» Kategori : Cerita Cekak

Tamu Wanci Esuk

“Buk, ngapunten nggih, namung saged nyaosi kagem nitih becak,” aturku karo ngulungake eketan ewon salembar, sing banjur ditampani Bu Diah. “Ya wis, Jeng, matur  nu­wun. Aku tak terus bali.” “Sekedhap, Buk,  sarapan rumiyin. Sampun mateng, kok.” “Matur nuwun, Jeng. Tak terus pamit wae. Jeng Win rak ya selak dhines ta? ... Sapepake

Bojo

“Wegah, ah! Sirahku munyer-munyer,” cluluke Larasati karo malik madhep tembok. Olehe teturon banjur njingkrung ngungkurake sing lanang. Banuaji kang ing mau njawil sisihane karo ngincang alis aweh sasmita ngajak karonsih, sanalika malih pasemone. Kang sekawit bingar kelawan sorot mripat kencar-kencar dadakan dadi mbleret repet-repet kedaya napsu sahwate mungkred. ... Sapepake

Bakal Nyandhing

Jam pitu esuk keprungu lamat-lamat kenthongan saka tangga dhukuh ditabuh kanthi wirama daramuluk. Pertandha ana uwong pancal donya. Mbah Karso­no metu ngomah, kepengin ngerti sapa sing tinimbalan Gusti ing esuk iku. “Ana sripah ya, Jum. Sapa?” ta­kone Mbah Karsono marang Ju­madi, tangga jejer wetan omahe. “Jarene Ramin wau Mbah Dasi ingkang seda. Le ... Sapepake

Sawijining Tekad

Hawa bengi kang adhem njekut nambahi atine Aryani tansaya kekes. Anake lanang durung mulih. Kamangka iki wis jam sewelas. Anake we-dok nomer loro wis mlungker ngeloni guling. Dene sing cilik dhewe uwet neng gendhongane mbahe wedok. Wis telung dina Aryo mulihe ajeg bengi-bengi terus. Aryani krasa yen remaja klas 3 SMA iku wiwit kenek pengaruhe kanca-kancane sing grubyag-grubyug ora karuwan ... Sapepake

Sumedhot Pethuk Tilasan

Bubar ketemu karo tilas pacanganku ing kios Pasar Pedan, aku tansah katon­katonen citrane sing ayu, rungon-rungonen swarane sing alus lumer nadyan lagi memelas. Jeneng Se­kar­arum sing wis lawas dakbusak saka lembaran uripku, tetela ora bisa ilang babar pisan. Pancen tresnaku marang dhe­weke biyen ki wis mandhes tenan. Cara cathetan ngono ora mung tinulis mawa mangsi, ... Sapepake

Ndandakne Putu

PEEH, jian ra lumrah.  Biyen yen ketemu kanca sekolah sing ditakokne ajeg anakmu pira, pensiunmu ka­pan, wis mantu apa durung lan anak-anake wis dha mentas apa sik kuliyah. Arang banget sing nakokne utangmu pira, wis du­we omah dhewe apa durung, wa­ni rabi loro apa ora. Nanging saiki kanca-kancaku sing arang ketemu takone luwih spesifik, lekmu ndandakne putu wis dadi apa ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan