Gumuk Kliling Ambarketawang Mung Kari Jeneng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 92 kali

Jenenge kondhang marga saben sasi Sapar ing kene diadani upacara adat wilujengan Saparan Bekakak. Tumrap ahli geologi, gumuk Kliling iki unik merga umure wis luwih saka 50 yuta taun.

Sing diarani gumuk iku yektine sawi­jining gunung sing wujude mung cilik, ukurane kurang saka 1.000 meter pesagi. Gumuk gamping Kliling dumunung watara 5 km sakulone kutha Yogyakarta utawa mapan ing tlatah desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman DIY. Ing wektu saiki isih dipepetri lan katon wingit. Akeh wong kang padha liwat papan iki yen wayahe awan wae wulu githoke krasa mrinding, apa maneh yen wanci wayahe bengi. Gumuk Kliling saiki dipageri wesi mubeng lan adhedhasar saka Surat Keputusan Menhutbun No. 171/Kpts-II/2000 klebu salah sijine cagar alam sing jembare 0,015 ha. Cagar alam iki darbe ancas kanggo ngayomi situs watu gamping Eosen minangka warisan geologi (Geoheritage) dunia.  Ing sacedhake gumuk tinemu wewangunan kayadene altar kang dhuwure 2 meter minangka papan kanggo mragat (beleh) boneka pinanganten Bekakak ing upacara adat wilujengan Saparan. Ing sakidule gumuk Kliling iki tinemu petilasan Kraton Ambarketawang (tilas pesanggrahane Pangeran Mangkubumi sadurunge pindhah nyang kraton Ngayogyakarta tgl 7 Oktober 1756.......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN