Godhong lan Woh Murbei kanggo Tamba Wudun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kasarasan - Dibaca: 18 kali

Taun 60-an biyen sing jeneng wit besaran utawa luwih kondhang karan murbei (Morus alba) munggah pamore krana anane “demam” ngingu uler sutra (Bombyx mori). Wektu semono ora ana sing ngomandho padha ada-ada nandur murbei.

Sadurunge kuwi godhong murbei mung trima kanggo pakan wedhus. Uta­wa begja-begjane mungguhing para ibu ing padesan, godhong murbei kang isih enom (wernane semu soklat) diolah dadi sayur bobor ngancani kates utawa labu siyem.

Emane, budidaya uler sutra ing pade­san iki ora awet sempulur nganti suwe, paribasan mung sauripe blarak kobong. Embuh apa sebabe. Apa magepokan karo angele pemasarane kokon (omah enthung) minangka bahan baku benang, apa merga ana perkara teknis liyane?

 

Tamba wudun

Nalika tau 70-an ing padesan nate usum lelara wudun kang tuwuh ing si­rahe bocah cilik-cilik, ing cangklakan lan slangkangan. Uga lelara koreng kang mi­turut ilmu kesehatan krana kurang njaga karesikan, sanitasi, lan gizi.

Godhong murbei dipercaya nduweni kasiyat kanggo ngusadani penyakit kase­but. Carane: klawan nggaringake go­dhong murbei kang wis tuwa rong ge­gem, dipepe 1-2 dina (gumantung pa­nase), nuli digodhog nganti umob ngang­go banyu 5 liter. Yen wis banjur dicampur karo banyu adhem sacukupe nuli kanggo ngekum perangane awak kang tatu. Yen wis sawatara bisa dibilas banyu biyasa ora perlu disabun. Kuwi kanggo sanjabane awak. Cara iki bisa diambali maneh rong ndina sepisan...........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan