» Kategori : Rena-rena

JUBIR Istana
JUBIR Istana Ali Mochtar Ngabalin sing nembe sawatara minggu makarya, wis diangkat dadi Komisaris BUMN PT Angkasa Pura I. * Layak wae ko­mi­saris diplesetake dadi: gunggunge dhuwit komisi gawe giris, tur gaweyane mung duduk manis karo ngisis.      *** BLANJANE Ali Mochtar Ngabalin minangka Jubir Istana sesasi Rp 36 juta, ... Sapepake

Kagungan Dalem Gangsa Kraton Ngayogyakarta (2)

Kabeh Duwe Jeneng lan Ancas kang Mligi Asma Kancil Belik kang kaparingake marang gamelan kang alaras Pelog dening Ingkang Sinuhun HB I kuwi jalaran nalika Ngarsa Dalem mau lagi bebedhag sinambi madik pados papan kang prayoga kagem yasa Kraton Ngayogyakarta. Saka Gunung Tidar tindak mangidul, jalaran miturut wangsit kang katampi, dumununging Kraton ana ing sisih kidul wetan (saka Gunung ... Sapepake

Kagungan Dalem Gangsa Kraton Ngayogyakarta (1)

Kabeh Duwe Jeneng lan Ancas kang Mligi R.B. Pustoko Mardowo ing seratane mawa irah irahan “Iringan dan Perlengkapan: Gamelan dan Gendhing”  ngandharake yen gangsa mawa tenger rupa-rupa kuwi digawe lan dipigunakake dening wong Jawa kira-kira ing taun 1.000 Saka, yakuwi pase ing taun 1016 Saka Sri Mahapunggung yasa ricikan gamelan kang karan gender kanggo nabuhi ... Sapepake

Sandi Asma lan Sasmita
SADURUNGE ngrembug bab Sandi Asma lan Sasmita luwih dhisik ngrembug tembang macapat. Mbokmenawa ana pita­konan, sakjane tembang macapat iku apa? Tembang macapat yaiku salah sawijining jinis tembang saliyane tembang gedhe, te­ngahan lan dolanan. Tembang macapat kang uga biasa sinebut tembang cilik lan tembang dagelan iki wis ana wiwit jaman Majapahit Raja Prabu Brawijaya VII taun 1476 ... Sapepake

Jula - Juli (27)
JRONING sasi Pasa 1439 H wingi, Walikota Blitar, Bupati Buton Selatan (Sultra), Purbalingga lan Tulungagung ditangkep KPK. * Dipercaya dadi pangarsa, kok tumindak sakersa, sasi pasa nambahi dosa, apa-apa kersa, wekasane malah rekasa. *** SAWISE Mahatir Mohammad kasil dadi PM Malaysia maneh ing ndalem yuswa 92 taun, Amien Rais rumangsa enom maneh lan pengin bali nyapres. * ... Sapepake

Keris, Asal- Usul lan Pigunane (7):

Mitologi Jawa Bab Panggarape Keris Saperangan masyarakat Jawa isih akeh sing percaya yen keris iku digawe tanpa mawa piranti sarta bahan mirung­gan. Pendhak empu iku duweni cara kang beda nalika bakal yasa keris. Mung­guh kapitayane wong Jawa nalika ngga­rap keris ing antarane: 1. Panggarape keris katindakake ing taun Alip, sasi Sura, dina Selasa Kliwon utawa Jemuwah Kliwon ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…