» Kategori : Cerita Cekak

Nggoleki Balung Iga

Yen ngerti ana wong kang isih jomblo biyasane banjur dadi ba­han gojlogan. Ya pancen nye­nengake banget kanggo wong sing nggojlog, nanging bisa ndadekake aku mindher lan salah tingkah. Silaturah­mi apa ketemu karo sapa wae sing ditakokake ajeg, “Piye wis oleh apa durung?” Ana uga sing ngomong nge­ne, “Gek suwe-suwe ki apa lho sing kok dienteni? ... Sapepake

Luwih Ngati-ati

Stres, ayake ngono nek tembung saiki. Aku gumun karo bocah-bocah jaman saiki. Apa-apa sing di­jokake kok anggone ngam­beg, mutung lan nekad. Mang­ka perkarane durung cetha. Kle­bu pasien anyar priya sing dakrumat ing bang­sal Kena­nga telung ndina iki. “Piyambake nekad badhe nglalu, Suster. Ngebut dha­teng margi ageng, lajeng srem­petan kalihan ... Sapepake

Mati Keplekane

“SUR, dadi wong lanang kuwi sing sembada,” ngono ukarane ba­pakku Darmo Prayitno swar­gi nalika taksuwuni idin ang­gonku niyat ngrabi Dyah Wa­dingah minangka bojo angka loro. Senajan aku durung pati­ya mudheng karo apa sing dikarepake bapakku mau, bi­saku ya mung ngiyani kanthi wangsulan, “Nggih, Pak. Kula ngestokaken dhawuhipun, Bapak.” ... Sapepake

Theklek Kecemplung Kalen

Minggu esuk kang sumilak. Hawane seger. Aku lagi katrem nutugne maca novel Dorothea Talleyrand’s Laat­ste Liefde karyane RG Wal­deck nalika adhiku, Handono, teka. Kepeksa crita bab tres­na pungkasane Talleyrand kuwi takpunggel. Buku kan­del terbitan 1954 kuwi tak­seleh meja saperlu ngurmati dhayoh. Mesthine ana sing wi­gati esuk-esuk wis mancal Avanza-ne saka ... Sapepake

Aku adhimu

Hawa seger mangsa rendheng esuk kuwi kaya-kaya nyengkuyung para among tani  anggone sengkut ma­kar­ya. Swasana sawah wi­wit ngulet, ana sing mluku, ndhaut, tandur, lan sapera­ngan mopok galengan. Lasdi  uga ambyur menyang sawah kawit srengenge durung mle­thek. Nanging esuk kuwi pikirane Lasdi lagi puteg. Tekane kakange, Lasdo, sing dadi sebabe. Tekane ... Sapepake

Ngakali Sumpah

Desa Tanjung arep duwe gawe pilkades. Dina pilihan mung kari seminggu, calone ana loro: Arum lan Hartadi. Arum sing bojon pengusaha mebel  Gunawan kuwi sate­me­ne ora ana niyat macung, jer dheweke wis rumangsa katrima uripe. Paribasan ora kurang dhedhak ora kurang pari. Parandene dipeksa-pek­sa kangmase, mantan kades Irawan kang wis nja­bat nganti rong periode. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba