» Kategori : Rena-rena

Wayang saka Rencekan Kayu

Pawongan yen uwis kepepet ma­rang kahanan apa wae bisa dilakoni lan ditindakake, nanging nglakoni lan tumin­dak kudu sing becik lan apik. Ora ngru­gekake marang liyan, ora gawe cilakane liyan lan ora gawe alane liyan. Kepepet ma­rang kahanan ditandhesake ora ndu­we panggaotan, ora bisa ngasilake duwit kanggo ngopeni kaluwarga, senadyan uwis ngalor ngidul golek gawean ... Sapepake

Bubur Samin ing Mesjid Darussalam Solo

Kanggo ngisi sasi pasa sing kebak barokah iki, ora ana klerune menawa kita ngadani ‘safari ramadhan’ ing ma­neka mesjid lan musholla. Nah, salah sijining wujud ‘safari ramadhan’ mau ing antarane yaiku takjil kanthi menu sing unik lan khas. Saben dhaerah temtu nduweni menu sing khas kanggo buka pasa. Khas, amarga menu-menu kasebut mung diga­we nalika sasi ... Sapepake

Sripah Ing Keluarga Etnis Tionghoa:
Pesta Ing Swasana Dhuhkita Biyen nalika isih manggon ing kampung kelairanku, sawijining kampung ing iring kulon kutha Yogyakarta, aku duwe “Sedulur sinarawedi”. Sedulurku mau saka etnis Tionghoa. Nganti tekan dina iki tali sesambungan mau isih rumaket kenceng, senajan ing antarane aku sak-kulawarga lan kulawargane dheweke papane wis ora nunggal sak-kutha. “Jauh di mata ... Sapepake

Nggugat Pranatamangsa, Salah Mangsa, Alam Wis Ngalami Owah-owahan
Pranatamangsa mujudake bu­daya asli Jawa. Kajaba minangka petu­ngan wektu, pranatamangsa uga asring digunakake kanggo mangerteni karakter alam utawa pawongan. Nanging ing perkembangane saiki pranatamangsa katone wis ora lumaku kaya biyen ma­neh. Ndeleng kahanan mau banjur akeh sing nggugat pranatamangsa utawa nga­rani yen saiki salah mangsa. Kanggone wong Jawa, ... Sapepake

Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (2)

4. Walanda Mbokmenawa cacahe masyarakat Jawa sing manggon netep neng negara Walanda ora sepirowa kehe. Ewadene basa lan bu­daya Jawa pranyata ditepungi kanthi becik de­ning kalangan tinamtu masyarakat negri kincir angin kasebut. Ing Universitas Lei­den, umpamane, kira-kira ana 17 ewu ma­hasiswa saka saindhenge donya nggethu nyinau sastra lan kabudayan Jawa. Jeneh ora ... Sapepake

Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (1)

Kajaba urip ing Tanah Jawa, Indonesia minangka bumi asal-usul, komunitas masyarakat Jawa uga tinemu sumebar se­thi­thike ing negara 6: Singapura, Malaysia, Cocos Island, Nouvelle Calledonie, Republik Suriname, lan Walanda. Jawa sing dimaksudake ing kene nyakup wewengkon Jawa Tengah lan Jawa Wetan, ora nge­mungake saka Vorstenlanden utawa eks Mataram Surakarta lan ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora perlu njlentrehake bab kita marang sapa wae, merga sing seneng karo kita ora butuh bab iku lan kang benci marang kita ora percaya iku.

Klik

SWASANA TIMUR TENGAH

Ngarepake Romadon akeh restoran ing Indonesia kang nawakake panggonan kanggo buka. Ora luput, dekorasine uga nylarasake karo suwasane. Kaya ing salah sijine restoran ing Jakarta iki nyuguhake dekorasi nuansa Timur Tengah, utamane Maroko, kanthi kelambu werna werni lan lungguhe lesehan. Mesthi wae panganan kang disuguhake uga ala Timur Tengah. (d/ist)

Pethilan

Bursa cagub Jabar saya rame

Wiwit pepaes

Sasuwene pasa, PNS mulihe luwih cepet

Luwih seneng maneh yen THR-e cair luwih cepet

Miskinke wae calo TKI ilegal

La yen wis miskin piye?