» Kategori : Cerita Cekak

Syal Werna Biru

Nganti seprene aku ora ngerti karo kersane Ibu sing tansah alesan werna-werna saben dakajak me­­lu menyang kutha. Embuh ku­wi sing wis tentrem ing desa, ora kepengin ngrepotake anak, utawa kanthi alesan liyane sing sateme­ne mung kanggo nulak pangajak­ku. Yanti, adhiku, uga ngrasakake ngono. Senajan wis ora kurang-ku­rang anggone ngrerepih Ibu arep diajak nunggal ... Sapepake

Juru Foto

Kudu dakakoni yen nganti seprene isih angel kanggoku nglalekake sawijining wengi ing tengahe sasi Mei sawetara taun kepungkur. Ing wengi kuwi ke-priye rasane nothog regol ijo  kos-kosanmu nalika aku lan kowe isih padha-padha ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur kutha pahlawan. Tumrap wong liya, nothog lawang mono mbokme-nawa gampang. Apamaneh kanggone cowok sing sok nothog lawang kuwi ... Sapepake

lelakon

Ujare para winasis, apa sing tumiba marang kabeh mahkluk ciptaane Gusti Allah, klebu menungsa, wis adhedhasar garising kodrat. Ora ana sing bisa nulak. Ora bisa milih lair minangka apa. “Tumrap mahkluk neng alam donya iki, lelakon sing dialami mono mung saderma. Awake dhewe iki mung saderma nglakoni,” kandhane Partinah nalika njawab pitakonku, keneng apa tangan kiwaku ora ana ... Sapepake

Kepancal

Ing donya iki ewon cacahe prawan sing aran Sri Rahayu lan racake ya ayu-ayu. Nanging tumrap aku mung siji thil sing istime-wa, yaiku Sri Rahayu sing omahe cedhak makam. Sri Rahayu siji iki jan istimewa tenan, apese ana te­lung perkara sing njalari dheweke istimewa. Siji: ayune keblat papat. Disawang saka ngarep ayu, disa­wang saka mburi ayu, disawang saka iring kiwa ayu, disawang ... Sapepake

Tanpa Tilas

Lungguh lincak ing wayah sore pancen kepenak tenan. Mulih nyambut gawe awak krasa kesel, bareng wis ke­sampyuk semilire angin rasane da­di seger. Lungguhku takkepe­nak­ake sinambi ngeluk boyok karo nyawang kahanan ngarep omah. Weruh kendharaan sliwar-sliwer. Ana bocah cilik-cilik pada mlayu pa­ting jlerit gegojegan. Aku banjur ngungak mendhuwur, langit katon semburat ... Sapepake

Mulih

Isine mung cekak aos, ning aku cukup paham karo karepe pesen WhatsApp saka ibu kuwi. Mula ora kakehan mbu­wang wektu aku enggal packing barang sing arep dakgawa mulih. Nekad idin cuti seminggu, mesi­san taun baru ana ndesaku. Karo ngringkesi barang-ba­rangku, gumawang ibuku, njur WA-ne ibu patang dina kepung­kur, “Ris, kapan bali? Majalah-ma­jalah neng kamarmu ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa