» Kategori : Cerita Cekak

Konspirasi

LURAH Untung Prabowo dheleg-dheleg. Sedhela-sedhela un­jal ambegan dawa, ketara pi­kirane lagi sumpeg. Wiwit dikabarake nggarong jatah beras miskin lan tukang nya­thut dana desa dhek emben kae, Lurah Bowo langsung kampiran penyakit gampang emosi lan kerep ndredheg. Kala-kala atine trataban tan­pa sebab sarta keteg jantu­nge malih dadi dhat-nyeng ora ajeg. Dadi lurah ing ... Sapepake

Stroke Selang

AKEH wong padha kaget lan gumun bareng krungu yen Pak Usyad,  kaya ngono kanca-kancane ngundang jenenge Usyadana, ketaman stroke. Pak Usyad ing  kampunge dikenal pawongan kang dinamis, grapyak lan hu­moris. Ora ana kang ngira yen Pak Usyada nganti bisa sine­rang stroke. Awit akehe pawo­ngan duwe pangerten yen wong nandhang stroke iku  wong sing gampang ... Sapepake

Lemah Kopar

Wis suwe anggone ngrancang tuku lemah kanggo ngge-dhekake usaha giling tahu lan tempe. Papan usaha tahu lan tempe sing dinggoni kuwi di­ra­sa tansaya rupak, krana pa­brik tahu cilik-cilikan sing diwi­witi sepuluh taun kepungkur mau saiki maju banget. Kebeneran, lemah sisih lor pabrik duweke Mbah Jikem dita­wakake kanthi rega luwih mu­rah tinimbang liyane. Gek ... Sapepake

Wis Embuh

Aku paes neng kamar sing wis disedhiyakake tuwan rumah. Instru-men lagu pambuka wiwit ke­prungu ngregengake swasana dina ningkahane kancaku sing jeneng Ervina. Sing paes ora mung aku thok, enek Mbak Vita sing mbiyen tau oleh hadhiyah 200 juta ka Indosiar. Njur enek penyanyi kawakan Mbak Eny Tartillah saka Sumber Windu. Enek maneh sing jenenge Mbak Suci Wulan ka Kedhung Turi Berbeg. Terus ... Sapepake

Diklat Ngguyu

Alih profesiku saka panggurit dadi pemilik mesisan manajer sawijine lembaga dhiklat sing bonafid sejatine ora dakjarag. Ewase­mo­no kabeh mau ora tanpa se­bab. Sebabe merga profesi­ku minangka panggurit wis cures, gulung klasa! “Mbokmenawa guritan-gu­ritanmu wis ora njamani. Mulane disingkiri redhaksi,” cluluke Irul. “Biyen kaya apa, saiki kaya ... Sapepake

Rejeki Suci

Dhaarr!! Lawang kamare ditutup banter. Tang­ga teparone padha kaget. Ana kedadeyan apa kok  keprungu lawang jumedher. Mangka wis jam sepuluh bengi, wancine wong turu. Pancen asrama UNS kuwi rengket-rengket, ora adoh jarak antarane kamar siji lan sijine. Mula ana swara nge­get-geti sithik wae bakal ngundang kawigaten. “Dewi!” Fatimah kanca ra­kete sing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure