Seri Petilasan Majapahit ing Gunungkidul : Watu Dhukun Eyang Permadi TrenggulunGiripanggung Tepu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 116 kali

Yen para maos palesiran nuju pesisir Wedi Ombo utawa Gunung Batur ing pinggir segara kidul, tumeka Dhusun Trenggulun Desa Giripanggung, Tepus bakal nemu uwit gedhe ing sisih kiwa dalan enggok-enggokan. Ing ngisor uwit ana wewangunan cilik kanggo ngayomi saweneh watu linurupan kain mori putih.

 

Dening masyarakat kono watu linurupan kain mori putih sing blegere kadidene tugu iku diarani watu Dhukun. Dene jeneng uwit sing tuwuh ing sisih ndhuwure sarta ngayomi wewengkon kono yaiku uwit ingas. Tumrap ma­sya­rakat Gunungkidul, papan kaya mang­kono kalumrah karan Resan.

 

Gelaran nyadranan utawa rasulan

Yektine watu Dukun iku watu padhas putih utawa watu gunung. Dhuwure kurang luwih semeter. Blegere semune rada bunder sarta diametere kurang luwih 40 senti meter. Lurup kain putih iku saben taun dianyarake mbarengi tumapake acara nyadranan utawa rasulan sing dianake masyarakat ing papan kono.

“Biyasanipun dipun gelar sale­bete mangsa ka­tiga,” kandhane Isyanto (60) sa­lah siji warga dusun Trenggulun ing omahe, kapernah sisih kidule Resan.

Miturut kalender Jawa, tumanduke mangsa katiga antarane sasi Agustus September. Panggelare nyadranan uta­wa rasulan, bebakune njupuk dina Kemis Pon. Mula saben taun tanggale ora mes­thi padha. Tata gelare arupa sla­metan utawa wilujengan bakda mangsa panen pari. 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN