» Kategori : Cerita Cekak

Mendhung Kangen Langit Atiku

Rumangsaku ora ana crita sing luwih nyenggol pangrasa kajaba iba gedhe kakawigatene bapak marang aku nalika isih cilik biyen. “Tenan, Rum. Jaman kowe isih bayi, ora esuk ora sore, kepara malah tengah we­ngi nganti parak esuk, saben kowe ngompol mesthi bapakmu sing luwih dhisik pirsa. Lan tanpa wigah-wigih ba­pakmu langsung sat-set ngganti po­pokmu. Wektu iku durung patiya ... Sapepake

Ompong

Wancine wis lingsir wengi nalika aku ngimpi. Pipiku tengen krasa abuh. Daksawang ing kaca pengilon katon abang mentheng-mentheng. Bubar iku ana rasa nyreneng ing gusi. Aku ma­-ngap. Daktamatake saka pengilon. Untu urutan angka loro saka uwang sisih te­-ngen katon gripis. Gusine abuh katon bi­ru. Untu iku dakogak-ogak nganggo ta­nganku. Larane setengah mati. Ora ku­wat ... Sapepake

Maju Tatu Mundur Ajur

GENDHON Paidi mesem sumringah. Ulate katon bingar. Mbayangne suk nek wis kelakon dadi anggota DPRD Kabupaten, hmmm, saiba luwih kajen keringan uripe. Neng endi-endi tansah disubya-subya konsti­tuen samangsa mudhun ing dapil-e. Sa­ben-saben rapat komisi utawa sidhang paripurna nganggo setelan jas legislatif mesthi ketok tambah gagah merbawani. Apa maneh yen pas reses, ngalor-ngidu ... Sapepake

Bapak

Sunare srengenge wis madhangi plataran omah. Ngelus godhong-godhong kopi ing pekarangan ngarep daleme Mbah Putri. Swasana omah sepi. Ibu sing biyasane bengak-bengok nimbali Kar­tika, ora keprungu swarane. Bagas, kangmas mbarepe Kartika, menehi kabar saka Jakarta seminggu ke­pungkur. Lan Candra, adhine Bagas, wis budhal esuk mau ngancani ibune me­nyang Juanda. Saliyane Candra, ... Sapepake

Kepergok

Rembulan purnama sidi sesingidan ing walike mendhung tipis. Angin sumilir alon, sajak ngembari jangkahe Sampun lan Tekad kang lagi me­caki galengan. Kadhang kala jangkahe kandheg sedhela, ngawat-awati kahanan kiwa tengen, nuli mbacutake laku kanthi rada mbungkrung. Ora lali sarung sing nu­tupi saperangan raine dibenakake, aja ngan­ti ana wong liya sing nyumurupi ... Sapepake

Durmogati

Ing kelir katon Prabu Duryudana lagi diadhep Patih Sengkuni, sawetara nayaka praja lan priyagung saka negara liya. Sing dadi underane pirembugan ora liya ngajap ringkihe Pandhawa. Sokur bage bisa nyirnakake kanggo salawase. Murih ora dadi klilipe Kurawa. “Kula ajeng usul, Man Sengkuni,” Dur­magati nyletuk sawise Sengkuni ngudhal tembung tharik-tharik sing wose kepengin ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?