» Kategori : Rena-rena

Jula - Juli no 48
RIKALA Presiden Jokowi mantu, Prabowo Subianto, Amien Rais, Fadli Zon lan Fahri Hamzah kompak ora menyang senajan diulemi. * Jaman Pilpres 2014 KMP iku biyen  cekakan: (K)oalisi (M)erah (P)utih, ning saiki dadi (K)ondangan (M)awon (P)rei. *** PERTOKOAN besar ing Jakarta bangsane Matahari, Ramayana lan Lotus, padha tutup jalaran ka-lah saingan karo toko online (internet). * ... Sapepake

Tradhisi Unik Masyarakat Toraja Sawise Panen

Tani ngono mujudake salah siji penggaweyan kang mbutuhake tlaten lan sabar kang gedhe banget. Suwene anggone ngecakake tlaten lan sabar tumrape pawongan kang nduweni gaweyan tani ditindakake wiwit saka tandur nganti tekane panen. Mulane ora nggumunake yen tandurane bisa ngasilake kaya sing dikarepake, para petani mau banjur nggawe adicara syukuran kanggo ngesok  rasa syukure. ... Sapepake

Jula Juli
PEGIAT anti korupsi nyubriyani, DPR-Polri mupakatan ndhapuk Densus Anti Korupsi jan-jane mung kanggo ngringkihake KPK. * Ko­rupsi dipusus klawan khusus liwat  Den­sus, malah ngetokake yen DPR ora ka­wus-kawus tumindak sing ora urus! *** WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah ngarani, Wapres JK sing nampik Densus Anti Korupsi nelakake yen Wapres nganggo meneje­men pasar ... Sapepake

Relief Karaton Surakarta Akeh Sing Durung Dimangerteni Werdine

Sasuwene iki riset ngenani sejarah apadene makna filosofis struktur lan we­wangunan karaton-karaton Jawa penerus Mataram Islam – Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogjakarta, Pura Kadipaten Mangkunegaran, Pura Kadipaten Pakuala­man – wis asring ditindakake. Sejatine saliyane aspek-aspek kasebut isih ana bab-bab sing perlu antuk kawigaten. Maneka relief ing Karaton ... Sapepake

Jula-Juli
Minangkani pamundhute para su­tresna PS, rubrik “Djula-Djuli” sing biyen diserat Pemimpin Redaksi Imam Su­pardi, wiwit nomer iki kita pacak maneh sesasi pisan. Sing ngembani pembantu PS ing Jakarta, Sdl. Gunarso TS. Sugeng maos. - Redaksi         MENKO Polhukam Wiranto bali ngelikake, isyu PKI ora perlu ... Sapepake

Misteri Dalem Kusumobratan (1)
Akeh wangunan tuwa jroning komplek tembok Kraton Surakarta, Jateng sing isih dianggep wi­ngit. Salah sijine yaiku Dalem Kusumo­bratan. Wangunan kuwi mapane ing sisih kulone Alun-alun Kidul Kraton Surakarta. Saben wayah wengi, akeh kedadeyan mis­tik sing dumadi ing njero komplek wa­ngunan kasebut. Ujare kandha isih akeh lelembut sing diprecaya njaga wangunan kuwi. Kaya apa ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure