Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Nggoleki Balung Iga

Yen ngerti ana wong kang isih jomblo biyasane banjur dadi ba­han gojlogan. Ya pancen nye­nengake banget kanggo ... Sapepake

Cerita Sambung

Desa Abad Anyar (11)

Slamet mbantu Sukesi ngladekake wedang teh lan panganan sing wis ditata dening Bu Jaya lan Bibi Setyaningsih. Lan ... Sapepake

Cerita Rakyat

Dyah Kartikani (15)

“Kula Plonthos Jenggot.” Sabanjure liyane nepungake jenenge siji-siji, yakuwi Codhot Mencret, Pidak ... Sapepake

Alaming Lelembut

Kumara njaluk Ruwat

Ngarepake sasi pasa taun kepungkur, Paguyuban Lestari Budaya sing dipandhegani dening Giyana Puspawara lan Ki ... Sapepake

Padhalangan

Pandhawa Mukswa (5)

Purna anggonira Resi Prabhasa paring weca, tan ana udan tan ana maruta, dumadakan kilat nyamber agawe kagyat ... Sapepake

Apa Tumon

Grup Jajan

Ditabrak Sepedha Motor YEN ana ka­dadeyan tabra­kan, mesthi ndang cepet grudug-grudug padha ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben wong nduweni kalodhangan kang padha kanggo ganti dadi luwih apik.

Klik

HAMAORI ALIAS LARUNG SESAJI

Kayadene ing tanah air, ing Jepang pranyata uga ana upacara larung sesaji yakuwi kang diarani Hamaori ing segara kidul Chigasaki, sakulone Tokyo. Upacara iki ajeg dianakake saben taun. (d/ist)***

Pethilan

Setya Novanto dadi ‘tersangka’

Sapinter-pintere ‘papa’ mlumpat….

Blangko e-KTP wis ana maneh

Gek-gek dikorupsi maneh??

PPP padha PPP-ne rebutan kantor

Eling jaman orba