Palagan Jomerto (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 88 kali

Selagine Basuki lan Kamidin jumangkah, Soekari lan Aspan mubeng, nyetitekake anggotane sing kleka-ran bantalan tangan. Ana maneh sing sumendhe wit theklak-the­kluk, sikil selonjor. Ngekep bedhil uga gegaman liyane. Warga bha­yangkari semu mlungker, anake kemulan jarit. Lelorone ma­ngerteni menawa wong-wong kuwi kesel, ngelih uga ngelak. Muga-muga Basuki lan Kamidin entuk gawe, batine Soekari ngarep-arep.

Ing lawangan padesan, Basuki lan Kamidin mandheg. Clilang-clileng ngawati kiwa tengen. Klesak-klesik caturan sedhela. Basuki jumangkah. Watara se­puluh meter mandheg, amping-amping wit, nirokake unine ma­nuk. Kamidin genti jumangkah lan nglancangi. Lagi mandheg sawise sepuluh jangkah, amping-amping wit, nyuwara nirokake unine manuk. Ba­suki jumangkah. Mangkono sateruse. Tekan punjer padesan mandheg maneh. Caturan klesak-klesik. Clilang-clileng sa­wetara......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN