» Kategori : Apa Tumon

Sugeng Warsa Enggal

Sugeng Warsa Enggal SING arep tak aturake iki kedadeyan sing tak  alami taun kepungkur. Ing ling­kunganku ana pagu­yuban kanggo wong-wong tuwa (lansia), sing saben sasi sepisan nganakake pertemuan anjangsana, dadi kabeh anggotane mesthi kepanggonan. Ang­gotane kira-kira wong 30, kakung putri, rondha-dhudha, kanthi ... Sapepake

Bejane Si Bakul Sate

Bejane Si Bakul Sate KEDADEAN iki jane wis suwe banget, ning yen kelingan isih kudu ngguyu, lelakone Pak Marta. Pak Marta, bocah-bocah yen ngundang malah mbah! Pancen wis rada tuwa, gaweyane bakul sate angkringan, angger bubar ngasar wis mulai ider kliling nang desa-desa liya.Biyen durung ana bakso, mi ayam, cilot, lsp. Dadi bakulane ajeg kepayon, jam 4:30 sore ngana iku, wayahe ... Sapepake

Bala-bala Darani Kalamangga

Bala-bala Darani Kalamangga   Wektu Dewi lulus SMU, Dewi banjur melu sedulure  neng Tangerang. Dewi neng Tangerang kerja neng pabrik. Wektu Dewi lagi mlebu kerja, kancane akeh saka dhaerah ngendi-endi, dadi basane uga campur-campur. Nah pas Dewi wayahe leren amarga wis jam rolas awan, Dewi krasa luwe, Sakwise sholat dzuhur Dewi banjur menyang warung sing ana ing ... Sapepake

Sandhal Kenangan Blora

Sandhal Kenangan Blora   Taun 2008 aku antuk tugas pasrah nganten anake tanggaku Giarti sing dinikah bocah Blora aran Marno. Gandheng arep pasrah ngan­ten, nadyan wis pensiun aku ya nyandhang kom­plit: setelan jas-celana panjang-dhasi-peci lan sepatu, ora ke­tang sepatu la­was wis arang dienggo. Tekan Blora wis manjing dhu­hur, mula supaya tenang leren ... Sapepake

Takon Karo Patung

Takon Karo Patung KEDADEYAN iki nalika taun 90-an, mbakyuku duwe keahlian mijet: kesleyo, salah urat, balung mengsol, kecethit, llll. Wektu semana mbakyuku durung patiya kesuspa asmane, mulane isih nglayani undhangan pasien.Wayahe bar Maghrib, mbakyuku numpak becak, tekan alamat sing dituju (rada adoh, Purwokerto wetan), kejaba mentas udan lan lampu penerangan jalan durung kaya ... Sapepake

Kurang Update

Kurang Update   September 2016 aku lan kanca guru liyane oleh panggilan supaya melu PLPG (Pendidikan dan Pela­tihan Profesi Guru) ana Hotel Riyadi Surakarta sing diseleng­garakake dening UNS. Pas dina sing ditemtokake, aku sakanca budhal menyang Solo lan langsung Cechk In ana hotel jam 9 esuk. Pembukaane jam 11, dadi isih ana wektu 2 jam kanggo ngaso. Pas jam 11, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas