Festival Garis Imaginer 2019
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 58 kali

Festival Garis Imaginer 2019 dike­pyakake dening Dinas Kebudayaan Ka­bupaten Sleman, Daerah Istimewa Yog­yakarta. Anane adicara iki entuk kawiga­ten warga masarakat. Mligine nalika pawai utawa Kirab Budaya. Apa maneh sing melu pawai iki, uga ana sing saka tlatah liya. Kayata seka  kutha Proboling­go,  Jawa Timur. Kirab sing katon nengse­make.

Mentas iki,  Lapangan Bunder Pur­wo­binangun, Jl. Palagan Tentara Pelajar nganti Tri Panunggal Rasa Pulowatu ka­ton rame, meriah lan regeng. Ing we­wengkon kene, kanggo arak-arakan sarta Festival Garis Imaginer 2019 kanthi resmi dibuka.

Miturut Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, HY Aji Wulantara SH, M.Hum, ora kurang saka 1315 penari sing melu adicara iki. “Kabeh mau ora mung saka wewengkon Ngayogyakarta wae. Ana sing saka kutha liya,” pratelane.

Dene kontingen, peserta saka kutha liya, yaiku Kutha Probolinggo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabu­paten Temanggung, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo lan Kutha Yogyakarta. Kejaba kuwi, ana sanggar seni sing melu, ca­cahe enem.

Udakara tabuh jam telu sore, arak-arakan sing sepisanan diwiwiti dening peserta saka Probolinggo. Kontingen saka tlatah Jawa Timur iki nyawisake tarian ‘’Gebyar Mendalung’’. Nyeritakake, jagad panguripan ing Kutha Probolinggo. Sanajan, padha beda suku, agama, ras, tansah padha urip guyub, rukun, ndu­weni toleransi kang dhuwur. Saban­jure, diteruske de­ning peserta liyane sing padha mlaku uda­kara rong kilo meter adohe. Mla­ku ing perengane Gu­nung Merapi sisih kidul........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan