Sudarsana – Gendrayana (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 67 kali

Ora dinyana, katrangane Prabu Drasa mau malah ndadekake Resi Budha murina. Resi Budha kang sadurunge lungguh sila ing ngisor kanthi patrap tumunggul, banjur ngadeg nyat. Tangan malang kadhak, jaja bang mawinga-winga.

“Kakang Drasa. Iki nagara dudu duwekmu, nanging warisane leluhur. Wis samesthine yen aku lan Yayi Manggakala uga melu ndarbeki. Aja mbok kakahi dhewe,” Resi Drasa muwus sora.

Manggakala melu ngadeg,  nyengkuyung marang lekase Resi Budha. Prabu Drasa uga banjur jumeneng saka anggone lenggah. “Budha, kowe sedulur murang tata. Becike kowe daktundhung saka kene!”

Prabu Drasa banjur ndugang Resi Budha nganti tiba klumah. Ditya Manggakala kang nedya mbelani kakange kena tempiling sirahe nganti sumrepet panone.

“Minggata kowe kabeh saka sangarepku kene!” wuwuse Prabu Drasa.

Nanging Resi Budha lan Ditya Manggakala ora gelem lunga.......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN