» Kategori : Apa Tumon

Merconan Agawe Rame

Merconan Agawe Rame MITURUT critane simbah, kawit cilik bapakku pancen klebu bo-cah sing ora bisa meneng. Ana-ana wae tingkah polahe sing ndadekake simbah repot uta-wa duka. Apa ma-neh umur-umur-ane bocah kelas 3-4 SD, kuwi rak mangsa-mangsa senengane playon, dolan lan gawe ramene kahanan. Kaya sing keda-dean nalika kelu-wargane simbah duwe gawe. Kala iku para sedulur dalah ... Sapepake

Tahun Baru Mbeleh Menthog Cacahe Pitu

Tahun Baru Mbeleh Menthog Cacahe Pitu   Durung suwe iki ana ing balai Rw 15 Plumbon, Banguntapan Bantul, Yogyakarta, diadani mangan bareng kanthi mbeleh menthog cacahe pitu. Uga dianakke nya­nyi-nyanyi nganggo iringan organ tunggal kanthi ngundang penyanyi putri loro sing wis profesional. Adieara rnangan bareng kuwi kanggo mangayubagya warsa enggal tahun 2018. Bab mangan ... Sapepake

Salah Sebut Jeneng

Salah Sebut Jeneng SAK rampunge kuliah, Alhamdulillah aku diangkat dadi guru kontrak ana ing salah sijining desa ing ngisore gunung Ungaran. wektu iku aku kudu mangkat gasik amarga jarak sekolah karo ornahku adoh. Nanging sanajan adoh aku tetep semangat lan wektu iku aku isih enom dadi isih duweni rasa sernangat sing gede. Sanajan yen esuk ... Sapepake

Kunci Kurang Ajar

Kunci Kurang Ajar DADI loper PS, kanggo ngisi kegiyatan pensiun, paketan PS teka bubar luhuran aku mubeng nganggo sepeda meneh­ake PS para pelanggane. Usia 56 aku pension saka jabatan depaikbud cam tahun 2001, dadine karo peJanggan PS aku ora mung kenaI nanging kepara akrab.karo guru pensiunan.Yen pinuju ngeterake PS kerep dikon mampir wedangan, malah kala-kala mangan ... Sapepake

Keri Ana Pasar

Keri Ana Pasar  Kedadean iki wis sawetara suwene, nalika semana aku durung pensiun, kira ­kira tahun 2003. Ing sawijining dina Mnggu, aku lan bojoku bonoengan nganggo sepeda motor menyang pa­sar saperlu blanja. Tekan pasar bakule wis pirang-pirang, dagangane uga wis pepak, dadi ora pa­tiya suwe anggonku blanja wis ... Sapepake

KECEMPLUNG BLUMBANG

KECEMPLUNG  BLUMBANG SABEN jam papat esuk, kaya adate aku wis tangi. Banjur ubres ing pawon olah-olah nggo sarapan. Panggaweyan rutin sing tak tindakake minangka ibu rumah tang­ga. Krungu adzan Su­buh, aku niyat arep sholat dhisik. Gan­dheng kolahe lagi diagem ibu, aku niyat wudlu ing jaba. Pinggir blumbang ana kran khusus sing biyasa kanggo wijik. ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…