Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (13)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 26 kali

Sawuse nyimak ayat-ayat kang katur ana ing ndhuwur, bisa dimangerteni lan difahami tumibane wewatuan meteorit iku kanggo mbalangi syetan sing padha ngru­ngokake wawan sabda para makhluk (Malaikat) ing Langit. Iku uga ndarbeni pengaruh (dampak) marang panguripan makhluk ing Alam nyata, saengga sawatara spesis kewan kaya ta dinosaurus, dadi sirna (punah). Ing babagan iki Ibnu Katsir (mu­fassir) ndarbeni panemiu, manawa ora sekabehing wewatuan meteorit sing  tumiba ana ing lumahing Bumi darbe jejibahan  (funghsi) mbalangi  syetan, uga darbe fungsi, jejibahan pindha sing di­informasekake dening ayat-syetan kase­but, saengga tuwuh pitakonan hepotitis sing mokal (nglrngkara) dibuktekake secara empiris, sing bisa nyuresake (meng­hancurkan) marang jin-jin mawa udan we­watuan meteorit. (Wallahu A’lam bish­showwab).

(3). Ciniptane manungsa kapisan.  Sadurunge Allah kepareng Hanyipta Adam minangka manungsa kapisan, Allah wus kepareng paring  dhawuh marang  Malaikat mangkene maksude: “Lan ing  nalika Allah Pangeranira kepareng paring dhawuh ma­rang para Malaikat “Sanyata Ingsun bakal kepareng anitahake sesulih ana ing Bumi. Munjuk ature para Malaikat, punapa Paduka badhe kepareng karsa anitahaken tetiyang ingkang sami badhe damel risak wonten ing Bumi, sarta badhe ngun­cratake rah? Ing mangka kita sedaya pu­nika sami angalembana (memuji) sarta nucekaken dhumateng Paduka.” Dhawuhe Allah, Ingsun satemene Ngawuningani marang samubarang kang ora padha sira mangerteni.” (Q.S.Al-Baqarah (2):30),

Maksud dhawuhe Allah kang kasebut ana ing ayat ing ndhuwur, iku ora ateges Allah kepareng ngajak musyawarah marang para Malaikat, ing babagan bakal Ciniptane Khalifah ing lumahing Bumi. Cetha ora! Allah iku Maha Kuwasa, Maha Ngawuningani ora perlu ngersakake musyawarah marang sapa bae, marang apa kang dikersakakE...........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan