Sudarsana – Gendrayana (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 45 kali

Sawise anggone paring wisik lebda, Hyang Kamajaya dhawuh, ”Kulup Sudarsana, ingsun wis lebar anggone paring wisik marang sira. Ingsun arep bali maneh menyang kahyangan. Mung wae welingku, sira kudu tansah ngati-ati lan sabar. Ora kena nuruti hawa nepsu, sebab paco-ban kang bakal sira adhepi ing tembe abot banget. Nanging yen sira bisa ngliwati sakabehe kuwi, kamukten bakal sira gayuh. Wis semene wae, muga-muga lakumu tansah entuk pangayoman saka jawata.”

Bubar dhawuh mangkono, Hyang Kamajaya murca. Kari Sudarsana kaijenan ing satengahe alas. Sudarsana banjur nerusake laku. Beda karo sadurunge, saiki lakune tansaya manteb. Nanging durung adoh anggone mlaku dumadakan krungu swara pating gedrug kaya tumapake sikil wadya lagi baris. Ora nyana, ing ngarep katon wadya yaksa kang lagi baris nasak alas Palasara padha karo dalan kang nedya ditempuh dening Sudarsana.

Gegedhuge wadya yaksa kaget we-ruh ana uwong tanpa rowang lumaku ing satengahe alas. Yaksa banjur ngendheg lakune Sudarsana, “Heh, nom-noman. Sapa kowe teka kaijenan tanpa rowang ing satengahe alas? Baliya kowe yen kena dakelikake.”

Krungu sesumbare yaksa, Sudarsana ora girig babar pisan. Malah tansaya malangkadhak ing satengahe dalan. “Sumurupa, aku iki Sudarsana putrane Prabu Parikesit ing Ngastina, sedyaku arep suwita marang raka Prabu Gendrayana. Mara gage sira sumingkira sawadya, aja ngalangi dalanku,” wuwuse......sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan