Gelaran Festival Panji Nusantara ing Candhi Mirigambar
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 41 kali

Swasana beda katon ing sakiwa tengene Candhi Mirigambar. Awan kuwi atusan wong lanang-wadon, enom-tuwa, cilik-gedhe padha kumpul ing sakiwa tengene candhi kang dinuga tinggalan saka jaman Majapahit pungkasan. Kumpule wong-wong ing dina iku ora uwal saka gelaran Festival Panji Nusantara kang taun iki kagelar maneh.

 

Festival Panji Nusantara mujudake adicara taunan kang duwe ancas nge­nalake crita lan budaya Panji menyang masyarakat. Manut sawetara peneliti, crita panji mujudake crita asli karyane para mpu lan pujangga jaman kawuri kang babar pisan ora duwe gayutan kla­wan crita saka India. Ana saweneh panemu kang nyebutake laire crita panji ngono disebabake rasa bosen masya­rakat ing jaman kawuri klawan crita saka bangsa India.

Kanggo ngilangi rasa bosen iku mau kang sabanjure nuwuhake krentege para mpu lan pujangga kanggo yasa crita kang duwe latar belakang ora adoh saka pa­nguripane wong nusantara. Saweneh panduga nyebutake crita Panji lair sepi­sanan ing jaman Kerajaan Kedhiri lan ngalami kuncara ing jaman Majapahit. Ing jaman kuncarane iki crita panji ora mung sumebar ing saweneh tlatah nu­santara wae. Nanging uga nganti tlatah Thailand lan Kam­boja.

Taun iki ana sa­weneh dhaerah kang kapilih ngge­lar Festival Panji Nusantara. Dhaerah kang kasil kapilih iku mau ing antarane yaiku Kedhiri, Tulungagung, Blitar, lan Malang. Kutha Tulungagung kasil kapilih merga duwe tinggalan arkeologis kang nyebutake crita panji. Tinggalan arkeologis mau wujude relief Panji Wasengsari. .......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN