Prahara Tresna Rara Mendut ing Kampus Unesa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 89 kali

Mahasiswa Jurusan Basa Dhaerah Universitas Ne-geri Surabaya mentasake kethoprak klasik kanthi lakon Prahara Tresna Rara Men­dut. Cukup neng-semake lan ora nguci­wani.

Keplok mbata rubuh penonton cacah atusan mapag diwiwitine pagelaran ke­thoprak mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ing Gedhong Sawung­galing kampus kase­but, Jumuwah bengi (1/11). Njupuk lakon Prahara Tresna Rara Mendut, kabeh pe­main lan pengra­wite kethoprak mau du­madi saka para mahasiswa Jurusan Pen­didikan Bahasa lan Sastra Dhaerah (Ja­wa) semester lima mengisor.

Panggung kabukak kanthi prang tan­dhing antarane wadya Mataram kang dipandhegani Panembahan Senapati lumawan prajurit Pati Pesantenan wa­dya balane Adipati Wasis Jayakusuma. Kaya kang wis kasumurupan, Pati teluk, Wasis Jayakusuma sing sekawit ora te­dhas ditamani sawernaning gegaman, wekasan pralaya dening tumbak Kyai Plered.

Patine Wasis awit krenahe Tumeng­gung Wiraguna, kang aweh rigen ma­rang Panembahan Senapati supaya mu­ja hawa panas. Wasis kang nganggo ke­re waja pawewehe tentara Portugis, Ba­ron Sekeber, kanggo namengi awake iku wekasan nguculi sandhangane merga ora kuwat ngampet hawa ongkep. Ya na­lika anggane wis ora kesasapan kere wa­ja mau, Panembahan Senapati na­makake Kyai Plered marang jajane ka­dange ipe kuwi engga butul prapteng walikat......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN