» Kategori : Rena-rena

Ritual Barongsay Lan Nutup Lilin Jroning Tradhisi Cap Go Meh

Kanggo tandha  tutupe pengetan 15 dina wulan kapisan taun baru Cina, ditindakake tradhisi unik. Yaiku sing diarani Cap Go Meh. Ing kutha Solo, Jateng, tradhisi kuwi ditindakake kanthi nggelar karnaval Liongsai lan Barongsai. Salebare kuwi, wengine uga ana ritual mateni geni lilin ing omah-omah Klentheng. Warga katurunan China precaya tradhisi iki kudu ditindakake, supaya rejeki lan ... Sapepake

Lijo-Linak-Litu-Liti-Lica lan Lingga Durma
Lijo Linak Litu Liti Lica Lingga Astaghfirlah Hal Adzim Lali Kok Borongan Utangan Lan Ngemplangan Semaya Kok Bola-Bali Jare Selasa Nagih Kok Diseneni   Dupeh alam demokrasi, lha kok dadi alam .... dikerasi ... banjur padha “Lepas – Kendali.” Tata Krama Wis Ilang, Budi pakarti padha lali lan wus meh mati. Ing satemah banjur padha Lijo ... Sapepake

Tradhisi Dhaupan Warga Samin Ing Bojonegoro

Laladan Kabupaten Bojonegoro secara geografis wewatesan karo laladan Kabupaten Blora. Mula saka iku akeh adat istiadat, sistem kepercayaan lan sikap budaya sing dipengaruhi dening sikap budaya masyarakat Samin. Salah sawijining nara sumber kang asma Eyang Karya (74) pidalem ing Desa Ta­pelan, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Minangka “tokoh Samin” dheweke tansah setya ... Sapepake

Dhudhah-Dhudhah Kaskaya Lawas: Gusti Paring Pacoban
Tanggal 12 Mei 2017 kepungkur aku sak-keluwarga mengeti ambal warsa ka-43 anggonku mbangun bale somah karo Ibune bocah-bocah, acara tak gawe pra­saja banget. Ngaturi warga lingkungan tak ajak nyengkuyung anggonku atur panuwun lan suka syukur mring Gusti Kang Maha Murah kang wis paring manekawarna kanikmatan, kanthi sembahyang bebarengan. Lumakune wektu tak rasakake kaya cepet banget, ... Sapepake

Wayang saka Rencekan Kayu

Pawongan yen uwis kepepet ma­rang kahanan apa wae bisa dilakoni lan ditindakake, nanging nglakoni lan tumin­dak kudu sing becik lan apik. Ora ngru­gekake marang liyan, ora gawe cilakane liyan lan ora gawe alane liyan. Kepepet ma­rang kahanan ditandhesake ora ndu­we panggaotan, ora bisa ngasilake duwit kanggo ngopeni kaluwarga, senadyan uwis ngalor ngidul golek gawean ... Sapepake

Bubur Samin ing Mesjid Darussalam Solo

Kanggo ngisi sasi pasa sing kebak barokah iki, ora ana klerune menawa kita ngadani ‘safari ramadhan’ ing ma­neka mesjid lan musholla. Nah, salah sijining wujud ‘safari ramadhan’ mau ing antarane yaiku takjil kanthi menu sing unik lan khas. Saben dhaerah temtu nduweni menu sing khas kanggo buka pasa. Khas, amarga menu-menu kasebut mung diga­we nalika sasi ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba