» Kategori : Cerita Cekak

Beda karo Kono

GAWAT tenan iki. Bahaya! Coba yen ibu nganti pirsa ana wanita sing tansah nglirak-nglirik bapak te­rus ketara sajak piye iku, wadhuh aku ora ngerti embuh apa sing ba­kal kelakon. Kurang begjane bisa nuwuhake gendra, kepara malah perang brantayuda. Senajan wis estewe alias setengah tuwa, na­nging wanita iku isih katon ayu moblong-moblong ngalah-ngalahi penyanyi kroncong Sundari ... Sapepake

Gang Kulon Pager

Rancangan wis mateng. Angen-angene wis nembus langit. Gang kulone pager mesthi kecekel tangan. Kepe­ngin ruh, sapa wonge sing gak blereng ndelok dhuwik. Suji tu­kang ojek. Mbel. Gak ngenyek rek. Apamaneh saiki gojek sing ong­kose luwih murah mblader. Pira oleh-olehane sedina? Isa gae nem­pur ae wis apik. Gemi bojone Suji. Arane thok Gemi, nyatane sik threthekan nyendhal ... Sapepake

Tekek Nguntal Mbako

ISIH esuk, watara jam setengah wolunan. Teguh iwut ngumbah sepedha motore sing mambengi digawa mbecek, mulih kudanan. Se­pedha motor Honda taun 2000 olehe tuku jaman lara lapa. Tan­sah diopeni kanthi gemati. Yen di­etung umur sejatine wis kliwat tu­wa. Racake saiki akeh motor sing anyar-anyar, kathik gampang ndu­wene. Pawitan fotokopi KTP lan dhu­wit rong atus seket ... Sapepake

Sendhang Bulusan

Panggonane pancen edhum lan nengsemake. Wit ringin kang gedhene telung rangkulane wong diwasa ndadekake sendhang iku katon sangsaya ngre­sepake pandulu. Oyod-oyode pating glantung prasasat bisa nu­tupi wite kang pancen wis dikebaki lumut iku. Ngendikane mbah bu­yut, mbiyen oyod-oyodan kang da­di sulur kuwi kanggo gandholan gendruwo. Mbokmenawa saka  umure kang wis ... Sapepake

Syal Werna Biru

Nganti seprene aku ora ngerti karo kersane Ibu sing tansah alesan werna-werna saben dakajak me­­lu menyang kutha. Embuh ku­wi sing wis tentrem ing desa, ora kepengin ngrepotake anak, utawa kanthi alesan liyane sing sateme­ne mung kanggo nulak pangajak­ku. Yanti, adhiku, uga ngrasakake ngono. Senajan wis ora kurang-ku­rang anggone ngrerepih Ibu arep diajak nunggal ... Sapepake

Juru Foto

Kudu dakakoni yen nganti seprene isih angel kanggoku nglalekake sawijining wengi ing tengahe sasi Mei sawetara taun kepungkur. Ing wengi kuwi ke-priye rasane nothog regol ijo  kos-kosanmu nalika aku lan kowe isih padha-padha ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur kutha pahlawan. Tumrap wong liya, nothog lawang mono mbokme-nawa gampang. Apamaneh kanggone cowok sing sok nothog lawang kuwi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…