Rebut Dhampar Mataram (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 55 kali

Adipati Mandaraka sumanggem. Pangeran Anom nuli budhal nganthi wadya sagelar sepapan. Tekan Prambanan banjur masanggrah. Kocapa Adipati Pati sawadya balane lakune wis ngambah Desa Kemalon. Banjur ngaso luwih dhisik ing papan kono, esuke lagi mbacutake laku. Ngancik tengah awan lakune wadya Pati papagan karo prajurit Mata­ram. Rong kekuwatan kuwi wis adhep-adhepan kanthi patrap sa­-mapta prang. Pangeran Jolang maju ijen, misah saka barisan.  Adipati Pragola kaget weruh po-nakane sing maju.

“Thole, bapakmu ana ngendi? Anggonmu mapagake aku iki apa pancen saka karepmu?” pitakone Adipati Pragola.

“Kanjeng Rama taksih wonten wingking, Paman. Kula ingkang kautus matur supados panjenengan kondur kemawon dhateng Pati. Sebab Mata-ram sampun wonten ingkang kagu-ngan, makaten ugi Pati inggih sampun wonten ingkang kagungan. Dados kenging dipunwastani sami kemawon. Pati miwah Mataram punika ugi  ka-gungan panjenengan. Pramila mboten perlu Mataram karebat sarana prang.”.........sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN