» Kategori : Plesir

Ayo Mlancong Ning Semarang: Kota Lama Kebak Nostalgia

Yen Jakarta nduwe obyek wisata kutha kang aran “Kota Tua” Semarang uga nduweni obyek wisata kutha kang diarani “Kota Lama” kekarone nduweni daya tarik kang padha. Gedhung-gedhung kuna warisane penjajah luwih saka 200 taun kepungkur. Blegere isih pengkuh, ngadeg nggejejer. Kawasan kota lama kang jembare 31 hektar ing jaman kolonial Walanda uga disebut Outstad. ... Sapepake

Wisata Petik Madu Lawang

Sesawangan lan Nambah Wawasan Dolan lan plesir mesisan antuk elmu, umume dadi pepenginane para ibu kanggo putra-putrine. Amrih bisa lerem anggone wis njinggleng sinau, nanging ora banjur ketungkul dolanan gadget lan medhia sosial. Bab iku bisa katindakake kanthi mara menyang Lawang, kabupaten Malang. Yaiku, ing papan wisata Petik Madu. Kejaba sesawangan tawon lan ubarampe kanggo ... Sapepake

WISATA BLANJA ASIL BUMI ING PASAR TAWANGMANGU
Wiwit jaman kolonial Walanda, obyek wisata Tawangmangu iku wis dadi jujugane wisatawan krana kaendahan alame. Luwih luwih sawise KGPAA Mangkunegara VII paring idhi palilah yasa pesanggrahan utawa villa. Ing obyek wisata kang sekawit minangka tlatah Mangkunegaran iki banjur dadi papan wisata kanggo ngenggar enggar penggalih. Tawangmangu iya wiwit dirintis minangka punjer kanggo nandur sayur ... Sapepake

Destinasi Wisata Nusa Barung alias Nungsa Barong Jember

Mbarengi lan ajune pariwisata, Nusa Barung utawa Nungsa Barong sing dikenal minangka pulo suwung, dadi sa­lah siji des­tinasi wisata andalan Kabupa­ten Jember. Pranyata nyimpen sejarah da­wa. Kacarita nate dienggo manggon Tumenggung Si­nga­barong sakalyan garwa, putri nata Ma­japahit. Sakawit Nusa Barung katetepake da­di papan konservasi Cagar Alam taun ... Sapepake

Senggani, Jurang kang Merak Ati

Jenenge Senggani, wujude jurang, nanging dudu jurang kang medeni, malah iki jurang kang merak ati. Mula Jurang Senggani banjur kerep dadi jujugan sapa wae kang pengin ngenggar-enggar ati. Papane asri, idhum lan edi peni.   Jurang Senggani dununge ing Tulungagung, persise ing  desa Nglurup kecamatan Sendang lan klebu destinasi wisata anyar ing kutha marmer iki, merga ... Sapepake

Kali Gethuk “Green Canyon” Jatinom Klaten

Kelingan wewengkon Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, dadi eling marang tradhisi kawentar kang lumaku saben wulan Sapar, yaiku sebaran apem sace­dhake makam tokoh ulama, Ki Ageng Gribig. Nanging wektu saiki, ora mung iku. Wisata alam arupa wahana pereng Kali Gethuk kang endah ngelam-lami, bisa dadi jujugan. Kagawa unik sarta endahe pereng kali arupa wadhas kanthi rinengga lelumutan ijo kuwi, ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa