Syukur lan Korupsi (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 35 kali

Kagem para sedulur-sedulurku sing kagolong entuk gelar julukan Kyai, Ustad, mubaligh, da’i  lan liya-liyane, kalebu pemimpin umum sing ngaku bera­gama Islam secara aktip; aku nyuwun pa­ngapura sadurunge. sebab mbok menawa ing mengkone ana aturku sing kurang pra­yoga, utawa nyenggol ati. Sakupama aturku kuwi bener, cocog karo keadaane njene­ngan, yakin, aku ora ngerti babar pisan. Dadi ya mung tiba cocog kebeneran thok. Sing salah  sapa ya embuh, tapi aku ora rumangsa salah.

Aku arep atur bab syukur marang kenik­matane Gusti Allah sing wis diparingake ma­rang umate, lan perkara korupsi sing nang Indonesia iki ketoke kok sangsaya anjrah, mratak ing saklumahe bumi Indonesia. Per­kara syukur kuwi ketoke gampang dilakoni, ya mung ngucap alkhamdulillaah umpa­mane, nanging sejatine ngetokake rasa syu­kur kuwi ya tetep angel lan abot. Aku arep ngaturake bab-bab sing gampang, ora nda­dak mikir sing njlimet, yakuwi apa sing je­nenge syukur lan apa sing jenenge korupsi. Gampange, syukur kuwi trimakasih, matur nuwun yen ana peparing saka sapa bae, kita aturake matur nuwun marang sing maringi. Dene korupsi kuwi tegese nyolong, nguwasani ing seweneh sing dudu darbeke.

Manungsa urip ing alam donya diparingi sakabehe apa bae, keperluane urip dicukupi dening Gusti Allah. Apa bae sing dibutuh­ake, sing dijaluk diparingi dening Gusti Allah. Kaya Kasebut ana ing Qur’an surat Ibra­him ayat: 34: unine: Wa’aataakum min kulli maa sa’altumuuhu wa’in ta’udduu ni’matal­loohi laa tukhshuuhaa innal in saana ladzo­luumun kaffaarun; jarwane: Lan diparingi dening Gusti Allah marang sira, apa bae sing sira jaluk; yen sira ngetung nikmat Allah, sira ora sanggup ngetung, saktemene ma­nungsa kuwi banget olehe kaniaya lan ba­nget olehe kafir/ingkar. ..........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan