Singapura (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 122 kali

“Nyuwun genging pangaksami, paduka menika dewa saking kahayangan pundi?” Wan Empuk kumawani takon.

“Badhe paring pidana menapa dhu­mateng kawula kakalih?” Wan Maliki njangkepi.

Krungu pocapan sing ngrerepa ku­wi, sing nunggang sapi mesem, ban­jur mlumpat medhun. “Padha tangiya, Biyung,” pakone sareh.

Wan Empuk lan Wan Maliki saya ndhingkluk. Awak sakujur gemeter, dhengkul kothekan. Lambe ndremimil.

“Aku dudu dewa. Aku karo ro­wang­­ku loro iki titah lumrah. Mula enggal tangiya,” pangarih-arihe nganti wong loro iku nuruti prentahe. Sok ngonowa sirah terus ndhingkluk, ta­ngan ngapurancang. Nyemak mbaka ukara sing dipocapake lan saya meng­kelung mungkruk bareng ngerti yen sing mocap kuwi sawijining narendra Amdan Nagara.

Rowange sing siji aran Nila Pahla­wan, gawanane pedhang Curik Seman­ding Kini. Sijine maneh Karna Padita, agegaman tumbak Lembuana. Bicitran Syah mung nggegem stempel praja.  Dudu sembarang stempel, nanging ana yonine. Sok sapa wae sing nyumurupi, ngerti menawa sing nyekel kuwi mesthi wong ngaluhur.

“Lajeng kagungan kersa menapa ngantos paduka rawuh ngriki?” Wan Em­puk miterang, senajan isih karo mbungkruk.

“Menapa badhe paring pidana?” Wan Maliki nyela wuwus.

“Menawa wae wis dadi Kersane Kang Maha Agung,” Nila Pahlawan me­lu-melu njangkepi crita wiwit jaman Is­kandar Dzu’l Karnain mengku Raja Hin­di. Banjur Raja Suran sing nyilem njeron segara yasa praja Amdan Nagara. Lan Bicitran Syah kuwi pembarepe sing lunga ninggalake keprabon Candu Kani, jala­ran rumangsa serik minangka sedulur tuwa mung diwenehi praja cilik tinim­bang Amdan Nagara apadene Bija Na­gara.

“Menapa paduka ingkang muruga­ken pantun kula dados emas?”

“Sing paring nugraha kuwi Gusti Allah. Aku mung lelantaran. Ora mung sa­wah wae, coba inguken mengisor,” pa­kone karo nudingi mengisor. 

Tanpa diaba loro-lorone nginguk lan plenggang-pleng­gong. Kamitenggengen kepara gumun. Sajembare laladan sing didulu wernane dadi kuning nyekining. Ke­dadeyan sing ora tinemu na­lar, lan ing tembe diarani la­ladan kuning.  

“Kadosipun paduka be­tah aso sarira.”

“Karepe Biyung?”    

“Menawi kersa, kawula aturi pinarak gubug kula,” pa­ngajake Wan Empuk.

“Sumangga,” Wan Maliki njangkepi.

Tanpa sumaur, Bicitran Syah nyengklak sapi. Nila Pah­lawan lan Karna Pandita ngetut mburi, banjur Wan Em­puk uga Wan Maliki.

Sawise wohing pari dadi emas, godhonge malih pe­rak lan gagange………….sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan