arif sawetara isih meneng-menengan karo mri-pate nyawang pendhapa dalem indhuk  kang wis sepi. “Aku lagi ngangen-angen, saben Re­bo bengi kaya ngene iki ana Pak Mangku lan Mak Tari olehe gojegan sangsaya ga­yeng. Ketok tambah rumaket lan guyube. Sing padha seneng tetembangan,  na­buh gamelan, ... Sapepake

Panggugate Anak Karam (2)

“Kenging menapa Sekar nglampahi nasib kados menika, Eyang? Kula kuwatos Sekar mboten keconggah nglampahi gesang kados me-nika langkung dangu malih.” Atine Eyang Kakung melu perih kru­ngu panalangsane putune kang ditresnani iku. Ucape, “Kita ora perlu pitakon sebabe apa nasibku kaya ngene? Sebabe apa aku ngalami kedadeyan kaya iki. Nanging tansah atur muji syukur ... Sapepake

“Panggugate Anak Karam” (1)

Bengi kuwi Arif Budiman  lan bapak ibune  teka menyang omahe Sekar. Kanthi gugup lan dhadha dheg-dhegan  Sekar nampa rawuhe tamu-tamune. Telung dina sadurunge, Arif, sing uga kanca nung-gal kantor,  wis kandha yen arep nglamar dheweke. Wong tuwane Arif banjur nelakake sedyane marang Bu Asri, ibune Sekar. Wose, putrine sing ayu iku bakal kapundhut ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas