Rahmat Allah iku Murakabi Sakabehing Makhluk (10)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Agama Islam - Dibaca: 50 kali

Isra’ iku mujudake lumakune (perja­lanan) Rasulullah ing wektu wengi, saka Masjidil Haram ing Makkah menyang Masjidil Aqsha ing Palestina. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Maha Suci Allah kang wus kepareng karsa ngla­kokake kawulaNe Muhammad ing (wek­tu) sawengi nutug, saka Masjidil Haram menyang Masjidil Aqsha (Baitul Muaqaddas), kang ana ing sakiwa te­ngene Ingsun paringi berkah. Ingsun anggo nuduhake marang dheweke, sawenehe tandha yektinIngsun, sa­nyata Pangerane Allah iku kang Maha Miyarsa sarta Maha Priksa.” (Q.S.Al-Isra (17):1).

Dene Mi’raj, iku mujudake lumakune (perjalanan) Njeng Nabi saka Masjidil Aqsha  menyang Sidratul Muntaha, papan Njeng Nabi Muhammad s.a.w.nampa perintah shalat saka Ngasaning Allah, mangkene maksude: “Dalan kanggo munggah mau diunggahi dening para Malaikat, Jibril sowan seba marang ngarsa dalem Allah, ana ing dina kang lawase seket ewu taun.” (Q.S.Al-Ma’arij (70):4).

Lapisan-lapisan sing ngemuli Bumi. Ing babagan iki kekarone Cendhekiawan Muslim yaiku Harun Yahya lan Taslaman nerang­ake, manawa sing dimaksud Langi-langit sap pitu iku, pitung lapis sing ngemuli (melin­dungi) Bumi. Lha, landhesan dhefinisi ge­ologis lapisan-lapisan pitu sing ngemuli Bumi iku, Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termos­fer, Inosfer, Eksosfer lan Magnetosfer.

(a). Troposfer. Lapisan iki mujudake lapisan sing paling endhek karo lumhaing Bumi. Wiwit dhuwure o nganti 12 km sa­ndhuwure lumahing (permukaan) Laut. La­pisan iku mujudake lapisan kang mirunggan banget, krana lapisan iki nahan sebagean gedhe oksigen sing dibutuhake banget de­ning makhluk urip. Kajaba saka iku sebagean gedhe fenomena hidrologi lan siklus banyu iku uga dumadi (berlangsung) ing lapisan iki.

(b). Stratosfer. Lapisan iki tumapak ana ing ndhuwure Troposfer, wiwit dhu­wure udakara 10 km nganti watara 50 km, sandhuwure lumahing (permukaan) Segara........sapepake

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang MITUHU mring GUSTI ALLAH, dudu ateges ora ana KEKURANGANE maneh.

Klik

ADOL KASET LAWAS

Ondi Turiyat, 78, ngramut koleksi kaset-kasete kang didol ing Jalan Cihapit, kutha Bandung. Sajege 1980-an, pensiunan PT. KAI iki pancen ngumpulake maneka kaset pita kanthi maneka jinis genre musik. Total koleksine ana 2.000-nan kaset pita. Pak Ondi banjur ngedol kaset-kaset mau kanthi rega Rp 5 ewu nganti Rp 100 ewu saben kaset, gumantung tingkat langkane. (d/ist)***

Pethilan

Presiden dhawuh susunan kabinet wis rampung

Sinyal, partai isih oleh nglobi ma­neh

Ayomi situs kanthi data kang akurat

Data ana, sertifikat duweke negara sing ora ana

Surya Paloh ngaku duwe pandulu kang padha karo Prabowo

Padha-padha ndulu duwe kalo­dhangan