Keblasuk ing Alam Liya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 71 kali

Le, tulung Simbok pekna gori ya, karo krambil neng kebon kulon kana. Simbok arep njangan gori,” mangkono kandhane Simbok.

“Ya, Mbok,” wangsulanku karo nyangking arit nuju menyang ke­bon kulon desa.

Setengah nggrundel aku me­nek wit nangka saperlu ngapek gori lan sabanjure ganti ngun­dhuh krambil. Kepriye ora nggrun­del, merga jangan gori pancen tumrapku yen isih anyar jan blas ora enak. Krasa enak yen wis kurang luwih seminggunan. Mangka ngendikane Bu Guru,  jangan apa wae yen wis seming­gunan ngono wis ora ana gizine maneh.

Aku ngapek gori loro lan kram­bil loro. Sawise krambil takslumbat, nuli takgawa mulih.

“Mbok, iki gori lan krambile,” kandhaku. “Aku takmenyang kebon lor ya, Mbok. Arep dhangir lombok,” sam­bungku.

“Ya, Le, ning ora lunga-lunga lho.”

Aku njupuk sekrip (buku) nuli mlaku ngalor. Ora nuju kebon lor, nanging nuju omahe Mbok Nah, pawongan kang dipa­srahi Bapak nggarap sawahe ing Desa Kejiwan. Aku sengaja nyingkrih merga jan wegah banget yen kon mangan kan­thi lawuh jangan gori. MBok Nah biya­sane njangan lodheh lan njangan bening ka­remanku. Karepku  arep nginep, esuke terus bablas sekolah. Mula sekrip dak­gawa pisan.

Kurang luwih 100 meteran anggonku mlaku, ana wong celuk-celuk saka mbu­ri, “Min, Min, arep menyang ngendi? Pa­nas-panas ngene kok dolan?”.......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan