Golek Nomer Buntutan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 102 kali

Crita iki dumadi taun 1989.  Wek­tu semana penulis isih dadi pe­gawe  Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ana kancaku sakantor sing as­mane Adi Jatmono. Kala se­mana nedhenge usum nomer buntutan SDSB. Meh kabeh pegawe uga seneng tombok nomer buntutan mau.

Yen tomboke Rp 2.000 upamane,  mengko yen rong nomer paling mburi cocog urutane, olehe dhuwit Rp 70.000. Jaman kuwi dhuwit Rp 70.000 gedhe ajine tumrap pegawe kecamatan kaya aku sakanca. Upama nomere tembus, lothung kena kanggo wimbuh blanja. Sebab bayare pegawe pancen cumpen, kanggo blanja telung minggu wae wis entek.

 Adi Jatmono uga klebu pegawe sing seneng tombok nomer buntutan. Kepara dheweke wis nyandu aliyas nyethet kae. Supaya oleh nomer sing thok cer, Adi dikandhani kanca kantor sing jenenge Sardi Minituwo.

“Adi, yen pengen entuk nomer sing sip, goleka godhonge gedang raja. Nggonen lemek turu ana talang banyu  kanthi kahanan wuda blejet kaya bayi,” ucape Sardi serius.

Temenan, Adi nuruti kandhane Sardi. Jam 18.00 dheweke munggah menyang talang. Banjur jam 21.00 wiwit cucul sarung, kaos lan kathok kolor. Nuli lumah-lumah nyawang langit ing kahanan wuda blejet.  Jam 24.00  Adi turu kepati, malah keprungu ngoroke sing senggar-senggur.

Dumadakan Adi ngimpi aneh. Kaya-kaya dheweke ditekani ula naga saglugu gedhene. Naga  mau marani Adi, cangkeme menga ngablak arep nadhah kalamangsa. Adi njenggirat tangi. Saking wedine dheweke  mlumpat mudun saka talang sing dhuwure watara 3 meter. Rahayune, cebloke pas ing tumpukan wedhi calon arep kanggo mbangun WC, dadi ora kanteb banget-banget. Mung awake sing tanpa awer-awer dadi gabul wedhi. Tujune swasanane isih peteng, wong durung ana jam 03.00. Adi age-age nganggo sarung, kathok kolor lan kaos sing maune diuculi. Nuli mlebu ngomah kanthi dhadha isih dheg-dhegan. Apa tumon, golek nomer sip kok turu neng talang karo wuda.

Triwahyono-Sleman, Yogyakarta

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN