» Kategori : Apa Tumon

Dhasar Pancen Lugu lan Utun

Dhasar Pancen Lugu lan Utun   Yen aku nyawang dalan ing desa Badher pancen ngresepake. Sak larik tanduran minangka pager jinise padha wit luntas. Sing sisih kana rata katon tharik-tharik wit kelor. Batinku ya gumun banget. Semono gedhene karu­kunan warga pa­dha nyambut ga­we gotong ro­yong lan padha duwe wawasan kanggo ... Sapepake

Mak Clekit Rasane

Mak Clekit Rasane Kedadeyan lucu ning nylekit iki dialami dening bojoku nalika dheweke cilik. Kala semana lagi usume keyong utawa kulnenek. Kanggone bocah, dolanan adu keyong kuwi wis lumrah ana ngendi-endi. Klebu bojoku. Dheweke ora gelem keri melu “trend” adu keyong. Amarga asring menang, keyong duweke kepetung akeh. Keyong-keyong iku diwadhahi ana bak cilik lan dipakani ... Sapepake

Dikira Dhuwit Palsu

Dikira Dhuwit Palsu KEDADEYAN gawe mangkel, anyel, nanging uga rada ndhagel dialami dening Dhik Mar, adhine Mbok Nyaiku durung suwe iki. Dhik Mar mono klebu wanodya kang gampang trenyuh. Menawa weruh uwong kesrakat, apamaneh awake cacad gampang kesenggol atine. Yen wis ngono dheweke ora wigah-wigih lan ora eman ngrogoh dompete rada jero. Apamaneh Dhik Mar mono klebu wong sukses ... Sapepake

Wis Digegem Kok Isih Digoleki

Wis Digegem Kok Isih Digoleki   Wong angger wis tuwa kuwi biyasane kampiran sing jenenge bingungan utawa lalen, semono uga aku bola-bali sok kisinan jalaran gampang banget lali yen ndelehake barange ilang bingung nalika nggoleki. Sore kuwi aku selak kesusu methuk bojoku bali saka kantor, bareng wis arep metu saka omah aku krasa yen ... Sapepake

Ora Bisa Maca

Ora Bisa Maca   Taun 1960 aku sekolah ana Salatiga dilajo, menyang mulih numpak bis Esto. Saka ngomah tekan stasiun 4 km. dadi mangkat ya kudu mlaku 4 km, mulih ya mlaku maneh 4 km, sebab bise mung tekan stasiun. Dina iku pas dina Selasa, mulih rada gasik marga guru-guru arep dha takziah, aku cepet-cepet gendring tekan stanplat Salatiga, karepku cepet bali, soale selak ... Sapepake

Pesene Wong Gendheng lan Bojoku

Pesene Wong Gendheng lan Bojoku KEDADEYAN iki sakjane wis suwe, udakara ing taun 2006. Nalika bojoku kerja neng konfeksi, kanthi tak bonceng saben dina aku ngeterake lan nyusul menyang papane nyambut gawe nganggo sepedha onthel. Saka kos-kosane menyang panggonan kerjane bojoku adohe kira-kira 10 km.Ora kaya biyasane, pas wektu nyusul, aku ngenteni rada suwe merga bojoku kerjane ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa