» Kategori : Apa Tumon

Grup Jajan

Ditabrak Sepedha Motor YEN ana ka­dadeyan tabra­kan, mesthi ndang cepet grudug-grudug padha mara. Ana sing saperlu tetulung, ana sing arep ndeleng piye ke­da­deyane lan ya ana sing mung perlu ngungak. Ora makarya apa-apa, anakku mara karo nangis lan ya mlayu-mlayu barang.Mangkene genahe. Wis ping bola-bali, anakku sakulawarga yen dina Minggu melu mlaku-mlaku ... Sapepake

Dudu Elpiji Bocor, Nanging Bocah Pecirit.

Dudu Elpiji Bocor, Nanging Bocah Pecirit.   Kedadeyan iki dak alami nalika antuk tugas dadi petugas koperasi pondok, lha wektu kuwi bu Nyai ana kono saperlu mriksa barang barang lan ngajak ponakane lanang sing umure telung tahun, si D. Dina iki lagi akeh wong tuku lan polahe D sing tansah uwal uwil barang dagangan kuwi jiaan nambahi rekasa. Bu Nyai wis ping bola bali ... Sapepake

Dikepeti Bocah Gerang

Dikepeti Bocah Gerang KEDADEYAN iki wis suwe banget kelakone, patangpuluh telu taun kepungkur. Tekan kapan wae ora bisa tak lalekake, dina iku Minggu tanggal 12 Mei 1974 mujudake “dina bahagia” mungguhing aku. Aku kelakon palakrama karo kenya pilihanku, upacara ijab kang dileksanani ing Greja Kalasan, Sleman, Yogyakarta lumaku lancar.Kaya manten umume, bubar upacara ... Sapepake

Guruku Cilik

Guruku Cilik   Iki kedadeyan rikala aku isih kelas 2 SMA, tahun 2001 kepungkur. Wektu kuwi kegiyatan ulangan Catur Wulan 2. Yen saiki diarani UAS utawa se­mes­teran. Kaya biyasa, ruwangane diacak, nuju kebenaran aku keba­rengan karo adhik kelas saka kelas 1D. Yen ke­giyatan ula­ngan ngono mesthi ... Sapepake

Ngapusi

Ngapusi   Kaya padatan pendhak Rebo kapisan/pertama saben sasine penulis oleh tugas mengampu ibadat lan pelayanan Komuni Suci marang binaan ing LP Wanita Bulu bebarengan pak Jemono. Dina Rebo tgl. 5 April 2017 kepungkur (Rebo kapisan) kebeneran ana operasi pemeriksaan saka BNN mbokmenawa ana penghuni sing mengkonsumsi narkoba, uga kanggo ngawekani pemberantasan narkoba, ... Sapepake

Kena Bujuk

Kena Bujuk TELUNG tahun kepungkur, wulan September, aku karo kancaku njilidake Laporan keuangan pembangunan Masjid cedhak omah ana Surabaya. Wektu iku kira-kira jam 11.00 awan, percetakan kang njilid Laporan ing Ketintang, cedhake kampus Unesa, rada akeh garapan, dadi rada sauntara suwe. Karo ngenteni garapan, aku maca Koran sedhela, kancaku ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba