Suran Mbah Demang 1953 Wawu, Regeng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 143 kali

Nguri-uri lan memetri kabudayan Jawa. Katon nengsemake. Ewonan warga masarakat ngebaki ing sapinggire dalan, mligine ing Jalan Godean Km 5 Yogyakarta. Kabeh padha nonton kirab sing diayahi setaun sepisan ing sasi Sura tanggal 7, sing taun iki 7 Sura 1953 Wawu ngepasi dina Setu surya kaping 8 September 2019. Tradhisi sing diarani Suran Mbah Demang. Kaya-kaya ora kesampyuk owah gingsire jaman.

Anane kirab Suran Mbah Demang iki pancen kaya magnet, kabeh padha ngumpul, seka bocah, para sepuh, melu nguri-uri kabudayan adiluhung. Kepyakan mlakune kirab dipimpin dening Camat Gamping Sleman,

Sing melu kirab ana 22 bregada lan wong 1300. Kirab budaya Suran Mbah Demang, diwiwiti seka Sanggar Widya Permana Cokrowijayan, Dusun Cokrowijayan tumuju sumur petilasane Ki Demang Cakradikrama Dusun Guyangan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Dene bregada sing melu kirab kayata: Bregada Sanggar Widya Permana Cokrowijayan, Bregada Bugis, Bregada Gunungan, Bregada Mejing, Bregada Biru, Bregada Baturan, Bregada Modinan, Bregada Perangkat Desa Banyuraden. Rutene arak-arakan kirab, Cokrowijayan – Prapatan Patran – Jl.Godean – Prapatan Demakijo, udakara telung kilo meter.

Saliyane kuwi, ana bregada kesenian, kang dumadi seka Sanggar-sanggar ing Pathuk, Sumberan, Guyangan, Kajor. Sarta ana ogoh-ogoh Dukuh,  hadroh seka Sukunan, Banyumeneng, Turusan, Patran. Modinan, Dowangan, Kaliabu. Ana ing  kirab budaya, uga ana ogoh-ogoh kang gedhe. Ogoh-ogoh macan putih. Warokan kampung Patran lan para peserta liyane

Kang wigati, ing kirab budaya iki, anane pasrah tinampi, ubarampe tinggalane Mbah Demang ana ngarep pendhapa. Pasrah tinampi iki diayahi dening Murdianto Murdopuspito minangka kang masrahake lan ditampa dening Titus S minangka ahli waris Mbah Demang. Pasrah tinampi diayahi sawise arak-arakan bregada tekan ngarep pendhapa Demang Cakradikrama.

Murdianto Murdopuspito kajibah mandegani ngarak ewonan bregada prajurit saha bregada panglipur sing disengkuyung seka Muspika, kayata Camat, Danramil, Kapolsek. Sing melu kirab uga seka pemerintah desa, lembaga desa lan ibu-ibu kader PKK.

Nalika masrahake, Murdianto ngandharake, ”Ingkang menika kepareng kula hamasrahaken menapa ingkang dados tilaranipun ingkang sepisan gambaripun Demang Cakradikrama, ugi samangke kitab ambiya, ingkang salajengipun Kyai Gendhing Cakradikrama. Samangke kita kunduraken supados dipun sanggrahaken wonten ing gedhong pusaka.”

Ing pasrah tinampi Murdianto uga atur panuwun marang brayat ageng pemerintah desa Banyuraden sing disengkuyung seka Kecamatan Gamping, saha Dinas Kebudayaan Sleman kang wis paring pambiyantu nyukupi anane adicara iki.

 “Wonten ing mriki ugi ngaturaken pisungsung wontenipun gunungan ingkang awujud Gunungan Kendhi Ijo, saha Gunungan Lombok Abang, ingkang ngemu werdi mugiya among tani, simbok, bapak tani anggenipun tetanen tansah ngrembaka, saengga kawula dasih saindenging nuswantara saget dhahar,” pratelane Murdianto sing ngagem busana gaya Mataraman............sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan