» Kategori : Apa Tumon

Getun

Getun   Jaman biyen jedhing iku bukakan utawa krobongan pas dedege wong, ora kaya saiki brukut neng njero omah perlune yen menyang jedhing wayah bengi wani budhal dhewe. Mbuh iku pipis apa wudhu arep shalat tahajud, aku nalika isih SMP biyen ya ngono. Jedhinge murid bukakan, jedhinge guru tutupan. Kebeneran kelasku cedhak karo jedhing ... Sapepake

Dilema Dhuwit Anyar

Dilema Dhuwit Anyar   Crita iki dialami dening tang­ga­ku. Nalika iku Kang Madyo sing dodol jamu ana ing Pacitan arep mulih menyang Klumpit saperlu nikahake anake sing ragil. Sakdurunge mulih, Kang Madyo nata dhuwit asil anggone dodolan jamu. Dhuwit mau lumayan akehe arep kanggo persiapan mantu ana ing desa. Gandheng wektu kuwi mbarengi peluncuran duwit anyar sing ... Sapepake

Copet Mumet

Copet Mumet   Kerja nglajo iku akeh pe­ngalamane ana sing se­neng, susah, utawa nggu­yokake. Kaya kedadeyan sing dialami dening kangmasku sing kerja nglajo Salatiga Semarang. Sing jenenge nglajo iku dhuwit dicepakake ing sak klambi jumbuh karo kabutuhan sing penting cukup kanggo mlaku. Sak sisih kiwa kanggo mangkat sak sisih tengen kanggo mulih ... Sapepake

Drama Kang Nrenyuhake

Drama Kang Nrenyuhake   Kedadeyan drama niki lagi wae kelakon ing Stasiun Gubeng Surabaya. Nalika semana ana perte­muan Keluarga Mangunwikraman, diadani ing Sidoarjo. Keluarga sing daleme Klaten bebarengan nyepur menyang Surabaya,  wong 30 kalebu bocah cilik lanang lan wadon umure 3 Taun, Demas & Ais. Ing panggonane Bapak J.W sing daleme Pondok ... Sapepake

Nggoleki Kacatingal

Nggoleki Kacatingal   Kadadeyan iki wis rada suwe.  Nalika semana, ibuku kesusu olehe arep budhal menyang seko­lahan. Sebabe kudu mulang bocah SD kelas 5 jam 7 esuk.  Banjur dheweke gage pamit marang bapak karo aku. Rada suwe, udakara 15 menitan, aku kaget, kok ibu kundur maneh ki ana apa. Ibu : ”Ndhuk, tulung golekna kacatingale ... Sapepake

Salah Sasaran

Salah Sasaran   Ana ing SMK anggonku mulang, murid-murid lan guru anggone parkir wis disedhi­yani papan dhe­we-dhewe, kang aran “Tempat Parkir Gu­ru lan Karyawan” lan “Parkir Siswa”. Ning, jenenge bo­­cah, tetep ana sing mbandhel melu par­kir ing parkiran guru saengga nge­bak-ebaki. Dening pak R, siswa sing mban­­ ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?