Singapura (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 136 kali

Sabanjure tumrap para pangarsaning praja kudu makarya kanthi lila legawa, tansah mbudidaya karaharjaning praja. Ngusada murih ayem tentreme kawula. Ora kurang sandhang, ora kurang pangan lan papan. Saupama ana kawula sing gawe kaluputan aja diundamana, aja diala-ala sarana tembung saru, aja diwirang-wirangake. Yen kaluputane ngliwati wates lan kudu dipatrapi paukuman pati, enggal dileksanani. Kuwi luwih prayoga. Kosok baline para kawula aja ana sing nyoba-nyoba wani nerak pranatan, apa maneh nganti mupangkara. Nanging uga ora mung bisa mocap nuwun inggih sendika. Sing kumawani blenja bakal tumpes. Marang anane angger-angger kuwi Demang Lebar Daun sarujuk. Suparba uga nyengkuyung.

Sedina sawise padha prasetya janji, Demang Lebar Daun gage-gage nyowanake putrine. Wengi sadurunge sapeturonan, Suparba apadene Wan Sendari ndedonga, nyenyuwun muga anggone jejodhohan kalis saka rubeda, tansah pinaringan seger  kawarasan. Migunani tumrap bebrayan. Donga lan panyuwun kuwi sajake kinabulan. Sesuke katone ora kurang sawiji apa. Lelorone padha katon katon bingar. Kejaba kuwi uga ora lali ngaturake rasa panuwun marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Wan Empuk, Wan Maliki dalah kabeh warga praja mocap puji syukur dene sesembahane kuwawa mujudi karsa.

Krungu kabar sing nuwuhake kamareman mau, Demang Lebar Daun enggal utusan supaya Suparba dalah Wan Sendari menyang Perlembang. Warta yen Demang Lebar Daun arep duwe gawe gedhen supaya dibiwarakake sandhenging nagara. Mantune narendra trah saka Iskandar Dzu’l Karnain. Kejaba kuwi uga banjur tata-tata gawe panca persada. Omah-omahan cacah lima, kabeh susun pitu. Mligi kanggo padusane kemanten. Sawernane umbul-umbul kemlebat ngrenggani akasa. Sawernane tontonan digebyagake, para kawula diuja mangan ngombe. Sawise patang puluh dina patang puluh bengi tata-tata, adi cara mantu diwiwiti.

Kulah-kulah sajroning panca-persada diisi banyu, maneka warna kembang lan mas barleyan dicemplungake. Suparba lan Wan Sendari dikirab mubeng panca-persada.  Bareng katut kintir kaping lima, lagi didusi. Rampung kuwi, Suparba menganggo Darapati Darmeni lan Wan Sendari menganggo Buru Daimani. Lanang wadon dijangkepi gondhel kiwa tengen. Sabanjure dimakuthani sing rinengga emas barleyan.......sapepake 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan