» Kategori : Plesir

Wisata Petik Madu Lawang

Sesawangan lan Nambah Wawasan Dolan lan plesir mesisan antuk elmu, umume dadi pepenginane para ibu kanggo putra-putrine. Amrih bisa lerem anggone wis njinggleng sinau, nanging ora banjur ketungkul dolanan gadget lan medhia sosial. Bab iku bisa katindakake kanthi mara menyang Lawang, kabupaten Malang. Yaiku, ing papan wisata Petik Madu. Kejaba sesawangan tawon lan ubarampe kanggo ... Sapepake

WISATA BLANJA ASIL BUMI ING PASAR TAWANGMANGU
Wiwit jaman kolonial Walanda, obyek wisata Tawangmangu iku wis dadi jujugane wisatawan krana kaendahan alame. Luwih luwih sawise KGPAA Mangkunegara VII paring idhi palilah yasa pesanggrahan utawa villa. Ing obyek wisata kang sekawit minangka tlatah Mangkunegaran iki banjur dadi papan wisata kanggo ngenggar enggar penggalih. Tawangmangu iya wiwit dirintis minangka punjer kanggo nandur sayur ... Sapepake

Destinasi Wisata Nusa Barung alias Nungsa Barong Jember

Mbarengi lan ajune pariwisata, Nusa Barung utawa Nungsa Barong sing dikenal minangka pulo suwung, dadi sa­lah siji des­tinasi wisata andalan Kabupa­ten Jember. Pranyata nyimpen sejarah da­wa. Kacarita nate dienggo manggon Tumenggung Si­nga­barong sakalyan garwa, putri nata Ma­japahit. Sakawit Nusa Barung katetepake da­di papan konservasi Cagar Alam taun ... Sapepake

Senggani, Jurang kang Merak Ati

Jenenge Senggani, wujude jurang, nanging dudu jurang kang medeni, malah iki jurang kang merak ati. Mula Jurang Senggani banjur kerep dadi jujugan sapa wae kang pengin ngenggar-enggar ati. Papane asri, idhum lan edi peni.   Jurang Senggani dununge ing Tulungagung, persise ing  desa Nglurup kecamatan Sendang lan klebu destinasi wisata anyar ing kutha marmer iki, merga ... Sapepake

Kali Gethuk “Green Canyon” Jatinom Klaten

Kelingan wewengkon Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, dadi eling marang tradhisi kawentar kang lumaku saben wulan Sapar, yaiku sebaran apem sace­dhake makam tokoh ulama, Ki Ageng Gribig. Nanging wektu saiki, ora mung iku. Wisata alam arupa wahana pereng Kali Gethuk kang endah ngelam-lami, bisa dadi jujugan. Kagawa unik sarta endahe pereng kali arupa wadhas kanthi rinengga lelumutan ijo kuwi, ... Sapepake

ALAS PINUS, WISATA FAVORIT ING BANTUL

Durung suwe iki tilas Presiden Amerika Serikat , Barack Obama, plesir menyang Bali lan Yogyakarta. Nalika teka ing Yogyakarta, saliyane mertamu menyang Kraton Ngayogyakarta, Barack Obama lan rombongan  uga padha  “nglencer” menyang obyek wisata alas Pinus ing Kec. Dlingo, Kab. Bantul (DIY) sing wektu saiki nedheng nedheng dadi papan wisata paling favorit ing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Lumakune wektu luwih cepet katimbang mlakune mega. Sing sapa kang wektune mung kanggo ngabekti lan ngibadah mring Gusti Allah, mula iku wektu lan umure kang satemene …

Klik

LUKISAN ING WULU

Wulu pranyata bisa dadi salah sijine media lukis kang eksotik banget. Nanging mung wong-wong tinamtu wae kang bisa nindakake, yakuwi wong kang telaten lan sabar jalaran lukisan edipeni iki ora gampang ditindakake sarta butuh ketelitian kang dhuwur banget. (d/ist)

Pethilan

Kanggo Asian Games, Indonesia kekurangan jaran level internasional

Sing akeh pancen kambing hi­tam…

Setya Novanto dianggep nuduhake tumindak kurang becik

Paribasan ngandhakake; tinggal glanggang colong playu!

Setya Novanto wusanane mlebu tahanan KPK

Ngenteni lelakon sabanjure