» Kategori : Rena-rena

Jula-Juli
AKEH sing gela, Mahfud MD sing 99 % bakal digandheng dadi Cawaprese Jokowi, ngerti-ngerti digenti KH Ma’ruf Amin sing wis sepuh. * Mahfud MD timing-e ora pas, Jokowi butuh tameng kanggo ngadhepi klompok oposisi lambe setumang. *** SENAJAN ngakune eklas, ing ILC TV One Mahfud MD kelakon mblejedi para petinggi NU sing njegal dheweke dadi Cawapres. * Wong Jawa kebak samudana, nadyan ... Sapepake

Mulih …
Mulih…! Sawijining tembung kang ngemu makna seneng, gembira, bagya. Coba kita rasakake. Sedina dheg nyekluk ing papan penggaweyan, embuh ing kantor, pabrik, toko, proyek, lan sapa­nung­galane. Menawa wis tekan titi mang­sane rampung nyambut gawe, ati iki mesthi seneng. Bakal mulih menyang omah, ketemu anak-bojo, sedulur, lan liya-liyane. Apamaneh yen kita (sing dudu ... Sapepake

JUBIR Istana
JUBIR Istana Ali Mochtar Ngabalin sing nembe sawatara minggu makarya, wis diangkat dadi Komisaris BUMN PT Angkasa Pura I. * Layak wae ko­mi­saris diplesetake dadi: gunggunge dhuwit komisi gawe giris, tur gaweyane mung duduk manis karo ngisis.      *** BLANJANE Ali Mochtar Ngabalin minangka Jubir Istana sesasi Rp 36 juta, ... Sapepake

Kagungan Dalem Gangsa Kraton Ngayogyakarta (2)

Kabeh Duwe Jeneng lan Ancas kang Mligi Asma Kancil Belik kang kaparingake marang gamelan kang alaras Pelog dening Ingkang Sinuhun HB I kuwi jalaran nalika Ngarsa Dalem mau lagi bebedhag sinambi madik pados papan kang prayoga kagem yasa Kraton Ngayogyakarta. Saka Gunung Tidar tindak mangidul, jalaran miturut wangsit kang katampi, dumununging Kraton ana ing sisih kidul wetan (saka Gunung ... Sapepake

Kagungan Dalem Gangsa Kraton Ngayogyakarta (1)

Kabeh Duwe Jeneng lan Ancas kang Mligi R.B. Pustoko Mardowo ing seratane mawa irah irahan “Iringan dan Perlengkapan: Gamelan dan Gendhing”  ngandharake yen gangsa mawa tenger rupa-rupa kuwi digawe lan dipigunakake dening wong Jawa kira-kira ing taun 1.000 Saka, yakuwi pase ing taun 1016 Saka Sri Mahapunggung yasa ricikan gamelan kang karan gender kanggo nabuhi ... Sapepake

Sandi Asma lan Sasmita
SADURUNGE ngrembug bab Sandi Asma lan Sasmita luwih dhisik ngrembug tembang macapat. Mbokmenawa ana pita­konan, sakjane tembang macapat iku apa? Tembang macapat yaiku salah sawijining jinis tembang saliyane tembang gedhe, te­ngahan lan dolanan. Tembang macapat kang uga biasa sinebut tembang cilik lan tembang dagelan iki wis ana wiwit jaman Majapahit Raja Prabu Brawijaya VII taun 1476 ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!