» Kategori : Apa Tumon

Ora Diusir Kok Metu Karepe Dewe

Ora Diusir Kok Metu Karepe Dewe SING arep tak aturake iki kedadean sing wis lawas banget, taun 1962 dadi wis 55 taun kepungkur. Rikala penulis sekolah nang sawijining SMP ing tlatah ngayogyakarta ning seprene ora bisa tak lalekake, critane mengkene: Penulis nduwe kanca sak kelas priyayi putri, nuwun sewu. Jan bodho banget, asma ngarepe nganggo Sukar dadi para guru ngarani ... Sapepake

Dikira Wong Gendheng

Dikira Wong Gendheng   Omahku mono mangku dalan gedhe jurusan Kediri-Tulungagung, dadi kanggo saben dinane swasa­nane rame banget. Gan­dheng panggonane omahku stra­tegis aku bukka usaha perce­takan sing tak wenehi jeneng “Sari Agung”. Merga isih du­rung ana saingane, usahaku laris manis. Pesenan sing pa­ling akeh yaiku nye­thak ... Sapepake

Duren

Duren SAIKI usume duren, duren kuwi woh-wohan sing paling larang timbang woh-wohan liyane. La piye yen woh-wohan kaya jeruk, apel, anggur iku yen tuku sak kilo isine luwih saka siji, dene duren ora kilon (bijen) wae regane larang.Aku kelingan nalika isih dhines biyen, ana bakul duren jajal menggok neng sekolahan. Kanca-kanca padha mundhut, rencanane didhahar bareng ing kantor ... Sapepake

Dhasar Bocah

Dhasar Bocah TAUN ajaran 2016-2017 iki putuku ana sing mlebu Taman Kanak-Kanak (TK). Umure 4,5 taun, jenenge Christo. Nalika mlebu sekolah diterake mbah putrine, tekan sekolahan dipethukake ibu gurune. Salah siji saka ibu gurune iku bekas muride mbah putrine. Bareng wis wayahe mlebu kelas putuku ora gelem mlebu yen ora dikancani mbah putrine, kepeksa mbah putrine melu mlebu ... Sapepake

Pupuran Modhel Anyar

Pupuran Modhel Anyar ‘APA tumon’ pisan iki dialami dening guruku sekolah dhek mbiyen kang mulang pelajaran bahasa inggris, sebut wae asmane Mrs. W. Ing sawijining dina nalika piyambake arep tindak mulang kaya padatan kanthi nitih becak, ana kadadeyan sing dirasa ora sabaene. Prasasat meh saben wong sing papagan ana dalan nyawang Mrs. W kanthi panyawang kang aeng, ... Sapepake

Mengeti Nyepi
Mengeti Nyepi    Seun wis mataun – taun makarya dadi buruh bangunan. Mung bedane angger adat sabene Seun anggone dadi buruh ba­ngu­nan adoh – adohe tekan Jakarta. Ning wulan iki kudu ngulandara nyebrang samudra tekan pulo Bali Seun tekan Bali karo rombongan, cacahe ana wong 20. Tekan kana kaya pakulinane, makarya gawe bangunan. Uripe diirit ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure