» Kategori : Rena-rena

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (4):

Paes Penganten Putri Corak Kasatriyan Mungguh makna filosofis lan jeneng-jenenge (motife) sawetara jarak tulis (kain batik), yaiku kaya kasebutake ing ngandhap iki: - Sidamukti. Mujudake bathik tulis jinis ukel (motif koma) latar putih, lan dipepaki warna-warna liyane kayata kupu, kukila, sa­wat (elar) lan joli (titihan). Maknane, mu­rih penganten bisa urip mukti lair lan ... Sapepake

Seni Paes Penganten Jawa, Makna lan Pigunane (3):
Kagunan Paes Pengaten Ing Ngayogyakarta Mungguh ing Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) iku saora-orane duwe­neni limang werna corak paes penganten mirunggan gaya Yogyakarta gaya Yogya­karta. Dene limang werna corak paes pe­nganten iku dumadi saka urut-urutan wiwit pae penganten kanthi corak sing paling prasaja tekan corak penganten sing paling remit. Arane jinis corak ... Sapepake

Dewa Jawata Jengkar
Nanggapi caritane “Dewata Cengkar Karem Daging Menungsa” (?) kang kapacak ing PS 46-47, bom­bong ing batin, dene isih ana kadang sing kersa nulis nyritakake bab lelakon tanah Jawa. Mung wae lamun dirasakake yen sumber critane kaya-kaya padha karo per­jangga kang petung dina wong duwe gawe beda perjangga beda petung. Nyimak crita kang katulis kadang Tukijan ... Sapepake

Gondhelan Waton
Wewarah ing kabudayan Jawa iku pancen adi luhung banget. Akeh tuladha becik, kang bisa dianggo mulang lan ndhidhik putra putri. Supaya bisa dadi bocah sing santun, utwa putra putri kita kang ngerti marang kabecikan lan budi pekerti. Lire duwe subasita gelem nggunakake unggah-ungguhing basa Jawa, sing wis dadi kabudayane bangsa mligine tumrap wong-wong Jawa jaman kawuri.   Mula ... Sapepake

Yen Para Simbah Bali Dadi Bocah

Saiki iki, wis wiwit akeh kang padha mangerteni, menawa “Lagu Dola-nan Bocah” kang wis saya ka­pendhem dening majune jaman, kalin­dhih dening Seni Budaya manca, kudune didhudhah maneh, diuri-uri, dilestarek­ake, di mekarake, amrih ora nganti mbe­suke malah padha kulakan menyang negara manca, menawa kepengin ngge­byakake Lagu Dolanan Bocah mau. Sejatine Lagu ... Sapepake

Andhong Gaweyane Mbah Musiran Dikoleksi Istana Negara

Esuk-esuk, nalika hawane isih seger, krungu swara andhong sing liwat ijen ing dalan, rasane tentrem tekan ati. Andhong sing ora nganggo mesin, satemene uga nga­silake swara, ananging swara sing diasilake andhong kuwi katon laras klawan alam. Ora mbrebegi, ananging nentremake ati. Lha, ngandhakake andhong ing Ngayogyakarta, menawa dirunut sejarahe, udakara ing abad XIX, yaiku nalika ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas