Macem-Macem Cerita

Cerita Cekak

Bungkusan Soklat

Udan sing tumurun esuk iku kuwawa nggogrogake gegodhongan saka pang-pange kang pengkuh. Hawa ... Sapepake

Cerita Sambung

Kedlarung (25)

Mbobot, senajan ora dilakoni karo bojo, kanggone Dias wis lumrah. Nalika isih sekolah wis mbobot karo Hilman. Selagine ... Sapepake

Cerita Rakyat

Kasiku Upataning Ibu (4)

Kacarita, Patih Baunata kaya kepalu ketutu jiwa sukmane dupi nyumurupi lelakon kang sinandhang dening ... Sapepake

Alaming Lelembut

Lelembut dadi Sri Panggung (3)

Giyono semlengeren nyumurupi kahanan kuwi, ana sing nya­la­wadi tumrap lagak, lagu lan lageyane Sarwendah. Ora ... Sapepake

Padhalangan

Parasara Lair(1)

Swuh rep data pitana, negari pundi kang kaeka adi dasa purwa. Eka  sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa ... Sapepake

Apa Tumon

Bali Mulang Sepatune Dibuwang

Isin Ping Pindho   Dina Minggu, Pak Lik lan Bu Lik njaluk didherekake mubeng-mubeng kutha Jakarta. ... Sapepake

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gengsi kuwi ora dilarang, mung wae ora oleh digunakake minangka alasan kanggo ngrugekake awake dhewe

Klik

SELFI KARO MAYIT

Kok ya ana-ana wae, andekna seneng Selfi, kok ya milih selfi karo mayit. Ing Pangala, Toraja Lor, masyarakat pancen wis biyasa nganakake upacara adat gan¬ti klambi kanggone wong kang wis mati suwe. Mayit-mayit kang pa¬dha kaku iku diwenehi panganggo anyar sapengadeg. Nanging sadu¬runge dikubur maneh (ing luweng watu), padha diengo obyek foto selfi dhisik. Hmm … (d/ist)

Pethilan

Sadurunge jenenge Agus muncul, koalisi Cikeas satemene ngangkat Yusril

Wusanane… dadi spesialis bakal calon!

Bisnisman nasional kompak melu pengampunan pajeg

Muga-muga merga insap, dudu merga wedi

Meh injury time, peserta tax amnesty mbludak

Melu-melu iklan wae, asyike rame-rame…