» Kategori : Cerita Cekak

Patemon ing Bengi Iku (1)

Pitulas taun ora tau ngambah, dlamakan sikile Parta krasa gring-gang-gringging tumapak ing dalan iku. Isih seger pangeling-elinge marang lelakon elek sing ditemah dhek semana. Wanci bengi ngene iki, dlamakan si­kile jumangkah napaki dalan iku, gandhengan tangan karo wong wadon ayu sing digan­drungi, Martini si randha kem­bang, juragan roti. Dipepet, dirungrum, diglembuk ... Sapepake

Tekane Kabagyan

Ing sawijing padhusunan, ana sawenehe pawongan aran Warjino. Wonge kle­bu nyleneh. Anggone nglako­ni urip mung sakarepe dhe­we. Menyang ngendi-endi nyangking gendul isi inuman mendemi, yen ketemu kan­cane sing uga seneng om­ben-omben banjur padha golek papan sing aman. Ang­gone ngombe nganti mabuk. “Jarene urip kuwi mung mampir ngombe, ngapa nda­dak ... Sapepake

Ratu Adil

Huh! Critane Simbah Putri jian... marahi penasaran tenan. Lho, kok?! Iya wae! Wong Ratu Adil teka dikandhakake yen nandhang cacad. Ora cacad jiwa nanging cacad raga. Ratu Adil critane Simbah Putri mau jare ora kagungan netra, ora kagungan talingan lan ora kagungan grana. Wih, wih, wih…! Banjur kaya kepriye tata cara anggone jumeneng nata, ngasta songsong bawat kanalendran? Utawa piye ... Sapepake

Untu Palsu

Sore ing mangsa panas.  Nadyan nyurung kursi rodha ditumpaki akung (sebutan kanggo wong tuwa ing Cina) sing bobote 57 kilo­gram, ora perlu ngetog ke­ku­watanku. Mbuh wis ping pira anggonku mandheg nge­lapi kringetku sing dro­dosan. Dina iku sing tak jujug taman Meili. Ing taman iku aku bisa ketemu kanca saka Indonesia, Philipina uga Vietnam, kang padha nunggoni ... Sapepake

Sambel

Risti mesem sumringah. Mripate nyawang sing lanang kanthi kebak tresna. “Ketoke iki luwih kandel tinimbang biyasane, Mas,” aloke karo nampani amplop werna soklat saka tangane sing lanang. “Iya. Ana tambahan saka lemburanku sajroning limang dina. Digamblokake ing kono pisan.” Risti mbukak segel am­plop lan nginjen isine. Ah, mo­sok iya? Batine semu ... Sapepake

Kersane Kang Paring Urip

Senajan  tinitah dadi anake randha mlarat, ning Wastri kasinu-ngan rupa ayu. Embuh tiru sa­pa wong simboke ya mung lumrah wae. Bapake tinggal donya nalika dhewe­ke lagi umur pitung sasi. Wastri di­gedhekake simboke, direwa­ngi  buruh-buruh lan nyambut gawe kasar sakecekele. Neng ngendi wae simboke merga­we, sing duwe omah mesthi se­neng karo Rastri. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas