Tabon (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 100 kali

Labuh labet kanggo negara, labuh labet kanggo wong tuwa, iku budi kang luhur, Ndhuk.”

Kuwi mung antawaca­na, mung dialog lumrah wae sing biyasa diucapake. Nanging  Rasmini ngrasak­ake ana ati kang ngedhap.  Dheweke nganti nangis ke­ranta-ranta.

“Ngapa, Ni?” bapakne takon kemlesik. “Ora kudu­ne Pembayun nangis kaya ngono. Pembayun iku putri kang wani lan prakosa, bisa kanggo patuladhan. Aja na­ngis, wingi latihane rak ora nganggo nangis ta? Ana apa?”

Rasmini nangis seseng­grukan ngekep maesan. Ru­mangsa nemokake wang­sulan kanggo pitako­nane bapakne nalika neng panggung. Mbah Sis sing ngancani melu mrebes mili. Ora maido apa sing dira­sakake Rasmini genah perkara kang abot. Wong tuwa iku kelangan ukara mer­ga dheweke uga rumangsa kabotan nyangga......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN