» Kategori : Cerita Cekak

Enake Tak Tulis Piye?

Dhek  isih kelas telu SMP Negeri Nganjuk, aku tau seneng karo adhik kelas. Nanging aku ora wani kan­dha terus terang. Mangka aku sering ditekani bocah ayu  njaluk tulung nulis pantun ing kamar kosku. Aku ora duwe rasa apa-apa, takanggep kanca biyasa. Embuh, apa jalaran sa­ben dina sering ketemu kanca kosku kang uga kakak kelasku, yakuwi Mbak Tien karo Mbak Yayuk ... Sapepake

Ah… Embuh

Sanadyan akeh banget prabeya sing kudu dakwetokake kanggo wra-gad anggonku bisa dadi wong sing duwe hak ngemonah sum­ber banyu kuwi, nanging rasa­ku tetep dadi marem. Upama di­gagas mbokmenawa ora cu­cuk ragade karo embuh meng­ko asile. Nanging kuwi dipikir keri, sing wigati aku wis duwe kalungguhan minangka siji-sijine wong sing duwe hak nge­monah sumber banyu. ... Sapepake

Aku Isih Kelingan SMS kuwi

SEDHELA engkas bakal ana pilkades utawa salah kaprah diarani pi­lihan lurah. Akeh kang ora nger­ti bedane antarane kepala desa lan lurah. Mangka kepala desa kuwi liwat pilihan, bayare sawah bengkok. Wondene lu­rah mono pegawe negri kang antuk blanja sasen. Bisa lung­guh dadi lurah lumantar penun­jukan. Desaku, Plandi, wiwit umyeg. Kades petahana ora ma­cung maneh ... Sapepake

Getun

Jam pitu isuk sepur Prambanan Ekspres mandheg ing Stasiun Bala­pan. Kayadene laron ing mangsa rendheng, penumpang kang saperangan gedhe saka Jogja pating brubul metu saka wadhuke sepur werna kuning kuwi. Gantian penumpang saka Solo sing arep tumuju Jogja rebut dhucung munggah gerbong. Wanita ing ngarepku katon kemrungsung kumudu enggal menek gerbong. Tangane ce­ke­lan ... Sapepake

Sayembara Pilih

Ana randha kempling, ayune uleng-ulengan nganti ora bisa nyritak­ake saking ayune. Nganti ngalah-ngalahake sing isih pra­wan, tenaan kuwi. Ring­kese, cara wong tuku ngono, timbang prawan-prawan sa­ki­wa tengene, wani maju rega sithik pilih mbok randha iki. Tenaankuwi. Akeh wong lanang sing kepencut. Malah ora mung ke­pencut, nanging kedanan. Mli­gine ... Sapepake

Uwuh

Bareng aplikasi Whats App ngetren, saiki samubarang digawe grup. Nganti anggota RT wae gawe grup kanthi alasan ben gampang olehe nyambung si­laturahmi. Gampang yen me­nehi pengumuman, awit yen arep ketemu padha repote. Sarana WhatsApp alias WA, ka­beh bisa mrantasi. Nanging amarga ana WA kuwi yen ana masalah sithik wae wong sak RT langsung weruh, awit ma­sa­lah iku yen ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?