Gamelan Kanggo Terapi ing Pakunjaran Inggris
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 29 kali

q Main Gamelan Ngarahake Napi Marang Kabecikan

Gamelan ora mligi alat musik kanggo rungon-rungon utawa panglipur ati. Ing Inggris, gamelan kinarya terapi kanggone para narapidana kang manggon ing sawetara pakunjaran. Gladhen gamelan kanggo para napi wis dirasa manfaate. Sajrone 12 taun iki, ana watara 5.000 napi ing puluhan penjara Inggris entuk pelatihan gamelan.

“Pengalaman ngrungokake rerungon kang endah iki gawe aku kepranan. Aku nganggep bisa kanggo ngilangi stres. Yen aku krasa stres, frustrasi, nesu, utawa sedhih, sawise latihan gamelan aku krasa luwih kepenak. Luwih anteng, luwih seneng,” ujare Cathy Easthburn, guru gamelan kang duwe ide nglatih gamelan para napi.

Panemune Cathy kuwi kang banjur nuwuhake gagasan gamelan diajarake marang napi ing tahanan. Gagasan kuwi uga sing gawe kabentuke saweneh lembaga sosial aran Good Vibrations. Lembaga iki sing aweh pelatihan gamelan ing penjara-penjara Inggris. Jebule upaya iki entuk apresiasi saka warga penjara. Para napi sing melu latihan gamelan uga ngaku entuk manfaat saka kagiyatan iki.

Sawijining napi sing nembe bebas nem sasi aran Gurjeet kandha marang Good Vibrations lumantar akun FaceBook organisasi kuwi, jarene gamelan tumrape dheweke kaya meditasi. Gurjeet ngaku bisa entuk energi lan kaya bisa ngadhepi sakabehing masalah. Tilas napi kuwi uga kandha, gamelan kaya ngajak ngulandara pikirane marang Indonesia. Mula dheweke ngaku seneng bisa melu latihan gamelan, awit gamelan ngarahake dheweke marang bab-bab sing becik.

Sawetara kuwi ing penjara Peterborough ana napi sing wiwitane ora gelem melu latihan gamelan, amarga kuwatir katon bodhone ing sangarepe para napi liyane. Nanging sawise dheweke nyoba, wiwit seneng atine, amarga entuk pengalaman anyar.

Cathy Easthburn kandha, belajar alat musik Jawa iki minangka pawitan kanggo para napi sadurunge nindakake aktivitas liya ing penjara lan gawe seneng. Gamelan uga bisa kinarya alat komunikasi antarane siji lan liyane, amarga anggone mainake kudu bebarengan. “Sawise main gamelan bareng, ana rasa seneng kang sinambungan karo liyan. Kuwi kang ora tinemu ing alat musik liya,” ujare Cathy.

Dheweke ngaku wiwitane uga ora ngerti babar pisan marang alat musik pentatonik iki. Ing taun 1996, dheweke nyoba melu latihan gamelan ing Southbank Centre, pusat kabudayaan paling gedhe ing Inggris. Wektu kuwi dheweke ora ngerti gamelan asale saka ngendi. Sepisanan nyoba dheweke langsung kepranan, saengga terus latihan. “Mainake gamelan kudu kebak konsentrasi. Kabeh pikiran kudu kasuntak marang musik, kang gawe senenge ati,” kandhane.

Saiki Cathy isih ajeg latihan gamelan. Saben seminggu sepisan dheweke isih teka ing Southbank Centre kanggo blajar gamelan ing kelas paling dhuwur, bebarengan karo para musisi liyane. Sajake bisa nguwasani gamelan durung gawe mareme atine. Mula Cathy banjur blajar nyindhen. Sawise melu kelas gamelan, dheweke banjur melu kelas sindhen. Nadyan dheweke durung tau nyanyi, nanging ora kuwatir anggone blajar nyindhen.

“Iki tantangan kanggoku,” kandhane. Cathy uga ora ngerti basa Jawa lan kudu blajar ngapalake macapat sarta mangerteni apa teges kang kakandhut ing saben ukarane. Manut dheweke, kanggone pesindhen sing penting cara pangucapane saben ukara kudu bener, lan uga munggah-mudhune swara kudu pener.

Ndulu gregete masyarakat Inggris kang gedhe marang gamelan, Cathy duwe pangira yen sajroning 10 taun mengarep gamelan bakal tansaya moncer. Katitik saka gunggung pendaftar latihan gamelan ing Southbank Centre, saben taune tansaya mundhak.

Tanggal 27 April 2018 ing London dipengeti 30 taun gamelan Jawa mlebu Inggris. Ing dina kuwi, 30 taun kepungkur Pemerintah Republik Indonesia paring hadiah saperangkat gamelan Jawa marang masyarakat Inggris kang banjur dipapanake ing Soutbank Centre. Sawetara penampilan kesenian Indonesia dikepyakake kanggo mengeti dina kuwi, ngiras kanggo tandha wiwit dibukak maneh Gedung Queen Elizabeth Hall ing Soutbank Centre kang suwene rong taun ditutup amarga direnovasi..........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan