Ora Ngira
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 127 kali

Sawise rabi entuk Dalijo pitung sasi kepungkur, wiwit sasi iki Dariyah ora wulanan. Bab iki uga wis dikandhakake ma-rang bojone. Dalijo ketara bungah. Kandhane, “Ya syu-kur ta, Dar, yen awake dhewe arep pinaringan momongan. Nek wis ngerti ngono olehmu nyambut gawe ya ora usah ngaya, satitahe wae. Aja ngangkat barang sing abot-abot.”

“Iya, Kang, kandhamu tak-gugu, ben suk yen nglairake diparingi gampang.”

“Karo ngene, Dar, wiwit saiki kowe nyelengi sedina sepuluh ewu. Nek opahku minangka tukang batu sedina mung wolung puluh ewu, ya sing pitung puluh kuwi dicu-kup-cukupake kanggo urip lan kalumrahan. Witikna piye, karang awake dhewe kuwi wong ora duwe.”

“Iya, Kang, aku ya ngrumangsani kok, mula aku ya ngati-ati. Tujune, Kang, simbok isih rosa. Isih bisa dha-nyang buruh sing asile kanggo tombok awake dhewe.”

“Iya Dar, mula wajibe awake dhe-we kuwi tansah muji syukur neng Gusti ing kabeh peparing sing tansah kita tampa. Ora ngresula yen lagi nemahi susah lan rekasa awit kabeh mau wis dadi sandhanganing wong urip.”

“Karo maneh, Kang, yen sengsara kuwi dirasakake kanthi susah lan ke-bak pangresula, rak malah krasa mun-dhak abot. Sing bener ya mbudidaya kepriye murih bisane entheng, ora lali nyuwun kuwat marang Sing Kuwasa.”

“Wis, Dar, ya ngono kuwi sing pa-ling apik. Aku seneng dene kowe wis bisa mikir kaya wong diwasa tenan.”

“Lha iya ta, Kang, wong sedhela maneh aku rak wis dadi simboke anak-mu ta? Lan Kang Dalijo wis arep disebut bapak.”.........sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan