Peri Logrowong
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 110 kali

Menawa  wae arang  uwong kang mangerteni  ngenani asal-usule Cek-dham Logrowong. Sumungguha saben uwong nyumurupi bab kuwi, mesthi wae ora bakal du­madi lelakon kang ngeres-eresi. Lha kepriye, wis kaping telu ana bocah jemagar mati klelep ing cekdham kono. Nanging bareng ditanjihake, bocah kang dadi kurban kasebut asale jebul saka adoh-adoh. Anggone teka ing Cekdham Logrowong kuwi tu­juwane mung butuh ciblon utawa ajar nglangi. Ya maklum, kolam renang durung akeh kaya wektu saiki iki.

Mungguh lamun ditlusur, Cekdham Logrowong iku mau-maune belik kang ana ing sa­ngisore wit elo growong. Mula banjur karan Belik Logrowong. Du­munung ing wilayah RPH (Resort Pe­mangkuan Hutan) Belayang sing arah-arahe pernah sakulone Dhukuh Ka­rangkemuning. Pedhukuhan pinggir alas jati sing kebawah Desa Pohkembar.

Cekdham iku dadi dham pengendali. Wadhuk cilik sing dibangun kanggo ngendhaleni endhut erosi saka dhaerah uluan lan kanggo ngendhaleni dumadine banjir ing dhaerah iliran. Kabeh mau minangka kupiyane pamarentah, ing babagan iki Perhutani, merga saka ru­sake alas jalaran penjarahan ing wektu kepungkur......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN