» Kategori : Plesir

Ngungak Kaendahane Lawang Sewu ing Semarang

Menawa panjenengan  tindak me­nyang kutha Semarang, aja lali  mampir ing bangunan bersejarah sing karan Lawang Sewu. Wewangunan tinggalane Walanda kang dumunung ana ing Jl. Pemuda (iring wetan Tugu Muda) kang mujudake tem­puke dalan prapatan antarane Jl. Pandana­ran, Jl. Dr. Soetomo, lan Jl. Soegijopranoto, Semarang iku pancen dadi ... Sapepake

Misteri Watu Perkasa Ing Guwa Pindul

Umpama panjenengan priya kang pengen prakosa ing dhuwur amben, becike dolan menyang Guwa Pindul.  Jroning guwa eksotik sing mapane ing desa Gelaran, Bejiharjo, Gunung Kidul, Yogyakarta iki, ana pirang-pirang watu sing diprecaya duwe kekuwatan gaib. Salah sijine yaiku batu perkasa utawa watu prakosa. Priya sing bisa ngrangkul watu iki, diprecaya  bakal entuk kekuwatan linuwih ... Sapepake

Blusukan ing Kampung Pathuk

Ngandhakake babagan oleh-oleh awujud panganan khas kutha Yogja, mbok menawa ora ana sing luwih kondhang tinimbang bakpia. Durung dianggep ning Yogja yen durung tuku bakpia. Ya, jajanan sing rasane legi iki prasasat wis dadi oleh-oleh wajib. Ing Yogja dhewe ana akeh banget me­rek bakpia. Saking akehe, nganti marai bi­ngung arep milih sing endi. Ananging lu­wih amane, langsung ... Sapepake

Plesir Nikmati Eksotise ‘Kota Lama’ Semarang

Sepur Kalijaga sing tak tumpaki saka Stasiun Purwosari Solo, esuk kuwi wusanane tekan ing Stasiun Tawang, Semarang. Udakara 3 jam numpak sepur ngliwati laladan Sragen sisih Kulon Lor, Boyolali, Grobogan, lan Kabupaten Semarang, ora jeleh-jeleh mataku disuguhi sesawangan sing sarwa endah : ijone sawah ngilak-ilak, alas jati, lan uga stasiun-stasiun cilik warisane jaman Landa. Hmm, 3 jam sing ... Sapepake

Ana Swarga Ndhelik ing Pacitan
Saben krungu tembung Pacitan,   hmmm…… rasane ora bisa nulak yen ditawani. Pacitan ing kene pancen dudu panganan, senajan Pacitan tegese uga panganan. Pacitan mujudake arane kutha ing tlatah Jawa Timur kang pranyata nyimpen ka­endahan kang ora kalah karo sedhepe panganan kaya kang disuguhake marang tamu. Mula aku ora tau bisa ... Sapepake

Guwa Pancur Dadi Papan Wisata lan Ritual
Guwa Pancur kang mapan ing desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah, dohe udakara 25 Kilometer saka pusat kutha Pati pancen ka­ton isih alami. Ora mokal, cukup narik kawi­gaten dadi papan jujugane para wisata­wan lan uga kanggo papan ritual. Mligine wong kang ngupadi wangsit, akeh sing seneng mesu brata ing njero Guwa. Saben Guwa nduweni ciri khas ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas