» Kategori : Cerita Cekak

Uyah

Iki ganjaran apa lelakon. Wong sakomah kena lelara wae kok ya ndadak nganggo antri. Siji mari ban­jur disusul liyane. Nanging pi­ye maneh, wong nyatane ka­ya ngono. Karomaneh sing je­nenge lelara tekane pancen ora bisa dinyana-nyana, uga ora ndadak nganggo milih-mi­lih sapa wonge lan kapan wek­tune. Ngerti-ngerti teka tanpa taha-taha. Kaya sing daktemahi, ... Sapepake

Dandang Kyai Dhudha

Plataran Kraton Surakarta wis rame. Ewon warga lan abdi dalem atu­san padha ngumpul. Pi­rang-pirang juru warta sa­map­ta wiwit esuk. Dina iki pancen dianakake adicara ritual dening pehak kraton, yaiku sesaji tutup muludan. Kaya padatan, ing pungkasane sasi  Mulud, Kraton Surakarta mes­thi caos sesaji. Wujude di­entha kaya gunungan mi­nang­ka simbul ... Sapepake

Dudu sandiwara

Mulih lawatan saka Paris mung rong dina aku neng ngo­mah Sragen. Cutiku saka kantor isih ana seminggu. Lu­mayan. Kena nggo miwiti nulis novel kanthi setting crita kutha paling endah ing negara Pran­cis kuwi. Aku pilih ngungsi neng Semarang, omahe anak­ku mbarep ngiras tilik putu. Dening Naomi, mbarepku, wis dicawisi kamar siji, jembar, samangsa-mangsa bapak lan ibune teka. ... Sapepake

Audisi Juru Kunci

Rapat ing Kelurahan Kampungdalem mutusake sida tuku lemah kanggo lahan kuburan. Kebutu­han lahan kuburan rinasa wigati awit sasuwene iki makame wong Kampungdalem isih nu­nut Kelurahan Kepatihan. Pe­tung tuku lemah meh dadi, kari nyang-nyangan rega. Sing duwe lemah ngotot njaluk limang atus yuta. Dene Kelurahan Kam­pung­dalem nganyang patangatus pitung puluh lima ... Sapepake

Potret Peteng

Esuk kuwi nasib elek kang tumama jagal Kijo ing Ketanggan winge­nane bengi dadi warta mirunggan ing pasar tradhisional Kecamatan Gembong. Pawarta ngenani tandang tra­jange rampog kang wengis, nggegirisi lan ngeres-eresi. Bandhane jagal Kijo dikuras, gek uwonge isih dianggo pangewan-ewan. Dipilara kanthi siya kaniaya. Malah ora mung cukup mulasara sing lanang, bojone Kijo uga ... Sapepake

Tangga Tunggal Gedheg

“Yu, wedhusmu mbok dicancang utawa dikandhangake sing apik. Aja dijarne ucul kaya ngene iki. Yen terus-terusan kaya mangkene bisa-bisa we­dhusmu dakbeleh dhewe,” pangancame Darto. “Ampun Tuwan, menda kula ampun dibeleh. Awit me­nika mendane putu kula. Mangke menawi panjene­ngan beleh lajeng kula omong pripun dhateng putu kula. Kamangka menda me­nika ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kita kesel lan gela, mula satemene nalika kuwi kita lagi sinau bab “kesabaran...”.

Klik

JAGO MOGE IBU WAWALI

Martha Catur Wurihandini, sisihane Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna iki pranyata nduweni hobi kang cukup ekstrem. Yakuwi nin¬dakake freestyle nganggo motor gede Harley-Davidson. Aksi kang ngundang gawok ibu pejabat siji iki katon ing perayaan HUT Polwan ka 69, ing lapangan Polda Metro Jaya, mentas iki. Ya, saliyane minangka sisihane Wakil Wali Kota Depok, Martha pranyata sawijining perwira Polri kanthi pangkat Inspektur Satu. (d/ist)***

Pethilan

Rencana-rencana anggaran ASEAN Games kaco

Atlete ditarget oleh emas akeh!

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Kabukten warung Padhang ana ing ngendi-endi …

Halimah Yacob, wanita lan mulsim pisanan dadi presiden Singgapur

Mangka ing Singgapur ora ana partai Islam