Singapura (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 66 kali

 

“Ngestokaken dhawuh,” Indera Bupala wangsulan.

 “Yen narendra sing rawuh kuwi wis sepuh, aturna sembah sungkem saka putra. Yen isih timur, aturna salam saka Kakang Mbok. Menawa isih timur banget aturna salam saka Ibu!” welinge marang Indera Bupala apadene Aria Bupala.

Sabanjure diiringi bergada cacah patang atus, utusan mangkat ngayahi kuwajiban. Satekane pesisir, kabeh ditata pacak baris. Aria Bupala milang-miling, ngungak satengahing segara. Nyumupi prau jentrek-jentrek sarana umbul-umbul pating klebat, agahan Aria Bupala ngundang Indera Bupala. Loro-lorone nyawang barisan prau                  sing saya cedhak saya cetha disawang. Aria Bupala gegancangan aba lan nata sing pacak baris. Weruh ana sing mlumpat medhun, Indera Bupala gagehan mrepegi.

“Sugeng rawuh, Kanjeng Gusti.”

Sawise wangsulan, Suparba nepungake Demang Lebar Daun, Wan Sendari, Maniaka uga Nila Utama lan pendherek liyane. Wusanane nyicrik bergada sing pacak baris. Bareng nyumurupi menawa Suparba isih kalah umur, mula banjur diaturake kaya welinge Sri Ratu. Sabanjure bebarengan tumuju keprabon. Sakawit pancen tuwuh pangarep-arepe menawa narendra sing rawuh kuwi bisa disuwitani. Nanging bareng ngerti kanyatane, krentege ati diwurungake. Suparba diaku dadi sedulur.

“Saking Bintan badhe tindak pundi malih?”

“Namung badhe mlampah-mlampah.”

“Mugi sajroning tindak mboten nemahi reribet. Menawi kawula gadhah panyuwun mboten duka?”

“Lha nggih kedah sumerap rumiyin ingkang dipun kersakaken.”

Sawise nata ambegan lan ngentha ukara, wusanane medharake karsa yen sejatine mengku karep murih Nila Utama ora perlu ndherek......... sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan