Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Patemon ing Bengi Iku (1)

Pitulas taun ora tau ngambah, dlamakan sikile Parta krasa gring-gang-gringging tumapak ing dalan iku. Isih seger ... Sapepake

Cerita Sambung

Panggugate Anak Karam (6)

Sekar unjal ambegan. Nilpun kaping telu durung kasil sambung. Sekar mandheg sawetara, ngelus bathu­ke sing wiwit ... Sapepake

Cerita Rakyat

Mendhung ing Langit Tanjung Anom (8)

Sutrisna kaya dene ngundhuh wohing pakarti, saiki dheweke kaya diwelehake marang kabeh tumindake sing wis ... Sapepake

Alaming Lelembut

Sabrangan Lingsir Wengi

Bengi kuwi Raharjo nglembur  ing pabrik panggonane nyambut gawe nganti tengah wengi. Ana gaweyan sing kudu ... Sapepake

Padhalangan

Wisanggeni Kendhaga (2)

Pandhita Durna mbacutake anggone matur marang Pra­bu Duryudana. “Uwook uwook. Kepareng matur wonten ... Sapepake

Apa Tumon

Sugeng Warsa Enggal

Sugeng Warsa Enggal SING arep tak aturake iki kedadeyan sing ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Bakal tumekan wektune kita leren nresnani sawijining pawongan… dudu merga pawongan mau mandheg anggone nresnani kita, nanging… kita kudu ngrumangsani yen wong iku luwih bahagia saupama kita ngeculake

Klik

PATUNG KEDHIP

Yen para maos nyilem ing laut Karibia, mula bakal nemokake panggonan iki. Iki mujudake dheretan 500 patung kang pancen sengaja diseleh ing lokasi ksb. Nanging, ujare ngakeh, aja suwe-suwe yen ndeleng patung-patung kuwi, merga bisa ngedhipake matane yen kesuwen anggone mandeng. (d/ist)***

Pethilan

Mendikbud; greget nonton film nasional isih endhek

Merga tontonan politik luwih seru!

Pilkada 2017, calon jalur per¬seorangan rontok

Merga calon saka parpol kabeh cara luwih pol

Dalan rusak ing Jatim, saben dina ana trek ceklek as-e

Saben dina uga ora ana solusi kang pas